Архив. Законодательство Украины

 

Архів сайту. Оновлення.

Щодо продажу марок акцизного збору

Державна податкова адміністрація України (ДПА)

Лист № 25280/7/21-5217 від 24.12.2004, нечин.

<< Главная страница

       ДЕРЖАВНА ПОДАТКОВА АДМIНIСТРАЦIЯ УКРАЇНИ

               Л И С Т
 
         24.12.2004 N 25280/7/21-5217
 
    { Щодо припинення чинності Листа див. Лист Державної
                  податкової адміністрації
     N 10022/7/31-1018 ( v1002225-08 ) від 17.05.2008 }
 
        Щодо продажу марок акцизного збору
 
 
 
   Державна податкова адміністрація  України  у  зв'язку  з
набранням чинності Законом України від 18.11.2004 р. N 2189-IV
( 2189-15 ) "Про внесення змін до деяких законів України щодо
впорядкування обігу  спирту,  алкогольних напоїв та тютюнових
виробів" і виникненням питань щодо продажу марок акцизного збору
для  маркування  алкогольних  напоїв,  при  виробництві яких
використовується спирт етиловий, повідомляє наступне.
   16 грудня 2004 р. набрав чинності підпункт 2 пункту 1
розділу I Закону України від 18.11.2004 р. N 2189-IV ( 2189-15 )
"Про внесення змін до деяких законів України щодо впорядкування
обігу спирту, алкогольних напоїв та тютюнових виробів" (далі -
Закон N 2189-IV), який, зокрема, передбачає, що продаж марок
акцизного збору українським виробникам алкогольних напоїв, для
виробництва яких використовується спирт етиловий неденатурований,
проводиться на підставі:
   довідок про сплату акцизного збору або про взяття на облік
податкових векселів, авальованих банком, в яких зазначається сума
акцизного збору, розрахована за ставками на готову продукцію, в
підтвердження якої надано такий вексель;
   заявки-розрахунку кількості марок акцизного збору, що може
отримати суб'єкт  підприємницької  діяльності  відповідно  до
сплаченої суми акцизного збору або на яку видано податковий
вексель.
 
   Також підпунктом 2 пункту 1 розділу I Закону N 2189-IV
( 2189-15  )  передбачено,  що  зазначені  форми довідок та
заявки-розрахунку повинні бути затверджені ДПА України.
 
   Водночас частиною першою статті 7  Закону  України  від
15.09.95 р. N 329 ( 329/95-ВР ) "Про акцизний збір на алкогольні
напої та тютюнові вироби" (далі - Закон N 329) установлено, що
марки акцизного збору виготовляються, зберігаються та продаються
відповідно до Положення про виробництво, зберігання, продаж марок
акцизного  збору, маркування алкогольних напоїв та тютюнових
виробів, затвердженого Кабінетом Міністрів України.
 
   До набрання чинності підпунктом 4 пункту 1 розділу I Закону
N 2189-IV ( 2189-15 ), яким викладається в новій редакції частина
двадцята статті 7 Закону N 329 ( 329/95-ВР ), положення частини
двадцятої статті 7 залишаються чинними. Зокрема, відповідно до
абзацу четвертого частини двадцятої статті 7 Закону N 329 Кабінету
Міністрів  України надано право визначити Порядок видачі та
погашення податкових векселів. На виконання статті 7 Закону N 329
Кабінет Міністрів  України постановою від 27.02.99 р. N 275
( 275-99-п ) затвердив Порядок видачі та погашення податкових
векселів, що підтверджують зобов'язання із сплати суми акцизного
збору і видаються суб'єктами підприємницької діяльності у разі
отримання спирту етилового неденатурованого, призначеного для
переробки на іншу підакцизну продукцію (далі - Порядок). Тобто
видача, облік та погашення податкових векселів, що підтверджують
зобов'язання платника податку сплатити протягом 90 календарних
днів  (починаючи  від  дня  отримання  спирту  етилового
неденатурованого) суму акцизного збору і видаються суб'єктами
підприємницької діяльності у разі отримання ними спирту етилового
неденатурованого, призначеного для переробки на іншу підакцизну
продукцію,  регулюються  на сьогодні правилами, встановленими
зазначеною постановою. Пунктом 12 Порядку визначено, що податковий
вексель погашається повністю або частково під час придбання
акцизних марок на суму акцизного збору, розраховану із ставок
акцизного збору на готову продукцію.
 
   Підпункт 4 пункту 1 розділу I Закону N 2189-IV ( 2189-15 ),
яким вводяться нові норми щодо видачі, обігу, коригування і
погашення податкових векселів, авальованих банком (податкових
розписок), що повинні надаватися платником акцизного збору -
суб'єктом підприємницької діяльності до отримання спирту етилового
неденатурованого,  набирає  чинності  через  місяць  з  дня
опублікування Закону N 2189-IV. Згідно з підпунктом 4 пункту 1
розділу I Закону  N  2189-IV  Кабінетом  Міністрів  України
встановлюється порядок випуску, обігу та погашення зазначених
податкових векселів (податкових розписок).
 
   Водночас Прикінцевими  положеннями  Закону  N  2189-IV
( 2189-15 ) зобов'язано Кабінет Міністрів України у місячний строк
з  дня  набрання  чинності  Законом  N  2189-IV  прийняти
нормативно-правові акти, передбачені цим Законом, привести свої
рішення у відповідність із Законом N 2189-IV та забезпечити
приведення нормативно-правових актів органів виконавчої влади у
відповідність із Законом N 2189-IV.
 
   Таким чином, з урахуванням строків,  визначених  Законом
N 2189-IV  ( 2189-15 ), прийняття нормативно-правових актів,
передбачених Законом N 2189-IV, та приведення нормативно-правових
актів у відповідність із Законом N 2189-IV забезпечить правовий
механізм для виконання підпункту 2 пункту 1 розділу I Закону
N 2189-IV.
 
 Заступник Голови                    С.I.Лекарь

<< Главная страницаУкраина онлайн