Архив. Законодательство Украины

 

Архів сайту. Оновлення.

Про затвердження Переліку закладів охорони здоров'я Державної кримінально-виконавчої служби України

Державний департамент України з питань виконання покарань

Наказ № 247 від 24.12.2004

<< Главная страница

  ДЕРЖАВНИЙ ДЕПАРТАМЕНТ УКРАЇНИ З ПИТАНЬ ВИКОНАННЯ ПОКАРАНЬ

              Н А К А З
 
            24.12.2004 N 247
 
                   Зареєстровано в Міністерстві
                   юстиції України
                   2 лютого 2005 р.
                   за N 142/10422
 
 
 Про затвердження Переліку закладів охорони здоров'я Державної
       кримінально-виконавчої служби України
 
    { Iз змінами, внесеними згідно з Наказом Державного
     департаменту України з питань виконання покарань
     N 246 ( z0990-08 ) від 22.09.2008 }
 
 
{ У назві та тексті Наказу, в Переліку закладів охорони здоров'я
 кримінально-виконавчої системи слова  "кримінально-виконавчої
 системи" замінено  словами "Державної кримінально-виконавчої
 служби України" згідно з Наказом Державного департаменту України
 з питань виконання покарань N 246 ( z0990-08 ) від 22.09.2008 }
 
   Відповідно до постанови Кабінету Міністрів  України  від
04.11.93 N 909 ( 909-93-п ) "Про перелік закладів і установ
освіти, охорони здоров'я та соціального захисту і посад, робота на
яких дає право на пенсію за вислугу років" (із змінами) та
Положення про Державний департамент України з питань виконання
покарань, затвердженого Указом Президента України від 31.07.98
N 827 ( 827/98 ) (із змінами), з метою впорядкування структури
закладів охорони здоров'я Державної кримінально-виконавчої служби
України Н А К А З У Ю:
 
   1. Затвердити  Перелік  закладів   охорони   здоров'я
Державної кримінально-виконавчої служби України (далі - Перелік),
що додається.
 
   2. Управлінню кадрів (Кревсун М.В.), управлінню медичного
забезпечення та контролю за санітарно-епідеміологічним станом
(Живаго С.Б.) Департаменту, начальникам територіальних органів
управління Департаменту до 1 червня 2005  року  забезпечити
приведення  найменувань  закладів  охорони здоров'я Державної
кримінально-виконавчої служби України у відповідність з Переліком.
 
   3. Управлінню  медичного  забезпечення  та  контролю  за
санітарно-епідеміологічним  станом  Департаменту (Живаго С.Б.)
забезпечити подання цього наказу на державну реєстрацію  до
Міністерства юстиції України.
 
   4. Контроль за виконанням цього наказу покласти на першого
заступника Голови Департаменту генерал-лейтенанта  внутрішньої
служби Пташинського О.Б.
 
   5. Наказ оголосити персоналу Державної кримінально-виконавчої
служби України.
 
 Голова
 генерал-полковник
 внутрішньої служби                 В.А.Льовочкін
 
 ПОГОДЖЕНО:
 
 Міністр праці та соціальної
 політики України                    М.М.Папієв
 
 Міністр охорони здоров'я
 України                        А.В.Підаєв
 
 
                   ЗАТВЕРДЖЕНО
                   Наказ Державного
                   департаменту України
                   з питань виконання покарань
                   24.12.2004 N 247
 
                   Зареєстровано в Міністерстві
                   юстиції України
                   2 лютого 2005 р.
                   за N 142/10422
 
 
               ПЕРЕЛIК
        закладів охорони здоров'я Державної
       кримінально-виконавчої служби України
 
   1. Лікарняні заклади та лікувально-профілактичні  заклади
особливого типу:
 
   1.1. Спеціалізовані:
   Туберкульозна лікарня
   Дерматовенерологічна лікарня
   Психіатрична лікарня
 
   1.2. Багатопрофільні:
   Лікарня
   Лікарня для інвалідів першої та другої груп, які потребують
постійного медичного нагляду та реабілітації
 
   2. Амбулаторно - поліклінічні заклади:
   Амбулаторія
   Амбулаторно-профілактичні відділення
   Медична частина установи виконання покарань
   Медична частина слідчого ізолятора
   Пункт охорони здоров'я
   Фельдшерський пункт
   Пункт охорони здоров'я (дерматовенерологічний)
 
   3. Аптека
   Аптечний склад (база)
 
   4. Заклади охорони материнства і дитинства:
   Будинок дитини при установі виконання покарань
 
   Примітки:
   1. Заклад, що надає амбулаторну медичну допомогу за однією
або  декількома  основними  лікарськими  спеціальностями,  є
амбулаторією.
   2. Медична частина призначена виключно для диспансерного
нагляду та надання первинної лікувально-профілактичної допомоги
відповідно до Закону України "Основи законодавства України про
охорону здоров'я" ( 2801-12 ).
   3. Лікарня є медичним закладом, призначеним для надання
спеціалізованої  (вторинної) лікувально-профілактичної допомоги
хворим.
   Лікарня, де хворим надається стаціонарна медична допомога за
однією лікарською спеціальністю, називається спеціалізованою, а за
декількома лікарськими спеціальностями - багатопрофільною.
   Лікарня може мати у своєму складі поліклініку (амбулаторію,
амбулаторно-профілактичні відділення).
   4. Лікарняні заклади, призначені для медичного обслуговування
засуджених, у залежності від покладених функцій можуть мати
найменування міжобласних.
 
 Начальник управління медичного
 забезпечення та контролю за
 санітарно-епідеміологічним станом
 Державного департаменту України
 з питань виконання покарань
 полковник внутрішньої служби              С.Б.Живаго

<< Главная страницаУкраина онлайн