Архив. Законодательство Украины

 

Архів сайту. Оновлення.

Про внесення змін до наказу Державного казначейства України від 09.08.2004 N 136

Державне казначейство

Наказ № 225 від 28.12.2004

<< Главная страница

         ДЕРЖАВНЕ КАЗНАЧЕЙСТВО УКРАЇНИ

              Н А К А З
 
            28.12.2004 N 225
 
                   Зареєстровано в Міністерстві
                   юстиції України
                   31 грудня 2004 р.
                   за N 1680/10279
 
 
          Про внесення змін до наказу
         Державного казначейства України
            від 09.08.2004 N 136
 
 
   Відповідно до статей 48, 51, 112 Бюджетного кодексу України
( 2542-14 ) та з метою забезпечення здійснення контролю органами
Державного  казначейства  України  при  прийнятті зобов'язань
розпорядниками і одержувачами коштів державного та  місцевих
бюджетів,  які  перебувають на казначейському обслуговуванні,
удосконалення механізмів  використання  бюджетних  коштів  та
управління бюджетними коштами органами Державного казначейства
України Н А К А З У Ю:
 
   1. Внести до наказу Державного казначейства України від
09.08.2004 N 136 ( z1068-04 ) "Про затвердження Порядку обліку
зобов'язань розпорядників бюджетних коштів в органах Державного
казначейства України", зареєстрованого в Міністерстві юстиції
України 30.08.2004 за N 1068/9667, такі зміни:
   пункт 4 викласти в такій редакції:
   "4. Цей наказ набуває чинності з 1 квітня 2005 року".
 
   2. Управлінню  методології  по  виконанню   бюджетів,
бухгалтерського обліку та звітності (Сушко Н.І.) довести зазначені
зміни управлінням Державного казначейства в Автономній Республіці
Крим,  областях,  містах  Києві  та  Севастополі і головним
розпорядникам бюджетних коштів до відома та керівництва в роботі.
 
   3. Контроль за виконанням цього наказу залишаю за собою.
 
 Голова                        П.Г.Петрашко

<< Главная страницаУкраина онлайн