Архив. Законодательство Украины

 

Архів сайту. Оновлення.

Про Програму соціально-економічного та культурного розвитку м. Києва на 2005 рік

Київська міська рада (Київміськрада)

Рішення № 1051/2461 від 28.12.2004

Страница 7

Стр. 1 Стр. 2 Стр. 3 Стр. 4 Стр. 5 Стр. 6 Стр. 7 Стр. 8 Стр. 9 Стр. 10 Стр. 11 Стр. 12 Стр. 13 Стр. 14 Стр. 15 Стр. 16 Стр. 17 Стр. 18 Стр. 19 Стр. 20 Стр. 21 Стр. 22 Стр. 23 Стр. 24 Стр. 25 Стр. 26 Стр. 27 Стр. 28 Стр. 29 Стр. 30 Стр. 31 Стр. 32 Стр. 33 Стр. 34 Стр. 35 Стр. 36 Стр. 37 Стр. 38 Стр. 39

<< Главная страница

   нестабільність і  незбалансованість  законодавчої  бази
функціонування окремих ланок будівельного комплексу, насамперед,
податкової (перегляду потребує понад 1800 нормативних актів, які
регулюють  діяльність  з  підвищення  технічного  рівня  і
конкурентоспроможності продукції, експорт будівельних матеріалів і
техніки);
   недосконалість законодавства в сфері планування територій і
забудови  міста,  житлової  політики,  розробки  енерго-  та
екологоефективних архітектурно-будівельних систем, тощо;
   перевищення виробничих потужностей будівельних підприємств
над фінансовими можливостями замовників;
   недосконалість законодавчої і нормативної бази та системи
ціноутворення в будівництві;
   недостатня спрацьованість організаційних засад конкурентного
середовища в будівельному комплексі, зокрема, щодо проведення
тендерів на підрядні роботи;
   складність і  тривалість  підготовчої  стадії будівництва
(процедур відведення земельних ділянок, розробки, експертизи та
затвердження проектно-кошторисної документації);
   незадовільні темпи  структурних   перетворень   галузі,
застарілість методів управління будівельними підприємствами, що
знижує їх конкурентоспроможність на внутрішньому та зовнішньому
ринках;
 
   До основних факторів погіршення техніко-економічного стану
будівельного комплексу належать:
   нестабільність фінансування;
   неплатоспроможність замовників і накопичення заборгованості
за виконану роботу;
   неефективність управління виробничо-господарською діяльністю;
   низький технологічний  рівень  індустріальної  бази  та
невідповідність її сучасним вимогам будівництва.
 
   Метою Програми є прискорення темпів розвитку будівельного
комплексу   м.   Києва   за   рахунок   удосконалення
організаційно-економічних механізмів його функціонування (в тому
числі поліпшення інвестиційного клімату та структури фінансування,
забезпечення єдності інвестиційних  намірів  та  інноваційних
рішень), створення підґрунтя для ефективного впливу будівельного
комплексу на розширене відтворення й стале зростання продуктивних
сил,  підвищення  якості  життєдіяльності та рівня добробуту
населення (насамперед, показників  забезпеченості  житлом  та
ергономічних характеристик міського середовища).
 
   Заходи щодо розвитку будівельного комплексу:
 
   Приведення будівельного комплексу у відповідність з потребами
розширеного  відтворення,  підвищення  ефективності   його
функціонування, а саме:
   - застосування програмно-цільового методу, спрямованого на
виконання основних стратегічних пріоритетів, модернізацію методів
розподілу ресурсів;
   - трансформацію структури БК, яка охоплює зрушення на всіх
етапах створення, експлуатації та виведення  з  експлуатації
будівельної  продукції  (в  тому числі через впровадження у
виробництво конструкцій зі зменшеними тепловитратами, нарощування
обсягів випуску всього асортименту теплоізоляційних матеріалів,
виробництво та встановлення нових типів інженерного обладнання і
контрольно-вимірювальних  пристроїв,  реалізацію сучасних норм
теплозахисту будівель;
   - розширення та підвищення вимог до якості науково-дослідних
і проектно-пошуковнх робіт, активізація промислово-інноваційної
політики, спрямованої на посилення координації фундаментальних і
галузевих наукових досліджень, удосконалення національної системи
стандартизації та сертифікації;
   - консолідація   потенціалу   науково-дослідних    і
проектно-вишукувальних організацій у сфері будівництва;
   - вирішення проблеми пам'яткоохоронної сфери та реалізація
проектів формування сучасного архітектурного середовища на основі
реабілітації історико-містобудівної спадщини;
   - поліпшення  процесів  проектування  на  засадах  їх
комп'ютеризації та використання  ґеоінформаційних  технологій,
впровадження новітніх форм організації праці, стандартів ISO 9000
та  містобудівних кадастрових систем (зокрема, щодо вартості
земельних  ділянок  у  різних  районах  міста),  проведення
аналітично-експертних    проектних    робіт,    надання
інформаційно-консультаційних і посередницьких послуг;
   - покращення техніко-економічних показників  функціонування
будівельно-монтажних і ремонтно-будівельних організацій шляхом:
збільшення фондооснащеності  будівельних  робіт,  використання
передових технологій будівництва, стабілізації рівня фондоємності
будівельного виробництва, раціонального суміщення будівельних,
монтажних і пусконалагоджувальних робіт;
   - розвиток підприємств по виробництву будівельних матеріалів
шляхом: розширення асортименту та нарощування обсягів виробництва
споживчих товарів будівельного призначення, випуску матеріалів і
конструкцій,  які  забезпечують зменшення маси та підвищення
енергоефективності конструктивних елементів будівель, зростання
обсягів  виробництва  метало-,  азбестоцементних і монолітних
залізобетонних конструкцій (у першу чергу легких), збільшення їх
питомої ваги в структурі конструкційних матеріалів;
   - розвиток будівельної індустрії, модернізація та технічне
переоснащення домобудівної бази, перш за все великопанельного
домобудування.
 
   Київська міська влада продовжить реалізацію в  2005  р.
започаткованих в попередні роки підходів при формуванні адресних
переліків об'єктів і будов будівельної програми.
 
   В першу чергу асигнуваннями забезпечені:
   - перехідні будови;
   - будови, по яких є затверджена в установленому порядку
проектно-кошторисна документація;
   - будови, які мають першочергове значення  для  сталого
розвитку міського господарства.
 
   В 2005 р. буде збережена соціальна направленість програми,
головною метою якої є забезпечення підвищення якості, рівня та
умов життя киян.
 
   Виконання встановлених завдань з урахуванням комплексного
розвитку території  міста  дозволить  ввести  в  експлуатацію
1,1 млн. кв. м житлової площі, шкіл та прибудов до шкіл на
476 учнівських  місць,  дошкільних  закладів  на  30  місць,
амбулаторно-поліклінічних закладів на 530 відвідувань у зміну,
80,9 км водопровідних, 48,9 км каналізаційних, 14,1 км газових
мереж, 3,0 км теплопостачання, 4,3 км тролейбусних ліній.
 
   В житловому будівництві основну частину - 952,2 тис. кв. м.
(86,6% від загального обсягу будівництва) складатиме  житло,
побудоване за кошти населення.
 
   За замовленням  Київської міської державної адміністрації
намічається побудувати 788,8 тис. кв. м. житла  (71,7%  від
загального обсягу).
 
   Буде продовжено будівництво житла для черговиків квартобліку
із розрахунку: 50% - кошти населення, 50% - кошти міського
бюджету, для молодих сімей та одиноких молодих громадян за рахунок
коштів довготермінових пільгових кредитів, для військовослужбовців
за рахунок субвенцій з державного бюджету.
 
   Крім нового  будівництва  об'єктів  освіти  значна увага
приділятиметься реконструкції старих шкіл.
 
   В 2005 р. передбачається введення в дію:
   - дитячого садка та школи в с. Підгірці Обухівського району
(на 30 місць і 96 уч. місць відповідно);
   - після  реконструкції  дитячого дошкільного закладу під
початкову школу на вул. І.Дубового, 47-а у Дніпровському районі
(200 уч. місць);
   - прибудови до школи N 17 на вул. Фрунзе, 8 у Подільському
районі (180 уч. місць);
   - басейну до школи N 315 у 6-а мікрорайоні житлового масиву
Позняки у Дарницькому районі.
 
   Основними об'єктами охорони здоров'я, введення в дію яких
передбачається у 2005 р., будуть:
   - реконструкція будівель і споруд для створення міського
центру профілактики і боротьби зі СНІД на вул. Крамського, 21-а;
   - будівництво  та реконструкція існуючих будівель центру
соціальної адаптації для жінок, які не мають визначеного місця
проживання, на вул. Юнкерова, 37;
   - реконструкція з прибудовою будівлі колишнього дитсадка
N 403  для  розміщення  територіального  центру  соціального
обслуговування пенсіонерів м. Києва та центру ранньої соціальної
реабілітації дітей-інвалідів на вул. О.Теліги, 37-г;
   - реконструкція будівель дитячої установи N 48 під дитячу
поліклініку та амбулаторію сімейного лікаря на вул. Ентузіастів,
13-а (480 відвідувань за зміну);
   - реконструкція частини будівлі дитячого дошкільного закладу
N 798 під дитячу  поліклініку  на  вул.  Заболотного,  70-а
(50 відвідувань за зміну);
   - спорудження спортивно-оздоровчого комплексу з пансіонатом
для дипломатів та їх родин на вул. Курортній, 9 в Пуща-Водиці;
   - реконструкція  з  надбудовою  поліклініки  N  4  на
вул. Зоологічній, 3.
 
   Приділятиметься увага будівництву та реконструкції об'єктів
спорту.
 
   Продовжиться реконструкція легкоатлетичного  манежу  школи
вищої спортивної майстерності на пр. П.Тичини, 18-а; реконструкція
та  будівництво  спортивного  комплексу в парку культури та
відпочинку "Партизанська слава" на вул. Тростянецькій, 60.
 
   Продовжиться відтворення  об'єктів  культурної  спадщини:
Успенського собору Києво-Печерської Лаври, Церкви Різдва Христова
на Поштовій  площі,  відбудова  Церкви  Св.  Михаїла  на
вул. Шовковичній, 39/1, тощо. Крім того, завершиться реставрація
собору   Св.   Володимира   Національного   заповідника
"Херсонес-Таврійський" у м. Севастополі.
 
   Приділятиметься увага  перспективному  розвитку  об'єктів
культури: продовжиться будівництво Київського державного театру
ляльок  на  вул. Грушевського, 1-а, реконструкція споруд на
Андріївському узвозі, 20 (А, Б)  під  "Театр  на  Подолі",
розпочнеться будівництво цирку в Лівобережній частині міста,
продовжиться проектування  драматичного  театру  на   розі
вул. В.Маяковського та вул. Архітектора Ніколаєва, тощо.
 
   Завершиться спорудження  павільйону людиноподібних мавп у
Київському зоопарку.
 
   Продовжиться будівництво ліній метрополітену від  станції
"Либідська" до станції "Виставковий центр", від станції "Сирецька"
до станції ж/м Виноградар та від станції "Харківська" до станції
"Харківська площа".
 
   Передбачається закінчити  будівництво  та  реконструкцію
об'єктів комунального призначення:
   - мережі водопроводу в с. Пирогів ( 1,6 км);
   - комплекс   споруд   артезіанського   водопостачання
ж/м Осокорки-Північні   та   водопровідної  магістралі  по
пр. Григоренка (1 черга) -  (7,3  км  водопровод,  1,6  км
каналізація);
   - реконструкція  Виборзького  каналізаційного  колектора
Д = 1500 мм (1,1 км);
   - реконструкція   каналізаційної   насосної   станції
"Метрологічна";
   - реконструкція   Північно-Дарницького   каналізаційного
колектора (2,8 км) тощо.
 
   Намічено ввести  в  експлуатацію  тролейбусну  лінію від
вул. Героїв Дніпра по вул. Зої Гайдай, вул. Маршала Тимошенка,
вул. Маршала Малиновського до вул. Гавро - (4,3 км).
 
   Значна увага  приділена  розвитку шляховому господарству.
   В 2005 р. продовжиться:
   - спорудження  Подільського  мостового  переходу  через
р. Дніпро;
   - будівництво транспортних розв'язок у центральній частині
міста;
   - реконструкція  Московської, Європейської, Ленінградської
площ із спорудженням транспортних розв'язок різних рівнів;
   - влаштування  прямого  проїзду  із  вул.  Жилянська на
вул. Борщагівська;
   - спорудження магістралі від Амурської площі до ВОД по
вул. Трутенко від вул. Вільямса та вул. Крейсера Аврора з виходом
на Окружну дорогу для відведення транзитного вантажного транспорту
з пр. Ак. Глушкова та 40-річчя Жовтня;
   - будівництво підземних і надземних пішохідних переходів під
проїзною частиною вул. Володимирської на діл. від вул. Л. Толстого
до бул. Шевченка;
   - спорудження багатоповерхових паркінгів в районі ст. метро
"Гідропарк" та на вул. Васильківській.
 
   По галузі  сільське господарство передбачається завершити
будівництво лікарні ветеринарної медицини у Деснянському районі, а
також розробку проектної документації на будівництво ветеринарної
лікарні у Дарницькому районі.
 
   По галузі торгівля передбачається будівництво ряду об'єктів
торговельного призначення в різних районах міста:
   - торговельного центру на вул. Тростянецькій, 1-а (заг. пл.
20,0 тис.кв.м);
   - торговельних комплексів на пр.  Палладіна  (заг.  пл.
7,5 тис. кв. м.), вул. Булаховського, 5 (3,3 тис. кв. м.) та на
вул. Луговій, 9 (пл. 47,2 тис. кв. м);
   - ринків продовольчих та промислових товарів (ринок "Жуляни",
"Борщагівський", на ринок на вул. Зодчих) тощо.
 
   Передбачається завершити будівництво  об'єктів  побутового
обслуговування в Дарницькому, Дніпровському та Деснянському, що
здійснюється за замовленням районних держадміністрацій та ХК
"Київміськбуд".
 
   В Голосіївському та Солом'ямському районах намічено завершити
спорудження адмінбудинків  для  розміщення  Голосіївської  та
Солом'янської районних держадміністрацій.
 
   Крім того,   передбачається   завершити   будівництво
(реконструкцію) ряду адміністративних та допоміжних  будівель
окремих суб'єктів підприємницької діяльності: адміністративних
будівель ТОВ СП "Буддеталь" (вул. Бажова, 9),  ТОВ  "Лідер"
(вул. Кримського,  14/34),  адмінкорпусу  Інституту  загальної
енергетики на вул. Горького, 172, адмінбудівлі з паркінгом ЗАТ КБ
"Донкредитбанк" на пров. Рильському, 4 та інші.
 
   У виробничій  сфері в 2005 р. передбачається продовжити
роботи:
   - по технічному переоснащенню ліній по випуску медпрепаратів
на Борщагівському  хімфармзаводі,  реконструкції  цеху  N  3
з-ду "Квазар" для випуску товарів медичного призначення (зам. ЗВТ
"Фарма Пак");
   - по будівництву виробничих приміщень ВАТ ПБК "Славутич".
 
   3.4.2. Міський транспорт і зв'язок
 
   Міський пасажирський транспорт - невід'ємна частина складного
комплексу життєзабезпечення населення міста, який працює стабільно
та в цілому забезпечує потреби міського господарства та населення
у вантажних і транспортних перевезеннях.
 
   У 2003 р. сукупна чисельність пасажирів, перевезених міським
громадським транспортом у м. Києві, становила 1360,5 млн. осіб, що
на 2,6% нижче за показник 2002 р. Подібна тенденція очікується і в
2004 р., що пов'язано з деяким зниженням показника перевезення
пасажирів Київським метрополітеном з 597,8 млн. осіб у 2003 р. до
553,6 млн. - у 2004 р.
 
   Збільшення чисельності  населення,  розширення  житлових
масивів,  реалізація  заходів  із  підвищення  ефективності
функціонування  громадського  транспорту  стимулюють подальший
розвиток системи шляхів і транспортної інфраструктури. Зокрема,
довжина тролейбусних ліній за період 1995-2004 рр. очікувано
збільшиться на 160,5 км (до 466,7 км), колій метрополітену -
найважливішого на сучасному етапі виду транспорту в столичній
системі перевезення пасажирів - до 56,2 км.
 
     Загальний обсяг перевезення пасажирів, млн. осіб
 
              2002   2003  2004    2005
                      очікуване прогноз
 
   Трамваями       209,9  208,5  208,5   208,9
   Тролейбусами      309,2  299,9  307,9   308,4
   Метро         572,5  597,8  553,6   560,0
   Автотранспортом    285,9  254,3  260,7   261,3
 
   Щорічне введення в експлуатацію приблизно  4  км  нових
автомобільних шляхів поступово збільшило їх довжину у 2003 році до
1596,5 км. Разом з тим, якість столичних доріг не відповідає
нормативам та не задовольняє потреб: середньорічна потреба в
капітальному  ремонті,  за  даними  комунальної  корпорації
"Київавтодор", становить  15  км  шляху,  дедалі  посилюється
необхідність підвищення пропускної  спроможності  транспортної
мережі.
 
   Постійно зростає  кількість  зареєстрованих  у  місті
автомобілів, яких у 2003 році налічується понад 600 тис. од., у
тому числі 405 тис. приватних легкових автомобілів.
 
   Проведена реконструкція   мосту   ім.   Патона   та
просп. Возз'єднання від Бульвару Дружби народів до Ленінградської
площі зі зняттям трамвайної колії, що дало змогу розширити проїзну
частину з 4 до 7 смуг руху з введенням реверсної смуги. Це
збільшило пропускну спроможність на даній ділянці магістралі.
Замість трамвайних маршрутів N 21, 27, 33, які працювали на цьому
маршруті, відкриті тролейбусний маршрут N 43 та автобусний маршрут
N 51, що зв'язали великі пасажироутворюючі пункти з лініями
метрополітену (станції "Либідська", "Дніпро", "Поштова площа",
"Контрактова площа").
 
   Крім автошляхів, під наглядом Київавтодору знаходиться 145
мостів і шляхопроводів та 215 підземних і наземних переходів.
 
   Неоднозначною є  ситуація з рухомим складом громадського
транспорту. На фоні зростання кількості пасажирських вагонів метро
(порівняно з 1995 р. у 2004 р. очікується зростання на 16,7%,
до 628 од.), парк автобусів зменшиться на 32% (до 1268 од.),
трамвайних вагонів - на 24% (до 555 од.), тролейбусів - на 24%
(до 553 од.).  Тимчасовому  вирішенню  проблеми  пасажирських
перевезень сприяють мікроавтобуси, кількість яких в 2004 р.
очікувано становитиме 362 одиниці. Однак збільшення їх кількості

<< Главная страница

Стр. 1 Стр. 2 Стр. 3 Стр. 4 Стр. 5 Стр. 6 Стр. 7 Стр. 8 Стр. 9 Стр. 10 Стр. 11 Стр. 12 Стр. 13 Стр. 14 Стр. 15 Стр. 16 Стр. 17 Стр. 18 Стр. 19 Стр. 20 Стр. 21 Стр. 22 Стр. 23 Стр. 24 Стр. 25 Стр. 26 Стр. 27 Стр. 28 Стр. 29 Стр. 30 Стр. 31 Стр. 32 Стр. 33 Стр. 34 Стр. 35 Стр. 36 Стр. 37 Стр. 38 Стр. 39Украина онлайн