Архив. Законодательство Украины

 

Архів сайту. Оновлення.

Про запровадження ідентифікації та реєстрації свиней

Міністерство аграрної політики України (Мінагрополітики)

Наказ № 497 від 31.12.2004

Страница 10

Стр. 1 Стр. 2 Стр. 3 Стр. 4 Стр. 5 Стр. 6 Стр. 7 Стр. 8 Стр. 9 Стр. 10

<< Главная страница

__________________________________________________________________
        (область, район, населений пункт)
 
вулиця __________________________ буд. ____________ кв. __________
 
 Власник/утримувач господарства,          Власник/утримувач господарства,
 з якого вибули тварини               до якого прибули тварини
---------------------------------------------------------------------------------------------------
¦            ------ ------ ------------¦        ------ ------ ------------   ¦
¦    Дата заповнення ¦ ¦¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦¦ ¦¦ ¦¦Дата заповнення ¦ ¦¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦¦ ¦¦ ¦   ¦
¦            ------ ------ ------------¦        ------ ------ ------------   ¦
¦        __________________________________¦__________________________________       ¦
¦            (П.I.Б. власника)     ¦    (П.I.Б. власника)           ¦
¦                         ¦                        ¦
¦ М.П.        _____________________________¦_______________________________        ¦
¦             (підпис власника)   ¦   (підпис власника)           М.П.¦
¦                         ¦                        ¦
¦   Агент з                   ¦Агент з                    ¦
¦   ідентифікації                ¦ідентифікації                 ¦
¦   ------------------             ¦------------------               ¦
¦   ¦ ¦¦ ¦¦ ¦¦ ¦¦ ¦¦ ¦ _________________________¦¦ ¦¦ ¦¦ ¦¦ ¦¦ ¦¦ ¦ _________________________  ¦
¦   ------------------   (підпис агента)   ¦------------------   (підпис агента)    ¦
¦    (код агента)               ¦  (код агента)                ¦
---------------------------------------------------------------------------------------------------
 
{ Додаток 16 в редакції Наказу Міністерства аграрної політики
N 296 ( z0518-07 ) від 28.04.2007

<< Главная страница

Стр. 1 Стр. 2 Стр. 3 Стр. 4 Стр. 5 Стр. 6 Стр. 7 Стр. 8 Стр. 9 Стр. 10Украина онлайн