Архив. Законодательство Украины

 

Архів сайту. Оновлення.

Про Програму соціально-економічного та культурного розвитку м. Києва на 2005 рік

Київська міська рада (Київміськрада)

Рішення № 1051/2461 від 28.12.2004

Страница 13

Стр. 1 Стр. 2 Стр. 3 Стр. 4 Стр. 5 Стр. 6 Стр. 7 Стр. 8 Стр. 9 Стр. 10 Стр. 11 Стр. 12 Стр. 13 Стр. 14 Стр. 15 Стр. 16 Стр. 17 Стр. 18 Стр. 19 Стр. 20 Стр. 21 Стр. 22 Стр. 23 Стр. 24 Стр. 25 Стр. 26 Стр. 27 Стр. 28 Стр. 29 Стр. 30 Стр. 31 Стр. 32 Стр. 33 Стр. 34 Стр. 35 Стр. 36 Стр. 37 Стр. 38 Стр. 39

<< Главная страница

|Музейний фонд, тис. од.       | 2542,2|  2549,7| 2557,5|
|-------------------------------------+-------+---------+--------|
|Кількість відвідувачів музеїв,    | 3280,5|  3055,5| 3057,6|
|тис. осіб              |    |     |    |
|-------------------------------------+-------+---------+--------|
|Кількість клубних установ, од.    |  28 |   28 |  28 |
|-------------------------------------+-------+---------+--------|
|Кількість місць у клубних      |  11,3|   11,3|  10,6|
|установах, тис. од.         |    |     |    |
|-------------------------------------+-------+---------+--------|
|Кількість театрів, од.        |  30 |   29 |  30 |
|-------------------------------------+-------+---------+--------|
|Кількість місць у театрах, тис. од. |  7,3|   7,3|   7,3|
|-------------------------------------+-------+---------+--------|
|Кількість глядачів у театрах,    | 892,8|  897,0|  903,0|
|тис. осіб              |    |     |    |
|-------------------------------------+-------+---------+--------|
|Кількість постійно діючих      |  35 |   35 |  35 |
|кінотеатрів, од.           |    |     |    |
|-------------------------------------+-------+---------+--------|
|Кількість місць у постійно діючих  |  13,7|   13,7|  13,7|
|кінотеатрах, тис. од.        |    |     |    |
|-------------------------------------+-------+---------+--------|
|Кількість відвідувань кіносеансів,  | 1690,1|  1810,8| 1829,0|
|тис. од.               |    |     |    |
|-------------------------------------+-------+---------+--------|
|Кількість концертних організацій, од.|  19 |   19 |  19 |
|-------------------------------------+-------+---------+--------|
|Кількість парків культури і     |  7 |   7 |   8 |
|відпочинку, од.           |    |     |    |
------------------------------------------------------------------
 
   3.6.4. Туризм і рекреація
 
   Туристичний комплекс  м.  Києва  відзначається динамічним
розвитком, що забезпечує зростання економічних результатів його
функціонування. На  початок 2004 р. ліцензії на господарську
діяльність з організації іноземного, внутрішнього, зарубіжного
туризму  та екскурсійної діяльності отримало 1121 туристичне
підприємство (згідно Закону України "Про внесення змін до Закону
України "Про туризм" ( 1282-15 ), всі суб'єкти господарювання
відповідного профілю повинні переоформити в установленому порядку
ліцензії  на  провадження  туроператорської  і  турагентської
діяльності).
 
   Як очікується, в 2004 р. кількість діючих у м.  Києві
туристичних фірм становитиме 750 одиниць. Туристичні фірми міста
обслуговують більше третини іноземних туристів, які відвідують
Україну, та майже дві третини туристів, що виїжджають за кордон.
Щорічно збільшуються обсяги внутрішнього туризму.
 
     Основні показники розвитку туризму і рекреації
 
                  2003  2004   2005
                  звіт очікуване прогноз
Кількість туристів, охоплених
внутрішнім туризмом, тис. осіб   305,2  350,7   403,4
Кількість туристів, які
виїжджали за кордон, тис.осіб    248,4  254,3   306,2
Кількість обслуговуваних
туристів, тис. осіб         746,9  440,9   559,4
Кількість туристичних фірм, од.   1121  837    990
 
   З метою стимулювання туристичної діяльності розроблено та
затверджено Програму розвитку туризму в м. Києві до 2010 року
( ra0020023-04 ), якою передбачено ряд заходів щодо створення
конкурентноспроможного на світовому ринку туристичного продукту,
здатного максимально задовольнити потреби населення в активному і
повноцінному  відпочинку,  та  забезпечення  на  цій  основі
комплексного розвитку міста при збереженні екологічної рівноваги і
раціональному  використанні культурної та природної спадщини.
Економічна ефективність  Програми  спрямована  на  збільшення
надходжень  до бюджету від туристичної діяльності, зростання
обсягів кредитних і інвестиційних ресурсів, залучених у туристичну
галузь. Соціальна ефективність Програми направлена на покращення
зайнятості населення м. Києва шляхом збільшення кількості робочих
місць (щорічний середній приріст робочих місць за рахунок туризму
дорівнюватиме 8,7%), а також підготовки фахівців відповідної
кваліфікації та спеціалізації. Якщо в 2002 р. в туристичній галузі
було зайнято близько 15 тис. осіб, а з урахуванням інших галузей
(транспорт, торгівля, зв'язок тощо) і тимчасово працюючих протягом
активного туристичного сезону - 75,7 тис., то в 2004 р. ці
показники становитимуть відповідно 16,3 і 82,3 тис. осіб.
 
   Затверджено Порядок  проведення екскурсійної діяльності у
м. Києві ( ra0089023-04 ) та Порядок надання туристичних послуг у
м. Києві ( ra0088023-04 ), що дозволить впорядкувати туристичну й
екскурсійну діяльність у столиці, сприятиме підвищенню якості та
конкурентоспроможності туристичних послуг на міжнародному ринку.
 
   В 2004 р. проведено ряд заходів (відкриті чемпіонати м. Києва
з техніки велосипедного, гірського, водного туризму, першість
дитячого громадського туристського клубу "Робінзон" з техніки
пішохідного туризму (крос-похід), Третю  Київську  міжнародну
виставку-ярмарок "Київ - древня та сучасна столиця України",
XI спеціалізований  традиційний  київський  туристичний  салон
дитячого, молодіжного та сімейного відпочинку "Канікули, Весна -
Літо 2004" та ін.), покликаних розвивати інтерес населення,
стимулювати розвиток в'їзного і внутрішнього туризму. З метою
рекламування та реалізації туристичного продукту м. Києва взято
участь у міжнародних туристичних виставках-ярмарках.
 
   Водночас ефективному  використанню  конкурентних  переваг
м. Києва, обумовлених його багатою історико-культурною спадщиною
та столичним статусом, заважає низка невирішених проблем, а саме:
   - невідповідність  потужності  та  якісних  характеристик
туристичної та рекреаційної інфраструктури, включаючи готельне
господарство, міжнародним нормам і стандартам;
   - надмірна  бюрократизація  процесу затвердження проектів
розбудови  об'єктів  готельного  та   санаторно-курортного
господарства, дозвілля і розваг;
   - низький  рівень  маркетингових  досліджень  у  сфері
туристично-екскурсійної  та  санаторно-курортної  діяльності,
слабкість інформаційно-рекламного забезпечення на внутрішньому і,
особливо, зовнішньому ринках;
   - недосконалість     територіальної     організації
туристично-екскурсійних маршрутів та інформаційної інфраструктури,
недостатній кваліфікаційний рівень екскурсоводів.
 
   Основними пріоритетами розвитку туризму та  рекреації  в
2005 році:
   - підвищення якості та розширення обсягів послуг туризму та
рекреації;
   - створення   матеріально-технічного,   кадрового   та
інформаційного  ресурсу,  необхідного  для  ствердження  на
міжнародному ринку туристичних і рекреаційних послуг;
   - поліпшення інвестиційного клімату в галузі туризму та
рекреації.
 
   З метою створення умов для прискореного розвитку галузі
необхідне виконання таких основних завдань:
   - розширення та вдосконалення інфраструктури туризму  та
рекреації. Планується: створити міські туристично-інформаційні
центри та розширити мережу екскурсійно-інформаційних пунктів;
впровадити нові туристичні маршрути та тематичні екскурсійні
програми; відкрити пункт прокату туристичного спорядження  й
інвентарю;  завершити  роботу по створенню Генеральної схеми
комплексного розвитку туристичної інфраструктури в Києві на період
до 2010 р.;
   - удосконалення  системи  обслуговування  на  туристичних
маршрутах, зокрема: облаштування інформаційними знаками місць
безкоштовного автомобільного  тимчасового  паркування   біля
екскурсійних  об'єктів;  встановлення  вказівників знаходження
основних туристсько-екскурсійних об'єктів; створення у структурі
ГУМВС України в м. Києві спеціального підрозділу (туристичну
муніципальну міліцію), який має забезпечувати безпеку туристів і
здійснювати контроль за проведенням екскурсій особами, які не
мають на це відповідного дозволу, а також за поселенням туристів,
у тому числі ділових, у приватних квартирах без відповідного
дозволу; створення  міського  екскурсійно-методичного  центру;
розроблення нової редакції Програми забезпечення безпеки туристів
та екскурсантів у м. Києві та підготовка Концепції екскурсійної
діяльності в м. Києві;
   - проведення рекламної роботи щодо просування туристичного
продукту на внутрішньому і світових ринках туристичної індустрії,
а   саме:   видання   рекламно-довідкової   літератури
(туристично-екскурсійних  довідників,  рекламних  проспектів,
листівок і буклетів), в тому числі іноземними мовами; проведення
рекламно-інформаційних заходів  за  кордоном  для  укріплення
туристичного  іміджу  міста; участь у міжнародних виставках,
салонах, форумах і біржах; заснування в м. Києві спеціалізованого
інформаційно-рекламного  туристичного  агентства;  підтримка
туристичного сервера м. Києва в мережі Інтернет; висвітлення в ЗМІ
роботи туристичних організацій;
   - забезпечення  сприятливих умов для інвесторів з метою
залучення інвестицій у туризм і рекреацію. Програмою передбачено:
внести відповідні пропозиції про доповнення і зміни до діючого
законодавства з питань туризму та оподаткування; ввести пільгове
оподаткування земельних ділянок, на яких розташовані підприємства
туристично-рекреаційного комплексу, що сприятиме розвитку його
матеріальної  бази,  зменшенню  вартості послуг і підвищенню
конкурентоспроможності;
   - стимулювання  розвитку  внутрішнього  туризму. В цьому
напрямку передбачається: створити міський клуб туристів, міську
бібліотеку  туристичної літератури, міську школу туризму для
підготовки громадських кадрів (керівників походів,  тренерів,
інструкторів, суддів туристських змагань); забезпечити організацію
та проведення туристично-спортивних заходів, щорічних традиційних
святкувань і виставок;
   - розвиток рекреаційних зон. Передбачено: облаштувати та
розвивати інфраструктуру паркової зони та зон дозвілля, розвивати
індустрію розваг на базі зон відпочинку,  розширити  мережу
спортивних парків на базі великих спортивних комплексів.
 
   У 2005 р. виконання заходів Програми дозволить розширити
мережу туристично-рекреаційної  інфраструктури,  поліпшити  її
кількісні та якісні характеристики. За прогнозними оцінками,
очікується збільшення чисельності іноземних туристів до 281,4 тис.
осіб, туристів, які виїжджали за кордон, - до 305,2 тис., що,
відповідно, на 21 і 20% більше порівняно з попереднім роком. На
700 номерів планується розширити місткість готелів міста як шляхом
реконструкції діючих, так і відкриття 4 нових готелів. Прогнозне
зростання доходів від вітчизняного та іноземного туризму в 2005 р.
становитиме відповідно 60 і 30%.
 
     Основні показники розвитку туризму і рекреації
              у м. Києві
 
------------------------------------------------------------------
|      Показник     |Одиниця| 2003 | 2004  | 2005 |
|              |виміру | звіт |очікуване| прогноз|
|----------------------------+-------+--------+---------+--------|
|Кількість туристичних фірм | од. | 1121 |  837 |  990 |
|----------------------------|    |--------+---------+--------|
|у тому числі діючих     |    |  784 |  750 |  850 |
|----------------------------+-------+--------+---------+--------|
|Кількість обслугованих   | тис. |  746,8|  440,9|  559,4|
|туристів          | чол. |    |     |    |
|----------------------------|    |--------+---------+--------|
|у тому числі іноземних   |    |  193,2|  232,6|  281,4|
|----------------------------+-------+--------+---------+--------|
|Крім того, іноземних    | тис. |   7,4|   8,9|  10,7|
|туристів, обслугованих без | чол. |    |     |    |
|поселення в закладах    |    |    |     |    |
|розміщення         |    |    |     |    |
|----------------------------+-------+--------+---------+--------|
|Кількість туристів, які   | тис. |  248,4|  254,3|  305,2|
|виїжджали за кордон     | чол. |    |     |    |
|----------------------------+-------+--------+---------+--------|
|Крім того, туристів, які  | тис. |  24,2|   25,3|  30,4|
|виїжджали за кордон,    | чол. |    |     |    |
|обслугованих без поселення в|    |    |     |    |
|закладах розміщення     |    |    |     |    |
|----------------------------+-------+--------+---------+--------|
|Кількість туристів,     | тис. |  305,2|  350,7|  403,4|
|охоплених внутрішнім    | чол. |    |     |    |
|туризмом          |    |    |     |    |
|----------------------------+-------+--------+---------+--------|
|Кількість екскурсантів   | тис. |  134,1|  208,3|  278 |
|              | чол. |    |     |    |
|----------------------------+-------+--------+---------+--------|
|Доходи від вітчизняного   | тис. |230296,0| 368473,6|589557,7|
|туризму           | грн. |    |     |    |
|----------------------------+-------+--------+---------+--------|
|Доходи від іноземного    | тис. |159762,6| 207691,4|269998,8|
|туризму           | грн. |    |     |    |
------------------------------------------------------------------
 
   3.6.5. Фізичне виховання та спорт
 
   Місто Київ є провідним центром спортивного життя країни.
Завдяки зусиллям міської влади впродовж останніх років вдалося
зберегти та розширити мережу спортивних споруд і об'єктів. Як
очікується, на кінець 2004 р. тут функціонуватиме 30 стадіонів,
45 плавальних басейнів, 616 спортивних зали, 5 споруд зі штучним
льодом, 1330 спортивних майданчиків. Працює 74 дитячо-юнацьких
спортивних школи, 3 школи вищої спортивної майстерності, один
ліцей спортивного профілю, вище училище фізичної культури і
спорту, в яких займається спортом понад 32,8 тис. осіб. Кількість
населення, охоплена всіма видами фізкультурно-оздоровчої роботи,
збільшиться порівняно з 2003 р. на 1,2 тис. осіб.
 
   У м. Києві щорічно проводиться близько 500 змагань міського,
всеукраїнського та міжнародного рівнів. Значну увагу приділяється
підготовці спортивного резерву до складу збірних команд України з
різних видів спорту та олімпійської збірної України.
 
   Здійснюється робота щодо передачі об'єктів соціальної сфери
спортивного призначення до комунальної власності територіальної
громади міста, продовжується створення на базі спортивних спорудах
тренажерних залів,   реабілітаційно-відновлювальних   центрів,
консультативних пунктів.
 
   Проте фізична культура і спорт поки ще не стали необхідною
рисою життя населення столиці.
 
   Галузь потребує вирішення багатьох проблем, найважливішими з
яких є:
   - незадовільна  якість  багатьох  спортивних споруд, які
перебувають у підпорядкуванні житлових органів;
   - припинення  діяльності  спортивних  об'єктів  (особливо
басейнів і стадіонів) окремих підприємств і організацій, що
пов'язано з неможливістю їх подальшого утримання через високі
витрати на комунальні потреби;
   - недостатність уваги до фізичного виховання в дошкільних,
загальноосвітніх  і  вищих  навчальних  закладах,  зокрема,
недотримання вимог щодо введення третього уроку фізкультури на
тиждень у ЗОШ, відсутність у багатьох недержавних ВНЗ навчального
процесу з предмета "Фізична культура";
   - брак сучасних спортивних споруд,  які  б  відповідали
міжнародним стандартам;
   - невисока пропускна спроможність спортивних споруд з окремих
видів фізичної культури і спорту;
   - відсутність матеріально-технічної бази та  відповідного
обладнання для роботи з інвалідами.
 
   Пріоритети в сфері фізичної культури і спорту визначаються
Законом України "Про фізичну культуру і спорт" ( 3808-12 ); Указом
Президента України "Про додаткові заходи щодо державної підтримки
розвитку фізичної культури і спорту в Україні" ( 998/2002 ),
міською  Цільовою комплексною програмою "Фізичне виховання -
здоров'я  нації"  (  963/98  ),   Державною   програмою
соціально-економічного розвитку м. Києва на період до 2010 року
( 1409-97-п ) (підпрограма "Фізична культура і спорт у м. Києві"),
іншими національними та міськими програмами. Основними з них є:
   - зміцнення матеріально-технічної бази фізкультури і спорту;
   - підтримка дитячих і юнацьких спортивних шкіл;
   - пропаганда здорового та активного способу життя;
   - сприяння  у  досягненні високих спортивних результатів
столичними спортсменами.
 
   Відповідно до пріоритетів, найважливішими завданнями роботи
міської влади в сфері фізичної культури і спорту на 2005 р. є:
   - створення фінансових, економічних і морально-етичних умов,
які б забезпечили зростання галузі як невід'ємної складової
частини забезпечення здоров'я нації;
   - проведення  реконструкції  діючих  і будівництво нових
об'єктів фізичної культури і спорту, зокрема: будівництво критої
льодової  арени  на  вул.  Мельникова,  46;  реконструкція
легкоатлетичного манежу школи вищої спортивної майстерності на
пр. П.Тичини,  18-А; реконструкція та будівництво спортивного
комплексу в парку культури та відпочинку "Партизанська слава" на
вул. Тростянецькій, 60; виконання проектних робіт по спорудженню
Київської міської спортивної та реабілітаційно-оздоровчої бази
дефлімпійської та      параолімпійської      підготовки
(фізкультурно-оздоровчий комплекс, плавальний басейн, футбольне
поле, 2 спортивно-ігрових майданчики); спортивного комплексу для
ігрових видів спорту;
   - продовження роботи щодо передачі спортивних споруд, які
належать підприємствам, організаціям, установам та знаходяться в
занедбаному стані і не можуть на належному рівні утримуватися, до
комунальної власності міста;
   - створення умов для занять фізичною культурою і спортом
людям з обмеженими фізичними можливостями, створення в усіх
районах міста центрів із фізичної реабілітації і спорту інвалідів;
   - проведення оздоровчих і спортивно-масових заходів (дитячих
спартакіад,   легкоатлетичних   змагань  серед  вихованців
дитячо-юнацьких спортивних шкіл, змагань з інвалідного спорту,
спортивних заходів, присвячених визначним датам тощо), розширення
мережі роботи оздоровчих груп в зонах масового  відпочинку,
створення в усіх районах міста центрів фізичного здоров'я "Спорт
для всіх";
   - участь у створенні необхідних умов для якісної підготовки
спортсменів і їх успішного виступу на чемпіонатах Європи, світу,
Олімпійських і Параолімпійських іграх;
   - вирішення питання щодо надання  на  пільгових  умовах
спортивних  споруд  для  занять  вихованців  ДЮСШ,  СДЮШОР,
спортсменів-інвалідів і деяких інших соціально вразливих категорій
громадян, що дозволить зменшити розмір оплати за такі заняття та
розширити чисельність осіб, які відвідують спортивні секції на
безоплатній основі;
   - забезпечення ліцензування підприємницької діяльності  в
галузі фізичної культури і спорту;
   - перегляд механізму  формування  контрольних  показників
місцевих  бюджетів  з  урахуванням  сучасних  вимог розвитку

<< Главная страница

Стр. 1 Стр. 2 Стр. 3 Стр. 4 Стр. 5 Стр. 6 Стр. 7 Стр. 8 Стр. 9 Стр. 10 Стр. 11 Стр. 12 Стр. 13 Стр. 14 Стр. 15 Стр. 16 Стр. 17 Стр. 18 Стр. 19 Стр. 20 Стр. 21 Стр. 22 Стр. 23 Стр. 24 Стр. 25 Стр. 26 Стр. 27 Стр. 28 Стр. 29 Стр. 30 Стр. 31 Стр. 32 Стр. 33 Стр. 34 Стр. 35 Стр. 36 Стр. 37 Стр. 38 Стр. 39Украина онлайн