Архив. Законодательство Украины

 

Архів сайту. Оновлення.

Про запровадження ідентифікації та реєстрації свиней

Міністерство аграрної політики України (Мінагрополітики)

Наказ № 497 від 31.12.2004

Страница 3

Стр. 1 Стр. 2 Стр. 3 Стр. 4 Стр. 5 Стр. 6 Стр. 7 Стр. 8 Стр. 9 Стр. 10

<< Главная страница

утримуються тварини. Спеціаліст державної установи ветеринарної
медицини в триденний термін після звернення власника/утримувача
вносить дані про стан здоров'я тварин та епізоотичний стан
господарства до реєстраційної відомості свиней або реєстраційної
картки свині (для імпортованих тварин), засвідчує їх  своїм
підписом і штампом чи печаткою державної установи ветеринарної
медицини та повертає власнику/утримувачу.
   Заповнена реєстраційна  відомість свиней або реєстраційна
картка свині в триденний термін надсилається власником/утримувачем
до Агентства через агента з ідентифікації.
 
   5.5. Агентство вносить інформацію про племінну тварину до
Реєстру тварин.
   Датою реєстрації  племінної  тварини  в  Реєстрі  тварин
уважається дата внесення інформації про племінну тварину до
Реєстру тварин.
   Після реєстрації племінної тварини в Реєстрі тварин Агентство
надсилає   власнику/утримувачу  реєстр  ідентифікованих  і
зареєстрованих свиней (додаток 13).
 
   5.6. Унесення до Реєстру тварин даних  про  переміщення
товарних  свиней та свиней на відгодівлі відбувається після
надходження до Агентства інформації про вибуття/прибуття тварини
з/до господарства.
 
         6. Оформлення, видача та обіг
           реєстраційного свідоцтва
 
   6.1. Реєстраційне свідоцтво свиней видається на племінних
свиней основного стада на замовлення власника/утримувача.
 
   6.2. Реєстраційне свідоцтво є обов'язковим документом, який
повинен супроводжувати племінних свиней основного стада при їх
переміщенні,  крім  випадків, коли перше переміщення тварини
відбувається з метою її забою (утилізації) або експорту.
   Якщо першим переміщенням ідентифікованої і зареєстрованої у
встановленому порядку племінної тварини є її переміщення на забій
(утилізацію)   або   експорт,   реєстраційне   свідоцтво
власником/утримувачем не замовляється.
 
   6.3. Для  отримання  реєстраційного  свідоцтва  свиней
власник/утримувач заповнює та надсилає до Агентства замовлення на
видачу реєстраційних свідоцтв свиней (додаток 14) на племінних
тварин основного стада, які вже ідентифіковані та зареєстровані в
Реєстрі тварин.
 
   6.4. Агентство  після  одержання  замовлення  на  видачу
реєстраційних  свідоцтв свиней уносить інформацію до Реєстру
тварин, здійснює оформлення реєстраційного свідоцтва свиней та
видає його власнику/утримувачу.
 
   6.5. Реєстраційне свідоцтво видається на племінну тварину
(свиноматку, кнура) основного стада, яка була ідентифікована в
установленому порядку, у тому числі імпортовану для розведення, на
замовлення власника/утримувача.
 
   6.6. Термін дії реєстраційного свідоцтва є безстроковим.
 
   6.7. Усі записи в реєстраційному свідоцтві та відомості про
тварину, що вносяться до нього, виконуються українською мовою, за
винятком коду країни,  де  тварину  ідентифіковано.  Цифрова
інформація  вноситься  до реєстраційного свідоцтва арабськими
цифрами.
   Лицьова сторінка  реєстраційного  свідоцтва  заповнюється
Агентством після реєстрації тварини в Реєстрі тварин.
 
   6.8. Лицьова сторінка реєстраційного свідоцтва містить поля з
такими реквізитами:
   назва документа, його серія та номер;
   дані про  тварину  -  робочий  (п'ять  останніх  цифр
ідентифікаційного номера) та ідентифікаційний номери, кличка (за
наявності), дата народження, код статі, код та назва породи;
   дані про генетичне походження тварин  -  ідентифікаційні
(індивідуальні) номери, клички (за наявності), коди та назви порід
матері і батька;
   дані про власника тварини:
   - реєстраційний  номер   господарства,   де   тварину
ідентифіковано,  у Реєстрі тварин, ідентифікаційний код (для
юридичних осіб - код за ЄДРПОУ, для фізичних осіб - суб'єктів
підприємницької діяльності - код за ДРФО, найменування суб'єкта
господарювання, місцезнаходження господарства);
   - реєстраційний номер господарства, де тварина народилася, у
Реєстрі тварин, ідентифікаційний код (для юридичних осіб - код за
ЄДРПОУ, для фізичних осіб - суб'єктів підприємницької діяльності -
код  за  ДРФО),  найменування  суб'єкта  господарювання,
місцезнаходження  господарства;  якщо тварина імпортована, то
вказується назва країни походження тварини;
   дані про  заповнення  реєстраційного  свідоцтва  -  дата
заповнення та назва Агентства.
   Iдентифікаційні (індивідуальні) номери, коди і назви порід
матері і батька вказуються у тому разі, якщо інформація в
реєстраційній відомості надана відповідно до пункту 5.3 цього
Положення.
   На лицьовій сторінці реєстраційного свідоцтва відводиться
місце для нанесення штрих-коду, який містить інформацію про
ідентифікаційний номер, код породи, код статі, дату народження
тварини.
   Записи лицьової сторінки засвідчуються підписом керівника
Агентства та його печаткою.
   Лицьова сторінка  реєстраційного  свідоцтва  заповнюється
виключно Агентством після реєстрації тварини в Реєстрі тварин.
   У разі, якщо спеціалістом державної установи ветеринарної
медицини, під контролем якого перебуває  господарство,  було
прийнято рішення про утилізацію (знищення) тварини, то в поле
"Особливі відмітки" спеціалістом уносяться записи про причину
утилізації  (знищення) тварини та дата внесення запису, які
засвідчуються підписом спеціаліста та печаткою державної установи
ветеринарної медицини.
 
   6.9. На другій та третій сторінках записи щодо переліку
щеплень, ветеринарного контролю  та  лабораторних  досліджень
проводяться  відповідальною  за  це  особою  господарства та
засвідчуються офіційним лікарем ветеринарної медицини.
 
   6.10. На четвертій  сторінці  вносяться  дані  про  всі
переміщення, забій, падіж (загибель), утилізацію тварини.
   Ці записи вносяться власником/утримувачем або відповідальною
особою господарства. Записи здійснюються як від руки (друкованими
літерами), так і з використанням персонального комп'ютера чи
друкарської машинки та засвідчуються підписом власника/утримувача
та печаткою.
 
   6.11. Видача реєстраційного свідоцтва здійснюється особисто
власнику/утримувачу  або  його  вповноваженому  представникові
Агентством через агента з ідентифікації в 14-денний термін після
отримання реєстраційної відомості свиней або замовлення на видачу
реєстраційних свідоцтв свиней.
 
   6.12. Обмін реєстраційного свідоцтва  та  видача  нового
проводиться у разі, якщо:
   власником/утримувачем були встановлені розбіжності в записах
реєстраційного свідоцтва із записами книги обліку ідентифікованих
тварин;
   реєстраційне свідоцтво стало не придатним для користування.
 
   6.13. У разі втрати реєстраційного свідоцтва здійснюються
оформлення та видача нового реєстраційного свідоцтва з римською
цифрою II - видане повторно. Утраченими вважаються реєстраційні
свідоцтва, які загублені, викрадені тощо.
 
   6.14. У разі виявлення помилок у реєстраційному свідоцтві,
його пошкодження або втрати власник/утримувач або вповноважена
особа повинні протягом 7 днів  після  його  одержання  або
встановлення факту пошкодження чи втрати звернутися через агента з
ідентифікації із заявою про внесення змін до Реєстру тварин та/або
видачу нового реєстраційного свідоцтва. Заява встановленої форми
подається відповідно до цього Положення.
   Агентство після  отримання  заяви  про  виявлені помилки
перевіряє відповідну інформацію в Реєстрі тварин і в  разі
підтвердження помилок уносить зміни до Реєстру тварин відповідно
до цього Положення.
 
   6.15. Оформлення та видача нового реєстраційного свідоцтва
замість  зіпсованого, пошкодженого або втраченого проводиться
Агентством  у  14-денний  термін  з  моменту  отримання від
власника/утримувача заяви та реєстраційного свідоцтва (у разі його
пошкодження), яке підлягає обміну.
   Четверта сторінка  нового  реєстраційного  свідоцтва, яке
видається в обмін чи замість втраченого, містить дані про всі
здійснені раніше переміщення тварини. Записи про переміщення
вносяться Агентством і засвідчуються підписом  керівника  та
печаткою.
   Після видачі  нового  реєстраційного  свідоцтва  знайдене
втрачене реєстраційне свідоцтво є недійсним і власник/утримувач чи
будь-яка особа зобов'язані повернути його Агентству через агента з
ідентифікації для знищення.
 
   6.16. Якщо втрата чи пошкодження реєстраційного свідоцтва
відбулися на м'ясокомбінаті, бойні чи ветсанзаводі, його заміна не
проводиться. Відповідальна особа останнього повинна здійснити дії
щодо встановлення  тотожності  тварини,  а  офіційний  лікар
ветеринарної медицини, за яким закріплене дане підприємство, -
прийняти рішення стосовно подальших дій з даною твариною.
   Власник чи  відповідальна  особа  підприємства  повинні
повідомити про факт утрати Агентство.
 
           7. Переміщення тварин
 
   7.1. Супровідними документами на переміщення племінних свиней
основного стада  є  оформлена  відомість  переміщення  тварин
(додаток 15) та реєстраційне свідоцтво (крім випадків першого
переміщення тварини, що відбувається з метою експорту тварини або
її забою /утилізації/), на переміщення товарних свиней - відомість
переміщення товарних свиней (додаток 16).
   Власник/утримувач має право на переміщення тварини лише в
разі, якщо тварина ідентифікована згідно з розділом 3 цього
Положення, та за наявності супровідних документі на тварину.
 
   7.2. У разі вибуття тварини з господарства власник/утримувач
зобов'язаний:
   суб'єкт господарювання:
   для племінних тварин - отримати реєстраційне свідоцтво (для
племінних тварин основного стада), перед вибуттям тварини внести
дані  про  вибуття  до книги обліку ідентифікованих тварин,
реєстраційного свідоцтва (для племінних тварин основного стада) та
заповнити два примірники відомості переміщення тварин ;
   разом з реєстраційним свідоцтвом (для  племінних  тварин
основного стада) та заповненими примірниками відомості переміщення
тварин звернутися до державної установи ветеринарної медицини для
отримання в установленому порядку ветеринарних документів;
   у момент вибуття тварини з господарства перевірити наявність
прикріплених на тварині бирок, відповідність ідентифікаційних
номерів на бирках даним реєстраційного свідоцтва (для племінних
тварин основного стада) та відомості переміщення тварин і передати
фізичній чи юридичній особі, до господарства якої вибуває тварина,
або перевізнику реєстраційне свідоцтво (для племінних тварин
основного стада) та другий примірник відомості переміщення тварин;
   для товарних тварин - заповнити чотири примірники відомості
переміщення товарних свиней;
   разом із  заповненими  примірниками відомості переміщення
звернутися до державної установи ветеринарної  медицини  для
отримання в установленому порядку ветеринарних документів;
   у момент вибуття тварини з господарства перевірити наявність
прикріплених  на тварині бирок або татуювання, відповідність
номерів на бирках або татуюванні та кількості тварин у групі даним
відомості переміщення і передати фізичній чи юридичній особі, до
господарства якої вибуває тварина, або перевізнику третій та
четвертий примірники відомості переміщення товарних свиней.
   Перший примірник відомості переміщення власник зберігає у
себе,  другий  не  пізніше 3 днів після вибуття тварини з
господарства  надсилається  до  Агентства  через  агента  з
ідентифікації.
   Негосподарюючий суб'єкт - фізична особа:
   звернутися до агента з ідентифікації, який має ідентифікувати
тварину та заповнити на неї відомість переміщення товарних свиней;
   разом з  відомістю  переміщення  звернутися до державної
установи ветеринарної медицини для отримання в установленому
порядку ветеринарних документів;
   у момент вибуття тварини з господарства перевірити наявність
прикріплених  на тварині бирок або татуювання, відповідність
кількості тварин у групі даним відомості переміщення і передати
фізичній чи юридичній особі, до господарства якої вибуває тварина,
або перевізнику третій  та  четвертий  примірники  відомості
переміщення товарних свиней.
   Перший примірник відомості переміщення агент з ідентифікації
повинен зберігати в себе, другий примірник надіслати до Агентства
не пізніше 3 днів після вибуття тварини з господарства.
 
   7.3. Суб'єкт господарювання, до господарства якого прибула
тварина, зобов'язаний:
   у момент прибуття тварини в господарство перевірити наявність
прикріплених  на тварині бирок або нанесеного татуювання та
відповідність номерів на бирках і татуювання та даних щодо
кількості тварин даним відомості переміщення та реєстраційного
свідоцтва (для племінних тварин основного стада);
   у встановленому  цим Положенням порядку здійснити дії з
реєстрації господарства в Реєстрі тварин, якщо господарство не
зареєстроване;
   для племінних тварин - унести відповідні записи про прибуття
до книги обліку ідентифікованих тварин та реєстраційного свідоцтва
(для тварин основного стада);
   унести дані  про прибуття тварини до другого примірника
відомості переміщення  тварин,  одержаного  від  попереднього
власника, та надіслати його до Агентства не пізніше 3 днів після
прибуття тварини у господарство через агента з ідентифікації.
   Негосподарюючий суб'єкт,  до  господарства  якого прибула
тварина, зобов'язаний:
   у момент прибуття тварини в господарство перевірити наявність
прикріплених на тварині бирок або нанесеного татуювання  та
відповідність номерів на бирках і татуювання та даних щодо
кількості тварин даним відомості переміщення та реєстраційного
свідоцтва (для племінних тварин основного стада);
   звернутися до агента з ідентифікації, який повинен унести
дані  про прибуття тварини до відомості переміщення тварин,
одержаної від попереднього власника, один екземпляр надіслати до
Агентства  не  пізніше  3  днів  після прибуття тварини до
господарства, другий (за наявності) залишити в себе на зберіганні.
 
   7.4. Унесення записів про вибуття/прибуття до  відомості
переміщення,  реєстраційного  свідоцтва (для племінних тварин
основного стада) та книги обліку ідентифікованих тварин для
тварин, що утримуються в господарствах суб'єктів господарювання,
здійснює власник/утримувач або відповідальна особа господарства.
   Унесення записів  про  вибуття/прибуття  до  відомості
переміщення тварин, реєстраційного свідоцтва (для племінних тварин
основного стада) та книги обліку ідентифікованих тварин для
тварин, що утримуються в господарствах негосподарюючих суб'єктів,
здійснює агент з ідентифікації за зверненням фізичної особи.
 
   7.5. До відомості переміщення для тварин уносяться такі дані:
   у разі вибуття тварини з господарства - реєстраційний номер,
назва  (для  суб'єктів  господарювання)  та  місцезнаходження
господарства, з якого вибуває тварина, ідентифікаційний  або
груповий номер тварини, серія та номер реєстраційного свідоцтва
(для племінних тварин основного стада), дата та причина вибуття,
дані про перевізника, реєстраційний номер, назва (для суб'єктів
господарювання) та місцезнаходження господарства призначення, дата
заповнення, прізвище, ім'я, по батькові власника, дані про агента
з ідентифікації, на території діяльності  якого  розташоване
господарство;
   у разі прибуття тварини в господарство - дата та причина
прибуття, дата заповнення відомості переміщення тварин, прізвище,
ім'я, по батькові власника, дані про агента з ідентифікації, на
території діяльності якого розташоване господарство.
   Дані, унесені до відомості переміщення тварин, засвідчуються
підписами попереднього при вибутті та нового власника при прибутті
тварини з/до господарства печаткою у разі, якщо власником тварини
є  суб'єкт підприємницької діяльності, та підписом агента з
ідентифікації.
   Бланки відомостей переміщення тварин суб'єкти господарювання
та негосподарюючі суб'єкти отримують в агента з ідентифікації.
 
   7.6. Агентство вносить дані відомості переміщення тварини до
Реєстру тварин.
 
   7.7. У разі імпорту тварини (за винятком імпорту тварини з
метою її забою протягом 30 днів) власник зобов'язаний:
   замовити та прикріпити (протягом 30 днів після прибуття в
господарство) тварині бирки з ідентифікаційним  номером  (за
винятком, якщо тварина була імпортована з країни, де функціонує
система ідентифікації, що відповідає вимогам Європейського Союзу,
і в установленому порядку ідентифікована);
   занести дані  про  прибуття  тварини  до  книги  обліку
ідентифікованих тварин;
   у встановленому цим Положенням порядку зареєструвати тварину
в  Реєстрі  тварин та за необхідності отримати реєстраційне
свідоцтво на неї (для тварин основного стада).
 
   7.8. У разі експорту племінної тварини власник зобов'язаний
здійснити дії відповідно до пункту 7.2 цього Положення, крім
випадків, коли йдеться про перше  переміщення  тварини,  що
відбувається з метою експорту.
 
   7.9. При  прибутті  тварини  на м'ясокомбінат, бойню чи
ветсанзавод відповідальна особа цих господарств повинна:
   у момент прибуття тварини в господарство перевірити наявність
прикріплених на тварині бирок або нанесеного татуювання  та
відповідність номерів на бирках і татуювання та даних щодо
кількості тварин даним відомості переміщення та реєстраційного
свідоцтва (для племінних тварин основного стада);
   у встановленому цим Положенням порядку здійснити дії  з
реєстрації господарства в Реєстрі тварин, якщо господарство не
зареєстроване;
   для племінних тварин - унести відповідні записи про прибуття
до книги обліку ідентифікованих тварин та реєстраційного свідоцтва
(для тварин основного стада);
   унести дані про прибуття тварини до другого (для племінних
свиней)  або  третього  та четвертого (для товарних свиней)
примірників відомості переміщення, одержаних від попереднього
власника, третій примірник відомості переміщення (для товарних
свиней) залишити на зберігання у господарстві, четвертий примірник
та реєстраційне свідоцтво (за наявності) надіслати до Агентства не
пізніше 3 днів після прибуття тварини в господарство через агента
з ідентифікації.
 

<< Главная страница

Стр. 1 Стр. 2 Стр. 3 Стр. 4 Стр. 5 Стр. 6 Стр. 7 Стр. 8 Стр. 9 Стр. 10Украина онлайн