Архив. Законодательство Украины

 

Архів сайту. Оновлення.

Про Програму соціально-економічного та культурного розвитку м. Києва на 2005 рік

Київська міська рада (Київміськрада)

Рішення № 1051/2461 від 28.12.2004

Страница 39

Стр. 1 Стр. 2 Стр. 3 Стр. 4 Стр. 5 Стр. 6 Стр. 7 Стр. 8 Стр. 9 Стр. 10 Стр. 11 Стр. 12 Стр. 13 Стр. 14 Стр. 15 Стр. 16 Стр. 17 Стр. 18 Стр. 19 Стр. 20 Стр. 21 Стр. 22 Стр. 23 Стр. 24 Стр. 25 Стр. 26 Стр. 27 Стр. 28 Стр. 29 Стр. 30 Стр. 31 Стр. 32 Стр. 33 Стр. 34 Стр. 35 Стр. 36 Стр. 37 Стр. 38 Стр. 39

<< Главная страница

замовлення Київської міської державної  адміністрації  та/або
органів  місцевого самоврядування за кошти державного та/або
місцевого бюджету;
   - будівництво  житла для соціально незахищених категорій
громадян, які перебувають на квартирному обліку в м. Києві, що
підтверджується  відповідною  районною  у м. Києві державною
адміністрацією, за рахунок коштів державного і місцевих бюджетів,
державних підприємств, організацій, установ;
   - будівництва житла за кошти населення в багатоквартирних
житлових будинках, а також індивідуальних житлових будинках на
земельних ділянках, наданих громадянам під приватну  житлову
забудову, в разі перебування сім'ї на квартирному обліку в м.
Києві, що підтверджується відповідною районною у  м.  Києві
державною адміністрацією;
   - реконструкцію (прибудову, добудову, розширення) існуючих
індивідуальних (приватних) житлових будинків в межах 30%  від
загальної площі;
   - будівництво об'єктів соціальної сфери (дитячих дошкільних
закладів,  загальноосвітніх  та  спортивних  шкіл,  об'єктів
позашкільного  виховання,  охорони  здоров'я  та  соціального
забезпечення тощо) за умов передачі їх у комунальну власність
міста або району;
   - будівництво гаражів, паркінгів, автостоянок, підсобних та
господарських приміщень у складі житлових будинків, відповідно до
затвердженої  у  встановленому  порядку  проектно-кошторисної
документації;
   - добудову об'єктів незавершеного будівництва,  що  були
придбані в процесі приватизації;
   - будівництво релігійно-культових об'єктів;
   - реставрацію пам'яток архітектури, історії та культури в
частині площ, що не перепрофільовуються;
   - відтворення  втрачених  об'єктів  історико-архітектурної
спадщини в частині площ, що не перепрофільовуються;
   - реконструкцію  об'єктів,  що є пам'ятками архітектури,
історії та культури, якщо інвесторами  (забудовниками)  було
здійснено відселення за їх кошти із старих та непридатних для
проживання житлових будинків або будівель (споруд), придбаних в
процесі приватизації об'єктів, в частині площ, що не нарощуються і
не перепрофільовуються;
   - будівництво,  реконструкцію  або технічне переоснащення
виробничих об'єктів із застосуванням новітніх  технологій  з
дотриманням вимог щодо зменшення питомих витрат енергоресурсів,
води, відведення стічних вод та норм забруднення навколишнього
середовища порівняно з показниками, що встановлені діючими в
Україні нормативами, що підтверджується відповідним висновком
Міністерства освіти та науки України;
   - будівництво   об'єктів   інженерного   забезпечення,
енергозбереження та енергопостачання: насосних станцій та теплових
мереж, бойлерних, котелень, трансформаторних підстанцій, РП, ПС,
ГРП, ЛЕП тощо;
   - будівництво представництв іноземних держав відповідно з
рішенням Віденської конвенції".
 
   1.3. В розділі 1.6 "Порядок залучення і використання пайових
коштів (внесків) інвесторів (забудовників) на створення соціальної
та інженерно-транспортної інфраструктури м. Києва" частину 4
викласти в такій редакції:
   "Форми сплати
   Пайовий внесок сплачується у формі грошового внеску або
шляхом  створення  необхідної  інфраструктури власними силами
інвестора (забудовника) за умов включення цих об'єктів до Програми
соціально-економічного  та  культурного розвитку та подальшою
передачею їх у комунальну власність міста або району".
 
   1.4. В розділі 1.6 "Порядок залучення і використання пайових
коштів (внесків) інвесторів (забудовників) на створення соціальної
та інженерно-транспортної інфраструктури м. Києва" в частині 5
позицію 1 викласти в такій редакції:
   "Розрахунок розміру пайового внеску
   Розмір пайового внеску в грошовій формі визначає Управління
відповідно до Нормативів для визначення розміру пайової участі
(внесків) інвесторів (забудовників) у створенні соціальної та
інженерно-транспортної інфраструктури м.  Києва  та  Методики
розрахунків  розміру  пайової  участі  (внесків)  інвесторів
(забудовників) у створенні соціальної та інженерно-транспортної
інфраструктури м. Києва, затверджених Київською міської радою,
після одержання звернення заявника і документів: ...".
 
   1.5. В розділі 1.6 "Порядок залучення і використання пайових
коштів (внесків) інвесторів (забудовників) на створення соціальної
та інженерно-транспортної інфраструктури м. Києва" частину 6
доповнити  позицією  1  наступного  змісту:  "Пайовий внесок
сплачується на підставі Договору між містом (Управлінням) та
інвестором (забудовником)".
 
   2. Внести в додаток 2 "Методика розрахунку розмірів пайової
участі (внесків) інвесторів (забудовників) у створенні соціальної
та інженерно-транспортної інфраструктури м. Києва" внести такі
зміни:
 
   2.1. В розділі 9 в частині "Розрахунок розміру пайової участі
(внеску) інвестора при новому будівництві" формулу (2) викласти в
такій редакції:
 
   "Кк = Кз х Рмісць х Ко х Іінфл., де:       (2)
 
   Кз - зональний коефіцієнт;
   Рмісць - коефіцієнт, що враховує кількість збережених та
додатково створених робочих місць;
   Ко - коефіцієнт, що враховує обсяг інвестицій;
   Іінфл. - індекс, що враховує інфляцію з 01.01.2003 до початку
місяця, в якому здійснюється розрахунок".
 
   2.2. В розділі 9 частину "Розрахунок розміру пайової участі
(внеску) інвестора (забудовника) при реконструкції, без приросту
загальної площі, коли профіль об'єкта змінюється, а також при
зміні функціонального призначення діючого об'єкта, в тому числі
житлових будинків (приміщень) на нежитлові, без реконструкції"
доповнити наступною позицією та новою формулою (4.1):
   "У випадку реконструкції, перепланування, перепрофілювання,
зміни  функціонального  призначення  промислових  (виробничих)
підприємств, комплексів (або їх частин) під об'єкти торгівлі,
адміністративного призначення приріст нормативу H розраховується
за наступною формулою:
 
          H = Hj - Hk*0,3 (4.1)".
 
   2.3. В розділі 9 в частині "Розрахунок розміру пайової участі
(внеску) інвестора (забудовника) при реконструкції, без приросту
загальної площі, коли профіль об'єкта змінюється, а також при
зміні функціонального призначення діючого об'єкта, в тому числі
житлових будинків (приміщень) на нежитлові, без реконструкції"
вилучити наступну позицію:
   "У випадку,  якщо дельтаН менше нуля, пайова участь не
нараховується".
 
   2.4. В розділі 9 частину "Розрахунок розміру пайової участі
(внеску) інвестора (забудовника) при реконструкції, коли профіль
об'єкта змінюється та створюються нові площі" доповнити наступною
позицією:
   "У випадку, якщо  Bj  менше  нуля,  пайова  участь  не
сплачується".
 
   2.5. Таблицю  3 "Зональні коефіцієнти" викласти в такій
редакції:
 
------------------------------------------------------------------
|Ситуа-|    Номер економіко-планувальної зони   | Розмір  |
|ційний|                       |коефіцієнта|
|клас |                       |      |
|------+---------------------------------------------+-----------|
| 1  |125, 126, 128, 139, 153, 176, 180      | 1,00   |
|------+---------------------------------------------+-----------|
| 2  |47, 49, 69, 71, 116, 118, 138, 140, 154, 177,| 1,30   |
|   |178                     |      |
|------+---------------------------------------------+-----------|
| 3  |46, 48, 70, 72, 90, 93, 102, 108, 127, 152, | 1,60   |
|   |171, 173                   |      |
|------+---------------------------------------------+-----------|
| 4  |44, 45, 55, 59, 60, 89, 129, 169, 172    | 1,90   |
|------+---------------------------------------------+-----------|
| 5  |73, 74, 79, 91, 104, 106, 107, 113, 124, 131,| 2,20   |
|   |150, 160, 168                |      |
|------+---------------------------------------------+-----------|
| 6  |21, 54, 86, 137, 151, 161          | 2,50   |
|------+---------------------------------------------+-----------|
| 7  |32, 57, 63, 68, 109, 111, 120, 132, 159, 165,| 2,80   |
|   |170, 179                   |      |
|------+---------------------------------------------+-----------|
| 8  |27, 30, 38, 50, 51, 52, 53, 56, 58, 61, 76, | 3,10   |
|   |78, 88, 94, 100, 114, 115, 123, 146, 148, 155|      |
|------+---------------------------------------------+-----------|
| 9  |20, 42, 64, 65, 67, 75, 77, 85, 92, 96, 98, | 3,40   |
|   |99, 101, 103, 105, 110, 112, 122, 141, 149, |      |
|   |156, 162, 166, 167              |      |
|------+---------------------------------------------+-----------|
| 10  |24, 31, 33, 39, 41, 62, 66, 87, 97, 121, 130,| 3,70   |
|   |135, 136, 157, 158              |      |
|------+---------------------------------------------+-----------|
| 11  |18, 34, 36, 37, 40, 43, 83, 84, 95, 117, 119,| 4,00   |
|   |133, 143, 147, 163, 164, 174         |      |
|------+---------------------------------------------+-----------|
| 12  |17, 29, 35, 81, 145, 175           | 4,30   |
|------+---------------------------------------------+-----------|
| 13  |11, 16, 22, 23, 26, 28, 142         | 4,60   |
|------+---------------------------------------------+-----------|
| 14  |8, 80, 134, 144               | 4,90   |
|------+---------------------------------------------+-----------|
| 15  |4, 7, 19, 25, 82               | 5,20   |
|------+---------------------------------------------+-----------|
| 16  |1, 6, 9, 15                 | 5,50   |
|------+---------------------------------------------+-----------|
| 17  |10, 12, 14                  | 5,80   |
|------+---------------------------------------------+-----------|
| 18  |5, 13                    | 6,20   |
|------+---------------------------------------------+-----------|
| 19  |3                      | 6,60   |
|------+---------------------------------------------+-----------|
| 20  |2                      | 7,00   |
------------------------------------------------------------------
 
   2.6. Таблицю 4 "Коефіцієнти, що коригують розмір відрахувань
на розвиток міста, в залежності від ефективності реалізації
проекту для міста" викласти в такій редакції:
 
------------------------------------------------------------------
|  Назва  |Позна- | Одиниця |  Диференціація  | Розмір  |
|коефіцієнта |чення  |диферен- | базової величини |      |
|      |    |ціації  |          |      |
|------------+--------+----------+-------------------+-----------|
|Кількість  |Рмісць |Робочі  |понад 300     |  0.80  |
|збережених |    |місця   |від 101 до 300   |  0.85  |
|та додатково|    |     |від 51 до 100   |  0.90  |
|створених  |    |     |до 50       |  0.95  |
|робочих   |    |     |не змінюються   |  1.00  |
|місць    |    |     |зменшуються    |  1.10  |
|------------+--------+----------+-------------------+-----------|
|Обсяги   |Ко   |Млн. грн. |понад 300     |  0.80  |
|інвестицій |    |     |від 60 до 300   |  0.90  |
|      |    |     |від 12 до 60    |  0.95  |
|      |    |     |від 6 до 12    |  0.98  |
|      |    |     |менше 6      |  1.00  |
------------------------------------------------------------------
 
 Заступник міського голови -
 секретар Київради                    В. Яловий

<< Главная страница

Стр. 1 Стр. 2 Стр. 3 Стр. 4 Стр. 5 Стр. 6 Стр. 7 Стр. 8 Стр. 9 Стр. 10 Стр. 11 Стр. 12 Стр. 13 Стр. 14 Стр. 15 Стр. 16 Стр. 17 Стр. 18 Стр. 19 Стр. 20 Стр. 21 Стр. 22 Стр. 23 Стр. 24 Стр. 25 Стр. 26 Стр. 27 Стр. 28 Стр. 29 Стр. 30 Стр. 31 Стр. 32 Стр. 33 Стр. 34 Стр. 35 Стр. 36 Стр. 37 Стр. 38 Стр. 39Украина онлайн