Архив. Законодательство Украины

 

Архів сайту. Оновлення.

Про затвердження Порядку складання річних фінансових звітів за 2004 рік установами та організаціями, які отримують кошти державного або місцевих бюджетів

Державне казначейство

Наказ № 229 від 29.12.2004

Страница 15

Стр. 1 Стр. 2 Стр. 3 Стр. 4 Стр. 5 Стр. 6 Стр. 7 Стр. 8 Стр. 9 Стр. 10 Стр. 11 Стр. 12 Стр. 13 Стр. 14 Стр. 15 Стр. 16 Стр. 17 Стр. 18 Стр. 19

<< Главная страница

|інших рівнів  |  |  |     |   |    |    |    |    |   |   |   |   |  |  |
|---------------+----+----+----------+------+-------+--------+--------+-------+------+------+------+------+----+----|
|Надання    |4112|620 |     |   |    | Х   |    |    |   |   | Х  | Х  | Х | Х |
|кредитів    |  |  |     |   |    |    |    |    |   |   |   |   |  |  |
|підприємствам, |  |  |     |   |    |    |    |    |   |   |   |   |  |  |
|установам,   |  |  |     |   |    |    |    |    |   |   |   |   |  |  |
|організаціям  |  |  |     |   |    |    |    |    |   |   |   |   |  |  |
|---------------+----+----+----------+------+-------+--------+--------+-------+------+------+------+------+----+----|
|Надання інших |4113|630 |     |   |    | Х   |    |    |   |   | Х  | Х  | Х | Х |
|внутрішніх   |  |  |     |   |    |    |    |    |   |   |   |   |  |  |
|кредитів    |  |  |     |   |    |    |    |    |   |   |   |   |  |  |
|---------------+----+----+----------+------+-------+--------+--------+-------+------+------+------+------+----+----|
|Повернення   |4120|640 |     |   |    | Х   |    |    |   |   | Х  | Х  | Х | Х |
|внутрішніх   |  |  |     |   |    |    |    |    |   |   |   |   |  |  |
|кредитів    |  |  |     |   |    |    |    |    |   |   |   |   |  |  |
|---------------+----+----+----------+------+-------+--------+--------+-------+------+------+------+------+----+----|
|Повернення   |4121|650 |     |   |    | Х   |    |    |   |   | Х  | Х  | Х | Х |
|кредитів    |  |  |     |   |    |    |    |    |   |   |   |   |  |  |
|органами    |  |  |     |   |    |    |    |    |   |   |   |   |  |  |
|державного   |  |  |     |   |    |    |    |    |   |   |   |   |  |  |
|управління   |  |  |     |   |    |    |    |    |   |   |   |   |  |  |
|інших рівнів  |  |  |     |   |    |    |    |    |   |   |   |   |  |  |
|---------------+----+----+----------+------+-------+--------+--------+-------+------+------+------+------+----+----|
|Повернення   |4122|660 |     |   |    | Х   |    |    |   |   | Х  | Х  | Х | Х |
|кредитів    |  |  |     |   |    |    |    |    |   |   |   |   |  |  |
|підприємствами,|  |  |     |   |    |    |    |    |   |   |   |   |  |  |
|установами,  |  |  |     |   |    |    |    |    |   |   |   |   |  |  |
|організаціями |  |  |     |   |    |    |    |    |   |   |   |   |  |  |
|---------------+----+----+----------+------+-------+--------+--------+-------+------+------+------+------+----+----|
|Повернення   |4123|670 |     |   |    | Х   |    |    |   |   | Х  | Х  | Х | Х |
|інших внутріш- |  |  |     |   |    |    |    |    |   |   |   |   |  |  |
|ніх кредитів  |  |  |     |   |    |    |    |    |   |   |   |   |  |  |
|---------------+----+----+----------+------+-------+--------+--------+-------+------+------+------+------+----+----|
|Зовнішнє    |4200|680 |     |   |    | Х   |    |    |   |   | Х  | Х  | Х | Х |
|кредитування  |  |  |     |   |    |    |    |    |   |   |   |   |  |  |
|---------------+----+----+----------+------+-------+--------+--------+-------+------+------+------+------+----+----|
|Надання    |4210|690 |     |   |    | Х   |    |    |   |   | Х  | Х  | Х | Х |
|зовнішніх   |  |  |     |   |    |    |    |    |   |   |   |   |  |  |
|кредитів    |  |  |     |   |    |    |    |    |   |   |   |   |  |  |
|---------------+----+----+----------+------+-------+--------+--------+-------+------+------+------+------+----+----|
|Повернення   |4220|700 |     |   |    | Х   |    |    |   |   | Х  | Х  | Х | Х |
|зовнішніх   |  |  |     |   |    |    |    |    |   |   |   |   |  |  |
|кредитів    |  |  |     |   |    |    |    |    |   |   |   |   |  |  |
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 
 Керівник       _______________    _____________________
             (підпис)      (ініціали і прізвище)
 
 Головний бухгалтер  _______________    _____________________
             (підпис)      (ініціали і прізвище)
 
 "____"________________200___р.
 
 Начальник Управління методології
 по виконанню бюджетів,
 бухгалтерського обліку та звітності           Н.І.Сушко
 
 
                   Додаток 13
                   до Порядку складання річних
                   фінансових звітів
                   за 2004 рік установами
                   та організаціями, які
                   отримують кошти державного
                   або місцевих бюджетів
 
 
                ЗВІТ
        про результати фінансової діяльності
        станом на___________________200___р.
 
 
                   Форма N 9
 
                            Коди
                           -----------
                       за ДКУД |     |
                           |---------|
 Установа _________________________________ за ЄДРПОУ|     |
                           |---------|
 Територія_________________________________ за КОАТУУ|     |
                           |---------|
 Код відомчої класифікації_________________ за СПОДУ |     |
                           -----------
 Періодичність: річна
 
 Одиниця виміру: грн.
 
------------------------------------------------------------------
|       Показники       | Код |  За  |  За  |
|                  | рядка |попередній|звітний |
|                  |    |  рік  | рік  |
|------------------------------------+-------+----------+--------|
|         1         |  2  |  3   |  4  |
|------------------------------------+-------+----------+--------|
|Загальний фонд           |    |     |    |
|------------------------------------+-------+----------+--------|
|Отримані асигнування        | 010 |  Х   |    |
|------------------------------------+-------+----------+--------|
| у тому числі:           | 020 |  Х   |    |
| з державного бюджету       |    |     |    |
|------------------------------------+-------+----------+--------|
| з місцевих бюджетів        | 030 |  Х   |    |
|------------------------------------+-------+----------+--------|
|Дооцінка матеріалів         | 040 |  Х   |    |
|------------------------------------+-------+----------+--------|
|Списана кредиторська заборгованість | 050 |  Х   |    |
|------------------------------------+-------+----------+--------|
|Інші доходи             | 060 |  Х   |    |
|------------------------------------+-------+----------+--------|
|Проведені видатки          | 070 |  Х   |    |
|------------------------------------+-------+----------+--------|
| з них:              | 080 |  Х   |    |
| поточні              |    |     |    |
|------------------------------------+-------+----------+--------|
| капітальні            | 090 |  Х   |    |
|------------------------------------+-------+----------+--------|
|Списані недостачі матеріалів    | 100 |  Х   |    |
|------------------------------------+-------+----------+--------|
|Списана дебіторська заборгованість | 110 |  Х   |    |
|------------------------------------+-------+----------+--------|
|Результат переоцінок (+; -)     | 120 |  Х   |    |
|------------------------------------+-------+----------+--------|
|Інші видатки            | 130 |  Х   |    |
|------------------------------------+-------+----------+--------|
|Фінансовий результат за загальним  | 140 |     |    |
|фондом (+; -)            |    |     |    |
|------------------------------------+-------+----------+--------|
|Спеціальний фонд          |    |     |    |
|------------------------------------+-------+----------+--------|
|Отримані доходи           | 150  |  Х   |    |
|------------------------------------+-------+----------+--------|
| з них гранти,           | 160  |  Х   |    |
| дарунки              |    |     |    |
|------------------------------------+-------+----------+--------|
|Оприбутковані надлишки       | 170  |  Х   |    |
|матеріалів             |    |     |    |
|------------------------------------+-------+----------+--------|
|Дооцінка матеріалів         | 180  |  Х   |    |
|------------------------------------+-------+----------+--------|
|Списана кредиторська        | 190  |  Х   |    |
|заборгованість           |    |     |    |
|------------------------------------+-------+----------+--------|
|Інші доходи             | 200  |  Х   |    |
|------------------------------------+-------+----------+--------|
|Проведені видатки          | 210  |  Х   |    |
|------------------------------------+-------+----------+--------|
| з них:              | 220  |  Х   |    |
| поточні              |    |     |    |
|------------------------------------+-------+----------+--------|
| капітальні            | 230  |  Х   |    |
|------------------------------------+-------+----------+--------|
|Списані недостачі матеріалів    | 240  |  Х   |    |
|------------------------------------+-------+----------+--------|
|Списана дебіторська         | 250  |  Х   |    |
|заборгованість           |    |     |    |
|------------------------------------+-------+----------+--------|
|Результат переоцінок (+; -)     | 260  |  Х   |    |
|------------------------------------+-------+----------+--------|
|Інші видатки            | 270  |  Х   |    |
|------------------------------------+-------+----------+--------|
|Фінансовий результат за       | 280  |     |    |
|спеціальним фондом (+; -)      |    |     |    |
------------------------------------------------------------------
 
 Керівник       _______________    _____________________
             (підпис)      (ініціали і прізвище)
 
 Головний бухгалтер  _______________    _____________________
             (підпис)      (ініціали і прізвище)
 
 "____"________________200___р.
 
 Начальник Управління методології
 по виконанню бюджетів,
 бухгалтерського обліку та звітності           Н.І.Сушко
 
 
                   Додаток 14
                   до Порядку складання
                   річних фінансових звітів
                   за 2004 рік установами
                   та організаціями, які
                   отримують кошти державного
                   або місцевих бюджетів
 
 
                ЗВІТ
      про недостачі та крадіжки грошових коштів
     та матеріальних цінностей в бюджетних установах
         станом на_______________200___р.
 
 
                   Форма N 5
 
                             Коди
                            -----------
                       за ДКУД |     |
                            |---------|
 Установа _________________________________  за ЄДРПОУ|     |
                            |---------|
 Територія_________________________________  за КОАТУУ|     |
                            |---------|
 Код відомчої класифікації_________________  за СПОДУ |     |
                            -----------
 Періодичність: річна
 
 Одиниця виміру: грн.
 
------------------------------------------------------------------
|       Показники       | Код |    Сума     |
|                  |рядка|           |
|------------------------------------+-----+---------------------|
|         1         | 2 |     3      |
|------------------------------------+-----+---------------------|
|Недостачі та крадіжки грошових   | 010 |           |
|коштів та матеріальних цінностей на |   |           |
|початок року            |   |           |
|------------------------------------+-----+---------------------|
| з них:              | 020 |           |
| віднесено на винних осіб     |   |           |
|------------------------------------+-----+---------------------|
| справи знаходяться в слідчих   | 030 |           |
| органах              |   |           |
|------------------------------------+-----+---------------------|
|Встановлено недостач та крадіжок  | 040 |           |
|грошових коштів та матеріальних   |   |           |
|цінностей протягом року - всього  |   |           |
|------------------------------------+-----+---------------------|
| з них:              | 050 |           |
| віднесено на винних осіб     |   |           |
|------------------------------------+-----+---------------------|
| списано за рахунок установи в   | 060 |           |
| межах природних втрат       |   |           |
|------------------------------------+-----+---------------------|
| списано за рахунок установи    | 070 |           |
| (винні особи не встановлені)   |   |           |
|------------------------------------+-----+---------------------|
| списано за рахунок установи    | 080 |           |
| (справи передано в слідчі органи) |   |           |
|------------------------------------+-----+---------------------|
|Стягнуто з винних осіб       | 090 |           |
|------------------------------------+-----+---------------------|
|Списано за висновками слідчих    | 100 |           |
|органів               |   |           |
|------------------------------------+-----+---------------------|
|Недостачі та крадіжки грошових   | 110 |           |
|коштів та матеріальних цінностей на |   |           |
|кінець року             |   |           |
|------------------------------------+-----+---------------------|
| з них:              | 120 |           |
| залишок заборгованості за     |   |           |
| винними особами на кінець року  |   |           |
| (020+050-090)           |   |           |
|------------------------------------+-----+---------------------|
| знаходиться в слідчих органах   | 130 |           |
| (030+080-100)           |   |           |
------------------------------------------------------------------
 
 Керівник       _______________    _____________________
             (підпис)      (ініціали іпрізвище)
 
 Головний бухгалтер  _______________    _____________________
             (підпис)      (ініціали і прізвище)
 
 "____"________________200___р.
 
 Начальник Управління методології
 по виконанню бюджетів,
 бухгалтерського обліку та звітності           Н.І.Сушко
 
 
                   Додаток 15
                   до Порядку складання
                   річних фінансових звітів
                   за 2004 рік установами
                   та організаціями, які
                   отримують кошти державного
                   або місцевих бюджетів
 
 
               ПОРЯДОК
       здійснення річних остаточних оборотів
        щодо списання доходів та видатків
         бюджетних установ за 2004 рік
 
 
------------------------------------------------------------------
| N |      Зміст операцій       |Номери субрахунків |
|з/п |                    |-------------------|
|  |                    |  за  |  за  |
|  |                    | дебетом |кредитом |
|----+---------------------------------------+---------+---------|
| 1 |          2          |  3  |  4  |
|----+---------------------------------------+---------+---------|
| 1 |Списуються отримані за поточний рік  |701, 702,|  431  |
|  |асигнування загального фонду бюджету  |  681  |     |
|----+---------------------------------------+---------+---------|
| 2 |Списуються отримані за поточний рік  |     |     |
|  |доходи спеціального фонду бюджету:   |     |     |
|----+---------------------------------------+---------+---------|
|2.1 |доходи за коштами, отриманими як плата |  711  |  432  |
|  |за послуги (надходження, що отримані  |     |     |
|  |установою згідно з кошторисом як плата |     |     |
|  |за послуги, що надаються бюджетними  |     |     |
|  |установами згідно з функціональними  |     |     |
|  |повноваженнями; кошти, що отримуються |     |     |
|  |бюджетними установами від господарської|     |     |
|  |та/або виробничої діяльності; плата за |     |     |
|  |оренду майна бюджетних установ; кошти, |     |     |
|  |що отримуються бюджетними установами  |     |     |
|  |від реалізації майна), що згідно з   |     |     |
|  |кошторисом відносяться до поточного  |     |     |
|  |бюджетного року            |     |     |
|----+---------------------------------------+---------+---------|
|2.2 |доходи за коштами, отриманими як плата |  711  |  716  |
|  |за послуги, що відносяться до     |     |     |
|  |наступного бюджетного року і не були  |     |     |
|  |розмежовані в поточному бюджетному році|     |     |
|  |(плата за навчання, перерахована за  |     |     |
|  |весь навчальний рік тощо)       |     |     |
|----+---------------------------------------+---------+---------|
|2.3 |доходи за коштами, отриманими як плата |  716  |  432  |
|  |за послуги, що отримані в минулому   |     |     |
|  |бюджетному році, але які були     |     |     |
|  |використані в поточному році (плата за |     |     |
|  |навчання, перерахована за весь     |     |     |
|  |навчальний рік тощо), якщо установою  |     |     |
|  |застосовувався у 2004 році субрахунок |     |     |
|  |716 "Доходи за витратами майбутніх   |     |     |
|  |періодів"               |     |     |
|----+---------------------------------------+---------+---------|
|2.4 |доходи за іншими джерелами власних   |  712  |  432  |
|  |надходжень (надходження установи для  |     |     |
|  |виконання окремих доручень, а також  |     |     |
|  |гранти, дарунки, благодійні внески,  |     |     |
|  |інвестиції, що згідно з чинним     |     |     |
|  |законодавством отримують бюджетні   |     |     |
|  |установи)               |     |     |
|----+---------------------------------------+---------+---------|
|2.5 |доходи за іншими надходженнями     |  713  |  432  |
|  |спеціального фонду           |     |     |
|----+---------------------------------------+---------+---------|
|2.6 |доходи, що отримані від батьків за   |  714  |  432  |
|  |утримання дітей в дошкільних закладах, |     |     |

<< Главная страница

Стр. 1 Стр. 2 Стр. 3 Стр. 4 Стр. 5 Стр. 6 Стр. 7 Стр. 8 Стр. 9 Стр. 10 Стр. 11 Стр. 12 Стр. 13 Стр. 14 Стр. 15 Стр. 16 Стр. 17 Стр. 18 Стр. 19Украина онлайн