Архив. Законодательство Украины

 

Архів сайту. Оновлення.

Про внесення змін до деяких постанов Кабінету Міністрів України

Кабінет Міністрів України

Постанова № 1758 від 25.12.2004

<< Главная страница

          КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ

            П О С Т А Н О В А
          від 25 грудня 2004 р. N 1758
                Київ
 
          Про внесення змін до деяких
        постанов Кабінету Міністрів України
 
     { Із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ
      N 1567 ( 1567-2006-п ) від 08.11.2006 }
 
 
 
   Кабінет Міністрів України п о с т а н о в л я є:
 
   Внести до постанов Кабінету Міністрів України зміни, що
додаються.
 
 
    Виконуючий обов'язки
   Прем'єр-міністра України               М.АЗАРОВ
 
   Інд. 21
 
 
                     ЗАТВЕРДЖЕНО
               постановою Кабінету Міністрів України
                 від 25 грудня 2004 р. N 1758
 
               ЗМІНИ,
           що вносяться до постанов
          Кабінету Міністрів України
 
   1. У пункті 12 Положення про обов'язкове особисте страхування
від нещасних випадків на транспорті, затвердженого постановою
Кабінету Міністрів України від 14 серпня  1996  р.  N  959
( 959-96-п ) (ЗП України, 1996 р., N 16, ст. 451; Офіційний вісник
України, 1998 р., N 51, ст. 1889; 2003 р., N 23, ст. 1078), слово
"Мінтранс" замінити словом "Мінтрансзв'язку".
 
   2. У додатку до постанови Кабінету Міністрів України від
25 грудня 1996 р. N 1548 ( 1548-96-п )  "Про  встановлення
повноважень органів виконавчої влади та виконавчих органів міських
рад щодо регулювання цін (тарифів)" (ЗП України, 1996 р., N 21,
ст. 596; Офіційний вісник України, 1997 р., число 6, с. 50,
число 14, с. 52; 1998 р., N 4, ст. 143, N 17, ст. 627, N 37,
ст. 1354; 2000 р., N 28, ст. 1167; 2001 р., N 47, ст. 2073;
2002 р., N 8, ст. 344, N 11, ст. 511, N 30, ст. 1427, N 52,
ст. 2396; 2003 р., N 4, ст. 143, N 21, ст. 928, ст. 939, N 29,
ст. 1464, N 31, ст. 1608; 2004 р., N 19, ст. 1317, N 24, ст. 1584,
N 42, ст. 2757):
 
   1) пункт 2 викласти в такій редакції:
 
   "2. Мінтрансзв'язку:
 
   а) подає  Кабінетові  Міністрів  України пропозиції щодо
встановлення  тарифів  на  перевезення  вантажів  залізничним
транспортом у межах України та пов'язані з ними послуги;
 
   б) встановлює за погодженням з Мінекономіки:
 
   тарифи на  комплекс  робіт,  пов'язаних  з  обробленням
зовнішньоторговельних та транзитних вантажів у морських і річкових
портах (на причалах), та збори і плату за послуги, що надаються
суднам закордонного плавання у морських і річкових портах (на
причалах) України;
 
   тарифи на  перевезення пасажирів, багажу і вантажобагажу
залізничним транспортом у міжнародному та внутрішньому сполученні
(крім приміських перевезень);
 
   тарифи на  приймання та доставку вітчизняних періодичних
друкованих видань за передплатою.
 
   в) за погодженням з Мінекономіки  та  Пенсійним  фондом
встановлює тарифи на оплату послуг, пов'язаних з виплатою і
доставкою пенсій та грошової допомоги населенню, що виплачуються з
коштів Пенсійного фонду";
 
   2) пункти 3 і 3-1, абзац третій пункту 14 та пункти 15 і 17
виключити;
 
   3) пункт 12 доповнити абзацом такого змісту:
 
   "тарифи на перевезення пасажирів і багажу автобусами, які
працюють у звичайному режимі руху, в приміському та міжміському
внутрішньообласному сполученні";
 
   4) доповнити додаток пунктом 22 такого змісту:
 
   "22. Державіаслужба за погодженням з Мінекономіки встановлює:
 
   аеронавігаційні збори  за  аеронавігаційне  обслуговування
повітряних суден у повітряному просторі України;
 
   аеропортові збори за обслуговування повітряних  суден  і
пасажирів в аеропортах України (посадка - зліт повітряного судна,
обслуговування пасажирів в аеровокзалі, наднормативна стоянка
повітряного судна, забезпечення авіаційної безпеки)".
 
   3. У  тексті  Правил  надання  послуг  пасажирського
автомобільного транспорту,  затверджених  постановою  Кабінету
Міністрів України від 18 лютого 1997 р. N 176 ( 176-97-п )
(Офіційний вісник України, 1997 р., число 8, с. 142; 2003 р., N 6,
ст. 236, N 37, ст. 1981; 2004 р., N 11, ст. 668), слово "Мінтранс"
в усіх відмінках замінити словом "Мінтрансзв'язку".
 
   4. У пункті 2 Порядку здійснення нагляду за забезпеченням
безпеки руху на транспорті, затвердженого постановою Кабінету
Міністрів України від 4 березня 1997 р., N 204  ( 204-97-п )
(Офіційний вісник України, 1997 р., число 11, с. 85; 1998 р.,
N 52,  ст.  1953),  слово  "Мінтранс"  замінити  словом
"Мінтрансзв'язку".
 
   5. У  тексті  постанови  Кабінету Міністрів України від
12 жовтня 2000 р. N 1544  ( 1544-2000-п ) "Про портові збори"
(Офіційний вісник України, 2000 р., N 42, ст. 1784; 2002 р., N 14,
ст. 721) слова "Міністерством транспорту"  замінити  словами
"Міністерством транспорту та зв'язку".
 
   6. У переліку органів ліцензування, затвердженому постановою
Кабінету Міністрів України від 14 листопада 2000 р. N 1698
( 1698-2000-п ) (Офіційний  вісник  України, 2000 р., N 46,
ст. 2001; 2003 р., N 9, ст. 375):
 
   1) пункт 12 виключити;
 
   2) у  пункті  20  слово  "Мінтранс"  замінити  словом
"Мінтрансзв'язку".
 
   7. У додатку 1 до постанови Кабінету Міністрів України від
2 квітня 2001 р. N 314 ( 314-2001-п ) "Про встановлення ліміту
легкових автомобілів, що обслуговують державні органи" (Офіційний
вісник України, 2001 р., N 14, ст. 602, N 37, ст. 1699; 2004 р.,
N 12, ст. 738):
 
   доповнити додаток після позиції "Міністерство у  справах
сім'ї, дітей та молоді" позицією такого змісту:
 
"Мінтрансзв'язку          12";
 
виключити такі позиції:
 
"Мінтранс              7";
 
"Держкомзв'язку           5".
 
   8. У затверджених постановою Кабінету Міністрів України від
13 березня 2002 р. N 288 ( 288-2002-п ) (Офіційний вісник України,
2002 р., N 11, ст. 521):
 
   1) переліку центральних органів виконавчої влади, на які
покладається розроблення технічних регламентів:
 
   позиції "Мінтранс" та "Держкомзв'язку" виключити;
 
   доповнити перелік після позиції "Мінпромполітики" позицією
"Мінтрансзв'язку";
 
   2) переліку центральних органів виконавчої влади, на які
покладаються функції технічного регулювання у визначених сферах
діяльності:
 
   виключити такі позиції:
 
"Мінтранс        транспорт; транспортні  засоби  та їх
             частини, обладнання: безпека, допуск до
             експлуатації, використання";
 
"Держкомзв'язку     зв'язок; радіочастотний ресурс,  сфера
             інформатизації";
 
   доповнити перелік після позиції "Мінпромполітики" позицією
такого змісту:
 
"Мінтрансзв'язку     транспорт; транспортні  засоби  та їх
             частини, обладнання: безпека, допуск до
             експлуатації,        використання;
             телекомунікації,   поштовий  зв'язок,
             користування радіочастотним ресурсом та
             інформатизація".
 
   9. У пункті 2 постанови Кабінету Міністрів України від
29 січня 2003 р. N 141 ( 141-2003-п ) "Про внесення змін до Правил
надання послуг пасажирського автомобільного транспорту" (Офіційний
вісник України, 2003 р., N 6, ст. 236) слова "Міністерство
транспорту" замінити словами "Міністерство транспорту та зв'язку".
 
 
   { Пункт 10 втратив чинність на підставі Постанови КМ N 1567
( 1567-2006-п ) від 08.11.2006 }

<< Главная страницаУкраина онлайн