Архив. Законодательство Украины

 

Архів сайту. Оновлення.

Про Програму соціально-економічного та культурного розвитку м. Києва на 2005 рік

Київська міська рада (Київміськрада)

Рішення № 1051/2461 від 28.12.2004

Страница 1

Стр. 1 Стр. 2 Стр. 3 Стр. 4 Стр. 5 Стр. 6 Стр. 7 Стр. 8 Стр. 9 Стр. 10 Стр. 11 Стр. 12 Стр. 13 Стр. 14 Стр. 15 Стр. 16 Стр. 17 Стр. 18 Стр. 19 Стр. 20 Стр. 21 Стр. 22 Стр. 23 Стр. 24 Стр. 25 Стр. 26 Стр. 27 Стр. 28 Стр. 29 Стр. 30 Стр. 31 Стр. 32 Стр. 33 Стр. 34 Стр. 35 Стр. 36 Стр. 37 Стр. 38 Стр. 39

<< Главная страница

            КИЇВСЬКА МІСЬКА РАДА
           VIII сесія IV скликання
 
             Р І Ш Е Н Н Я
 
 N 1051/2461 від 28.12.2004
 
 
        Про Програму соціально-економічного
      та культурного розвитку м. Києва на 2005 рік
 
   ( Із змінами, внесеними згідно з Рішеннями Київміськради
    N 117/2693 ( ra0117023-05 ) від 24.02.2005
    N 197/2772 ( ra0197023-05 ) від 31.03.2005
    N 252/2827 ( ra0252023-05 ) від 21.04.2005
    N 454/3030 ( ra0454023-05 ) від 30.06.2005
    N 4/3468  ( ra0004023-05 ) від 30.08.2005 
    N 247/3708 ( ra_247023-05 ) від 27.10.2005
    N 593/3054 ( ra_593023-05 ) від 16.12.2005 
    N 620/3081 ( ra_620023-05 ) від 27.12.2005 )
 
   Відповідно до пункту 22 частини 1 статті 26 Закону України
"Про місцеве самоврядування в Україні" ( 280/97-ВР ) Київська
міська рада В И Р І Ш И Л А:
 
   1. Затвердити Програму соціально-економічного та культурного
розвитку Києва на 2005 рік згідно з додатком 1.
 
   2. Головному  управлінню  містобудування,  архітектури та
дизайну міського середовища виконавчого органу Київради (Київської
міської  державної  адміністрації)  при погодженні дозвільних
документів на виконання проектних робіт та на будівництво житлових
будинків передбачати здійснення розрахунків щодо забезпеченості
населення об'єктами соціальної сфери (дитячі дошкільні заклади,
загальноосвітні школи, об'єкти охорони здоров'я тощо) та щодо їх
розміщення і будівництва одночасно із спорудженням жилих будинків.
 
   3. Головному управлінню комунальної власності  м.  Києва
виконавчого  органу  Київради  (Київської  міської  державної
адміністрації), Головному  управлінню  житлового  забезпечення
виконавчого  органу  Київради  (Київської  міської  державної
адміністрації) оформляти правоустановчі  документи  на  право
власності на об'єкти нерухомого майна виключно за наявності
довідки Головного управління економіки та інвестицій виконавчого
органу Київради (Київської міської державної адміністрації) про
виконання умов щодо пайової участі у створенні соціальної та
інженерно-транспортної інфраструктури м. Києва.
 
   4. Управлінню державного архітектурно-будівельного контролю
виконавчого  органу  Київради  (Київської  міської  державної
адміністрації):
 
   4.1. Видавати дозволи на будівництво (реконструкцію) за умов
оформлення замовниками з Головним управлінням  економіки  та
інвестицій  виконавчого  органу  Київради  (Київської міської
державної адміністрації) договорів щодо сплати пайових внесків на
створення соціальної  та  інженерно-транспортної інфраструктури
м. Києва.
 
   4.2. Акти  про  приймання  в  експлуатацію  закінчених
будівництвом об'єктів реєструвати виключно за наявності довідок
Головного управління економіки та інвестицій виконавчого органу
Київради (Київської міської державної адміністрації) про сплату
пайових внесків на створення соціальної та інженерно-транспортної
інфраструктури м. Києва.
 
   5. Внести зміни і доповнення до додатків 1 та 2 рішення
Київради від 27.02.2003 N 271/431 ( ra0271023-03 ) "Про пайову
участь (внески) інвесторів (забудовників) у створенні соціальної
та інженерно-транспортної інфраструктури м. Києва" згідно  з
додатком 2.
 
   6. З метою фінансування об'єктів, передбачених Програмою
соціально-економічного та культурного розвитку м. Києва на 2005
рік,  відповідно  до  затвердженої  у  встановленому порядку
проектно-кошторисної документації та для забезпечення введення в
експлуатацію цих об'єктів доручити виконавчому органу Київради
(Київській міській державній адміністрації) за погодженням з
постійною   комісією  Київради  з  питань  бюджету  та
соціально-економічного розвитку вносити зміни та доповнення до
зазначеної Програми в межах загальних асигнувань спеціального
фонду міського бюджету по головних розпорядниках коштів.
 
   7. Виконавчому органу Київради (Київській міській державній
адміністрації):
 
   7.1. Доручити районним у м. Києві державним адміністраціям:
   - у  своїх  розпорядженнях  на  перепланування   та
перепрофілювання  об'єктів  виробничого  та  невиробничого
призначення, що спричиняє зміни функціонального призначення цих
об'єктів, передбачати умови щодо перерахування пайових внесків на
створення соціальної та інженерно-транспортної інфраструктури м.
Києва за нормативами згідно з рішенням Київради від 27.02.2003
N 271/431 ( ra0271023-03 );
   - провести інвентаризацію діючих дозволів на розміщення та
відкриття  об'єктів  торгівлі,  побутового  обслуговування,
ресторанів,  кафе, гральних закладів тощо з метою виявлення
порушень умов щодо перерахування пайових внесків на створення
соціальної та інженерно-транспортної інфраструктури м. Києва.
   Вжити заходів щодо припинення дії дозволів, виданих без
сплати  пайових  внесків  на  створення  соціальної  та
інженерно-транспортної інфраструктури м. Києва, до вирішення цього
питання.
 
   7.2. Привести свої нормативно-правові акти у відповідність до
цього рішення.
 
   7.3. Інформувати Київську міську раду про хід виконання
Програми соціально-економічного розвитку м. Києва на 2005 рік та
соціальний стан міста щоквартально не пізніше 45 днів після
закінчення звітного періоду.
 
   8. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну
комісію Київради з питань бюджету та - соціально-економічного
розвитку.
 
 Київський міський голова               О.Омельченко
 
                   Додаток
                   до рішення Київської міської
                   ради
                   від 28.12.2004 N 1051/2461
 
 
               ПРОГРАМА
     СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНОГО ТА КУЛЬТУРНОГО РОЗВИТКУ
            М. КИЄВА НА 2005 РІК
 
               ЗМІСТ
 
Вступ
1. Оцінка тенденцій соціально-економічного розвитку м. Києва
  1.1. Особливості та тенденції соціально-економічного розвитку
  1.2. Головні досягнення, можливості та проблеми розвитку
    економіки і соціальної сфери
2. Цілі та пріоритети соціально-економічного і культурного
  розвитку м. Києва в 2005 р.
3. Основні напрями соціально-економічного і культурного розвитку
  м. Києва в 2005 р.
  3.1. Бюджетно-фінансова політика
    3.1.1. Фінансові ресурси
    3.1.2. Інвестиційна політика
  3.2. Земельні відносини
    3.2.1. Земельні відносини і територіальний розвиток міста
  3.3. Ринкові перетворення
    3.3.1. Реформування відносин власності
    3.3.2. Розвиток підприємництва та малого бізнесу
    3.3.3. Ринкова інфраструктура
    3.3.4. Фінансовий ринок
    3.3.4.1. Оздоровлення та зміцнення банківської системи
    3.3.4.2. Розвиток небанківських фінансових установ
    3.3.5. Фондовий ринок
  3.4. Міське господарство
    3.4.1. Капітальне будівництво
    3.4.2. Міський транспорт і зв'язок
    3.4.3. Житлово-комунальне господарство
    3.4.3.1. Реформування житлово-комунального господарства
    3.4.3.2. Житлове будівництво, забезпечення населення
         житлом, соціальне житло
    3.4.3.3. Комунальне господарство
  3.5. Соціальний розвиток
    3.5.1. Демографічна ситуація та міграційна політика
    3.5.2. Зайнятість населення і ринок праці
    3.5.3. Доходи, заробітна плата та соціальний захист
        населення
    3.5.3.1. Грошові доходи населення та заробітна плата
    3.5.3.2. Соціальний захист населення
  3.6. Гуманітарна сфера
    3.6.1. Охорона здоров'я
    3.6.2. Освіта
    3.6.3. Культура
    3.6.4. Туризм і рекреація
    3.6.5. Фізичне виховання та спорт
  3.7. Споживчий ринок
    3.7.1. Ринок товарів і послуг, торгова мережа
    3.7.2. Розвиток системи державних закупівель
  3.8. Реальний сектор економіки
    3.8.1. Структурні зміни
    3.8.2. Паливно-енергетичний комплекс. Енергозабезпечення
        та енергозбереження
    3.8.3. Промислова політика
    3.8.4. Науково-технічна та інноваційна діяльність
  3.9. Зовнішньоекономічна діяльність
  3.10. Природокористування і діяльність з підтримання безпеки
    середовища життєдіяльності людини
    3.10.1. Охорона навколишнього природного середовища та
        природно-техногенна безпека
    3.10.2. Охорона праці
    3.10.3. Громадська безпека
Додатки
 
               ВСТУП
 
   Цілеспрямована діяльність органів Київської міської влади
щодо забезпечення високих темпів економічного  зростання  та
створення умов для підвищення рівня життя населення дозволила
істотно поліпшити позиції столиці серед регіонів України та вийти
на  провідне  місце  за  переважною  більшістю характеристик
соціально-економічяого розвитку (зокрема, темпами реструктуризації
та  модернізації  господарського  комплексу,  інноваційним
потенціалом,  рівнем   диверсифікації   та   інтенсивності
міжрегіональних і зовнішньоекономічних зв'язків, величиною доходів
і якістю середовища життєдіяльності населення тощо), демонструвати
високу інвестиційну привабливість, відкритість і готовність до
активної участі в європейських і світових інтеграційних процесах,
виступаючи  тим самим каталізатором реформування національної
економіки  та  соціально-економічних  трансформацій  в  інших
адміністративно-територіальних одиницях України.
 
   Програма соціально-економічного  та  культурного  розвитку
м. Києва на 2005 рік (далі - Програма) підготовлена виходячи з
основних завдань  Стратегії  соціально-економічного  розвитку
м. Києва до 2015 року, затвердженої розпорядженням Київської
міської державної адміністрації від 29 листопада 2004 року N 2168
( ra2168017-04 ), та спрямована на розроблення і  втілення
комплексу заходів щодо практичної реалізації основних стратегічних
пріоритетів поступу столиці задля подальшого поліпшення якості
життя киян, підвищення їх добробуту, покращання демографічних
характеристик, забезпечення сталого економічного зростання та
екологічної безпеки життєдіяльності.
 
   Законодавчим підґрунтям для розроблення Програми є: Закони
України "Про місцеві державні адміністрації" ( 586-14 ), "Про
державне прогнозування та розроблення програм економічного і
соціального розвитку України" ( 1602-14 ); Концепція державної
регіональної політики ( 341/2001 ); Закон України "Про столицю
України - місто-герой Київ" ( 401-14 ); Указ Президента України
від 28 квітня 2004 р. N 493 ( 493/2004 ) "Про стратегію
економічного і соціального розвитку України на 2004-2015 роки -
Шляхом європейської інтеграції"; Послання Президента України до
Верховної  Ради  України  "Концептуальні  засади  стратегії
економічного та соціального розвитку України на 2002-2011 роки
"Європейський вибір"  (  n0001100-02  );  Державна  програма
соціально-економічного розвитку м. Києва на період до 2010 року,
затверджена постановою Кабінету Міністрів України від 15 грудня
1997 р. N 1409 ( 1409-97-п ); Генеральний план розвитку м. Києва
на період до 2020 року (затверджений рішенням Київради від 28
березня 2002  р. N 370/1804 ( ra0370023-02 ); довгострокові
галузеві та комплексні міські програми.
 
   Структура Програми відповідає "Типовій структурі програми
економічного і соціального розвитку Автономної Республіки Крим,
області, району, міста на короткостроковий період", затвердженій
постановою Кабінету Міністрів України від 26 квітня 2003 р. N 621
( 621-2003-п ).
 
   Враховуючи результати  аналізу  динаміки  та  тенденцій
соціально-економічного  розвитку  м.  Києва,  а також оцінку
ресурсного, в тому  числі  фінансового,  потенціалу,  досвід
управління  попередніх  років і досягнення світової практики
управління столичними містами, в Програмі сформульовані ключові
проблеми, що постають перед міською владою, визначені цілі та
пріоритети розвитку м.Києва в 2005 році, шляхи та механізми їх
реалізації.
 
   У 2005 році головні зусилля міської влади будуть спрямовані
на закріплення досягнутих темпів економічного зростання на базі
його інноваційно-інвестиційної складової, забезпечення доступу до
результатів економічного зростання жителів міста, справедливої
оплати праці, повноцінного відновлення робочої сили та задіяння
стимулів до збільшення індивідуальних доходів громадян.
 
   Завдання і заходи Програми узгоджені з бюджетом м. Києва. В
процесі виконання Програма може уточнюватись із метою врахування
трансформацій, що відбуватимуться в економіці країни та міста.
Зміни та доповнення до Програми затверджуються Київською міською
радою за поданням постійної комісії з  питань  бюджету  та
соціально-економічного розвитку.
 
   Дня оцінки повноти та якості реалізації програмних завдань
здійснюватиметься моніторинг виконання Програми.
 
      1. Оцінка тенденцій соціально-економічного
            розвитку м. Києва
 
    1.1. Особливості та тенденції соціально-економічного
               розвитку
 
   Аналіз особливостей  і  тенденцій  соціально-економічного
розвитку м. Києва свідчить про подальше закріплення позитивних
надбань, досягнутих за попередні роки. Ресурсний  потенціал,
диверсифікована структура економіки, особливості, надані місту
столичним статусом, у поєднанні з узгодженими діями центральних і
місцевих органів влади, дозволили Києву одному з перших вийти на
траєкторію сталого економічного зростання.
 
   Основними чинниками позитивних зрушень в економіці міста
стали:
   посилення конкурентних позицій на внутрішньому та зовнішньому
ринках, збільшення обсягів інвестицій і будівництва;
   зростання доходів населення та обсягів споживання;
   стабільна фінансова  ситуація,  незважаючи  на підвищення
інфляції наприкінці року.
 
   У 2004 році закріпились позитивні тенденції щодо створення
стабільної бази для проведення економічних і соціальних реформ,
підвищення рівня життя населення.
 
   Розвиток реального сектора економіки, реалізація  заходів
підтримки  населення,  реформування  системи оплати праці та
податкової системи дозволили знизити рівень бідності, підвищити
реальні доходи населення, величина яких у розрахунку на одну особу
є найвищою в Україні. В 2004 р. грошові доходи киян зростуть до
25,120 млрд. грн. (на 16,5%), заробітна плата працівників великих
і середніх підприємств збільшиться на 25,0%, малих - на 15,6%, що
вказує на утримання соціального вектора економічної політики в
столиці.
 
   За темпами росту й обсягами валової доданої вартості (ВДВ) у
розрахунку на одного жителя (у 2004 р. цей показник очікується на
рівні 17,5 тис. грн.) м. Київ є лідером серед регіонів України.
Номінальна величина ВДВ досягне 46,5 млрд. грн., що на 8,0% більше
порівняно з попереднім роком. Збільшення обумовлене розширенням
сукупного попиту, зростанням експорту, поліпшенням фінансового
стану підприємств. У структурі ВДВ частка сфери послуг становить
84,8%, матеріального виробництва - 15,2%, що відповідає світовим
тенденціям розвитку столичних міст.
 
   Динаміка промисловості м. Києва свідчить про сталу тенденцію
нарощування виробництва. В 2003 р. порівняно з попереднім роком
обсяг промислової продукції збільшився на 14,5%, у 2004 р.
очікується зростання на 17,0%. Місто характеризується найбільш
диверсифікованою серед регіонів України структурою промисловості.
За останні роки збільшилась питома вага економічно та соціально
ефективних її галузей: обробної промисловості - до 84,0%, у тому
числі:  харчової  та  переробної  промисловості - до 25,0%,
машинобудування -  до  18,3%,  хімічної  та  нафтохімічної
промисловості  - до 15,0%; целюлозно-паперової промисловості,
видавничої справи - до 9,5%; виробництва неметалевих мінеральних
виробів - до 7,0%. Прискорення темпів зростання галузей, які
виробляють продукцію кінцевого споживання, обумовлене збільшенням
інвестиційного попиту підприємств і споживчого попиту населення в
результаті підвищення їх грошових доходів.
 
   Значна увага   приділяється    вибору    пріоритетів
науково-технічного та інноваційного розеитку, а саме: створенню
енерго- та ресурсозберігаючих, екологічно безпечних технологій,
виробництву власних інформаційних технологій, конкурентоздатних
матеріалів  і  речовин,  у  тому  числі,  імпортозамінюючих,
технологічному і технічному оновленню виробничих фондів. Так, у
2004 р. на 25,8%  очікується  збільшення  обсягу  виробництва

<< Главная страница

Стр. 1 Стр. 2 Стр. 3 Стр. 4 Стр. 5 Стр. 6 Стр. 7 Стр. 8 Стр. 9 Стр. 10 Стр. 11 Стр. 12 Стр. 13 Стр. 14 Стр. 15 Стр. 16 Стр. 17 Стр. 18 Стр. 19 Стр. 20 Стр. 21 Стр. 22 Стр. 23 Стр. 24 Стр. 25 Стр. 26 Стр. 27 Стр. 28 Стр. 29 Стр. 30 Стр. 31 Стр. 32 Стр. 33 Стр. 34 Стр. 35 Стр. 36 Стр. 37 Стр. 38 Стр. 39Украина онлайн