Архив. Законодательство Украины

 

Архів сайту. Оновлення.

Про Програму соціально-економічного та культурного розвитку м. Києва на 2005 рік

Київська міська рада (Київміськрада)

Рішення № 1051/2461 від 28.12.2004

Страница 14

Стр. 1 Стр. 2 Стр. 3 Стр. 4 Стр. 5 Стр. 6 Стр. 7 Стр. 8 Стр. 9 Стр. 10 Стр. 11 Стр. 12 Стр. 13 Стр. 14 Стр. 15 Стр. 16 Стр. 17 Стр. 18 Стр. 19 Стр. 20 Стр. 21 Стр. 22 Стр. 23 Стр. 24 Стр. 25 Стр. 26 Стр. 27 Стр. 28 Стр. 29 Стр. 30 Стр. 31 Стр. 32 Стр. 33 Стр. 34 Стр. 35 Стр. 36 Стр. 37 Стр. 38 Стр. 39

<< Главная страница

інфраструктури фізичної культури і спорту, збільшення обсягів
фінансування спортивних шкіл.
 
   У результаті  виконання  запланованих  заходів очікується
подальше розширення мережі спортивних майданчиків і спортивних
об'єктів. За рахунок розширення мережі та активізації пропаганди
здорового способу життя прогнозується зростання до 158,5 тис.
населення, охопленого всіма видами фізкультурно-оздоровчої роботи,
до 33,2 тис. збільшиться кількість дітей, що займаються в дитячих
спортивних школах.
 
      Основні показники розвитку фізичної культури
            і спорту в м. Києві
 
------------------------------------------------------------------
|      Показник     |Одиниця| 2003 | 2004  | 2005 |
|              |виміру | звіт |очікуване| прогноз|
|----------------------------+-------+--------+---------+--------|
|Стадіони          |одиниць|   30|    30|   31|
|----------------------------|    |--------+---------+--------|
|Спортивні майданчики    |    |  1313|   1330|  1340|
|----------------------------|    |--------+---------+--------|
|Плавальні басейни      |    |   45|    45|   46|
|----------------------------|    |--------+---------+--------|
|Стрілецькі тири       |    |   210|   210|   211|
|----------------------------|    |--------+---------+--------|
|Спортивні зали       |    |   587|   616|   618|
|----------------------------|    |--------+---------+--------|
|Споруди зі штучним льодом  |    |    5|    5|    5|
|----------------------------|    |--------+---------+--------|
|Приміщення для проведення  |    |   778|   780|   785|
|фізкультурно-оздоровчої   |    |    |     |    |
|роботи           |    |    |     |    |
|----------------------------+-------+--------+---------+--------|
|Кількість населення,    | тис. | 156304|  157500| 158500|
|охоплена всіма видами    | осіб |    |     |    |
|фізкультурно-оздоровчої   |    |    |     |    |
|роботи           |    |    |     |    |
|----------------------------+-------+--------+---------+--------|
|Дитячо-юнацькі спортивні  |одиниць|   74|    74|   74|
|школи            |    |    |     |    |
|----------------------------+-------+--------+---------+--------|
|Кількість дітей, що     | тис. |  32344|  32850|  33200|
|займаються в ДЮСШ, СДЮШОР, | осіб |    |     |    |
|ШВСМ            |    |    |     |    |
|----------------------------|    |--------+---------+--------|
|Кількість фахівців із    |    |  4704|   4710|  4720|
|фізичного виховання     |    |    |     |    |
------------------------------------------------------------------
 
            3.7. Споживчий ринок
 
   3.7.1. Ринок товарів і послуг, торгова мережа
 
   На споживчому ринку продовжуються процеси активної розбудови
інфраструктури  галузі,  підвищується  якість  торговельного
обслуговування  населення.  Загальний  обсяг   роздрібного
товарообороту у 2004 р. складе 10,5 млрд. грн. і збільшився у
порівнянні з попереднім роком на 30%.
 
   За рахунок впровадження  сучасних  технічних  засобів  і
технологій  відбуваються  якісні  зміни в роботі підприємств
торгівлі, громадського харчування та побуту: розвиваються передові
форми  організації  торгівлі,  зокрема  мережею  структури,
оптово-роздрібні  центри,  створюються  приватні  підприємства
громадського харчування та сервісні центри з надання населенню
широкого спектру побутових послуг тощо.
 
      Обсяг роздрібного товарообігу в розрахунку
            на 1 мешканця, грн.
 
        (Графічне зображення не наводиться)
 
   Споживчий ринок  міста  являє  собою  розвинуту  мережу
підприємств торгівлі, яка постійно розширюється, так, протягом
2004 р. введено в експлуатацію 177 сучасних підприємств роздрібної
торгівлі та 308 закладів ресторанного господарства на 15,2 тис.
посадкових місць.
 
   Роздрібний товарообіг міста цілеспрямовано орієнтується на
продукцію вітчизняного товаровиробника, збільшується реалізація
продовольчих товарів місцевих підприємств харчової та переробної
промисловості, частка  непродовольчих  товарів  у  загальному
роздрібному товарообігу зросте до 58,6%.
 
       Основні показники розвитку торгівлі та
          ресторанного господарства
 
------------------------------------------------------------------
|       Показники      | 2003 | 2004  |  2005  |
|                 | звіт |очікуване| прогноз |
|----------------------------------+--------+---------+----------|
|Кількість магазинів        | 4313 |  4490 |  4625 |
|(стаціонарних), од.        |    |     |     |
|----------------------------------+--------+---------+----------|
|Загальна площа торгових приміщень,|  846,7|  865,1|   874,3|
|тис. кв. м            |    |     |     |
|----------------------------------+--------+---------+----------|
|Кількість підприємств ресторанного| 2370 |  2678 |  2692 |
|господарства, од.         |    |     |     |
|----------------------------------+--------+---------+----------|
|Кількість місць в об'єктах    |  137,9|  153,1|   154,9|
|ресторанного господарства, тис.  |    |     |     |
|----------------------------------+--------+---------+----------|
|Роздрібний товарообіг, всього   | 7961,9| 10510,0|  13453,0|
|(у цінах відповідних років),   |    |     |     |
|млн. грн.             |    |     |     |
|----------------------------------+--------+---------+----------|
|Темпи росту товарообігу (в    |  125,9|  130 |   118 |
|порівнянні з попереднім роком), % |    |     |     |
|----------------------------------+--------+---------+----------|
|Питома вага продажу непродовольчих|  56,0|   58,6|   60,0|
|товарів у загальному обсязі    |    |     |     |
|роздрібного товарообігу, %    |    |     |     |
|----------------------------------+--------+---------+----------|
|Питома вага продажу товарів    |    |     |     |
|вітчизняного виробництва, %:   |    |     |     |
|----------------------------------+--------+---------+----------|
|- продовольчих товарів      |  85,1|   86,0|   87,0|
|----------------------------------+--------+---------+----------|
|- непродовольчих товарів     |  38,2|   39,7|   41,0|
------------------------------------------------------------------
 
   Основними проблемами в розвитку споживчого ринку є:
   - недостатній рівень забезпечення окремих мікрорайонів міста
об'єктами стаціонарної роздрібної торгівлі, які здатні забезпечити
високий рівень торговельних послуг і традиційними магазинами
самообслуговування (універмагами, універсамами тощо);
   - низькі  темпи  впровадження  передових технологій щодо
підвищення рівня торговельного обслуговування населення;
   - відсутність гарантованих високих стандартів якості товарів
і безпеки споживання.
 
   У 2005 р. споживчий ринок буде розвиватись шляхом підвищення
його  насиченості  за рахунок зростання обсягів власного та
вітчизняного виробництва конкурентоспроможної продукції і послуг
при одночасному збільшенні купівельної спроможності всіх верств
населення, а також поліпшення торговельного обслуговування та
громадського харчування населення. У зв'язку з цим передбачаються
наступні заходи:
   - забезпечити необхідними товарами підприємства торгівлі, які
здійснюють обслуговування інвалідів та ветеранів війни, хворих на
цукровий діабет, дітей раннього віку;
   - надання пріоритетного розвитку ринку послуг підприємств
стаціонарної роздрібної торгівлі;
   - забезпечити заготівлю та закладку плодоовочевої продукції
на  довгострокове  зберігання  підприємствам,  які здійснюють
обслуговування торговельної мережі міста, пільгових категорій
населення, лікувальних і учбових закладів;
   - надавати допомогу торговельним організаціям і підприємствам
харчової  та  переробної промисловості в отриманні пільгових
сезонних кредитів для закупівлі зерна, плодоовочевої продукції
тощо.
 
   У результаті реалізації вищезазначених заходів у 2005 р.
передбачається отримати такі результати:
   - збільшення  на  18%  обсягу  роздрібного товарообороту
підприємств, які здійснюють діяльність з роздрібної торгівлі та
ресторанного господарства, доведення його до 13,4 млрд. грн.;
   - забезпечення зростання питомої ваги продажу непродовольчих
товарів у загальному обсязі товарообороту до 60,0%;
   - розширення пропозиції товарів вітчизняного виробництва та
забезпечення  зростання їх питомої ваги у загальному обсязі
товарообороту: продовольчих - до 87%, непродовольчих - до 41%;
   - посилення контролю за дотриманням прав споживачів і за
дотриманням виробниками заявлених показників безпеки та якості
товарів.
 
   Послідовно розширювалась і сфера побутового обслуговування
населення, яка забезпечувала потреби жителів міста в різноманітних
побутових   послугах.   Кількість  підприємств  побутового
обслуговування в 2004 р. налічуватиме 30 тис. одиниць. Поступово
збільшується  мережа ательє з індивідуального пошиття одягу,
трикотажних виробів, створюються сучасні сервісні  центри  з
обслуговування складної побутової техніки, ремонту та виготовленню
ювелірних  виробів,  комп'ютерної  техніки,  пунктів  прокату
відеокасет, сучасних фотосалонів.
 
       Розвиток сфери побутового обслуговування
            населення м. Києва
 
------------------------------------------------------------------
|       Показники      | 2003 | 2004  |  2005  |
|                 | звіт |очікуване| прогноз |
|----------------------------------+--------+---------+----------|
|Обсяг наданих побутових послуг,  |  260,0|  280,5|   290,0|
|млн. грн.             |    |     |     |
|----------------------------------+--------+---------+----------|
|Реалізовано побутових послуг на  |  99,0|  107,0|   108,5|
|одну особу населення, грн.    |    |     |     |
|----------------------------------+--------+---------+----------|
|Кількість підприємств побутового | 2765 |  3010 |  3080 |
|обслуговування, одиниць      |    |     |     |
|----------------------------------+--------+---------+----------|
|у тому числі по основних видах:  |    |     |     |
|----------------------------------+--------+---------+----------|
|- ремонт та індивідуальне пошиття |  634 |  662 |   667 |
|взуття              |    |     |     |
|----------------------------------+--------+---------+----------|
|- ремонт та індивідуальне пошиття |  194 |  221 |   230 |
|швейних, трикотажних, хутряних і |    |     |     |
|шкіряних виробів, головних уборів |    |     |     |
|та виробів текстильної галантереї |    |     |     |
|----------------------------------+--------+---------+----------|
|- ремонт побутових машин і    |  197 |  223 |   225 |
|приладів, ремонт і виготовлення  |    |     |     |
|металовиробів           |    |     |     |
|----------------------------------+--------+---------+----------|
|- ремонт і виготовлення меблів  |  19 |   26 |   30 |
|----------------------------------+--------+---------+----------|
|- хімічна чистка і фарбування   |  44 |   52 |   55 |
|----------------------------------+--------+---------+----------|
|- послуги пралень         |  48 |   57 |   60 |
|----------------------------------+--------+---------+----------|
|- ремонт і будівництво житла на  |   5 |   10 |   13 |
|замовлення населення       |    |     |     |
|----------------------------------+--------+---------+----------|
|- послуги лазень та душів     |   5 |   8 |    8 |
|----------------------------------+--------+---------+----------|
|- послуги перукарень       |  768 |  822 |   825 |
|----------------------------------+--------+---------+----------|
|- послуги фотосалонів       |  167 |  171 |   174 |
|----------------------------------+--------+---------+----------|
|- послуги пунктів прокату     |  25 |   31 |   32 |
|----------------------------------+--------+---------+----------|
|Кількість працюючих, осіб     | 15681 | 18680 |  19380 |
|----------------------------------+--------+---------+----------|
|Кількість новоствореннх робочих  |  350 |  379 |   435 |
|місць, одиниць          |    |     |     |
------------------------------------------------------------------
 
   Основними заходами щодо прискорення розвитку сфери побутового
обслуговування будуть:
   - створення  підприємств  європейського  рівня,   які
забезпечували б високий рівень, комплексність обслуговування та
сервісні умови для споживача;
   - сприяння організації та розвитку видів послуг, особливо
соціально важливих, попит на які не задовольняється, наближення їх
до місць проживання та роботи населення;
   - організація належного рівня підготовки, перепідготовки та
підвищення кваліфікації кадрів;
   - розширення системи пільгового обслуговування  соціально
незахищених категорій громадян;
   - організація  та  проведення  конкурсів  професійної
майстерності серед фахівців сфери побутового обслуговування;
   - впорядкування територіальної організації та  розширення
мережі об'єктів побуту на території міста, особливо у житлових
масивах Позняки, Осокорки та Новобіличі.
 
   Від реалізації заходів у 2005 р. очікується розширення мережі
об'єктів  побутового  обслуговування (особливо підприємств по
ремонту та будівництву житла на замовлення населення, ательє по
ремонту і виготовленню меблів), що сприятиме створенню здорової
конкуренції, поліпшенню  якості  обслуговування,  стримуватиме
зростання цін на послуги, дасть можливість задовольнити потреби в
послугах представників різних прошарків населення.
 
   3.7.3. Розвиток системи державних закупівель
 
   Діяльність системи державних закупівель м. Києва регулюється
загальнодержавними нормативними актами, а також розпорядженнями
Київської міської державної адміністрації "Про  організаційні
заходи щодо функціонування системи закупівель товарів, робіт і
послуг на території м. Києва за рахунок коштів місцевих бюджетів"
від 21.04.2004 р. N 655, "Про закупівлю товарів, робіт і послуг за
рахунок коштів зовнішнього запозичення м. Києва" від 14.08.2003 р.
N 1500 ( ra1500017-03 ).
 
   Прозорість використання,  державних  коштів забезпечується
міською владою через  публікацію  оголошень  про  здійснення
закупівель в інформаційно-аналітичному бюлетені "Вісник державних
закупівель", надсилання запрошень учасникам торгів, розміщення
інформації з питань державних закупівель у мережі Інтернет.
 
   Загальна сума  державних  коштів,  визначених  місцевими
бюджетами для  закупівлі товарів, робіт і послуг у 2004 р.
становить 1905171,8 тис. грн. Серед них на кошти місцевих бюджетів
припадає 99,5%, Державного бюджету України - 0,3, інші державні
кошти - 0,2%.
 
   Існуюча система державних закупівель у м. Києві функціонує в
рамках чинного загальнодержавного законодавства, однак потребує
вдосконалення і переходу на якісно новий рівень з урахуванням
сучасних тенденцій у розвитку великих міст столичного рівня.
 
   Програмними заходами щодо вдосконалення та розвитку системи
державних закупівель м. Києва в 2005 р. є:
   - створення системи моніторингу та поширення інформації з
різноманітних питань державних закупівель - на міському рівні;
   - створення  комп'ютеризованої  системи  планування  та
управління  державними  закупівлями  з  метою  реалізації
вищезазначеного нормативного акта та ефективного витрачання коштів
місцевих бюджетів;
   - аналіз кошторисних пропозицій щодо переліку процедур;
   - підвищення кваліфікації спеціалістів з питань організації
та  проведення  торгів  (тендерів  на  здійснення  державних
закупівель);
   - проведення нарад-семінарів з питань  дотримання  вимог
законодавства України щодо проведення процедур закупівель.
 
   Внаслідок впровадження  програмних  заходів  у  2005  р.
очікується вдосконалення системи державних закупівель на основі
сучасних  інформаційних  технологій.  Комп'ютеризація  системи
планування та  управління  державними  закупівлями  дозволить
забезпечити  взаємодію  численних територіально розосереджених
державних  бюджетоотримувачів  і   необмеженої   кількості
товаровиробників та вирішити наступні завдання:
   формування плану закупівель товарів, робіт і послуг  на
поточний фінансовий рік;
   забезпечення вибору  постачальників  по  кожному  виду
закуповуваного товару тільки на конкурсній основі;
   ведення реєстрів закупівель;
   аналіз плану закупівель на всіх рівнях управління;
   аналіз номенклатури та цінових параметрів закупівель.
 
   Реалізація вказаних заходів у цілому сприятиме створенню
конкурентного середовища при здійсненні закупівлі товарів, робіт і
послуг за рахунок державних коштів, забезпеченню  прозорості
процедур закупівель та досягненню оптимального і раціонального
використання державних коштів.
 
         3.8. Реальний сектор економіки
 
   3.8.1. Структурні зміни
 
   Місто Київ є одним із найбільш потужних регіонів України. Як
очікується, в 2004 р. валова додана вартість у Києві перевищить
46,5 млрд. грн. (у фактичних цінах), що на 8,0% більше порівняно з
попереднім  роком. Частка міста у загальному обсязі випуску
продукції України складає понад 14%, ВДВ - 17%. Така розбіжність
пояснюється  особливістю виробництва, спеціалізацією на видах
діяльності сфери послуг.
 
   Структура економіки м. Києва принципово відрізняється від
інших регіонів України, що пояснюється його столичним статусом з
особливими, притаманними йому функціями. Останні роки активно
розвиваються: обробна промисловість, виробництво та розподілення
електроенергії, газу та води, торгівля, готелі та ресторани,
фінансова діяльність, операції з нерухомістю, державне управління.
Найбільшою за питомою вагою залишається торгівля - 27,7%. Питома
вага промисловості  становила в 2003 р. 12,2%, транспорту і
зв'язку - 15,5, операцій з нерухомістю, здавання під найм і
послуги юридичним особам - 14,8, фінансова діяльність - 7,1,
державне управління - 5,7, освіта - 3,8, охорона здоров'я - 2,5%.
 

<< Главная страница

Стр. 1 Стр. 2 Стр. 3 Стр. 4 Стр. 5 Стр. 6 Стр. 7 Стр. 8 Стр. 9 Стр. 10 Стр. 11 Стр. 12 Стр. 13 Стр. 14 Стр. 15 Стр. 16 Стр. 17 Стр. 18 Стр. 19 Стр. 20 Стр. 21 Стр. 22 Стр. 23 Стр. 24 Стр. 25 Стр. 26 Стр. 27 Стр. 28 Стр. 29 Стр. 30 Стр. 31 Стр. 32 Стр. 33 Стр. 34 Стр. 35 Стр. 36 Стр. 37 Стр. 38 Стр. 39Украина онлайн