Архив. Законодательство Украины

 

Архів сайту. Оновлення.

Про Програму соціально-економічного та культурного розвитку м. Києва на 2005 рік

Київська міська рада (Київміськрада)

Рішення № 1051/2461 від 28.12.2004

Страница 11

Стр. 1 Стр. 2 Стр. 3 Стр. 4 Стр. 5 Стр. 6 Стр. 7 Стр. 8 Стр. 9 Стр. 10 Стр. 11 Стр. 12 Стр. 13 Стр. 14 Стр. 15 Стр. 16 Стр. 17 Стр. 18 Стр. 19 Стр. 20 Стр. 21 Стр. 22 Стр. 23 Стр. 24 Стр. 25 Стр. 26 Стр. 27 Стр. 28 Стр. 29 Стр. 30 Стр. 31 Стр. 32 Стр. 33 Стр. 34 Стр. 35 Стр. 36 Стр. 37 Стр. 38 Стр. 39

<< Главная страница

від 18.09.2004 N 1215 ( 1215-2004-п ) "Про підвищення рівня
пенсійного забезпечення" середньомісячний розмір пенсії у 2004 р.
очікується нарівні 351,8 грн., що у 2 раза більше ніж у минулому
році.
 
   Поряд з позитивними тенденціями у сфері грошових доходів
населення існують проблеми, насамперед  значна  диференціація
доходів та отримання не легалізованих доходів.
 
    Динаміка середньомісячної плати штатних працівників
 
         2003 р.      - 761,0 грн.
         2004 р. очікуване - 951,0 грн.
         2005 р. прогноз  - 1189,0 грн.
 
   Основними чинниками  зростання рівня доходів населення у
2005 р. будуть:
   - збільшення обсягів валового випуску продукції у галузях
матеріального  виробництва  та  наданих  послуг,  зростання
продуктивності праці, підвищення трудової активності населення;
   - скорочення сфери тіньової економіки та підвищення мотивації
до зайнятості у офіційному секторі економіки;
   - вдосконалення  державних  механізмів  формування  та
перерозподілу  доходів  населення,  в тому числі регулювання
заробітної плати.
 
   Основними напрямками і конкретними заходами, спрямованими на
підвищення рівня  номінальних  та  реальних доходів населення
м. Києва, будуть:
   - здійснення контролю за своєчасною й не нижче визначеного
державою мінімального розміру оплати праці, проведення моніторингу
показників  заробітної  плати та нормування праці в галузях
економіки міста;
   - сприяння зростанню продуктивності праці та заробітної плати
на підприємствах міста;
   - прискорення погашення заборгованості із заробітної плати на
підприємствах, в установах та організаціях м. Києва, а також
недопущення нової заборгованості;
   - удосконалення  механізму  та  розширення  сфери  дії
колективно-договірного  регулювання  оплати праці залежно від
результатів виробничої та  фінансово-господарської  діяльності
підприємств, установ та організацій.
 
   Очікувані соціально-економічні результати.
 
   Реалізація конкретних напрямів і заходів формування сукупних
доходів населення, підвищення рівня заробітної плати на посилення
соціального захисту найменш захищених верств дасть змогу досягнути
у 2005 р.:
   - зростання номінальних обсягів грошових доходів населення до
28970 млн. грн., або у розрахунку на душу населення 10830 грн.;
   - зростання седньомісячної заробітної плати працівників в
цілому по екноміці до рівня 1189 грн.;
   - підвищення рівня пенсійного забезпечення до 3863 грн.
 
      Показники рівня доходів населення м. Києва
 
------------------------------------------------------------------
|      Показник     |Одиниця| 2003 | 2004  | 2005 |
|              |виміру | звіт |очікуване| прогноз|
|----------------------------+-------+--------+---------+--------|
|Наявні доходи населення:  |    |    |     |    |
|----------------------------+-------+--------+---------+--------|
|номінальні         | млн. | 21566,8| 25120,0| 2897,0|
|              | грн. |    |     |    |
|----------------------------+-------+--------+---------+--------|
|реальний приріст у % до   |  %  |  107,3|  107,5|  107,9|
|попереднього періоду    |    |    |     |    |
|----------------------------+-------+--------+---------+--------|
|Наявні доходи в розрахунку | грн. | 8199,0|  9455,0| 10830,0|
|на одну особу        |    |    |     |    |
|----------------------------+-------+--------+---------+--------|
|Фонда оплати праці     | млн. | 7905,3|  9996,9| 12653,6|
|працівників, зайнятих    | грн. |    |     |    |
|економічної діяльністю   |    |    |     |    |
|----------------------------+-------+--------+---------+--------|
|Середньомісячна заробітна  | грн. |  760,8|  951,0| 1188,8|
|плата працівників великих та|    |    |     |    |
|середніх підприємств    |    |    |     |    |
|----------------------------+-------+--------+---------+--------|
|в тому числі:        |    |    |     |    |
|----------------------------+-------+--------+---------+--------|
|у промисловості       | грн. |  768,0|  955,4| 1188,5|
|----------------------------+-------+--------+---------+--------|
|у сільскому господарстві  | грн. |  634,1|  770,4|  936,0|
|----------------------------+-------+--------+---------+--------|
|в оптовій та роздрібній   | грн. |  852,3|  1064,5| 1329,6|
|торгівлі          |    |    |     |    |
|----------------------------+-------+--------+---------+--------|
|Середньомісячна заробітна  | грн. |  363,0|  419,6|  485,1|
|плата працівників малих   |    |    |     |    |
|підприємств         |    |    |     |    |
|----------------------------+-------+--------+---------+--------|
|Обсяги пенсійних виплат   | млн. | 1215,3|  2063,5| 2270,0|
|              | грн. |    |     |    |
|----------------------------+-------+--------+---------+--------|
|Середній розмір пенсій   | грн. |  177,6|  351,8|  386,3|
------------------------------------------------------------------
 
   3.5.3.2. Соціальний захист населення
 
   З метою забезпечення належних умов життя киян, міською владою
здійснюються заходи щодо підтримки соціально вразливих верств
населення, передбачені соціальними програмами.
 
   У 2004 р. на обліку в органах соціального захисту населення
перебувало близько 62 тис. осіб, які отримали соціальну допомогу
на суму 32,8 млн. грн.
 
   Внаслідок реалізації міської комплексної програми "Турбота"
( ra0161023-01 ) в 2004 р. різними видами соціальної допомоги буде
охоплено понад 500 тис. осіб, для чого з міського бюджету
заплановано виділити близько 143 млн. грн. (на 6,8% більше
порівняно  з  2003  р.). Адресна допомога надається окремим
категоріям пенсіонерів, малозабезпечених  громадян  (інвалідам
війни,  членам  сімей  загиблих військовослужбовців та ін.),
малозабезпеченим сім'ям при народженні дитини тощо.
 
   У місті створена розгалужена  інфраструктура  соціального
обслуговування громадян  похилого  віку,  інвалідів,  інших
соціально-незахищених категорій населення: діє  1  міський  і
12 районних  територіальних центрів соціального обслуговування
пенсіонерів, де на обліку перебуває понад 52 тис. осіб.
 
   Проводиться робота  щодо  організації   життєдіяльності
спеціалізованих житлових будинків для громадян похилого віку й
інвалідів (по вул. Котельникова, 32/11 та по вул. Будищанській,
4).  Важливою формою соціального захисту залишається надання
соціально-побутової допомоги одиноким непрацездатним громадянам у
домашніх умовах.
 
     Основні показники розвитку соціальної допомога
              у м. Києві
 
------------------------------------------------------------------
|       Показники      | 2003 | 2004  |  2005  |
|                 | звіт |очікуване| прогноз |
|----------------------------------+--------+---------+----------|
|Загальна чисельність отримувачів |  59,7|   61,6|   66,0|
|державної допомоги, тис. чол.   |    |     |     |
|----------------------------------+--------+---------+----------|
|в тому числі:           |    |     |     |
|----------------------------------+--------+---------+----------|
|- малозабезпечені сім'ї, яким   |   7,0|   10,6|   13,0|
|надається адресна та соціальна  |    |     |     |
|допомога, тис. сімей       |    |     |     |
|----------------------------------+--------+---------+----------|
|- отримувачі державної допомоги  |  52,2|   50,2|   52,0|
|сім'ям з дітьми, тис. чол.    |    |     |     |
|----------------------------------+--------+---------+----------|
|- одержувачі соціальної допомоги |   0,5|   0,8|    1,0|
|по догляду за інвалідами 1 та   |    |     |     |
|2 груп (псих. розл.), тис. чол.  |    |     |     |
|----------------------------------+--------+---------+----------|
|Обсяги коштів на виплату державної|  29,4|   32,8|   38,0|
|допомога, млн. грн.        |    |     |     |
|----------------------------------+--------+---------+----------|
|Кількість підрозділів соціального |  85 |   87 |   90 |
|захисту населення на кінець року, |    |     |     |
|од.                |    |     |     |
|----------------------------------+--------+---------+----------|
|Кількісні сімей, які отримують  |  82,1|  110,0|   95,0|
|житлові субсидії, тис. сімей   |    |     |     |
|----------------------------------+--------+---------+----------|
|Загальна сума отриманих субсидій, |  52,2|   68,6|   65,0|
|млн. грн.             |    |     |     |
------------------------------------------------------------------
 
   Завершується робота  по  створенню  Єдиного  державного
автоматизованого реєстру осіб, які мають право на пільги.
 
   Вагомою складовою соціальної  підтримки  населення  міста
залишається надання адресних житлових субсидій, якими в 2004 р.
скористались 110 тис. сімей на загальну суму 68,6 млн. грн.
 
   Водночас, у сфері соціального захисту населення, залишається
не вирішеним ряд проблем:
   низький рівень державних соціальних допомог;
   недостатня адресність соціальних виплат;
   нерозвинена, порівняно  з потребами міста, інфраструктура
соціального захисту, зокрема, інтернатних установ і погане їх
матеріально-технічне оснащення.
 
   Основними напрямами та заходами, спрямованими на посилення
соціального захисту населення м. Києва, в 2005 р. будуть:
   - розширення єдиної інформаційної бази даних отримувачів усіх
видів соціальної допомоги, включаючи одноразові;
   - розширення територіальної мережі  закладів  соціального
захисту;
   - забезпечення реалізації  міської  комплексної  програми
"Турбота" ( ra0161023-01 ).
 
   У 2005 р. очікується збільшення на 12% (до 160,5 млн. грн.)
фінансування міської   комплексної   програми   "Турбота"
( ra0161023-01 ), а також зростання на 15% (до 38,0 млн. грн.)
обсягів коштів на виплату державної допомоги.
 
   Реалізація конкретних напрямів і заходів із  соціального
захисту  населення  дозволить  посилити адресну спрямованість
соціальних виплат, впорядкувати обсяги їх надання,  зміцнити
матеріально-технічну  базу установ соціального захисту та, в
кінцевому рахунку, підвищити рівень життя найменш захищених і
соціально вразливих верств населення.
 
           3.6. Гуманітарна сфера
 
   3.6.1. Охорона здоров'я
 
   Окремі деструктивні тенденції соціально-економічного розвитку
м. Києва (в тому числі зниження життєвого рівня широких верств
населення) негативно позначилися на показниках здоров'я жителів
столиці і медико-демографічній ситуації загалом. Зростанню потреб
у медичній допомозі сприяють також збільшення частки осіб похилого
віку та  ускладнення  перебігу  ряду  захворювань  (зокрема,
спричинених  вірусними інфекціями). В результаті підвищується
розповсюдженість усіх форм активного туберкульозу та онкологічних
патологій, збільшується первинна психічна захворюваність дорослого
населення, загальна кількість наркологічних хворих, загальна і
первинна  захворюваність  цукровим діабетом (у тому числі з
ускладненнями) тощо.
 
   Сфера охорони  здоров'я  м.  Києва  має  розгалужену
інфраструктуру   та   усталені   напрями   діяльності.
Лікувально-профілактичні заклади (ЛПЗ) усіх форм власності надають
медичну допомогу жителям столиці та приїжджим.
 
   Основні напрями медичного обслуговування населення:
   - первинна медико-санітарна допомога (в тому числі силами
лікарів загальної практики/сімейної медицини);
   - стаціонарна допомога хворим із гострими захворюваннями та
загостренням хронічних захворювань, які потребують госпіталізації,
інтенсивної терапії і цілодобового спостереження, а також при
травмах, опіках, інфекційних захворюваннях;
   - невідкладна та швидка медична допомога всім  верствам
населення при раптових станах і захворюваннях, які загрожують
життю хворого;
   - медичне обслуговування дітей, жінок у період вагітності та
пологів;
   - медична допомога пільговим категоріям населення (інвалідам
та  учасникам  Великої Вітчизняної війни, ветеранам війни в
Афганістані, ліквідаторам аварії на ЧАЕС тощо);
   - медична допомога працюючим у шкідливих і  небезпечних
умовах;
   - профілактика і лікування соціально небезпечних захворювань
(онкологічних, цукрового діабету, туберкульозу, заразних шкірних,
венеричних, СНІДу, психічних, алкоголізму, наркоманії).
 
   Поряд з цим, впродовж останніх 10 років система охорони
здоров'я м. Києва не отримує достатнього фінансування, величина
оплати праці переважної більшості зайнятих  у  державних  і
комунальних закладах є надзвичайно низькою порівняно з відповідним
показником не лише в недержавному секторі економіки, але й у
промисловості.  ЛПЗ  нині  розташовуються  в  будівлях,  які
експлуатуються порівняно тривалий час (з 720 будівель і споруд
системи охорони здоров'я понад 40 років тому побудовані 17%, від
30 до 40 років - 19%, від 20 до 30 років - 27%, від 10 до
20 років - 34%, до 10 років - 3%). Технічний стан закладів охорони
здоров'я  не  відповідає  ряду  вимог  до  організації
лікувально-профілактичного  процесу та вимогам, пов'язаним із
виконанням містом столичних функцій, у незадовільному  стані
перебувають  інженерні  мережі  ЛПЗ  (водогінні,  теплові,
каналізаційні,  електричні).   Рівень   зносу   обладнання
спеціалізованих допоміжних споруд ЛПЗ (котелень, пралень, насосних
каналізаційних станцій, теплових пунктів, бойлерних, харчоблоків,
центральних стерилізаційних і кисневих станцій тощо) коливається
від 75 до 100%. Недостатність фінансування заважає своєчасному
відновленню та заміні технічно і морально застарілого медичного
обладнання (в тому числі того, яке забезпечує життєдіяльність
ЛПЗ - обладнання клініко-діагностичних лабораторій, реанімаційних,
стерилізаційних), сприяючи зростанню виробничого травматизму та
професійної захворюваності медичних працівників. Подібна ситуація
несе загрозу виникнення аварійних ситуацій і закриття деяких
діючих ЛПЗ.
 
   Основними проблемними питаннями у сфері охорони здоров'я
залишаються: збереження та зміцнення здоров'я, продовження періоду
активного довголіття і тривалості життя населення; вдосконалення
правових, економічних та управлінських механізмів  реалізації
конституційних прав громадян України на охорону здоров'я, медичну
допомогу  і  медичне  страхування;  забезпечення  ефективного
асортименту лікарських засобів і парафармацевтичної продукції в
аптечних закладах; надання безоплатних медичних засобів і виробів
медичного  призначення  пільговим  категоріям  населення  (у
відповідності з загальнодержавним реєстром і нормативами витрат по
категоріях захворювань); ефективне використання наявних кадрових,
фінансових і матеріальних ресурсів сфери  охорони  здоров'я;
формування керованого ринку платних медичних послуг, сприяння
відповідній діяльності закладів охорони здоров'я  всіх  форм
власності, створення умов для задоволення потреб населення в
медичних послугах; солідарна  участь  держави,  роботодавців,
територіальних  громад, окремих юридичних і фізичних осіб у
фінансуванні медичної допомоги населенню.
 
   Основні завдання оптимізації організаційних засад надання
медичної допомоги:
   - вдосконалення управління системою охорони здоров'я  та
процесами  надання медичної допомоги (з врахуванням цільових
програм);
   - коригування пріоритетних напрямів діяльності з охорони
здоров'я населення на рівні районів міста з урахуванням потреб у
медичних послугах;
   - зміцнення первинної ланки охорони здоров'я та посилення
провідної ролі загальної лікарської (сімейної) практики (доведено,
що первинна медико-санітарна допомога може вирішити до 90% проблем
медичного забезпечення населення, тоді як стаціонарного лікування
потребують лише 10% хворих);
   - реорганізація   стаціонарної   допомоги,   підвищення
ефективності стаціонарного лікування та використання ліжкового
фонду;
   - перерозподіл частини медичної допомоги зі стаціонарного до
амбулаторного сектора;
   - підвищення ефективності надання різнопрофільної медичної
допомоги на догоспітальному етапі;
   - розгортання  в   амбулаторно-поліклінічних   закладах
стаціонарозамінюючих форм медичної допомоги - денних стаціонарів і
стаціонарів  на дому, консультативно-діагностичних комплексів,
центрів амбулаторної хірургії і  медико-соціальної  допомоги,
відділень медико-соціальної реабілітації та терапії тощо;
   - розвиток сестринської справи;
   - впровадження сучасних технологій організації  медичного
обслуговування, лікування, реабілітації та профілактики (зокрема,
спрямованих на зниження рівня  та  попередження  передчасної
смертності від серцево-судинних і нейро-судинних захворювань);
   - підвищення рівня охоплення медичною допомогою хворих із
патологіями   ендокринної   системи,   серцево-судинними,
нейро-судинними, інфекційними захворюваннями, СНІДом, покращення
якості та ефективності їх лікування;
   - створення належних умов зберігання донорської  плазми,
підвищення  рівня забезпечення хворих на гемофілію факторами
згортання крові;
   - вдосконалення  організаційних  та  нормативно-правових
механізмів забезпечення та контролю якості всіх видів медичної
допомоги (незалежно від форми власності суб'єкта господарювання);
   - розвиток системи інформаційного забезпечення суспільної
діяльності з охорони здоров'я населення, в тому числі пропагування
здорового способу життя.
 
   Основні завдання  збереження  та  зміцнення  ресурсного
потенціалу системи охорони здоров'я:
   - суттєве нарощування обсягів фінансування практичної охорони
здоров'я;
   - подальший розвиток  мережі  ЛПЗ  (за  рахунок  нового
будівництва та реконструкції діючих споруд та інженерних мереж);
   - відновлення та заміна технічно і морально застарілого
медичного обладнання ЛПЗ;

<< Главная страница

Стр. 1 Стр. 2 Стр. 3 Стр. 4 Стр. 5 Стр. 6 Стр. 7 Стр. 8 Стр. 9 Стр. 10 Стр. 11 Стр. 12 Стр. 13 Стр. 14 Стр. 15 Стр. 16 Стр. 17 Стр. 18 Стр. 19 Стр. 20 Стр. 21 Стр. 22 Стр. 23 Стр. 24 Стр. 25 Стр. 26 Стр. 27 Стр. 28 Стр. 29 Стр. 30 Стр. 31 Стр. 32 Стр. 33 Стр. 34 Стр. 35 Стр. 36 Стр. 37 Стр. 38 Стр. 39Украина онлайн