Архив. Законодательство Украины

 

Архів сайту. Оновлення.

Про Програму соціально-економічного та культурного розвитку м. Києва на 2005 рік

Київська міська рада (Київміськрада)

Рішення № 1051/2461 від 28.12.2004

Страница 12

Стр. 1 Стр. 2 Стр. 3 Стр. 4 Стр. 5 Стр. 6 Стр. 7 Стр. 8 Стр. 9 Стр. 10 Стр. 11 Стр. 12 Стр. 13 Стр. 14 Стр. 15 Стр. 16 Стр. 17 Стр. 18 Стр. 19 Стр. 20 Стр. 21 Стр. 22 Стр. 23 Стр. 24 Стр. 25 Стр. 26 Стр. 27 Стр. 28 Стр. 29 Стр. 30 Стр. 31 Стр. 32 Стр. 33 Стр. 34 Стр. 35 Стр. 36 Стр. 37 Стр. 38 Стр. 39

<< Главная страница

   - підвищення рівня соціального захисту медичних працівників.
 
   Основні завдання підвищення рівня забезпечення  населення
лікарськими засобами і виробами медичного призначення:
   - раціоналізація політики закупівель і одержання прибутку та
практики дистрибуції КП "Фармація" і аптечних закладів;
   - впровадження новітніх форм обслуговування населення  в
аптечних закладах;
   - проведення  тендерів  з  медикаментозного  забезпечення
пільгових категорій населення і стаціонарів;
   - розвиток сучасних  інформаційних  технологій  у  сфері
роздрібної та оптової торгівлі фармацевтичними товарами.
 
   За рахунок реалізації програмних завдань і заходів у 2005 р.
очікується збереження та зміцнення ресурсного потенціалу системи
охорони  здоров'я,  оптимізація  організаційних засад надання
медичної допомоги в сторону посилення первинної медико-санітарної
допомоги, на цій основі зміцнення здоров'я, продовження періоду
активного довголіття і тривалості життя населення столиці.
 
   3.6.2. Освіта
 
   Виконуючи комплекс важливих завдань з адаптації індивіду в
суспільстві загалом і на ринку праці зокрема, сфера освіти
покликана забезпечити процес його виховання, загальноосвітньої і
професійної підготовки, всебічного фізичного та інтелектуального
розвитку, формування світогляду.
 
   Безперечними досягненнями в сфері освіти в Києві є:
   - високий  рівень  охоплення дітей суспільним дошкільним
вихованням (74% жителів міста відповідного віку проти 48% - по
Україні в цілому);
   - однозмінний режим навчання в усіх середніх загальноосвітніх
закладах, який  передбачається  підтримувати  і в 2004/05 та
2005/06 н.рр.;
   - 100-відсоткове охоплення школярів вивченням іноземної мови
з 1 класу (столиця України - єдине місто Європи з подібною
практикою);
   - забезпечення  нормативної   доступності   законодавчо
гарантованих безоплатних освітніх послуг;
   - диверсифікована структура та достатньо розвинутий ринок
послуг дошкільної, середньої, позашкільної і вищої освіти.
 
   В 2003/04 н.р. мережа дошкільних закладів м. Києва налічувала
666 об'єктів (604 з них знаходилось, у комунальній власності), де
виховувалось 673 тис. осіб. Стан здоров'я дітей, які мешкають у
столиці, зумовлює потребу в збереженні 72 дошкільних закладів
компенсуючого типу  (в тому числі 29 - спеціальних і 43 -
санаторних) та 56 комбінованих дошкільних закладів, де необхідну
реабілітаційно-корекційну допомогу, яка дозволяє покращити стан
здоров'я, повністю або частково відновити порушення в розумовому і
фізичному розвитку, отримувало 10,8 тис. осіб. Продовжувалась
передача відомчих дошкільних закладів до комунальної власності
територіальних  громад  районів  міста. Рівень забезпеченості
об'єктів дошкільного виховання комп'ютерною технікою сягнув 26%
(її мають 19% дошкільних закладів та  62%  шкіл-дитсадків),
музичними центрами - 37,4% (відповідна діяльність є частиною
заходів з розвитку музичних здібностей дітей дошкільного віку у
межах міської  програми  "Столична  освіта.  2001-2005  рр."
( ra0073023-01 ).
 
   Мережа закладів загальної середньої освіти в 2003/04 н.р.
охоплювала 529 об'єктів (у тому числі 99 шкіл-дитячих садків,
229 денних  середніх  загальноосвітніх  шкіл  I-III  ступеня,
39 ліцеїв, 40 гімназій, 12 вечірніх/змінних шкіл), які відвідувало
290,4 тис. учнів. Повністю задовольняють потреби міста в наданні
середньої освіти дітям з вадами психічного та фізичного розвитку,
інвалідам, сиротам, дітям, позбавленим батьківського піклування та
тим, які потребують соціального захисту, 26 шкіл-інтернатів,
спеціальна школа "Надія" і дитячий будинок "Малятко", учнівський
контингент яких складав 6 тис. осіб.
 
   У межах заходів з удосконалення інфраструктури середньої
освіти на початок 2004/05 н. р. на базі 16 загальноосвітніх
навчальних закладів  сформовано  5 шкіл - дитячих садків, 1
навчально-виховний  комплекс,  2  ліцеї,  2  гімназії,  6
спеціалізованих  шкіл. Діяльність зі збереження та зміцнення
матеріально-технічної бази середньої освіти, серед іншого, знайшла
відображення у відкритті плавального басейну при загальноосвітній
школі N 291 на вул. Тростянецькій, 19, загальноосвітньої школи з
басейном у 7 м/р ж/м Осокорки (діл. 27, 28) Дарницького р-ну,
прибудови  до  загальноосвітньої  школи  N  144  на  просп.
Червонозоряному, 6, у Солом'янському р-ні.
 
   Кадровий потенціал  загальноосвітніх  навчальних  закладів
нараховував 23,4 тис. педагогічних працівників, освітній рівень
яких залишався стабільно високим (87,2% мали вищу освіту, 6,8 -
незакінчену вищу, 6,0 - середню спеціальну). За 2003-2004 рр.
частка вчителів-пенсіонерів скоротилася  з  17,9  до  16,6%,
уповільнилася  плинність  педагогічних  кадрів. Закріпленню в
закладах освіти молодих вчителів сприяла реалізація розпорядження
Київської міської державної адміністрації "Про підтримку молодих
спеціалістів-випускників вищих навчальних закладів 2003 р., які
працюють в навчальних закладах міста" ( ra1567017-03 ) та їх
атестація.
 
   Інфраструктуру позашкільної освіти та виховання столиці в
2003/04 н. р. представляли 60 шкіл естетичного виховання, які
відвідувало 18,6 тис. дітей, та 34 позашкільних закладів, творчі
об'єднання яких налічували 60,3 тис. учасників (переважна їх
більшість - 98,1% - навчалася за рахунок бюджету). Функціонувало
також 20 дитячо-юнацьких спортивних шкіл (у тому числі 9 -
олімпійського резерву), де до занять з 35 видів спорту залучено
11,9 тис. дітей і підлітків. Подальшому розвитку позашкільної
освіти та виховання в столиці сприяли введення в експлуатацію
нового приміщення Центру позашкільної роботи Святошинського району
(просп. Перемоги, 136), об'єднання клубу юних моряків "Шквал" і
клубу "Десантник-спарта" в Центр  військово-патріотичного  та
спортивного  виховання  молоді,  створення  дитячо-юнацького
спортивного клубу з водних видів спорту "Бригантина" (2003 р.),
відкриття Молодіжного туристичного клубу (вул. Булаховського, 8)
(2004 р.).
 
   У 31  професійно-технічному  навчальному  закладі  (ПТНЗ)
м. Києва наприкінці 2003 р. навчалося 19,3 тис. осіб, з яких 72%
становили кияни. Підготовка кваліфікованих робітників і молодших
спеціалістів здійснювалась за 150 професіями (майже половина -
інтегровані), 2 заклади готують фахівців робітничих професій (без
надання повної загальної середньої освіти). ПТНЗ виконують важливі
функції соціального захисту населення, надаючи освіту 8,5 тис.
сиріт,  дітей з неповних і багатодітних сімей, постраждалих
внаслідок аварії на ЧАЕС, осіб з обмеженими можливостями. З 11,4
тис. кваліфікованих робітників, випущених з ПТНЗ у 2003 р., 82,2%
працевлаштовано, решта вступила до вищих навчальних закладів або
була призвана до армії.
 
   Основні пріоритети функціонування сфери освіти та задоволення
відповідних потреб населення:
   - виконання законодавчих гарантій у галузі освіти;
   - підвищення територіальної та економічної доступності послуг
освіти і виховання;
   - раннє залучення дітей дошкільного віку до суспільного
виховання, створення передумов для  всебічного  фізичного  і
розумового  розвитку,  виявлення  здібностей  та  адекватної
професійної орієнтації дітей і підлітків;
   - спрямованість  на досягнення чинних норм і нормативів
матеріально-технічного і кадрового забезпечення закладів освіти
різних ланок.
 
   Попри відмічені здобутки, основними проблемами в сфері освіти
м. Києва залишаються:
   - відсутність   довгострокової   стратегії   формування
інфраструктури дошкільного виховання, що визначає потреби столиці
у відповідних об'єктах та їх територіальну організацію в розрізі
районів, забезпечуючи регулювання і контрольованість  процесу
закриття та перепрофілізації дошкільних закладів;
   - недостатність фінансування закладів освіти державної і
комунальної форм власності (в тому числі незадовільний рівень
оплати праці зайнятих), що ускладнює досягнення нормативів їх
матеріально-технічного  забезпечення (зокрема, комп'ютеризації,
укомплектування навчальним приладдям і методичною літературою),
спричиняє  нестабільність  штатів педагогічних працівників та
обслуговуючого персоналу;
   - невизначеність  перспектив розвитку професійно-технічної
освіти (в тому числі підготовки і перепідготовки кваліфікованих
робітників на виробництві) в межах системи ступеневої професійної
освіти.
 
   Основні завдання  розвитку  сфери  освіти,  вдосконалення
організаційно-економічних  механізмів  ЇЇ  функціонування  та
підвищення доступності відповідних послуг:
   - реалізація   міської   програми  "Столична  освіта.
2001-2005 рр." ( ra0073023-01 );
   - зміцнення  та  нарощування  матеріально-технічної  бази
закладів освіти;
   - подальша  передача  відомчих  дошкільних  закладів  до
комунальної власності територіальних громад районів міста;
   - збереження та розвиток мережі компенсуючих і комбінованих
дошкільних закладів, призначених для дітей з незадовільним станом
здоров'я, порушеннями в розумовому і фізичному розвитку;
   - вдосконалення територіальної організації мережі закладів
запільної середньої освіти;
   - продовження реорганізації закладів загальної  середньої
освіти  у  заклади  нового  типу  (школи-дитичі  садки,
навчально-виховні комплекси, ліцеї,  гімназії,  спеціалізовані
школи);
   - розвиток і  вдосконалення  структури  мережі  закладів
позашкільної освіти та виховання;
   - нарощування обсягів залучення дітей  і  підлітків  до
позашкільного навчання, в тому числі занять спортом у ДЮСШ;
   - збереження мережі державних закладів професійно-технічної
освіти;
   - збільшення обсягів професійної підготовки (в тому числі
розширення переліку професій, за якими готують осіб з обмеженими
можливостями в ПТНЗ);
   - зміцнення кадрового забезпечення закладів системи освіти
(насамперед загальноосвітніх навчальних закладів), стимулювання
поліпшення освітнього рівня педагогічних працівників;
   - сприяння підвищенню заробітної плати працівників освіти,
посиленню їх соціального захисту (в тому числі в межах заходів із
закріплення,  матеріальної  і  моральної  підтримки  молодих
спеціалістів у загальноосвітніх навчальних закладах).
 
   За рахунок реалізації програмних завдань і заходів у 2005 р.
очікується повне задоволення  потреб  населення  у  закладах
дошкільної  освіти,  поліпшення  матеріально-технічної  бази
загальноосвітніх навчальних закладів, підвищення  ефективності
процесу виховання, загальноосвітньої і професійної підготовки,
відтворення  та  розвиток  на  цій  основі  освітнього  й
інтелектуального потенціалу міста.
 
   3.6.3. Культура
 
   Київ, як великий історичний, культурний і духовний центр
України, Європи та  світу,  володіє  надзвичайно  цінною  і
різноманітною  історико-культурною  спадщиною  та  потужним
культурно-мистецьким потенціалом. У місті розташовуються відомі
музейні заклади з унікальними фондами і широкий спектр визначних
пам'яток історії та культури.
 
   Незважаючи на обмеженість фінансування закладів культури і
мистецтв міського підпорядкування (в тому числі низький рівень
оплати праці зайнятих), у 2003-2004 рр. їх мережа залишалася
практично незмінною. Наприкінці розглянутого періоду в столиці
діяло 142 масові бібліотеки з книжковим фондом на 11,5 млн.
примірників та 28 клубних установ на 11,3 тис. місць, з яких,
відповідно,  138 та 6 об'єктів перебувало в підпорядкуванні
Київської міської і районних у м. Києві державних адміністрацій.
 
   Висока туристсько-екскурсійна  привабливість столиці тісно
пов'язана з функціонуванням 29 музеїв з основними фондами на
2,5 млн. експонатів, 29 театрів на 73 тис. місць і 19 концертних
організацій (у тому числі 22, 20 і  8  закладів  міського
підпорядкування). Скорочення кількості відвідувачів музеїв було
спричинене тимчасовим закриттям музею історії м. Києва в зв'язку з
його переведенням у приміщення по вул. Хрещатик, 2 (розпорядження
Кабміну України від 11.08.2003 р. N 506-р ( 506-2003-р ).
 
   Значний попит на послуги позашкільної освіти з вивчення
музики  і  мистецтв  призвів до великої завантаженості шкіл
естетичного виховання (60 об'єктів у 2004 р., з яких 57 перебувало
в міському підпорядкуванні), загостривши потребу в розширенні
мережі відповідних об'єктів.
 
   Основними проблемами  в  сфері  освіти   залишаються:
недостатність  фінансового  забезпечення  закладів культури і
мистецтв   міського   підпорядкування,   неврегульованість
організаційно-економічних механізмів підтримки суспільно значущої
культурно-мистецької діяльності та самодіяльної творчості  на
загальнодержавному, регіональному і місцевому рівнях уповільнюють
модернізацію матеріально-технічної бази сфери культури і мистецтв
(у тому числі впровадження сучасних інформаційних технологій) та
реалізацію цікавих і  конкурентоспроможних  творчих  проектів.
Низький  рівень  доходів  широких  верств  населення  звужує
платоспроможний попит на відповідні послуги, негативно впливаючи
на насиченість і якість культурно-мистецького життя столиці,
фінансову стабільність та перспективи розвитку галузі загалом.
Недосконалість  нормативно-правової бази діяльності з охорони
історико-культурної спадщини ускладнює, зокрема, визначення та
відродження зон історичної забудови Києва.
 
   Основні пріоритети розвитку сфери культури і мистецтв:
   - збереження історичної, архітектурної та культурної спадщини
українського народу (в тому числі національних меншин);
   - забезпечення   змістовного    та    різноманітного
культурно-мистецького  життя Києва у відповідності з кращими
стандартами і традиціями столиць провідних держав світу;
   - виконання законодавчих гарантій у галузі доступу населення
до надбань  історико-культурної  спадщини,  підвищення  рівня
задоволення  його  потреб  у  послугах культури, мистецтв і
відпочинку;
   - сприяння всебічному інтелектуальному та творчому розвитку
всіх  вікових  категорій  населення,  залучення  його  до
культурно-мистецької діяльності та самодіяльної творчості.
 
   Основні завдання розвитку сфери культури і мистецтв:
   - завершення реалізації  комплексної  програми  "Столична
культура і мистецтво на 2003-2005 рр." ( ra_150023-02 ) (у тому
числі зниження  завантаженості  шкіл  естетичного  виховання,
нарощування обсягів охоплення дітей і молоді позашкільною музичною
та мистецькою освітою), оцінка її результатів;
   - виконання цільових програм "Розвиток бібліотечної справи в
м. Києві на 2002-2006 рр." ( ra0314023-03 ) (зокрема, розробка
проекту будівництва нового приміщення міської публічної бібліотеки
ім. Л.  Українки)  та "Автоматизація інформаційно-бібліотечної
системи публічних бібліотек м. Києва";
   - реалізація цільової програми "Розвиток музейної справи в
м. Києві на 2001-2005 рр." ( ra1487017-01 ), у межах якої
передбачається  проведення  робіт  з  відкриття другої черги
Українського центру культури "Музей Івана Гончара", облаштування
східної  експозиції  музею  ім. Богдана і Варвари Ханенків,
реставрації будівель музеїв М.С. Грушевського та російського
мистецтва;
   - подальше  реформування  кіно-  та  відеообслуговування
населення, в тому числі виконання цільової програми "Поліпшення
кінообслуговування населення  м.  Києва  на  2001-2005  рр."
( ra1410017-01 );
   - розвиток інфраструктури галузі, а саме: продовження робіт
по будівництву  Київського  державного  театру  ляльок  на
вул. Грушевського, 1-а, реконструкції споруд на Андріївському
узвозі, 20 (А, Б) під "Театр на Подолі", проектуванні драматичного
театру на Троєщині, початок робіт по будівництву  цирку  в
Лівобережній частині міста та прибудови до театру драми і комедії;
   - подальше зміцнення матеріально-технічної бази  закладів
культури  і мистецтв міського підпорядкування, в тому числі
централізоване доукомплектування та модернізація їх обладнання;
   - вдосконалення   нормативної   бази  та  пожвавлення
пам'яткоохоронної діяльності (зокрема, в галузі збереження та
відродження історичної забудови столиці), подальша паспортизація
пам'яток історії,  культури,  архітектури  і  монументального
мистецтва;
   - проведення реставраційно-ремонтних  робіт  на  об'єктах
історико-культурної  та  архітектурної  спадщини,  серед яких
пам'ятники Князю Володимиру та Г.Сковороді, меморіальний будинок
Петра I, дзвіниця Михайлівського Золотоверхого монастиря тощо;
   - організація  та  проведення  культурно-мистецьких  і
громадсько-творчих заходів та релігійних свят;
   - сприяння діяльності національних творчих спілок і  їх
місцевих осередків, а також культурних осередків національних
меншин;
   - надання   державного   замовлення   на   реалізацію
театрально-музичних проектів (постановку вистав і  концертних
програм), підтримка аматорської творчості та творчої молоді;
   - зміцнення кадрового потенціалу сфери культури і мистецтв;
   - розвиток міжнародного співробітництва в сфері культури і
мистецтв.
 
   За рахунок виконання комплексу заходів у 2005 р. очікується
формування  комфортного і гармонійного культурного середовища
міста, підтримка спадкоємності кращих міських традицій, введення в
культурний обіг високих зразків світової й української культури,
збереження та творчий розвиток національних цінностей культурної
спадщини.
 
    Основні показники розвитку сфери культури і мистецтв
               м. Києва
 
------------------------------------------------------------------
|       Показники       | 2003 | 2004  | 2005  |
|                   | звіт |очікуване|прогноз |
|-------------------------------------+-------+---------+--------|
|Кількість масових бібліотек, од.   | 143 |  142 |  146 |
|-------------------------------------+-------+---------+--------|
|Книжковий фонд бібліотек,      |10860,8| 11463,2| 11627,8|
|тис. примірників           |    |     |    |
|-------------------------------------+-------+---------+--------|
|Кількість шкіл естетичного      |  60 |   60 |  60 |
|виховання, од.            |    |     |    |
|-------------------------------------+-------+---------+--------|
|Кількість учнів у школах       |  18,6|   18,9|  19,6|
|естетичного виховання, тис. осіб   |    |     |    |
|-------------------------------------+-------+---------+--------|
|Кількість музеїв (включаючи     |  29 |   29 |  29 |
|філії), од.             |    |     |    |
|-------------------------------------+-------+---------+--------|

<< Главная страница

Стр. 1 Стр. 2 Стр. 3 Стр. 4 Стр. 5 Стр. 6 Стр. 7 Стр. 8 Стр. 9 Стр. 10 Стр. 11 Стр. 12 Стр. 13 Стр. 14 Стр. 15 Стр. 16 Стр. 17 Стр. 18 Стр. 19 Стр. 20 Стр. 21 Стр. 22 Стр. 23 Стр. 24 Стр. 25 Стр. 26 Стр. 27 Стр. 28 Стр. 29 Стр. 30 Стр. 31 Стр. 32 Стр. 33 Стр. 34 Стр. 35 Стр. 36 Стр. 37 Стр. 38 Стр. 39Украина онлайн