Архив. Законодательство Украины

 

Архів сайту. Оновлення.

Про затвердження Порядку складання річних фінансових звітів за 2004 рік установами та організаціями, які отримують кошти державного або місцевих бюджетів

Державне казначейство

Наказ № 229 від 29.12.2004

Страница 16

Стр. 1 Стр. 2 Стр. 3 Стр. 4 Стр. 5 Стр. 6 Стр. 7 Стр. 8 Стр. 9 Стр. 10 Стр. 11 Стр. 12 Стр. 13 Стр. 14 Стр. 15 Стр. 16 Стр. 17 Стр. 18 Стр. 19

<< Главная страница

|  |за навчання у державних школах     |     |     |
|  |естетичного виховання тощо       |     |     |
|----+---------------------------------------+---------+---------|
|2.7 |доходи, спрямовані на покриття видатків|  715  |  432  |
|  |загального фонду            |     |     |
|----+---------------------------------------+---------+---------|
|2.8 |доходи спеціального фонду установи, що |  682  |  432  |
|  |отримані від установи вищого рівня або |     |     |
|  |установи нижчого рівня за внутрішніми |     |     |
|  |розрахунками              |     |     |
|----+---------------------------------------+---------+---------|
|2.9 |доходи від реалізації продукції,    |721, 722,|  432  |
|  |виробів і виконаних робіт       |  723  |     |
|----+---------------------------------------+---------+---------|
| 3 |Списуються видатки поточного року,   |  431  |801, 802 |
|  |проведені за рахунок коштів загального |     |     |
|  |фонду бюджету             |     |     |
|----+---------------------------------------+---------+---------|
| 4 |Списуються видатки поточного року,   |     |     |
|  |проведені за рахунок доходів      |     |     |
|  |спеціального фонду бюджету:      |     |     |
|----+---------------------------------------+---------+---------|
|4.1 |видатки за коштами, отриманими як плата|  432  |  811  |
|  |за послуги               |     |     |
|----+---------------------------------------+---------+---------|
|4.2 |витрати (виробничих /навчальних/    |  432  |821, 822,|
|  |майстерень, підсобних /навчальних/   |     |823, 824,|
|  |сільських господарств, на       |     |  825  |
|  |науково-дослідні роботи за договорами, |     |     |
|  |на виготовлення експериментальних   |     |     |
|  |пристроїв, на заготівлю і переробку  |     |     |
|  |матеріалів) за закінченими і зданими  |     |     |
|  |роботами. Витрати за незакінченими або |     |     |
|  |закінченими, але не зданими роботами, |     |     |
|  |заключними оборотами за 2004 рік не  |     |     |
|  |списуються               |     |     |
|----+---------------------------------------+---------+---------|
|4.3 |видатки за іншими джерелами власних  |  432  |  812  |
|  |надходжень               |     |     |
|----+---------------------------------------+---------+---------|
|4.4 |видатки за іншими надходженнями    |  432  |  813  |
|  |спеціального фонду           |     |     |
|----+---------------------------------------+---------+---------|
| 5 |Списується вартість переоцінених    |  441  |431, 432 |
|  |запасів та матеріалів         |     |     |
|----+---------------------------------------+---------+---------|
| 6 |Списуються нараховані курсові різниці: |     |     |
|----+---------------------------------------+---------+---------|
|6.1 |додатній результат           |  442  |431, 432 |
|----+---------------------------------------+---------+---------|
|6.2 |від'ємний результат          |431, 432 |  442  |
------------------------------------------------------------------
 
 Начальник Управління методології
 по виконанню бюджетів,
 бухгалтерського обліку та звітності           Н.І.Сушко
 
 
                   Додаток 16
                   до Порядку складання річних
                   фінансових звітів
                   за 2004 рік установами
                   та організаціями, які
                   отримують кошти державного
                   або місцевих бюджетів
 
 
              РЕКОМЕНДАЦІЇ
     щодо звірки показників форм річної фінансової
    звітності за 2004 рік та довідок до пояснювальної
    записки установами та організаціями, які отримують
       кошти державного або місцевих бюджетів
 
 
------------------------------------------------------------------
| N |   Показники, що    | Порівняльні показники     |
|з/п|   зіставляються    |                 |
|---+--------------------------+---------------------------------|
| 1 |      2       |         3        |
------------------------------------------------------------------
 
              Форма N 1
               "Баланс"
 
------------------------------------------------------------------
| 1 |Рядок 110, графи 3 і 4  |Форма N 1, рядок 112 мінус рядок |
|  |             |111, графи 3 і 4         |
|---+--------------------------+---------------------------------|
| 2 |Рядок 120, графи 3 і 4  |Форма N 1, рядок 122 мінус рядок |
|  |             |121, графи 3 і 4         |
|---+--------------------------+---------------------------------|
| 3 |Рядок 130, графи 3 і 4  |Форма N 1, рядок 132 мінус рядок |
|  |             |131, графи 3 і 4         |
|---+--------------------------+---------------------------------|
| 4 |Сума рядків 110, 120, 130,|Форма N 1, рядок 330, графи 3 і 4|
|  |140 графи 3 і 4      |                 |
|---+--------------------------+---------------------------------|
| 5 |Сума рядків 112, 122, 132,|Форма N 5, рядок 210, графи 3 і 4|
|  |140 графи 3 і 4      |                 |
|---+--------------------------+---------------------------------|
| 6 |Рядок 150, графи 3 і 4  |Форма N 6, рядок 140, графи 3 і 4|
|---+--------------------------+---------------------------------|
| 7 |Рядок 160, графи 3 і 4  |Форма N 1, рядок 340, графи 3 і 4|
|---+--------------------------+---------------------------------|
| 8 |Рядок 180, графи 3 і 4  |Форма N 1, сума рядків від 181  |
|  |             |до 187, графи 3 і 4       |
|---+--------------------------+---------------------------------|
| 9 |Рядок 180, графа 3    |Форма N 7д, N 7м, рядок 590,   |
|  |             |графа 4 плюс додаток 8 до    |
|  |             |пояснювальної записки, рядок   |
|  |             |110, графа 3 (крім форм     |
|  |             |одержувачів бюджетних коштів)  |
|---+--------------------------+---------------------------------|
|10 |Рядок 180, графа 4 плюс  |Форма N 7д, N 7м, рядок 590,   |
|  |рядок 190, графа 4    |графа 5 плюс додаток 8 до    |
|  |             |пояснювальної записки, рядок   |
|  |             |110, графа 5 (крім форм     |
|  |             |одержувачів бюджетних коштів)  |
|---+--------------------------+---------------------------------|
|11 |Рядок 184, графа 3    |Форма N 15, рядок 020, графа 3  |
|---+--------------------------+---------------------------------|
|12 |Рядок 184, графа 4    |Форма N 15, рядок 120, графа 3  |
|---+--------------------------+---------------------------------|
|13 |Рядок 200, графа 3    |Форма N 7д.1, N 7м.1, рядок 190, |
|  |             |графа 4 (крім форм одержувачів  |
|  |             |бюджетних коштів)        |
|---+--------------------------+---------------------------------|
|14 |Рядок 200, графа 4    |Форма N 7д.1, N 7м.1, рядок 190, |
|  |             |графа 5 (крім форм одержувачів  |
|  |             |бюджетних коштів)        |
|---+--------------------------+---------------------------------|
|15 |Рядок 240, графи 3 і 4  |Форма N 1, сума рядків від 241  |
|  |             |до 244, графи 3 і 4       |
|---+--------------------------+---------------------------------|
|16 |Рядок 241 плюс рядок 250, |Форма N 1, рядок 241 плюс рядок |
|  |графа 4          |250, графа 3, плюс форма N 2д,  |
|  |             |N 2м, рядок 010, графа 8 мінус  |
|  |             |форма N 2д, N 2м, рядок 010,   |
|  |             |графа 9*             |
|---+--------------------------+---------------------------------|
|17 |Рядок 350, графи 3 і 4  |Форма N 9, рядок 140, графи 3 і 4|
|---+--------------------------+---------------------------------|
|18 |Рядок 360, графи 3 і 4  |Форма N 9, рядок 280, графи 3 і 4|
|---+--------------------------+---------------------------------|
|19 |Рядок 420, графи 3 і 4  |Форма N 1, сума рядків від 421  |
|  |             |до 429, графи 3 і 4       |
|---+--------------------------+---------------------------------|
|20 |Рядок 440, графа 3    |Форма N 7д.1, N 7м.1, рядок 190, |
|  |             |графа 7 (крім форм одержувачів  |
|  |             |бюджетних коштів)        |
|---+--------------------------+---------------------------------|
|21 |Рядок 440, графа 4    |Форма N 7д.1, N 7м.1, рядок 190, |
|  |             |графа 11 (крім форм одержувачів |
|  |             |бюджетних коштів)        |
|---+--------------------------+---------------------------------|
|22 |Рядок 380 плюс рядок 390 |Форма N 7д, N 7м, рядок 590,   |
|  |плюс рядок 400 плюс рядок |графа 7 плюс додаток 8 до    |
|  |410 плюс рядок 420 плюс  |пояснювальної записки, рядок   |
|  |рядок 430, графа 3    |110, графа 4 (крім форм     |
|  |             |одержувачів бюджетних коштів)  |
|---+--------------------------+---------------------------------|
|23 |Рядок 380 плюс рядок 390 |Форма N 7д, N 7м, рядок 590,   |
|  |плюс рядок 400 плюс рядок |графа 11 плюс додаток 8 до    |
|  |410 плюс рядок 420 плюс  |пояснювальної записки, рядок   |
|  |рядок 430, графа 4    |110, графа 6 (крім форм     |
|  |             |одержувачів бюджетних коштів)  |
|---+--------------------------+---------------------------------|
|24 |Рядок 560 довідки до форми|Довідка до форми N 1, рядок 640, |
|  |N 1, графа 3       |графа 6             |
|---+--------------------------+---------------------------------|
|25 |Рядок 570 довідки до форми|Форма N 2д, N 2м, рядок 010,   |
|  |N 1, графа 6       |графа 8 (крім форм одержувачів  |
|  |             |бюджетних коштів)*        |
|---+--------------------------+---------------------------------|
|26 |Рядок 570 довідки до форми|Довідка до форми N 1, рядок 571, |
|  |N 1, графа 6       |графа 6 плюс рядок 572, графа 6 |
|---+--------------------------+---------------------------------|
|27 |Рядки 571, 572 довідки до |Форма N 2д, N 2м, рядок 010,   |
|  |форми N 1, графа 6    |графа 8 (крім форм одержувачів  |
|  |             |бюджетних коштів)*        |
|---+--------------------------+---------------------------------|
|28 |Рядок 700 довідки до форми|Довідка до форми N 1, рядок 760, |
|  |N 1, графа 3       |графа 6             |
|---+--------------------------+---------------------------------|
|29 |Рядок 710 плюс рядок 720 |Форма N 4-3д, N 4-3м, рядок 010, |
|  |довідки до форми N 1,   |графа 7 (крім форм одержувачів  |
|  |графа 6          |бюджетних коштів)        |
|---+--------------------------+---------------------------------|
|30 |Рядок 730 довідки до форми|Форма N 4-3д.1, N 4-3м.1, рядок |
|  |N 1, графа 6       |010, графа 10 (крім форм     |
|  |             |одержувачів бюджетних коштів)  |
------------------------------------------------------------------
 
_______________
   * За наявності форми N 2-валюта її дані додаються до форми
N 2д, N 2м.
 
             Форма N 2д, N 2м
         "Звіт про виконання загального
          фонду кошторису установи"
 
------------------------------------------------------------------
| 1 |      2       |        3         |
|---+--------------------------+---------------------------------|
| 1 |Форма N 2д, N 2м, рядок  |Довідка до форми N 1, рядок 570, |
|  |010, графа 8 (крім форм  |графа 6             |
|  |одержувачів бюджетних   |                 |
|  |коштів)*         |                 |
|---+--------------------------+---------------------------------|
| 2 |Форма N 2д, N 2м, рядок  |Довідка до форми N 1, рядки 571, |
|  |010, графа 8 (крім форм  |572 графа 6           |
|  |одержувачів бюджетних   |                 |
|  |коштів)*         |                 |
|---+--------------------------+---------------------------------|
| 3 |Форма N 2д, N 2м, рядок  |Форма N 1, рядок 241 плюс рядок |
|  |010, графа 9 (крім форм  |250, графа 3 плюс форма N 2д,  |
|  |одержувачів бюджетних   |N 2м, рядок 010, графа 8 мінус  |
|  |коштів)*         |форма N 1, рядок 241 плюс рядок |
|  |             |250, графа 4           |
|---+--------------------------+---------------------------------|
| 4 |Форма N 2д, N 2м, за всіма|Форма N 2д, N 2м, за всіма    |
|  |рядками, графа 11*    |рядками, графа 7 плюс графа 8  |
|  |             |мінус графа 9          |
------------------------------------------------------------------
 
_______________
   * За наявності форми N 2-валюта її дані додаються до форми
N 2д, N 2м.
 
         Форми N 4 звітів про надходження
       і використання коштів спеціального фонду
 
------------------------------------------------------------------
| 1 |      2       |        3         |
|---+--------------------------+---------------------------------|
| 1 |Форма N 4-1д, N 4-1м,   |Форма N 4-1д, N 4-1м, рядок 010, |
|  |рядок 010, графа 13    |графа 5 мінус графа 6 плюс    |
|  |             |графа 8 мінус рядок 060, графа  |
|  |             |9                |
|---+--------------------------+---------------------------------|
| 2 |Форма N 4-2д, N 4-2м,   |Форма N 4-2д, N 4-2м, рядок 010, |
|  |рядок 010, графа 10    |графа 5 мінус графа 6 плюс    |
|  |             |графа 7 мінус рядок 040, графа 8 |
|---+--------------------------+---------------------------------|
| 3 |Форма N 4-3д, N 4-3м, ря- |Довідка до форми N 1, рядок 710 |
|  |док 010, графа 7 (крім  |плюс рядок 720, графа 6     |
|  |форм одержувачів бюджетних|                 |
|  |коштів)          |                 |
|---+--------------------------+---------------------------------|
| 4 |Форма N 4-3д, N 4-3м, за |Форма N 4-3д, N 4-3м, за всіма  |
|  |всіма рядками, графа 10  |рядками, графа 5 мінус графа 6  |
|  |             |плюс графа 7 мінус графа 8    |
|---+--------------------------+---------------------------------|
| 5 |Форма N 4-3д.1, N 4-3м.1, |Форма N 4-3д.1, N 4-3м.1, за   |
|  |за всіма рядками, графа 10|всіма рядками, графа 5 мінус   |
|  |             |графа 6 плюс графа 7 мінус    |
|  |             |графа 8             |
|---+--------------------------+---------------------------------|
| 6 |Форма N 4-3д.1, N 4-3м.1, |Довідка до форми N 1, рядок 730, |
|  |рядок 010, графа 10 (крім |графа 6             |
|  |форм одержувачів бюджетних|                 |
|  |коштів)          |                 |
------------------------------------------------------------------
 
              Форма N 5
        "Звіт про рух необоротних активів"
 
------------------------------------------------------------------
| 1 |      2       |        3         |
|---+--------------------------+---------------------------------|
| 1 |Рядок 210, графи 3 і 4  |Форма N 1, сума рядків 112, 122, |
|  |             |132, 140 графи 3 і 4       |
|---+--------------------------+---------------------------------|
| 2 |Рядок 210, графа 4    |Форма N 5, рядок 210, графа 3  |
|  |             |плюс рядок 220, графа 3 мінус  |
|  |             |рядок 330, графа 3        |
|---+--------------------------+---------------------------------|
| 3 |Рядок 220, графа 3    |Форма N 5, рядок 230 плюс рядок |
|  |             |240 плюс рядок 260 плюс рядок  |
|  |             |280 плюс рядок 290 плюс рядок  |
|  |             |300 плюс рядок 310 плюс рядок  |
|  |             |320               |
|---+--------------------------+---------------------------------|
| 4 |Рядок 330, графа 3    |Форма N 5, рядок 340 плюс рядок |
|  |             |370 плюс рядок 390 плюс рядок  |
|  |             |400 плюс рядок 410        |
------------------------------------------------------------------
 
              Форма N 6
     "Звіт про рух матеріалів і продуктів харчування"
 
------------------------------------------------------------------
| 1 |      2       |        3         |
|---+--------------------------+---------------------------------|
| 1 |Рядок 140, графи 3 і 4  |Форма N 1, рядок 150, графи 3 і 4|
|---+--------------------------+---------------------------------|
| 2 |Рядок 140, графа 4    |Форма N 6, рядок 140, графа 3  |
|  |             |плюс рядок 150, графа 3 мінус  |
|  |             |рядок 230, графа 3        |
|---+--------------------------+---------------------------------|
| 3 |Рядок 150, графа 3    |Форма N 6, рядок 160 плюс рядок |
|  |             |170 плюс рядок 190 плюс рядок  |
|  |             |210 плюс рядок 220        |
|---+--------------------------+---------------------------------|
| 4 |Рядок 230, графа 3    |Форма N 6, рядок 240 плюс рядок |
|  |             |250 плюс рядок 280 плюс рядок  |
|  |             |300 плюс рядок 310 плюс рядок  |
|  |             |320               |
|---+--------------------------+---------------------------------|
| 5 |Рядок 140, графа 5    |Форма N 6, рядок 240, графа 3  |
------------------------------------------------------------------
 
             Форма N 7д, N 7м
      "Звіт про заборгованість бюджетних установ"
 
------------------------------------------------------------------
| 1 |      2       |        3         |
|---+--------------------------+---------------------------------|
| 1 |Форма N 7д, N 7м, рядок  |Форма N 1, рядок 180, графа 3  |
|  |590, графа 4 плюс додаток |                 |
|  |8 до пояснювальної    |                 |
|  |записки, рядок 110, графа |                 |
|  |3 (крім форм одержувачів |                 |
|  |бюджетних коштів)     |                 |
|---+--------------------------+---------------------------------|
| 2 |Форма N 7д, N 7м, рядок  |Форма N 1, рядок 180, графа 4  |
|  |590, графа 5 плюс додаток |плюс рядок 190, графа 4     |
|  |8 до пояснювальної    |                 |
|  |записки, рядок 110, графа |                 |
|  |5 (крім форм одержувачів |                 |
|  |бюджетних коштів)     |                 |
|---+--------------------------+---------------------------------|
| 3 |Форма N 7д, N 7м, рядок  |Форма N 1, рядок 380 плюс рядок |
|  |590, графа 7 плюс додаток |390 плюс рядок 400 плюс рядок  |
|  |8 до пояснювальної    |410 плюс рядок 420 плюс рядок  |
|  |записки, рядок 110, графа |430, графа 3           |
|  |4 (крім форм одержувачів |                 |
|  |бюджетних коштів)     |                 |
|---+--------------------------+---------------------------------|
| 4 |Форма N 7д, N 7м, рядок  |Форма N 1, рядок 380 плюс рядок |
|  |590, графа 11 плюс додаток|390 плюс рядок 400 плюс рядок  |
|  |8 до пояснювальної    |410 плюс рядок 420 плюс рядок  |
|  |записки, рядок 110, графа |430, графа 4           |
|  |6 (крім форм одержувачів |                 |
|  |бюджетних коштів)     |                 |

<< Главная страница

Стр. 1 Стр. 2 Стр. 3 Стр. 4 Стр. 5 Стр. 6 Стр. 7 Стр. 8 Стр. 9 Стр. 10 Стр. 11 Стр. 12 Стр. 13 Стр. 14 Стр. 15 Стр. 16 Стр. 17 Стр. 18 Стр. 19Украина онлайн