Архив. Законодательство Украины

 

Архів сайту. Оновлення.

Про затвердження Порядку складання річних фінансових звітів за 2004 рік установами та організаціями, які отримують кошти державного або місцевих бюджетів

Державне казначейство

Наказ № 229 від 29.12.2004

Страница 19

Стр. 1 Стр. 2 Стр. 3 Стр. 4 Стр. 5 Стр. 6 Стр. 7 Стр. 8 Стр. 9 Стр. 10 Стр. 11 Стр. 12 Стр. 13 Стр. 14 Стр. 15 Стр. 16 Стр. 17 Стр. 18 Стр. 19

<< Главная страница

                   Додаток 23
                   до Порядку складання річних
                   фінансових звітів
                   за 2004 рік установами
                   та організаціями, які
                   отримують кошти державного
                   або місцевих бюджетів
 
 
              ІНФОРМАЦІЯ
       про виконання статті 84 Закону України
      "Про Державний бюджет України на 2004 рік"
        за станом на ____________ 200_ р.
 
 
 Установа ________________________________________________________
 
 Код та назва програмної класифікації видатків державного бюджету_
 
 ______________________________________________________ (тис.грн.)
 
-------------------------------------------------------------------------------------------------
| Найменування |КЕКВ| Власні надходження   |    Спрямовано понадпланових надходжень   |
|       |  | бюджетної установи   |                        |
|       |  |--------------------------+------------------------------------------------|
|       |  |затверд-|фактич-|понадпла-|ра-|  на погашення  |   на заходи, які  |
|       |  | жено | но  | нові  |зом|  кредиторської  |            |
|       |  | кошто- |надійш-| надход- |  |  заборгованості  |            |
|       |  |рісом на| ло  | ження |  |--------------------+-----------------------|
|       |  | рік  |    | (гр.4- |  |усь-| у тому числі: |усь-| у тому числі:  |
|       |  |    |    | -гр.3) |  |ого |---------------| го |------------------|
|       |  |    |    |     |  |  |загаль-|спеці- |  |здійсню-|не забез-|
|       |  |    |    |     |  |  | ного | аль- |  |ються за| печені |
|       |  |    |    |     |  |  | фонду | ного |  | рахунок| коштами |
|       |  |    |    |     |  |  |    |фонду |  | власних| загаль- |
|       |  |    |    |     |  |  |    |    |  |надход- | ного  |
|       |  |    |    |     |  |  |    |    |  | жень  | фонду |
|--------------+----+--------+-------+---------+---+----+-------+-------+----+--------+---------|
|   1    | 2 |  3  |  4  |  5  | 6 | 7 |  8  |  9  | 10 |  11  | 12   |
|--------------+----+--------+-------+---------+---+----+-------+-------+----+--------+---------|
|  Доходи  |  |    |    |     | Х | Х |  Х  |  Х  | Х |  Х  | Х    |
|--------------+----+--------+-------+---------+---+----+-------+-------+----+--------+---------|
|Видатки -   |  |  Х  |  Х  |  Х  |  |  |    |    |  |    |     |
|усього    |  |    |    |     |  |  |    |    |  |    |     |
|--------------+----+--------+-------+---------+---+----+-------+-------+----+--------+---------|
| у тому числі:|  |  Х  |  Х  |  Х  |  |  |    |    |  |    |     |
|Оплата праці |1110|    |    |     |  |  |    |    |  |    |     |
|працівників  |  |    |    |     |  |  |    |    |  |    |     |
|бюджетних   |  |    |    |     |  |  |    |    |  |    |     |
|установ    |  |    |    |     |  |  |    |    |  |    |     |
|--------------+----+--------+-------+---------+---+----+-------+-------+----+--------+---------|
|Нарахування на|1120|  Х  |  Х  |  Х  |  |  |    |    |  |    |     |
|заробітну   |  |    |    |     |  |  |    |    |  |    |     |
|плату     |  |    |    |     |  |  |    |    |  |    |     |
|--------------+----+--------+-------+---------+---+----+-------+-------+----+--------+---------|
|Придбання   |1130|  Х  |  Х  |  Х  |  |  |    |    |  |    |     |
|предметів   |  |    |    |     |  |  |    |    |  |    |     |
|постачання і |  |    |    |     |  |  |    |    |  |    |     |
|матеріалів,  |  |    |    |     |  |  |    |    |  |    |     |
|оплата послуг |  |    |    |     |  |  |    |    |  |    |     |
|та інші    |  |    |    |     |  |  |    |    |  |    |     |
|видатки    |  |    |    |     |  |  |    |    |  |    |     |
|--------------+----+--------+-------+---------+---+----+-------+-------+----+--------+---------|
|Видатки на  |1140|  Х  |  Х  |  Х  |  |  |    |    |  |    |     |
|відрядження  |  |    |    |     |  |  |    |    |  |    |     |
|--------------+----+--------+-------+---------+---+----+-------+-------+----+--------+---------|
|Матеріали,  |1150|  Х  |  Х  |  Х  |  |  |    |    |  |    |     |
|інвентар,   |  |    |    |     |  |  |    |    |  |    |     |
|будівництво, |  |    |    |     |  |  |    |    |  |    |     |
|капітальний  |  |    |    |     |  |  |    |    |  |    |     |
|ремонт та   |  |    |    |     |  |  |    |    |  |    |     |
|заходи    |  |    |    |     |  |  |    |    |  |    |     |
|спеціального |  |    |    |     |  |  |    |    |  |    |     |
|призначення, |  |    |    |     |  |  |    |    |  |    |     |
|що мають   |  |    |    |     |  |  |    |    |  |    |     |
|загальнодержав|  |    |    |     |  |  |    |    |  |    |     |
|не значення  |  |    |    |     |  |  |    |    |  |    |     |
|--------------+----+--------+-------+---------+---+----+-------+-------+----+--------+---------|
|Оплата    |1160|  Х  |  Х  |  Х  |  |  |    |    |  |    |     |
|комунальних  |  |    |    |     |  |  |    |    |  |    |     |
|послуг та   |  |    |    |     |  |  |    |    |  |    |     |
|енергоносіїв |  |    |    |     |  |  |    |    |  |    |     |
|--------------+----+--------+-------+---------+---+----+-------+-------+----+--------+---------|
|Дослідження і |1170|  Х  |  Х  |  Х  |  |  |    |    |  |    |     |
|розробки,   |  |    |    |     |  |  |    |    |  |    |     |
|державні   |  |    |    |     |  |  |    |    |  |    |     |
|програми   |  |    |    |     |  |  |    |    |  |    |     |
|--------------+----+--------+-------+---------+---+----+-------+-------+----+--------+---------|
|Субсидії та  |1310|  Х  |  Х  |  Х  |  |  |    |    |  |    |     |
|поточні    |  |    |    |     |  |  |    |    |  |    |     |
|трансферти  |  |    |    |     |  |  |    |    |  |    |     |
|підприємствам |  |    |    |     |  |  |    |    |  |    |     |
|(установам,  |  |    |    |     |  |  |    |    |  |    |     |
|організаціям) |  |    |    |     |  |  |    |    |  |    |     |
|--------------+----+--------+-------+---------+---+----+-------+-------+----+--------+---------|
|Поточні    |1320|  Х  |  Х  |  Х  |  |  |    |    |  |    |     |
|трансферти  |  |    |    |     |  |  |    |    |  |    |     |
|органам    |  |    |    |     |  |  |    |    |  |    |     |
|державного  |  |    |    |     |  |  |    |    |  |    |     |
|управління  |  |    |    |     |  |  |    |    |  |    |     |
|інших рівнів |  |    |    |     |  |  |    |    |  |    |     |
|--------------+----+--------+-------+---------+---+----+-------+-------+----+--------+---------|
|Поточні    |1340|  Х  |  Х  |  Х  |  |  |    |    |  |    |     |
|трансферти  |  |    |    |     |  |  |    |    |  |    |     |
|населенню   |  |    |    |     |  |  |    |    |  |    |     |
|--------------+----+--------+-------+---------+---+----+-------+-------+----+--------+---------|
|Поточні    |1350|  Х  |  Х  |  Х  |  |  |    |    |  |    |     |
|трансферти за |  |    |    |     |  |  |    |    |  |    |     |
|кордон    |  |    |    |     |  |  |    |    |  |    |     |
|--------------+----+--------+-------+---------+---+----+-------+-------+----+--------+---------|
|Капітальні  |2000|  Х  |  Х  |  Х  |  |  |    |    |  |    |     |
|видатки    |  |    |    |     |  |  |    |    |  |    |     |
-------------------------------------------------------------------------------------------------
 
 Керівник       _______________    _____________________
             (підпис)      (ініціали і прізвище)
 
 Головний бухгалтер  _______________    _____________________
             (підпис)      (ініціали і прізвище)
 
 "____"________________200___р.
 
 Начальник Управління методології
 по виконанню бюджетів,
 бухгалтерського обліку та звітності           Н.І.Сушко
 
 
                   Додаток 24
                   до Порядку складання річних
                   фінансових звітів
                   за 2004 рік установами
                   та організаціями, які
                   отримують кошти державного
                   або місцевих бюджетів
 
 
               ДОВІДКА
       про суми дебіторської та кредиторської
       заборгованості установи за операціями,
       які не відображаються у формі N 7д, N 7м
      "Звіт про заборгованість бюджетних установ"
              за 2004 рік
 
 
 Установа_________________________________________________________
 
 Код відомчої класифікації________________________________________
 
 Одиниця виміру: грн.
 
------------------------------------------------------------------
|           | Код  |На початок року|  На кінець  |
|           | рядка |        |звітного періоду|
|           |--------+---------------+----------------|
|           |    | Д-т  | К-т | Д-т  | К-т |
|----------------------+--------+--------+------+--------+-------|
|     1      |  2  |  3  |  4 |  5  |  6  |
|----------------------+--------+--------+------+--------+-------|
|Допомога і компенсації| 010  |    |   |    |    |
|громадянам, які    |    |    |   |    |    |
|постраждали внаслідок |    |    |   |    |    |
|Чорнобильської    |    |    |   |    |    |
|катастрофи      |    |    |   |    |    |
|----------------------+--------+--------+------+--------+-------|
|Внутрівідомчі     | 020  |    |   |    |    |
|розрахунки з     |    |    |   |    |    |
|централізованого   |    |    |   |    |    |
|постачання      |    |    |   |    |    |
|матеріальних цінностей|    |    |   |    |    |
|----------------------+--------+--------+------+--------+-------|
|Розрахунки за     | 030  |    |   |    |    |
|депозитними операціями|    |    |   |    |    |
|----------------------+--------+--------+------+--------+-------|
|Довгострокові     | 040  |    |   |    |    |
|зобов'язання     |    |    |   |    |    |
|----------------------+--------+--------+------+--------+-------|
|Короткострокові позики| 050  |    |   |    |    |
|----------------------+--------+--------+------+--------+-------|
|Поточна заборгованість| 060  |    |   |    |    |
|за довгостроковими  |    |    |   |    |    |
|зобов'язаннями    |    |    |   |    |    |
|----------------------+--------+--------+------+--------+-------|
|Короткострокові    | 070  |    |   |    |    |
|векселі видані    |    |    |   |    |    |
|----------------------+--------+--------+------+--------+-------|
|Заборгованість за   | 080  |    |   |    |    |
|недостачами і     |    |    |   |    |    |
|крадіжками коштів та |    |    |   |    |    |
|матеріальних цінностей|    |    |   |    |    |
|----------------------+--------+--------+------+--------+-------|
|           | 090  |    |   |    |    |
|----------------------+--------+--------+------+--------+-------|
|Розрахунки за іншими | 100  |    |   |    |    |
|операціями      |    |    |   |    |    |
|----------------------+--------+--------+------+--------+-------|
|  у тому числі:   |    |    |   |    |    |
|----------------------+--------+--------+------+--------+-------|
|           | 101  |    |   |    |    |
|----------------------+--------+--------+------+--------+-------|
|           | 102  |    |   |    |    |
|----------------------+--------+--------+------+--------+-------|
|           | 103  |    |   |    |    |
|----------------------+--------+--------+------+--------+-------|
|    Разом     | 110  |    |   |    |    |
------------------------------------------------------------------
 
 Керівник        _____________    _____________________
              (підпис)     (ініціали і прізвище)
 
 Головний бухгалтер   _____________    _____________________
              (підпис)     (ініціали і прізвище)
 
 "____"_______________200___р.
 
 Начальник Управління методології
 по виконанню бюджетів,
 бухгалтерського обліку та звітності           Н.І.Сушко
 
 
                   Додаток 25
                   до Порядку складання річних
                   фінансових звітів
                   за 2004 рік установами
                   та організаціями, які
                   отримують кошти державного
                   або місцевих бюджетів
 
 
              ІНФОРМАЦІЯ
        про рух коштів на рахунках відділень
      АКБ "Україна" за коштами Державного бюджету
            України за 2004 рік
 
 
 Установа_______________________________________________________
 
 Код відомчої класифікації______________________________________
 
 Одиниця виміру: грн.
 
-------------------------------------------------------------------------------------------
|Коди програмної|КЕКВ| Залишок | Кредиторська |  Списана  | Кредиторська | Залишок |
| класифікації |  |коштів за |заборгованість,|протягом року |заборгованість,|коштів за |
|  видатків  |  |станом на | пов'язана із |кредиторська | пов'язана із |станом на |
| державного  |  |01.01.2004| заблокуванням |заборгованість| заблокуванням |01.01.2005|
|  бюджету  |  |     | коштів за  |       | коштів за  |     |
|        |  |     | станом на  |       | станом на  |     |
|        |  |     | 01.01.2004  |       | 01.01.2005  |     |
|        |  |     |        |       |        |     |
|---------------+----+----------+---------------+--------------+---------------+----------|
|    1    | 2 |  3   |   4    |   5    |    6    |  7   |
|---------------+----+----------+---------------+--------------+---------------+----------|
|        |  |     |        |       |        |     |
|---------------+----+----------+---------------+--------------+---------------+----------|
|        |  |     |        |       |        |     |
|---------------+----+----------+---------------+--------------+---------------+----------|
|        |  |     |        |       |        |     |
|---------------+----+----------+---------------+--------------+---------------+----------|
|        |  |     |        |       |        |     |
-------------------------------------------------------------------------------------------
 
 Керівник       _______________    _____________________
             (підпис)      (ініціали і прізвище)
 
 Головний бухгалтер  _______________    _____________________
             (підпис)      (ініціали і прізвище)
 
 "____"_______________200___р.
 
 Начальник Управління методології
 по виконанню бюджетів,
 бухгалтерського обліку та звітності           Н.І.Сушко
 
 
                   Додаток 26
                   до Порядку складання річних
                   фінансових звітів
                   за 2004 рік установами
                   та організаціями, які
                   отримують кошти державного
                   або місцевих бюджетів
 
 
               ДОВІДКА
     про перерахування коштів на виконання програм
              за 2004 рік
 
 
 Установа (відповідальний виконавець)_____________________________
 
 Код та назва відомчої класифікації видатків _____________________
 
 Одиниця виміру: грн.
 
------------------------------------------------------------------
|  Назва розпорядника   | КВК |   Сума    |Код програми|
|  бюджетних коштів -   |   | перерахованих |      |
|  виконавця програми   |   |  асигнувань  |      |
|---------------------------+-----+-----------------+------------|
|       1       | 2 |    3    |   4   |
|---------------------------+-----+-----------------+------------|
|              |   |         |      |
|---------------------------+-----+-----------------+------------|
|              |   |         |      |
|---------------------------+-----+-----------------+------------|
|              |   |         |      |
|---------------------------+-----+-----------------+------------|
|              |   |         |      |
------------------------------------------------------------------
 
 Керівник        _____________    _____________________
              (підпис)     (ініціали і прізвище)
 
 Головний бухгалтер   _____________    _____________________
              (підпис)     (ініціали і прізвище)
 
 "____"_______________200___р.
 
 Начальник Управління методології
 по виконанню бюджетів,
 бухгалтерського обліку та звітності           Н.І.Сушко

<< Главная страница

Стр. 1 Стр. 2 Стр. 3 Стр. 4 Стр. 5 Стр. 6 Стр. 7 Стр. 8 Стр. 9 Стр. 10 Стр. 11 Стр. 12 Стр. 13 Стр. 14 Стр. 15 Стр. 16 Стр. 17 Стр. 18 Стр. 19Украина онлайн