Архив. Законодательство Украины

 

Архів сайту. Оновлення.

Про затвердження Форми паспорта міського та приміського автобусного маршруту загального користування, Форми паспорта міжміського автобусного маршруту загального користування та Інструкції про порядок складання та ведення паспортів міського, примісько...

Міністерство транспорту та зв'язку України (Мінтрансзв'язку України)

Наказ № 1142 від 27.12.2004

<< Главная страница

      МІНІСТЕРСТВО ТРАНСПОРТУ ТА ЗВ'ЯЗКУ УКРАЇНИ

              Н А К А З
 
            27.12.2004 N 1142
 
                   Зареєстровано в Міністерстві
                   юстиції України
                   18 лютого 2005 р.
                   за N 248/10528
 
 
       Про затвердження Форми паспорта міського
     та приміського автобусного маршруту загального
       користування, Форми паспорта міжміського
      автобусного маршруту загального користування
     та Інструкції про порядок складання та ведення
      паспортів міського, приміського, міжміського
     та міжнародного автобусних маршрутів загального
              користування
 
 
   Відповідно до пункту 15 Правил надання послуг пасажирського
автомобільного  транспорту,  затверджених  постановою Кабінету
Міністрів України від 18.02.97 N 176 ( 176-97-п ) Н А К А З У Ю:
 
   1. Затвердити Форму  паспорта  міського  та  приміського
автобусного  маршруту загального користування, Форму паспорта
міжміського автобусного маршруту загального  користування  та
Інструкції про порядок складання та ведення паспортів міського,
приміського, міжміського та міжнародного автобусних маршрутів
загального користування, що додаються.
 
   2. Внести такі зміни до Порядку і умов організації перевезень
пасажирів та багажу автомобільним  транспортом,  затверджених
наказом  Міністерства  транспорту України від 21.01.98 N 21
( z0257-98 ), зареєстрованих в Міністерстві юстиції України від
22.04.98 за N 257/2697 (далі - Порядок):
 
   2.1. Підпункт 2.7.1 пункту 2.7 розділу 2 Порядку ( z0257-98 )
викласти в такій редакції:
   "На маршрут оформлюється паспорт за формою, затвердженою
наказом Міністерства транспорту та зв'язку України від 27.12.2004
N 1142 "Про затвердження Форми паспорта міського та приміського
автобусного маршруту загального користування, Форми  паспорта
міжміського  автобусного  маршруту загального користування та
Інструкції про порядок складання та ведення паспортів міського,
приміського, міжміського та міжнародного автобусних маршрутів
загального користування", зареєстрованим у  Мін'юсті  України
18.02.2005 за N 248/10528".
 
   2.2. Підпункти 2.7.2 та 2.7.3 пункту 2.7 розділу 2, додатки
10,11 Порядку ( z0257-98 ) вилучити.
 
   3. Державному  департаменту   автомобільного  транспорту
(Губа І.І.):
 
   3.1. У  встановленому  порядку подати наказ на державну
реєстрацію до Міністерства юстиції України;
 
   3.2. Довести наказ до відома підпорядкованих підприємств,
установ і організацій.
 
   4. Контроль за виконанням наказу покласти на заступника
Міністра Кроля С.С.
 
 Міністр                         Г.М.Кірпа
 
 
                   ЗАТВЕРДЖЕНО
                   Наказ Міністерства
                   транспорту та зв'язку
                   України
                   27.12.2004 N 1142
 
                   Зареєстровано в Міністерстві
                   юстиції України
                   18 лютого 2005 р.
                   за N 248/10528
 
 
              ІНСТРУКЦІЯ
      про порядок складання та ведення паспортів
    міського, приміського, міжміського та міжнародного
      автобусних маршрутів загального користування
 
 
           1. Загальні положення
 
   1.1. Паспорт автобусного маршруту загального користування
(далі - Паспорт) розробляє перевізник, погоджує його з місцевим
органом  Державтоінспекції та подає замовнику перевезень для
затвердження.
 
   1.2. Паспорт повинен бути пронумерований і прошнурований
нитками. Кінці прошнуровки заклеюються ярликом з написом: "Паспорт
містить____ сторінок пронумерованих і  прошнурованих".  Ярлик
підписується  відповідальною  особою  замовника перевезень та
скріплюється печаткою.
 
   1.3. До Паспорта додаються: копії ліцензії на право надання
послуг  із  перевезення  пасажирів  автомобільним транспортом
загального користування, договору із  замовником  перевезень,
договорів про надання послуг автостанцій.
 
   1.4. Залежно  від  виду  автобусного маршруту загального
користування Паспорт затверджує:
   виконавчий орган сільської, селищної, міської ради - на
міських автобусних маршрутах загального користування;
   районна держадміністрація  -  на  приміських  автобусних
маршрутах загального користування, що не виходять  за  межі
території району;
   Рада міністрів Автономної  Республіки  Крим  чи  обласна
держадміністрація - на приміських автобусних маршрутах загального
користування, що виходять за межі території району, але не
виходять за межі території Автономної Республіки Крим чи області,
та на внутрішньообласних маршрутах загального користування;
   урядовий орган державного управління в галузі автомобільного
транспорту - на міжобласних і міжнародних автобусних маршрутах
загального користування.
 
   1.5. Паспорт  автобусного  маршруту  готується  в  двох
примірниках: один примірник Паспорта зберігається у перевізника,
другий - у замовника перевезень.
 
   1.6. Для розроблення Паспорта можуть використовуватися дані
хронометражних спостережень, які проводить перевізник, а також
матеріали паспортів суміжних маршрутів.
 
   1.7. Витяг із Паспорта схеми автобусного маршруту загального
користування, розкладу руху автобуса, графіка режимів роботи
водіїв  і  таблиці  вартості  проїзду,  підписані  власником
транспортних засобів або керівником підприємства та погоджені із
замовником перевезень, надаються водію, який виконує перевезення
на маршруті.
 
   1.8. Укладення замовником перевезень договору з перевізником
про перевезення пасажирів здійснюється тільки при наявності в
останнього затвердженого Паспорта. Перевезення пасажирів  без
затвердженого Паспорта не допускаються.
 
   1.9. Контроль і своєчасне внесення змін до Паспорта здійснює
перевізник і ставить до відома замовника перевезень  (зміна
розкладу руху, марки рухомого складу, вартості проїзду).
 
    2. Порядок заповнення Паспорта автобусного маршруту
 
   2.1. Схема автобусного маршруту виготовляється:
   для міського маршруту - на плані або фрагменті плану міста у
вигляді  лінії  впродовж вулиць, якими прокладено автобусний
маршрут. На цій лінії позначаються проміжні зупинки маршруту,
місця відстою автобусів, мости, шляхопроводи, наземні пішохідні
переходи, аварійно-небезпечні ділянки;
   для приміського маршруту - на карті або фрагменті карти
області з нанесенням лінії шляху проходження маршруту;
   для міжміського маршруту - на карті або фрагменті карти
України з нанесенням лінії шляху проходження маршруту;
   для міжнародного маршруту - на карті або фрагменті карти
України та інших країн, які перетинає маршрут, з нанесенням лінії
шляху проходження маршруту.
   На схемах приміського, міжміського та  міжнародного  (на
території  України)  маршрутів  умовними знаками позначаються
населені пункти (без зазначення вулиць, якими проїздить автобус),
лінійні споруди, мости, переїзди, засоби технічного регулювання
дорожнього руху, місця концентрації дорожньо-транспортних пригод.
   Відомості про місця з ускладненими дорожніми умовами та
концентрацію дорожньо-транспортних пригод отримуються в підрозділі
Державтоінспекції, який погоджує Паспорт маршруту.
   Схема приміського, міжміського та  міжнародного  маршруту
виконується на карті в масштабі не менше ніж М 1:400 000
 
   2.2. Розділ "Характеристика маршруту" подається після схеми
маршруту й містить кількісні відомості про маршрут. Якщо рух
автобусів між кінцевими пунктами маршруту здійснюється різними
шляхами, то зазначаються дані про маршрут у прямому та зворотному
напрямках руху автобусів.
 
   2.3. Графік  і  розклад  руху автобусів розробляється з
урахуванням  вимог  Правил  надання  послуг  пасажирського
автомобільного  транспорту,  затверджених  постановою Кабінету
Міністрів України від 18.02.97 N 176 ( 176-97-п ) та Положення про
робочий час і час відпочинку водіїв автотранспортних засобів,
затвердженого наказом Мінтрансу України  від 17.01.2002 N 18
( z0097-02 ), зареєстрованого в Мін'юсті України 04.02.2002 за
N 97/6385.
 
   2.4. Довжина приміських, міжміських та міжнародних маршрутів
визначається за кілометровими знаками, а довжина ділянок, що
знаходяться між ними, - за показниками спідометра.
   При розробленні  Паспорта  можуть  використовуватися дані
паспортів суміжних маршрутів, шлях слідування яких збігається з
проектним.
 
   2.5. Графік роботи та відпочинку водіїв розробляється за
даними, що містяться в розкладі руху автобусів.
 
   2.6. У розділі "Перелік зупинок на  маршруті  та  їхнє
облаштування" для міських і приміських маршрутів даються назви
зупинок, наявність павільйонів (навісів); для  міжміських  і
міжнародних  маршрутів  зазначається  наявність  автостанцій
(автовокзалів).
 
   2.7. У розділі "Місця з ускладненими дорожніми умовами та
концентрації дорожньо-транспортних пригод" зазначаються залізничні
переїзди, спуски, підйоми, круті повороти, мости та інші місця, що
можуть призвести до дорожньо-транспортних пригод.
 
   2.8. До розділу "Зміни на маршруті" заносяться дані про
зміни, які не вимагають складання нового Паспорта, а саме в разі
необхідності розроблення нової схеми маршруту або зміни довжини
маршруту.
 
   2.9. Інші характеристики маршруту вносяться до  Паспорта
відповідно до тексту наведених у Паспорті таблиць.
 
   2.10. Таблиця вартості проїзду для приміського, міжміського
та міжнародного маршрутів складається за тарифами, які застосовує
перевізник згідно із законодавством.
 
   2.11. Акт відповідності Паспорта маршруту умовам перевезення
складається комісією, до складу  якої  входять  представники
замовника перевезень, перевізника, Головної державної інспекції на
автомобільному транспорті (Головавтотрансінспекція).
   Комісія приймає рішення щодо правильності даних, унесених до
проекту Паспорта маршруту, і відповідності дорожніх умов вимогам
безпеки перевезень пасажирів, та оформлює його у вигляді акта.
 
   2.12. Контроль і своєчасне внесення змін до Паспорта здійснює
перевізник за узгодженням із замовником перевезень.
   Один раз на три роки комісія, зазначена в пункті 2.11,
перевіряє відповідність Паспорта маршруту умовам перевезення й
складає  акт,  яким  встановлюється  можливість  подальшого
застосування Паспорта при здійсненні перевезень пасажирів на
маршруті.
 
 Перший заступник директора                І.І.Губа
 
 
                   ЗАТВЕРДЖЕНО
                   Наказ Міністерства
                   транспорту та зв'язку
                   України
                   27.12.2004 N 1142
 
 
               ФОРМА
      паспорта міського та приміського автобусного
         маршруту загального користування
 
 
        Титульний аркуш паспорта (формат 4)
 
------------------------------------------------------------------
|  ПОГОДЖЕНО               ЗАТВЕРДЖЕНО      |
|  Місцевий орган            Замовник перевезень  |
|  Державтоінспекції                      |
|                                |
|                                |
|             П А С П О Р Т             |
|     міського та приміського автобусного маршруту     |
|          загального користування           |
|                                |
|              N _______              |
|     ______________________________________________     |
|        (найменування кінцевих зупинок)         |
|                                |
|                                |
|      Паспорт розроблений за станом на ________      |
|                       (дата)       |
|                                |
|                                |
|  Перевізник: ___________________________________________   |
|           (найменування, адреса, прізвище      |
|         та ініціали керівника, підпис, печатка)    |
|                                |
|            Місто __________            |
|                                |
------------------------------------------------------------------
 
 
           Схема міського маршруту
        ст. м. Лісова - Кінотеатр Флоренція
              ( za248-05 )
 
 
                             Таблиця 1
 
 
           ХАРАКТЕРИСТИКА МАРШРУТУ
 
 
Марка й кількість автобусів ______________________________________
 
 
------------------------------------------------------------------
|     Найменування показників    |  Кількісні показники |
|                    |  за напрямами руху:  |
|                    |------------------------|
|                    |  прямий | зворотний |
|---------------------------------------+-----------+------------|
|Довжина маршруту, км          |      |      |
|---------------------------------------+-----------+------------|
|Тривалість рейсу, год., хв.      |      |      |
|---------------------------------------+-----------+------------|
|Експлуатаційна швидкість, км/год.   |      |      |
|---------------------------------------+-----------+------------|
|Технічна швидкість, км/год.      |      |      |
|---------------------------------------+-----------+------------|
|Зупинки, од.              |      |      |
|---------------------------------------+-----------+------------|
|Контрольні пункти, од.         |      |      |
|---------------------------------------+-----------+------------|
|Перехрестя, од.            |      |      |
|---------------------------------------+-----------+------------|
|Місця з ускладненими дорожніми     |      |      |
|умовами та концентрації        |      |      |
|дорожньо-транспортних         |      |      |
|пригод, од.              |      |      |
|---------------------------------------+-----------+------------|
|Залізничні переїзди:          |      |      |
|  що охороняються, од.        |      |      |
|                    |-----------+------------|
|  що не охороняються, од.      |      |      |
|---------------------------------------+-----------+------------|
|Наземні пішохідні переходи, од.    |      |      |
|---------------------------------------+-----------+------------|
|Мости з вузькою проїзною        |      |      |
|частиною, од.             |      |      |
|---------------------------------------+-----------+------------|
|Місця з погіршеним дорожнім      |      |      |
|покриттям, од.             |      |      |
------------------------------------------------------------------
 
Шлях прямування нульовим рейсом на маршрут і його довжина ________
__________________________________________________________________
 
Шлях прямування нульовим рейсом на стоянку і його довжина ________
__________________________________________________________________
 
Місця розташування диспетчерських пунктів ________________________
__________________________________________________________________
 
Місця відстою автобусів __________________________________________
__________________________________________________________________
 
Місця загального користування ____________________________________
__________________________________________________________________
 
Місця пунктів харчування _________________________________________
__________________________________________________________________
 
Перетинання із трамвайними коліями _______________________________
__________________________________________________________________
 
 
 
 Перевізник ___________________ (підпис, ініціали). Печатка.
 
 
                             Таблиця 2
 
 
           Розклад руху автобусів
 
 
На період ____________________________________________
          (зима, літо, часи "пік",
          міжпіковий період тощо)
Режим перевезень _________________________________________
           (сезонний, з роботою щоденно
            чи в певні дні тижня тощо)
 
 
------------------------------------------------------------------
| Номер | Час | Час  |  Час  | Час  | Час  | Час  |
|випуску |виїзду |прибуття| відправ- | прибут-|відправ- |прибут- |
|автобуса|з АТП, |автобуса|  лення |  тя  | лення  | тя  |
|    | год., |  на  | автобуса | автобу-|автобуса |автобу- |
|    | хв. |маршрут,|  з   | са на |  з   | са на |
|    |    | год., | почат- |кінцеву |кінцевої | АТП, |
|    |    | хв.  | кової  |зупинку,|зупинки, | год., |
|    |    |    | зупинки, | год., |год., хв.| хв.  |
|    |    |    | год., хв.| хв.  |     |    |
|--------+-------+--------+----------+--------+---------+--------|
------------------------------------------------------------------
 
Рейси виконуються автобусами марки _______________________________
 
Перевізник ________________ (підпис, ініціали). Печатка.
 
 
                             Таблиця 3
 
 
     Перелік зупинок на маршруті та їх облаштування
 
 
------------------------------------------------------------------
| Назви |  Облаштування  | Назви | Облаштування зупинок |
|зупинок у|   зупинок    |зупинок у|            |
| прямому |--------------------|зворотно-|-----------------------|
|напрямку |павільйон|навіс|лава|  му  | павільйон|навіс|лава |
|     |     |   |  |напрямку |     |   |   |
|---------+---------+-----+----+---------+----------+-----+------|
------------------------------------------------------------------
 
Перевізник ________________ (підпис, ініціали). Печатка.
 
 
                             Таблиця 4
 
 
       Перелік контрольних пунктів на маршруті
            та їх облаштування
 
 
------------------------------------------------------------------
| Назви  |Облаштування пунктів | Назви  |  Облаштування   |
|зупинок у|           | зупинок у|    пунктів   |
| прямому |----------------------|зворотному|--------------------|
| напрямку| павільйон|кіоск|інше | напрямку |павільйон|кіоск|інше|
|---------+----------+-----+-----+----------+---------+-----+----|
------------------------------------------------------------------
 
 Перевізник ________________ (підпис, ініціали). Печатка.
 
 
                             Таблиця 5
 
 
     Місця концентрації дорожньо-транспортних пригод
 
 
------------------------------------------------------------------
|Небезпечні місця на|      Характеристика небезпеки     |
|   маршруті   |                      |
|-------------------+--------------------------------------------|
------------------------------------------------------------------
 
Перевізник ________________ (підпис, ініціали). Печатка.
 
 
                             Таблиця 6
 
 
       Залізничні переїзди та їх характеристика
 
 
------------------------------------------------------------------
|   Місця   |      Характеристика переїздів      |
| розташування |-----------------------------------------------|
| залізничних  |  з   | без | одноколійний | двоколійний |
|  переїздів  | охороною |охорони|       |       |
|----------------+----------+-------+--------------+-------------|
------------------------------------------------------------------
 
 
Перевізник ________________ (підпис, ініціали). Печатка.
 
 
                             Таблиця 7
 
 
          Наземні пішохідні переходи
 
 
------------------------------------------------------------------
|   Місця  | З регулюванням |   Без   |  Типу | Інше |
| розташування |         | регулювання | "зебра" |   |
|  переходів |         |       |     |   |
|--------------+-----------------+-------------+----------+------|
------------------------------------------------------------------
 
Перевізник ________________ (підпис, ініціали). Печатка.
 
 
                             Таблиця 8
 
 
        Мости з вузькою проїзною частиною
 
 
------------------------------------------------------------------
|   Місця   |  Ширина, м  |Кількість смуг руху в| Інше |
| розташування |         |  обох напрямках  |    |
|  мостів   |         |           |    |
|---------------+-----------------+---------------------+--------|
|        |         |           |    |
------------------------------------------------------------------
 
Перевізник __________________ (підпис, ініціали). Печатка.
 
 
                             Таблиця 9
 
 
       Вартість проїзду на міському маршруті
 
 
------------------------------------------------------------------
| Вартість  |  Дата  |Підстава для введення вартості проїзду |
| проїзду,  | введення |                    |
| грн., коп. | вартості |                    |
|       | проїзду |                    |
|-------------+----------+---------------------------------------|
|       |     |                    |
------------------------------------------------------------------
 
Перевізник ______________________ (підпис, ініціали). Печатка.
 
 
                            Таблиця 10
 
 
        Відстань між зупинками в кілометрах
           на приміському маршруті
 
 
------------------------------------------------------------------
| Назва  | Софіївка |  Вишневе  | Петрівка |  Броди  |
|населеного|      |       |      |       |
| пункту |      |       |      |       |
|----------+------------+-------------+------------+-------------|
|Софіївка |   -   |   -   |   -   |   -   |
|----------+------------+-------------+------------+-------------|
|Вишневе  |      |   -   |   -   |   -   |
|----------+------------+-------------+------------+-------------|
|Петрівка |      |       |   -   |   -   |
|----------+------------+-------------+------------+-------------|
|Броди   |      |       |      |   -   |
------------------------------------------------------------------
 
Перевізник ___________________ (підпис, ініціали). Печатка.
 
 
                            Таблиця 11
 
 
       Вартість проїзду на приміському маршруті
 
 
------------------------------------------------------------------
| Назва  | Софіївка |  Вишневе  | Петрівка |  Броди  |
|населеного|      |       |      |       |
| пункту |      |       |      |       |
|----------+------------+-------------+------------+-------------|
|Софіївка |   -   |   -   |   -   |   -   |
|----------+------------+-------------+------------+-------------|
|Вишневе  |      |   -   |   -   |   -   |
|----------+------------+-------------+------------+-------------|
|Петрівка |      |       |   -   |   -   |
|----------+------------+-------------+------------+-------------|
|Броди   |      |       |      |   -   |
------------------------------------------------------------------
 
Перевізник __________________ (підпис, ініціали). Печатка.
 
 
                            Таблиця 12
 
 
            Зміни на маршруті
 
 
------------------------------------------------------------------
| Характер змін| Термін дії змін: |Причина введення|  Підпис |
|       |--------------------|   змін    |перевізника|
|       | початок|закінчення |        |      |
|--------------+--------+-----------+----------------+-----------|
------------------------------------------------------------------
 
 
                Акт
         відповідності паспорта міського
      та приміського маршруту __________________
                   (номер, назви
                   кінцевих зупинок)
            умовам перевезення
 
 
   Комісія в складі голови (прізвище, ім'я, по батькові, посада,
підприємство, установа, організація) та членів комісії (прізвища,
ім'я, по батькові, посади, підприємства, установи, організації)
ознайомилася з паспортом маршруту (номер, назви кінцевих зупинок)
і установила, що матеріали та дані, які містяться в паспорті,
відповідають фактичним параметрам маршруту, вимогам безпеки та
умовам перевезень пасажирів і рекомендує замовнику перевезень
(Державний департамент автомобільного транспорту, обласна, районна
державна адміністрація, сільська, селищна, міська рада) затвердити
паспорт маршруту і дати розпорядження про початок перевезень
пасажирів пасажирським перевізником (назва) за маршрутом (номер,
назви кінцевих зупинок).
 
 Голова комісії (підпис, прізвище, ініціали)
 Члени комісії (підписи, прізвища, ініціали)
 
 Перший заступник директора                І.І.Губа
 
 
                   ЗАТВЕРДЖЕНО
                   Наказ Міністерства
                   транспорту та зв'язку
                   України
                   27.12.2004 N 1142
 
 
               ФОРМА
         паспорта міжміського автобусного
         маршруту загального користування
 
 
          Титульний аркуш (формат 4)
 
------------------------------------------------------------------
|  ПОГОДЖЕНО                ЗАТВЕРДЖЕНО    |
|  Місцевий орган Державтоінспекції     Замовник перевезень|
|                                |
|                                |
|             П А С П О Р Т             |
|        міжміського автобусного маршруту        |
|          загального користування           |
|                                |
|    _______________________________________________     |
|        (найменування кінцевих зупинок)         |
|                                |
|           Номери рейсів_______           |
|                                |
|                                |
|      Паспорт розроблений за станом на ________      |
|                       (дата)       |
|                                |
|                                |
|  Перевізник: ___________________________________________   |
|           (найменування, адреса, прізвище      |
|         та ініціали керівника, підпис, печатка)    |
|                                |
|                                |
|            Місто __________            |
|                                |
------------------------------------------------------------------
 
 
         Схема маршруту КИЇВ-НОВОВОЛИНСЬК
            Умовні позначення
              ( za248-05 )
 
 
                             Таблиця 1
 
 
           ХАРАКТЕРИСТИКА МАРШРУТУ
 
 
Марка й кількість автобусів ______________________________________
 
 
------------------------------------------------------------------
|       Найменування показників       |Кількісні  |
|                         |показники  |
|--------------------------------------------------+-------------|
|Довжина маршруту в прямому напрямку, км      |       |
|--------------------------------------------------+-------------|
|Довжина маршруту в зворотному напрямку, км    |       |
|--------------------------------------------------+-------------|
|Тривалість оборотного рейсу, год., хв.      |       |
|--------------------------------------------------+-------------|
|Тривалість рейсу в прямому напрямку, год., хв.  |       |
|--------------------------------------------------+-------------|
|Тривалість рейсу в зворотному напрямку, год., хв. |       |
|--------------------------------------------------+-------------|
|Експлуатаційна швидкість, км/год.         |       |
|--------------------------------------------------+-------------|
|Зупинки                      |       |
|--------------------------------------------------+-------------|
|Автостанції                    |       |
|--------------------------------------------------+-------------|
|Місця з ускладненими дорожніми умовами та     |       |
|концентрації дорожньо-транспортних пригод, од   |       |
|--------------------------------------------------+-------------|
|Залізничні переїзди, од.: що охороняються     |       |
|--------------------------------------------------+-------------|
|що не охороняються                |       |
|--------------------------------------------------+-------------|
|Мости з вузькою проїзною частиною, од.      |       |
|--------------------------------------------------+-------------|
|Довжина нульового пробігу, км.          |       |
------------------------------------------------------------------
 
Перевізник ___________________ (підпис, ініціали). Печатка.
 
 
                             Таблиця 2
 
 
           Розклад руху автобусів
 
 
На період __________________________________________
 
Режим перевезень ___________________________________
           (сезонний, з роботою щоденно
           чи в певні дні тижня тощо)
 
 
------------------------------------------------------------------
|    Номер рейсу    | Назви |     Номер рейсу    |
|             |зупинок|               |
|--------------------------+-------+-----------------------------|
|прибу-|стоян-|від- |відс-|    | відс-| при- |стоян-| від-  |
| ття, | ка, |прав- |тань |    | тань |буття,| ка, |прав-  |
|год., | хв. |лення,|   |    | між | год.,| хв. |лення, |
| хв. |   |год., |   |    |зупин-| хв. |   |год.,  |
|   |   | хв. |   |    | ками,|   |   | хв.  |
|   |   |   |   |    |  км |   |   |    |
|--------------------------+-------+-----------------------------|
|    Номер рейсу    |    |     Номер рейсу    |
|--------------------------+-------+-----------------------------|
------------------------------------------------------------------
 
Рейси виконуються автобусами марки _______________________________
 
Розклад введений в дію з "___"_____________ 20__ року
 
Перевізник ________________ (підпис, ініціали). Печатка.
 
 
      Графік роботи та відпочинку водіїв (зразок)
 
 
 
                             Таблиця 3
 
 
            Маршрут Київ - Одеса
 
 
------------------------------------------------------------------
|  Напрямок Одеса - Київ, час слідування, год., хв.  | 12.50 |
|--------------------------------------------------------+-------|
| 1 водій| 2.00  |    | 2.40 |    | 1.30 |   | 6.10 |
|--------+--------+-------+--------+-------+-------+-----+-------|
| 2 водій|    | 2.30 |    | 2.40 |    | 1.30| 6.40 |
|--------------------------------------------------------+-------|
|  Напрямок Київ - Одеса, час слідування, год., хв.  | 12.50 |
|--------------------------------------------------------+-------|
| 1 водій| 1.30 |    | 2.35 |    | 2.35 |   | 6.40 |
|--------+--------+-------+--------+-------+-------+-----+-------|
| 2 водій|    | 1.30 |    | 2.40 |    | 2.00| 6.10 |
------------------------------------------------------------------
 ---------
 | 2.00 | - час роботи водія
 ---------
 ---------
 |    | - час відпочинку водія
 ---------
 
Пункти зміни водіїв на зупинках маршруту:
у прямому напрямку _______________________________________________
у зворотному напрямку ____________________________________________
 
Перевізник ________________ (підпис, ініціали). Печатка.
 
 
                             Таблиця 4
 
 
     Перелік зупинок на маршруті та їх облаштування
 
 
------------------------------------------------------------------
|   Місце   | Облаштування |  Власник   |  Номери  |
| розташування |  зупинки   | автостанції  | телефонів, |
|  зупинки   |        |        | факсів та |
|        |        |        | електронна |
|        |        |        |  адреса  |
|----------------+----------------+----------------+-------------|
|        |        |        |       |
|----------------+----------------+----------------+-------------|
|        |        |        |       |
------------------------------------------------------------------
 
Перевізник ________________ (підпис, ініціали). Печатка.
 
 
                             Таблиця 5
 
 
     Місця концентрації дорожньо-транспортних пригод
 
 
------------------------------------------------------------------
| Небезпечне місце на |     Характеристика небезпеки     |
|   маршруті    |                     |
|---------------------+------------------------------------------|
|           |                     |
|---------------------+------------------------------------------|
|           |                     |
------------------------------------------------------------------
 
Перевізник ________________ (підпис, ініціали). Печатка.
 
 
                             Таблиця 6
 
 
      Вартість проїзду на міжобласному маршруті
 
 
------------------------------------------------------------------
|   Назва   |  Відстань, км.     |Вартість проїзду, грн|
| автостанції |--------------------------+---------------------|
|        |  від  |   між   | | | | | | |  |
|        | початково| автостанціями | | | | | | |  |
|        | го пункту|        | | | | | | |  |
|---------------+----------+---------------+---------------------|
|---------------+----------+---------------+---         |
|---------------+----------+---------------+--+---        |
|---------------+----------+---------------+--+--+---      |
|---------------+----------+---------------+--+--+--+---     |
|---------------+----------+---------------+--+--+--+--+---   |
|---------------+----------+---------------+--+--+--+--+--+---  |
|---------------+----------+---------------+--+--+--+--+--+--+---|
------------------------------------------------------------------
 
   Примітка: У вартість проїзду не включені витрати, пов'язані з
обслуговуванням пасажирів на автостанції.
 
Перевізник ________________ (підпис, ініціали). Печатка.
 
 
                             Таблиця 7
 
 
            Зміни на маршруті
 
 
------------------------------------------------------------------
| Характер змін | Термін дії змін |Причина введення| Підпис  |
|        |------------------|   змін   |перевізника |
|        |початок|закінчення|        |      |
|---------------+-------+----------+----------------+------------|
|        |    |     |        |      |
------------------------------------------------------------------
 
 
                Акт
      відповідності паспорта міжміського маршруту
      ____________________________________________
           (назви кінцевих зупинок)
            умовам перевезення
 
 
   Комісія в складі голови (прізвище, ім'я, по батькові, посада,
підприємство, установа, організація) та членів комісії (прізвища,
ім'я по батькові, посади, підприємства, установи, організації)
ознайомилася з паспортом маршруту (назви кінцевих зупинок) і
установила, що матеріали та дані, які містяться в паспорті,
відповідають фактичним параметрам маршруту, вимогам безпеки та
умовам перевезень пасажирів і рекомендує замовнику перевезень
(Державний департамент автомобільного транспорту, обласна, районна
державна адміністрація, сільська, селищна, міська рада) затвердити
паспорт маршруту і дати розпорядження про початок перевезень
пасажирів пасажирським перевізником (назва) за маршрутом (номер,
назви кінцевих зупинок).
 
 Голова комісії (підпис, прізвище, ініціали)
 Члени комісії (підписи, прізвища, ініціали)
 
 Перший заступник директора                І.І.Губа

<< Главная страницаУкраина онлайн