Архив. Законодательство Украины

 

Архів сайту. Оновлення.

Про Програму соціально-економічного та культурного розвитку м. Києва на 2005 рік

Київська міська рада (Київміськрада)

Рішення № 1051/2461 від 28.12.2004

Страница 9

Стр. 1 Стр. 2 Стр. 3 Стр. 4 Стр. 5 Стр. 6 Стр. 7 Стр. 8 Стр. 9 Стр. 10 Стр. 11 Стр. 12 Стр. 13 Стр. 14 Стр. 15 Стр. 16 Стр. 17 Стр. 18 Стр. 19 Стр. 20 Стр. 21 Стр. 22 Стр. 23 Стр. 24 Стр. 25 Стр. 26 Стр. 27 Стр. 28 Стр. 29 Стр. 30 Стр. 31 Стр. 32 Стр. 33 Стр. 34 Стр. 35 Стр. 36 Стр. 37 Стр. 38 Стр. 39

<< Главная страница

 
   Внаслідок реалізації  заходів   очікується   підвищення
ефективності  функціонування ЖКГ м. Києва, поліпшення якості
наданих послуг, економія бюджетних коштів, оптимізації процесів
акумуляції ресурсів для модернізації та реконструкції житлового
фонду,  збільшення  колективної  відповідальності  мешканців,
організованих  як  самостійні  юридичні  особи  (об'єднання
співвласників багатоквартирних будинків та власників садибної
забудови)  за  експлуатацію  житлового фонду і прибудинкових
територій.
 
   3.4.3.2. Житлове будівництво, забезпечення населення житлом,
соціальне житло
 
   Загальна площа  житлового  фонду в м. Києві в 2004 р.
становитиме 63,2 млн. кв. м (очікувані дані), з них: 7899 житлових
будинків комунальної власності районів міста (45,58 млн. кв. м);
930 житлових   будинків   жнтлово-будівельних   кооперативів
(8,35 млн. кв. м); 213 житлових будинків, які обслуговуються
товариствами співвласників    багатоквартирних    будинків
(2,63 млн. кв. м);  922  відомчих   житлових   будинків
(3,31 млн. кв. м); 39 житлових будинків комунальної власності
міста, що обслуговуються КП ЕРЖФ "Житлосервіс" (566 тис. кв. м);
69 житлових будинків (265,2 тис. кв. м), які обслуговуються КП
"Спецжитлофонд". До житлового фонду міста входить 22142 житлових
будинки приватного сектору загальною площею 2,15 млн. кв. м. За
період з 1995 по 2004 рік площа житлового фонду міста збільшилась
на 28%.
 
           Житловий фонд м. Києва
 
------------------------------------------------------------------
|       Показник      | 2003 | 2004  |  2005  |
|                 | звіт |очікуване| прогноз |
|----------------------------------+--------+---------+----------|
|Житловий фонд (на кінець року),  | 62567,5| 63160,1|  63763,1|
|тис. кв. м            |    |     |     |
|----------------------------------+--------+---------+----------|
|із загального житлового фонду:  |    |     |     |
|----------------------------------+--------+---------+----------|
|місцевих рад           | 45575,4| 46473,4|  48948,0|
|----------------------------------+--------+---------+----------|
|підприємств та організацій    | 3306,9|  2864,7|   854,8|
|(відомче житло)          |    |     |     |
|----------------------------------+--------+---------+----------|
|ЖБК                | 11539,7| 11655,1|  11771,7|
|----------------------------------+--------+---------+----------|
|приватного сектора        | 2145,5|  2166,9|  2188,6|
|----------------------------------+--------+---------+----------|
|У тому числі ветхий житловий фонд,|  83,4|   82,5|   81,7|
|тис. кв. м            |    |     |     |
------------------------------------------------------------------
 
   На будівництво житла щорічно спрямовується близько третини
загального обсягу інвестицій в основний капітал, що свідчить про
високу інвестиційну привабливість галузі.
 
   У 2004 р. виконання робіт з реконструкції 49  житлових
будинків дозволить ввести в експлуатацію 16 будинків загальною
площею 43,2 тис. кв. м. Згідно з переліком будинків,  які
підлягають реконструкції, на цю мету передбачено залучити кошти
інвесторів у сумі близько 59,4 млн. грн.
 
       Реконструкція житлового фонду в м. Києві
 
------------------------------------------------------------------
|       Показник      | 2003 | 2004  |  2005  |
|                 | звіт |очікуване| прогноз |
|----------------------------------+--------+---------+----------|
|Обсяг асигнувань на реконструкцію | 48452,4| 70894,4|  70900,0|
|жилих будинків, всього, тис. грн. |    |     |     |
|----------------------------------+--------+---------+----------|
|Із загального обсягу асигнувань на| 9795,5| 23921,0|  24000,0|
|реконструкцію жилих будинків   |    |     |     |
|асигнування на реконструкцію   |    |     |     |
|гуртожитків, тис. грн.      |    |     |     |
|----------------------------------+--------+---------+----------|
|Ввезення в експлуатацію житлової |    |     |     |
|площі в будинках (після      |    |     |     |
|реконструкції) за рахунок усіх  |    |     |     |
|джерел фінансування        |    |     |     |
|----------------------------------+--------+---------+----------|
|кількість об'єктів, од.      |   7 |   16 |   17 |
|----------------------------------+--------+---------+----------|
|житлова площа, тис. кв. м     |  21,6|   43,2|   22,8|
|----------------------------------+--------+---------+----------|
|У тому числі введення в      |    |     |     |
|експлуатацію житлової площі    |    |     |     |
|гуртожитків за рахунок усіх джерел|    |     |     |
|фінансування           |    |     |     |
|----------------------------------+--------+---------+----------|
|кількість об'єктів, од.      |   4 |   6 |   2  |
|----------------------------------+--------+---------+----------|
|житлова площа, тис. кв. м     |  16,9|   21,5|   5,7 |
------------------------------------------------------------------
 
   Виконуючи заходи  Програми  реконструкції  п'ятиповерхових
будинків, збудованих у 60-х роках, у 2004 р. передбачено здійснити
проектування та розпочати роботи з реконструкції п'ятиповерхівок.
 
   Відповідно до нормативних показників Положення про систему
технічного обслуговування, ремонту та реконструкції жилих будівель
у  містах  і  селищах  України,  затвердженого  наказом
Держжитлокомунгоспу України  від  31.12.1991  р.  N  135
( v0135303-91 ), річна потреба в коштах на проведення капітального
ремонту в м. Києві становить 350,0-400,0 млн. грн. У 2004 р.
житлово-експлуатаційними організаціями міста заплановано здійснити
ремонт покрівель на 560 об'єктах, ремонт фасадів на 632 об'єктах,
у тому числі виконати роботи по герметизації стиків панелей - на
312 об'єктах.
 
   Незважаючи на швидкі темпи розвитку, в житловому господарстві
міста  існує  низка  проблем,  які  потребують  комплексного
розв'язання, а саме:
   - підвищення  рівня  житлової  забезпеченості  населення,
особливо соціальне  вразливих  його  верств  (наявні  обсяги
будівництва житла не дозволяють істотно поліпшити ситуацію з
забезпеченням населення житлом і скоротити кількість черговиків
квартобліку, в тому числі пільгових категорій);
   - удосконалення архітектурно-планувальної структури житлової
забудови та комплексного розвитку мікрорайонів;
   - прискорення модернізації фізично та морально застарілого
житлового фонду, а також ремонту житлових будинків відповідно до
нормативних показників (існуючі темпи капітального ремонту житла
дозволяють реалізувати тільки першочергові завдання, що становить
близько 34% від потреби).
 
   З метою розв'язання перелічених проблем, у 2005 р. основними
напрямами житлової політики будуть:
   - активне  залучення  до будівництва житла інвестиційних
ресурсів - коштів населення, юридичних осіб, кредитних ресурсів, у
тому числі за рахунок розвитку іпотечного житлового кредитування;
   - будівництво житла для соціально незахищених  громадян,
продовження реалізації програми забезпечення житлом молодих сімей
та одиноких молодих громадян;
   - зростання обсягів модернізації та реконструкції житлового
фонду, розвиток житлового фонду, призначеного для  відселення
мешканців житлових будинків, які підлягають реконструкції. У 2005
р. планується виконання обсягів робіт із реконструкції на суму
70,9 млн. грн.;
   - посилення заходів соціального захисту населення в сфері
забезпечення житлом, поліпшення його якісних характеристик і
благоустрою, зокрема, придбання та встановлення  електроплит,
газових плит, газових колонок;
   - прискорення  оснащення  житлового  фонду   засобами
енергозбереження;
   - підвищення технічного стану комунального житлового фонду та
рівня його  утримання,  вдосконалення архітектурно-планувальної
структури забудови;
   - збільшення в 2005 р. обсягів фінансування загальноміських
заходів "Твій дім, твоє подвір'я" до 133,2 млн. грн., у тому числі
на: капітальний ремонт житлового фонду - 45,5 млн. грн. (з нього
комплексний ремонт житлових будинків - 5,7 млн. грн.), ремонт
фасадів -16,8 млн. грн., покрівель - 26,1 млн. грн.
 
       Реконструкція житлового фонду в м. Києві
 
        (Графічне зображення не наводиться)
 
   Від реалізації заходів у 2005 р. передбачається введення в
експлуатацію 1100,0 тис. кв. м нового житла та 22,8 тис. кв. м
загальної  житлової  площі внаслідок реконструкції житла, що
дозволить збільшити житловий фонд міста до 63763,1 тис. кв. м.
 
   Зростання обсягів  будівництва  соціального  житла  та
переобладнання існуючих площ посилить соціальний захист вразливих
категорій населення.
 
   Внаслідок проведення  капітального  ремонту  очікується
підвищення якості та надійності житлового фонду і комунікаційних
систем, а також зменшення втрат води та теплоенергії, що дозволить
зекономити кошти для подальшої модернізації об'єктів і споруд
міського господарства.
 
   3.4.3.3. Комунальне господарство
 
   Комунальне господарство  м.  Києва  володіє  розвинутою
інженерною  інфраструктурою,  яка  задовольняє  потреби  у
водопостачанні та водовідведенні, тепло-  та  газопостачанні,
освітленні,  санітарній  очистці. В комунальному господарстві
зосереджено близько 6% основних виробничих засобів міста. На
балансі  комунальних  підприємств  знаходиться  4,0  тис. км
водопровідних, 2,5 тис. км каналізаційних, 4,2 тис. км мереж
зовнішнього освітлення.
 
   Упродовж останніх років у Києві проводиться робота щодо
підвищення рівня забезпечення відповідними послугами та їх якості,
вживаються заходи, спрямовані на розвиток матеріально-технічної
бази комунального господарства, впровадження енергозберігаючих
технологій.
 
   Водночас, у комунальному господарстві міста накопичено багато
проблем, що ставлять під загрозу можливість його подальшого
сталого функціонування:
   - не  забезпечено  сприятливих  умов  для  реформування
організаційно-економічного механізму галузі;
   - відсутня економічно обґрунтована система визначення тарифів
на послуги;
   - низька платоспроможність, а також платіжна  дисципліна
населення  і  підприємств  не  дозволяють  стабілізувати
фінансово-економічний стан підприємств комунального господарства
та подолати їх збитковість, активізувати інноваційну діяльність,
здійснити технічне переозброєння;
   - значна зношеність основних засобів є причиною високої
енерго- та матеріаломісткості комунальних послуг.
 
   З метою розв'язання перелічених проблем, у 2005 р. основними
напрямами  політики  Київської міськдержадміністрації в сфері
комунального господарства міста будуть:
   - запровадження  нової  економічної моделі функціонування
комунального  господарства  міста,  розширення  застосування
концесійних механізмів та нового порядку відносин між виробником і
постачальником  комунальних  послуг,  розповсюдження  процедур
конкурсного відбору виробників послуг;
   - вжиття заходів щодо скорочення обсягів заборгованості перед
підприємствами  комунального  господарства  шляхом  покращення
дисципліни платежів, здійснення реструктуризації заборгованостей
за  оплату послуг, удосконалення цінової політики та діючих
тарифів;
   - активізація   інноваційної   діяльності  в  галузі.
Передбачається подальше впроваджений енергозберігаючих проектів і
ресурсозберігаючих  технологій,  у  тому  числі з залученням
міжнародних ґрантів;
   - технічне переозброєння галузі за рахунок будівництва нових
і реконструкції діючих об'єктів комунального господарства, що
сприятиме підвищенню надійності та безперервності роботи мереж і
комплексів.
 
   Водопровідно-каналізаційне господарство. На початок 2004 р. у
м. Київ протяжність водопровідних мереж становила 4027,9 км,
каналізаційних - 2503,3 км. З метою підвищення надійності роботи
системи  водопостачання і водовідведення та поліпшення рівня
забезпечення населення питною водою, як очікується, в 2004 р. буде
перекладено 14,0 км водопроводів і 1,5 км каналізацій, а також
збільшено протяжність  водопровідних  мереж  до  4047,0  км,
каналізаційних - до 2519,3 км.
 
   Незважаючи на    позитивні    зміни    в    сфері
водопровідно-каналізаційного  господарства  міста  невирішеною
залишається низка проблем, основними з яких є:
   - низькі темпи реконструкції,  ремонту  та  модернізації
водопровідних і каналізаційних мереж і споруд;
   - недостатній  рівень  запровадження  нових  технологій
водопідготовки та очищення стічних вод;
   - недостатні обсяги впровадження засобів обліку споживання
води;
   - погіршення впродовж останніх років фінансового стану ВАТ
ДАК "Київводоканал".
 
   У 2005 р. основними заходами, спрямованими на поліпшення
стану водопровідно-каналізаційного господарства міста будуть:
   - продовження робіт зі спорудження нових і реконструкції
існуючих каналізаційних комплексів, розвитку системи доочистки
стічних  вод,  покращення  умов  експлуатації мереж, зокрема
передбачено  будівництво  другої  нитки  головного  міського
каналізаційного колектора та Південно-західного каналізаційного
колектора,  реконструкція  діючих  каналізаційних  колекторів
(Виборзького, Сирецького, Ново-Дарницького (2 черга) та інших);
   - розширення  мережі  водопровідних  і  каналізаційних
магістралей у районах нового житлового будівництва та приватної
забудови  (прокладання  каналізаційних  мереж  до  об'єктів
малоповерхової забудови масиву хутір Редьки, забудови с. Биківня
тощо);
   - підвищення  якості  питної  води  шляхом  модернізації
технологій і засобів її очищення та контролю, скорочення питомої
ваги водоспоживання, не облікованого лічильниками;
   - удосконалення процесу видалення органічного  осадку  і
підвищення енергетичної ефективності Бортницької станції аерації;
   - здійснення заходів, спрямованих на поліпшення фінансового
стану ВАТ ДАК "Київводоканал" (налагодження процесу проведення
розрахунків із енерготеплопостачальними організаціями, фінансове
забезпечення боргів житлових організацій міста та ін.).
 
   Зовнішнє освітлення. Програма розвитку зовнішнього освітлення
міста Києва передбачає перехід в освітленні від ртутних до
економічних і екологічно чистих натрієвих ламп, що дозволить
зменшити споживання електроенергії без зниження рівня освітленості
вулиць.  Упродовж  1994-2003  рр.  впроваджено  80,5  тис.
енергозберігаючих ліхтарів, що дало змогу при збільшенні кількості
світлоточок з 108,5 тис. одиниць до 130,0 тис. одиниць знизити
встановлену потужність освітлювального обладнання з 27,1 МГВт до
24,8 МГВт. У 2004 р. очікується виконання робіт по капітальному
ремонту мереж зовнішнього освітлення міста та  прибудинкових
територій на суму 13,3 млн. грн., за рахунок чого передбачається
впровадити ще 6500 енергозберігаючих ліхтарів.
 
   Відбувається модернізація систем управління та контролю за
станом мереж зовнішнього освітлення з використанням передових
досягнень науки і техніки, а саме: введення системи ТМ-323-С, яка
передає сигнали контролю по силовим мережам 0,4 кВ, дозволило
збільшити обсяг контрольованих мереж центральної частини міста до
92,0%;  за  рахунок введення цифрової радіометричної системи
"Славутич" збільшено обсяг контрольованих мереж  лівобережної
частини міста до 44,9%; запровадження модернізованої телесистеми
"Граніт-С" на районно-диспетчерському пункті N 3 дало змогу
збільшити обсяг контрольованих зовнішніх мереж в Оболонському,
Подільському та Шевченківському районах міста до 78,2%.
 
   З метою подальшого розвитку мереж зовнішнього освітлення
міста в 2005 р. передбачається реалізація таких першочергових
заходів:
   - подальше розширення обсягу контролю за мережами зовнішнього
освітлення шляхом продовження робіт по впровадженню систем ТМ-323,
"Граніт" і "Славутич;
   - збільшення  обсягів  модернізації  мереж  зовнішнього
освітлення м. Києва по програмі енергозберігаючих технологій а
також проведення капітального ремонту діючих мереж,  зокрема
встановлення  металевих  опор, захищених від корозії методом
металізації;
   - оновлення парку спецтехніки.
 
   Зелене господарство. В 2004 р. ліси та інші лісопокриті землі
займали 43,2% території Києва або 34,2 тис. га, ще 6,8 тис. га
зелених  насаджень  загального користування зосереджувалося в
селитебній частині.
 
   Упродовж 2004 року в м. Києві виконувались  роботи  по
реконструкції та благоустрою парків "Перемога", "Партизанська
Слава", парку Національного технічного університету  України,
розпочато  роботи  по реконструкції і благоустрою територій,
прилеглих  до  парку-пам'ятки  садово-паркового  мистецтва
загальнодержавного значення "Феофанія".
 
   Розвиток зеленого господарства м. Києва в 2005 р. передбачає
створення нових зелених насаджень у районах новобудов, подальше
проведення ландшафтної реконструкції існуючих насаджень і парків
міста,   що   сприятиме   збереженню   і   покращанню
архітектурно-ландшафтних  параметрів,  посилення  біологічної
стійкості та санітарно-гігієнічних функцій зелених насаджень,
підвищення рекреаційної ємкості території міста.
 
   Основними заходами, які здійснюватимуться в 2005 р., є:
   - проведення інвентаризації земель зеленого  господарства
м. Києва та оформлення документів землекористування на земельні
ділянки загального користування (парки, скверн, міські ліси тощо);
   - проведення освітлення, прочищення, проріджування насаджень
лісопаркових господарств;
   - вирощування та догляд за декоративними деревами і кущами в
розсадниках, вирощування насіння газонних трав нових сортів,
розширення асортименту квіткових культур;
   - збільшення  обсягів  застосування  технології  посадки
крупномірних саджанців дерев і кущів із грудкою землі;
   - поліпшення матеріально-технічної бази КО "Київзеленбуд"
(придбання спеціалізованої техніки, реконструкція і будівництво
об'єктів КО "Київзеленбуд").

<< Главная страница

Стр. 1 Стр. 2 Стр. 3 Стр. 4 Стр. 5 Стр. 6 Стр. 7 Стр. 8 Стр. 9 Стр. 10 Стр. 11 Стр. 12 Стр. 13 Стр. 14 Стр. 15 Стр. 16 Стр. 17 Стр. 18 Стр. 19 Стр. 20 Стр. 21 Стр. 22 Стр. 23 Стр. 24 Стр. 25 Стр. 26 Стр. 27 Стр. 28 Стр. 29 Стр. 30 Стр. 31 Стр. 32 Стр. 33 Стр. 34 Стр. 35 Стр. 36 Стр. 37 Стр. 38 Стр. 39Украина онлайн