Архив. Законодательство Украины

 

Архів сайту. Оновлення.

Про Програму соціально-економічного та культурного розвитку м. Києва на 2005 рік

Київська міська рада (Київміськрада)

Рішення № 1051/2461 від 28.12.2004

Страница 15

Стр. 1 Стр. 2 Стр. 3 Стр. 4 Стр. 5 Стр. 6 Стр. 7 Стр. 8 Стр. 9 Стр. 10 Стр. 11 Стр. 12 Стр. 13 Стр. 14 Стр. 15 Стр. 16 Стр. 17 Стр. 18 Стр. 19 Стр. 20 Стр. 21 Стр. 22 Стр. 23 Стр. 24 Стр. 25 Стр. 26 Стр. 27 Стр. 28 Стр. 29 Стр. 30 Стр. 31 Стр. 32 Стр. 33 Стр. 34 Стр. 35 Стр. 36 Стр. 37 Стр. 38 Стр. 39

<< Главная страница

   На 1 січня 2004 р. із загальної кількості об'єктів державного
реєстру 3486 об'єктів були державними (2,2%), 2745 - комунальними
(1,7%), 41937 - приватними (26,4%), 105660 (66,4%) - колективними,
5294 (3,3%) - власності міжнародних організацій та юридичних осіб
інших держав. Із загальної  кількості  об'єктів  комунальної
власності  48  становили підприємства обробної промисловості,
16 - текстильної промисловості  та  пошиття  одягу,  716  -
підприємства й організації освіти, 192 - торгівлі і громадського
харчування, 243 - управління, 257 - охорони здоров'я, фізичної
культури та соціального забезпечення.
 
       Розподіл об'єктів державного реєстру за
       формами власності, на 1 січня 2004 р.
 
        Колективна         - 67%
        Міжнародних організацій та
        юридичних осіб інших держав - 3%
        Державна          - 2%
        Комунальна         - 2%
        Приватна          - 26%
 
   Стратегічною метаю  трансформації господарського комплексу
міста є перетворення його на центр високотехнологічних виробництв,
постіндустріальних послуг, сервісний центр і центр міжнародних
зв'язків, що буде досягнуто в  результаті  дії  відповідних
механізмів, найважливішими з яких виступають бюджетно-фінансова,
інвестиційна й  інноваційна  політика,  механізми  формування
конкурентного  середовища  та підтримки внутрішніх виробників
товарів і послуг.
 
   У зв'язку з тим, що структурна демонополізація економіки в
основному завершена, вже у найближчій перспективі пріоритетного
значення набудуть більш складні механізми демонополізації міської
економіки, до яких слід віднести:
   - зменшення або й зняття бар'єрів, які заважають вступу
суб'єктам господарювання на існуючі ринки;
   - заохочення вступу на монопольні ринки  нових  агентів
економічної діяльності;
   - захист інтересів підприємців і споживачів від неправомірних
обмежень конкуренції та впливу тіньового сектора економіки;
   - ліцензування діяльності природних монополій на власних і
суміжних ринках; обмеження діяльності органів виконавчої влади на
внутрішньому ринку міста;
   - удосконалення  управління  майном  підприємств,  які
залишаються у власності міста та є важливими для здійснення ним
своїх функцій.
 
   Для реалізації  зазначених  напрямів  застосовуватиметься
диференційований галузевий підхід, формуватимуться виключні умови
для діяльності ринків, які забезпечують суспільні інтереси, а
також мають потужний експортний та інноваційний  потенціали.
Заплановано використання конкурсних засад у залученні підприємств
приватного  бізнесу  для  здійснення  послуг  автомобільного
транспорту,  обслуговування  та експлуатації житлового фонду,
технічної інвентаризації, вивозу та утилізації сміття, доставки
пенсій, збору комунальних платежів.
 
   Структурні зрушення в економіці міста вимагають застосування
механізму підтримки міського виробника, який на сучасному етапі
достатньо розроблений і застосовується Київською міською державною
адміністрацією. Пріоритет надається підтримці підприємств, які
перебувають у комунальній власності або передані  до  сфери
управління міської влади. Форми підтримки досить різноманітні,
найважливішими з них є:
   - розміщення на конкурсних засадах місцевого замовлення на
виробництво товарів і послуг для задоволення потреб міста, яке
фінансуватиметься за рахунок коштів бюджету;
   - сприяння в отриманні пільгових кредитів, а також надання
фінансової допомоги за рахунок міського бюджету;
   - надання   пільг  у  межах  компетенції  Київради,
реструктуризація заборгованості перед  містом,  зокрема  щодо
місцевих  податків  і  зборів,  оплати  послуг  комунального
господарства тощо;
   - посилення  застосування кооперації та комбінування між
підприємствами міста. Пошук партнерів для підприємств міста, які
виробляють  високоліквідну продукцію із задоволення кінцевого
попиту через застосування кооперативних зв'язків з київськими
підприємствами;
   - залучення іноземних партнерів до київських підприємств з
метою  створення спільних підприємств і просування київських
виробників на міжнародні ринки.
   - реклама продукції міських виробників, у тому числі шляхом
участі у виставках-ярмарках у Києві, інших містах та державах,
рекламі у засобах масової інформації, зовнішній рекламі.
 
   Внаслідок реалізації стратегічної цілі очікується формування
конкурентноздатної економіки інноваційного типу, що на етапі до
2005 р. означає сучасну модернізацію, спрямовану на запровадження
гнучких технологій із високою часткою програмно-інформаційних
елементів.  Для  м.  Києва  - це новий якісний рівень, де
визначальними стають такі критерії, як технологічна незалежність,
забезпечена  генерацією  передових  науково-технічних ідей та
експортом     результатів     науково-дослідних     і
дослідно-конструкторських   робіт;   рівень   використання
науково-технічних досягнень як партнерів так  і  суперників;
можливість переключення з одних інформаційних технологій на інші.
 
   3.8.2. Паливно-енергетичний комплекс.
      Енергозабезпечення та енергозбереження
 
   Одним із визначальних критеріїв для  оцінки  економічної
потужності міста є його енергетичний потенціал, який забезпечує
подальший розвиток міського  господарства  та  посилює  його
енергетичну безпеку.
 
   Головні завдання ПЕК - це своєчасне, повне та безперебійне
забезпечення якісним паливом, електричною і тепловою енергією
матеріальне  виробництво,  невиробничу  сферу,  населення  та
комунально-побутових споживачів.
 
   Енергетичний потенціал  м.  Києва  складають  3  ТЕЦ  з
установленою електричною потужністю 1360 МВт і тепловою 2042
Гкал/год, 556 котелень сумарною тепловою потужністю  10044,6
Гкал/год, у тому числі 122 котельні потужністю до 3 Гкал/год,
понад 2900 км теплових мереж у двотрубному обчисленні, з яких 7,5
відсотків  перебувають  у  ветхому і аварійному стані, 2675
центральних теплових пунктів та бойлерних, з яких близько 30
відсотків перебуває у зношеному стані.
 
   Київські ТЕЦ,  районні  котельні  і  промислово-виробничі
котельні повністю забезпечують споживачів міста в електроенергії
та на 92% - у централізованій теплоенергії.
 
   Основним видом палива для ТЕЦ і котелень є природний газ,
частка якого складає 95-98%, решта приходиться на вугілля та
топковий  мазут.  Питомі  витрати  палива  ТЕЦ  на  відпуск
електроенергії становлять в середньому 229-242 г у.п/кВт-г, на
відпущену з колекторів теплоенергію - 142-144 кг у.п./Гкал при
відповідних середньоукраїнських показниках 352-372 гу.п/кВт.г і
167-171  кг  у.п/Гкал.  Устаткування  ТЕЦ загалом відповідає
екологічним вимогам і нормативам.
 
         Споживання палива, тис.т у.п.
 
          2002  2003   2004   2005
 
         4674,0 5091,5  5092,0  5280,0
 
   Виробництво теплоенергії на ТЕЦ продовжує зростати так, як
воно є значно ефективнішим ніж виробництво котельнями. В минулому
році  котельні  забезпечували  понад  10  млн. Гкал річного
теплоспоживання, що становило 50,3% від загальної потреби міста, а
у 2004 р. цей показник зменшиться до 49,5%.
 
   Негативним фактором  в  теплопостачанні  міста є те, що
теплозабезпечення ряду підприємств, населення та соціальної сфери
здійснюється  дрібними  неефективними  котельнями,  в  яких
експлуатується фізично та  морально  зношене  обладнання,  що
обумовлює значні перевитрати палива, забруднення довкілля та
призводить до зниження надійності та якості теплопостачання, Таких
котелень у місті близько 130 одиниць, у тому числі 97 одиниць на
балансі АЕК "Київенерго".
 
   Незважаючи на збільшення обсягів виробництва та відпуску
теплової  енергії  споживачам,  залишається ряд факторів, що
негативно впливають на розвиток  теплоенергетики  та  якісне
енергозабезпечення споживачів міста. Одним з таких факторів є стан
теплових мереж. Низька надійність та незадовільна теплоізоляція
теплотрас створює великі втрати теплоенергії в мережах, які із
року в рік зростають. В 2003 р. втрати склали 2715,3 тис. Гкал,
або 427 тис. тонн умовного палива, що становлять 15,6% від
виробництва теплоенергії. Сумарні втрати теплоенергії, враховуючи
розподільчі тепломережі, перевищують 20%.
 
   Негативний вплив   на   розвиток  теплоенергетики  та
енергозабезпечення споживачів міста створює повільне впровадження
енергозберігаючих    технологій   і   устаткування   в
паливно-енергетичному комплексі, на промислових підприємствах та в
комунально-побутових організаціях, а також невиведені з ринку
енергоємні низькорентабельні виробництва.  Внаслідок  чого  в
міському господарському комплексі неефективно використовуються
паливно-енергетичні ресурси.
 
   Проблемними питаннями  у  сфері  енергозабезпечення  та
енергозбереження залишаються:
   - зростання фізично зношених і морально застарілих основних
фондів;
   - недостатній  рівень  впровадження  освоєних  і  нових
енергозберігаючих технологій і устаткування;
   - низький рівень оснащення приладами  обліку  споживання
паливно-енергетичних ресурсів, особливо теплової енергії;
   - обмеженість впровадження новітніх технологій і обладнання
на підприємствах житлово-комунального господарства міста;
   - недостатнє  фінансове  забезпечення  науково-технічних
розробок щодо поліпшення енергозабезпечення та енергозбереження;
   - заборгованість за спожиті енергоносії.
 
          Електро- та теплопостачання
 
   У 2004 р. очікується зростання виробництва електроенергії на
5,1% в основному за рахунок підприємств промисловості, будівництва
та комунально-побутових споживачів і населення. Порівняно з 2003
р.  зменшаться  втрати  електроенергії  в мережах загального
користування до 2,4%.
 
   Зросте число годин використання середньорічної встановленої
електричної потужності ТЕЦ до 6670 годин проти 6344 год. у 2003 р,
що дасть можливість повністю  забезпечити  споживачів  міста
електричною енергією.
 
   У 2005 р. в порівнянні з 2004 р. зростання споживання
електроенергії міським господарським комплексом і  населенням
складе 5,2%, відповідно збільшиться її виробництво майже на 3,0%.
Витрати електроенергії на освітлення та інші потреби населення у
2005 р. в порівнянні з 2004 р. зростуть на 2,4% і в загальних
витратах по місту складуть 11,6%.
 
   У 2004 р. очікується зменшення виробництва і споживання
теплової енергії на 2,8% за рахунок більш ефективного використання
теплоенергії у промисловості та у комунально-побутовій сфері.
Зменшаться втрати теплоенергії в магістральних тепломережах проти
минулого року на 9%, а також витрати на опалення та гаряче
водопостачання в бюджетній сфері міста.
 
   За рахунок підвищення ефективності роботи електроенергетичної
галузі, впровадження енергозберігаючих технологій  відбудеться
уповільнення росту втрат електроенергії в мережах загального
користування. Приріст їх проти рівня 2004 р. складе 4,3%. В той же
час втрати електроенергії в мережах загального користування ще
завеликі і складуть 11,7%.
 
   У 2005 р. прогнозується збільшення теплозабезпечення міста до
2,4%.
 
        Споживання електро- та теплоенергії
 
            2002   2003  2004  2005
 
Електроенергія    7307,6  7827,5  8225  8655
Теплоенергія     20366,4 21559,6 20950 21450
 
   Продовжиться започаткована у 2002 р. тенденція скорочення
втрат теплоенергії в магістральних тепломережах, у 2005 р. вони
зменшаться на 7,2%.
 
   Для забезпечення у 2005 р. попиту в теплоенергії для міського
господарського  комплексу  і населення, її відпуск джерелами
теплопостачання збільшиться на 2,4%. У  загальному  відпуску
теплоенергії частка ТЕЦ складе 51,1%, котелень - 48,7%, решта 03%
- теплоутилізаційні та інші установки. В подальшому питома вага
відпуску теплоенергії ТЕЦ буде збільшуватись, а котельнями -
зменшуватись.
 
             Газопостачання
 
   Продовжуватиметься робота  по  якісному  та  надійному
газопостачанню  господарського  комплексу та населення міста.
Загальний обсяг реалізації та транспортування газу, у тому числі і
відпуск природного газу населенню на протязі останніх років
залишаються стабільними. Такий прогноз і на 2005 р.
 
   Передбачається подальше підвищення рівня оснащення споживачів
приладами обліку природного газу шляхом впровадження побутових
квартирних та побудинкових лічильників газу, яких буде встановлено
в 2005 р. 2,0 тис.шт., а загальна їх кількість досягне 55 тис.
штук.  Прогнозується  встановлення  дублюючих  вузлів  обліку
витрачання природного газу на ГРС ДП "Укртрансгаз", заміна на
промислових підприємствах міста застарілих приладів обліку газу на
більш досконалі, а також введення в дію 7,5 км газових мереж та
виконання капітального ремонту газопроводів і споруд на них на
суму 810 тис. грн.
 
       Енергозбереження та енергозабезпечення
 
   Для підвищеная ефективності роботи енергетичних підприємств
міста Києві продовжується реалізація проектів Комплексної програми
енергозбереження  (  ra0088017-98  ):  Енергозбереження  в
адміністративних і громадських будівлях м. Києва" та "Реабілітація
та розширення теплопостачання м. Києва "
 
   Протягом 2004 р. з реалізації проекту Енергозбереження в
адміністративних і громадських будівлях м. Києва" передбачається
встановлення  систем обліку теплової енергії у 80 будівлях,
модернізація та встановлення модульних індивідуальних теплопунктів
у 320 будівлях, виконання робіт по ущільненню вікон та дверей у
300 будівлях, встановлення рефлекторів радіаторів у 400 будівлях,
та біля 1000 змішувачів води в лікарнях.
 
   Продовжиться виконання Програми поетапного оснащення наявного
житлового фонду засобами обліку  витрачання  та  регулювання
споживання теплової енергії і води ( 947-95-п ). Очікується
оснащення  будинковими  приладами  обліку,  в  тому  числі:
теплолічильниками опалення - близько 2600 шт., теплолічильниками
гарячого водопостачання - понад 2400 шт., лічильниками холодного
водопостачання - 880 штук.
 
   У 2005 р. намічається виконання робіт по завершенню проекту
"Енергозбереження в адміністративних  і  громадських  будівлях
м. Києва", а саме: встановлення модульних індивідуальних теплових
пунктів у 180 будівлях, оснащення лікарень 2000 шт. змішувачів
води та завершення розробки проектно-кошторисної документації на
виконання  робіт  з  відновлення  припливної  вентиляції  в
загальноосвітніх навчальних закладах м. Києва.
 
   Для забезпечення виробництва та відпуску теплоенергії на
опалення, гаряче водопостачання та виробничі потреби споживачам
міста  в необхідних обсягах, продовжиться реалізація проекту
"Реабілітація та розширення теплопостачання м.  Києва",  який
передбачає виконання робіт по завершенню будівництва районної
котельні  "Позняки",  модернізації  та  розширенні  станцій
теплопостачання СТ-1 та СТ-2, ТЕЦ-6, реабілітації теплових мереж
ТЕЦ-5, завершенню будівництва підстанції "Центр".
 
   В 2004 р. на реалізацію даного проекту передбачається освоїти
283,4 млн.грн., у тому числі за рахунок власних коштів 61,1 млн.
грн., за рахунок Світового банку - 212 млн. грн., коштів міського
бюджету - 1,2 млн. грн., із цільового фонду теплолічильників - 8,8
млн. грн.
 
   Виконання намічених робіт спрямовано на подальший ефективний
розвиток  теплоенергетики  міста  та  задоволення  потреб
господарського комплексу і населення  міста  в  енергетичних
ресурсах.
 
   У 2005 р. передбачається зростання попиту електричної і
теплової енергії споживачами міста за рахунок здійснення ряду
заходів по забезпеченню виробництва та надійного енергопостачання.
 
   Згідно реалізації  проекту  "Реабілітація  та  розширення
теплопостачання м. Києва" передбачається:
   - прокладання  ділянок  теплових  мереж  з використанням
передньо ізольованих труб;
   - добудова енергоблока N З ТЕЦ-6;
   - реконструкція та децентралізація ЦТП;
   - реконструкція,  придбання  та  встановлення лічильників
теплової енергії;
   - будівництво ПС 110 кВ "Європейська";
   - будівництво підстанцій та ліній електропередач;
   - виконання  робіт на кабельних та теплових мережах за
програмою Світового банку.
 
   Намічена ліквідація 5 нерентабельних вугільних котелень з
будівництвом окремо розташованих газових котелень.
 
   З метою  вдосконалення  та  подальшого  розвитку системи
теплопостачання столиці на засадах кращих міжнародних стандартів
її організації передбачається на протязі 2005 р. розробка Схеми
теплопостачання м. Києва.
 
   У 2005 р. реалізовуватиметься програма розвитку зовнішнього
освітлення міста, яка передбачає повний перехід в освітленні від
ртутних ламп до економічних та екологічно чистих натрієвих ламп,
що дасть змогу зменшити потреби в електроенергії без зниження
рівня освітленості вулиць. Передбачається виконання капітального
ремонту  мереж зовнішнього освітлення вулиць і прибудинкових

<< Главная страница

Стр. 1 Стр. 2 Стр. 3 Стр. 4 Стр. 5 Стр. 6 Стр. 7 Стр. 8 Стр. 9 Стр. 10 Стр. 11 Стр. 12 Стр. 13 Стр. 14 Стр. 15 Стр. 16 Стр. 17 Стр. 18 Стр. 19 Стр. 20 Стр. 21 Стр. 22 Стр. 23 Стр. 24 Стр. 25 Стр. 26 Стр. 27 Стр. 28 Стр. 29 Стр. 30 Стр. 31 Стр. 32 Стр. 33 Стр. 34 Стр. 35 Стр. 36 Стр. 37 Стр. 38 Стр. 39Украина онлайн