Архив. Законодательство Украины

 

Архів сайту. Оновлення.

Про запровадження ідентифікації та реєстрації свиней

Міністерство аграрної політики України (Мінагрополітики)

Наказ № 497 від 31.12.2004

Страница 1

Стр. 1 Стр. 2 Стр. 3 Стр. 4 Стр. 5 Стр. 6 Стр. 7 Стр. 8 Стр. 9 Стр. 10

<< Главная страница

       МIНIСТЕРСТВО АГРАРНОЇ ПОЛIТИКИ УКРАЇНИ

              Н А К А З
 
            31.12.2004 N 497
 
                   Зареєстровано в Міністерстві
                   юстиції України
                   26 січня 2005 р.
                   за N 103/10383
 
 
         Про запровадження ідентифікації
            та реєстрації свиней
 
     { Щодо змін додатково див. Наказ Міністерства
                   аграрної політики
      N 51 ( v0051555-07 ) від 27.01.2007 }
 
   { Iз змінами, внесеними згідно з Наказами Міністерства
                      аграрної політики
    N 296 ( z0518-07 ) від 28.04.2007 
    N 954 ( z0008-08 ) від 27.12.2007 }
 
 
 
 
  На виконання Законів  України  "Про  племінну  справу  у
тваринництві" ( 3691-12 ), "Про ветеринарну медицину" ( 2498-12 ),
розпорядження Кабінету Міністрів України від 4 березня 2004 року
N 111-р ( 111-2004-р ) "Про заходи щодо реалізації пріоритетних
положень Програми інтеграції України до  Європейського  Союзу
в 2004 році" Н А К А З У Ю:
 
   1. Запровадити ідентифікацію та реєстрацію свиней.
 
   2. Затвердити  Положення про ідентифікацію та реєстрацію
свиней, що додається.
 
   3. Організацію та виконання робіт щодо запровадження  і
забезпечення функціонування системи ідентифікації та реєстрації
свиней  покласти  на  державне  підприємство  "Агентство  з
ідентифікації і реєстрації тварин" (Волков С.Ю.).
 
   4. Державному  підприємству "Агентство з ідентифікації і
реєстрації тварин"  спільно  з  Iнститутом  свинарства  УААН
(Рибалко В.П., за згодою), Українською корпорацією по виробництву
м'яса на промисловій основі "Тваринпром" (Гнатюк С.А., за згодою)
до 1 липня 2005 року підготувати пілотний проект та провести
дослідне впровадження системи ідентифікації та реєстрації свиней.
 
   5. Визначити, що:
   суб'єкти господарювання, яким присвоєний відповідний статус
суб'єкта племінної  справи  у  тваринництві  із  свинарства,
зобов'язані провести ідентифікацію та реєстрацію належного їм
поголів'я племінних свиней основного стада до 1 січня 2008 року;
   з 1 січня 2008 року продаж племінних свиней, народжених після
1 квітня 2007 року, на внутрішньому ринку та  їх  експорт
здійснюються за умови, що тварина ідентифікована та зареєстрована
в установленому порядку та за наявності відомості переміщення
тварин та реєстраційного свідоцтва свиней (для свиноматок і кнурів
основного стада);
   з 1 січня 2009 року переміщення свиней з господарства в
господарство, реалізація та забій тварин на м'ясо здійснюються за
умови, що тварини ідентифіковані в установленому порядку, та за
наявності відомості переміщення тварин. { Абзац четвертий пункту 5
із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства аграрної
політики N 954 ( z0008-08 ) від 27.12.2007 }
{ Пункт 5 в редакції Наказу Міністерства аграрної політики N 296
( z0518-07 ) від 28.04.2007 }
 
   6. Установити, що:
   контроль за  додержанням  вимог системи ідентифікації та
реєстрації свиней при реалізації племінних свиней здійснюється
Головною державною племінною інспекцією та державними племінними
інспекціями областей і районів;
   контроль за додержанням вимог системи  ідентифікації  та
реєстрації свиней при будь-яких переміщеннях з господарства в
господарство, реалізацією та забоєм тварин на м'ясо, утилізацією
тварин здійснюється Державним департаментом ветеринарної медицини,
його територіальними органами і регіональними службами державного
ветеринарно-санітарного контролю та нагляду на державному кордоні
та транспорті.
 
   7. Державному підприємству "Агентство з ідентифікації  і
реєстрації тварин" забезпечити організацію:
   виготовлення (придбання) та постачання вушних бирок  для
ідентифікації свиней та засобів для їх кріплення;
   виготовлення (придбання) та постачання бланків реєстраційних
свідоцтв свиней;
   виготовлення (придбання) та постачання бланків реєстраційних
карток та книг обліку тварин господарства.
 
   8. Департаменту ринків продукції тваринництва з Головною
державною племінною  інспекцією  (Микитюк  Д.М.),  Державному
департаменту ветеринарної медицини (Вербицький П.I.):
   довести наказ  до  відома  Міністерства  агропромислового
комплексу  Автономної  Республіки  Крим, Головного управління
промисловості і сільського господарства Севастопольської міської
державної  адміністрації,  головних  управлінь  сільського
господарства і продовольства обласних державних адміністрацій,
управлінь ветеринарної медицини в Автономній Республіці Крим та
областях;
   до 1 жовтня 2005 року забезпечити приведення у відповідність
нормативно-правових актів Міністерства аграрної політики України
та  Державного  департаменту  ветеринарної медицини до вимог
ідентифікації та реєстрації свиней.
 
   9. Департаменту ринків продукції тваринництва з Головною
державною  племінною  інспекцією,  Державному  департаменту
ветеринарної медицини, Міністерству агропромислового комплексу
Автономної Республіки Крим, Головному управлінню промисловості і
сільського  господарства  Севастопольської  міської  державної
адміністрації, головним управлінням сільського господарства і
продовольства обласних  державних  адміністрацій,  управлінням
ветеринарної медицини в Автономній Республіці Крим та областях
спільно з державним підприємством "Агентство з ідентифікації і
реєстрації  тварин" ужити заходів до інформування населення,
власників тварин  та  інших  суб'єктів  господарювання  щодо
запровадження системи ідентифікації та реєстрації свиней.
 
   10. Департаменту фінансово-кредитної та податкової політики
(Зуб Г.I.), починаючи з 2005 року, передбачати кошти на проведення
ідентифікації та реєстрації свиней в межах загального обсягу
видатків, визначених Міністерству.
 
   11. Департаменту ринків продукції тваринництва з Головною
державною племінною інспекцією забезпечити подання в установленому
порядку цього наказу на державну реєстрацію до Міністерства
юстиції України.
 
   12. Контроль за виконанням наказу покласти на заступника
Міністра Мельника Ю.Ф.
 
 В.о. Міністра                      Ю.Я.Лузан
 
 
                   ЗАТВЕРДЖЕНО
                   Наказ Міністерства аграрної
                   політики України
                   31.12.2004 N 497
                   (у редакції наказу
                   Міністерства аграрної
                   політики України
                   від 28.04.2007 N 296
                   ( z0518-07 )
 
                   Зареєстровано в Міністерстві
                   юстиції України
                   26 січня 2005 р.
                   за N 103/10383
 
 
              ПОЛОЖЕННЯ
       про ідентифікацію та реєстрацію свиней
 
 
           1. Загальні положення
 
   1.1. Положення визначає порядок проведення ідентифікації та
реєстрації свиней.
 
   1.2. Положення  є  обов'язковим  для  всіх  суб'єктів
господарювання - юридичних і фізичних осіб та негосподарюючих
суб'єктів - фізичних осіб, що є власниками свиней, займаються їх
розведенням, утриманням, торгівлею, транспортуванням, проводять
забій,  утилізацію  тварин, здійснюють ветеринарний контроль,
надають сервісні послуги у сфері тваринництва та  проводять
виставки за їх участю.
 
   1.3. Iдентифікації та реєстрації підлягають усі племінні
свині основного стада, що розводяться або утримуються на території
України.
   Тварини інших статево-вікових груп та товарні свині повинні
бути ідентифіковані за допомогою вушних бирок або татуювання при
їх переміщенні в інше господарство.
 
   1.4. Iдентифікація та реєстрація свиней запроваджуються з
метою:
   одержання оперативної та надійної інформації про поголів'я
племінних свиней щодо статі, віку, породної належності та його
місцезнаходження з метою поліпшення управління і прогнозування
ринків продукції свинарства;
   охорони території України від заразних захворювань;
   контролю за  санітарним станом виробництва і походженням
продукції свинарства;
   оптимізації запровадження планів ветеринарної медицини щодо
ветеринарного контролю, профілактики, лікування та ліквідації
інфекційних, інвазійних і незаразних хвороб;
   контролю за переміщеннями свиней усередині країни та при їх
експорті та імпорті;
   забезпечення дотримання вимог законодавства  з  племінної
справи у тваринництві;
   оптимізації розробки  і  виконання  селекційних  програм,
організації  технологічних  систем  у  свинарстві, підвищення
достовірності інформації при сертифікації племінних (генетичних)
ресурсів;
   забезпечення візуальної  ідентифікації  кожної  племінної
тварини в стаді.
 
   1.5. Поняття, що вживаються у цьому Положенні, мають таке
значення:
   агент з ідентифікації та реєстрації тварин (далі - агент з
ідентифікації) - працівник державного підприємства "Агентство з
ідентифікації і реєстрації тварин" (далі - Агентство) або фізична
чи юридична особа, яка діє від імені державного підприємства
"Агентство з ідентифікації і реєстрації тварин" на підставі
агентської угоди;
   адміністратор Реєстру  тварин  -  Агентство, що здійснює
ідентифікацію тварин, їх реєстрацію, ведення Реєстру тварин,
відповідає за збереження даних у Реєстрі тварин, приймає запити,
надає витяги з Реєстру тварин тощо, а також виконує інші функції,
передбачені цим Положенням;
   бирка - вушний знак установленого  зразка  з  нанесеним
ідентифікаційним номером або номером господарства чи номером
населеного  пункту,  який  використовується  виключно  для
ідентифікації визначеного виду тварин;
   відповідальна особа господарства - працівник підприємства, на
якого керівником покладено обов'язки здійснення комплексу робіт з
ідентифікації й обліку свиней в господарстві;
   витяг -  документ, форма якого встановлюється держателем
Реєстру тварин. Витяг видається на запит будь-якої фізичної або
юридичної особи адміністратором Реєстру тварин і містить певний
обсяг інформації у залежності від категорії особи, яка подала
запит, та/або змісту запиту;
   власник - будь-яка фізична чи юридична особа, яка володіє,
користується та розпоряджається тваринами;
   господарство - будівлі, споруди, ферми на відкритому повітрі,
будь-яке місце на території країни, де перебувають, розводяться
або утримуються тварини, місця торгівлі, забою,  утилізації,
штучного осіменіння, проведення виставок, місця літнього утримання
та  інші  місця  зосередження  тварин,  які  є  об'єктом
ветеринарно-санітарного контролю та нагляду;
   Держатель Реєстру тварин - Міністерство аграрної політики
України, яке забезпечує функціонування Реєстру тварин, визначає
порядок та умови користування даними Реєстру тварин та виконує
інші функції, передбачені цим Положенням;
   ідентифікаційний номер  -  індивідуальний  номер,  що
присвоюється племінній тварині основного стада, не змінюється
протягом її життя та є унікальним у межах одного виду тварин;
   ідентифікація - процес (робота) з ототожнення тварини шляхом
прикріплення бирок на вухо тварини або шляхом татуювання;
   інформаційна довідка - документ, який видається лише на
офіційний запит органів державної влади із зазначенням підстав для
такого запиту;
   книга обліку ідентифікованих тварин - документ установленої
форми, до якого вноситься інформація про тварину. Для племінної
тварини основного стада - щодо її походження, переміщення, забою,
утилізації,  падежу  тощо,  для товарної тварини - щодо її
переміщення в порядку, установленому цим Положенням;
   переміщення -  процес  (дія), результатом якого є зміна
господарства, у якому перебуває тварина;
   Реєстр тварин  -  автоматизована  інформаційно-аналітична
система збору, накопичення та обробки даних про ідентифікованих
тварин, їх переміщення, власників/утримувачів, господарства та їх
ветеринарно-санітарний стан тощо, яка  забезпечує  зберігання
інформації про тварин, надання такої інформації та її захист від
несанкціонованого доступу;
   реєстраційне свідоцтво  свиней  (далі  -  реєстраційне
свідоцтво) - документ установленої форми, виданий адміністратором
Реєстру тварин для племінних тварин основного стада (основні кнури
і свиноматки). Містить дані стосовно тварини, її переміщення,
власників/утримувачів,  місцезнаходження, реєстрації у Реєстрі
тварин, стану здоров'я і є супровідним документом при будь-якому
переміщенні цих тварин;
   реєстрація - унесення до Реєстру тварин інформації  про
ідентифікованих  племінних  тварин,  переміщення  тварин, про
власників/утримувачів, господарства та їх ветеринарно-санітарний
стан тощо, що здійснюється адміністратором Реєстру тварин;
   стадо - група тварин одного виду, яка складається з різних
статевих, вікових і виробничих груп або з однорідної групи тварин,
що сформована в господарстві для одержання певної продукції;
   тварина - будь-яка тварина виду свиней (Suidae);
   товарні свині - тварини, які не належать до племінних свиней;
   утримувач - будь-яка юридична чи фізична особа, яка постійно
або тимчасово володіє, користується та відповідає за тварин.
 
   1.6. Iдентифікація та реєстрація племінних свиней основного
стада включає такі процеси:
   реєстрація господарства;
   оформлення замовлення  на  проведення  ідентифікації  і
реєстрації тварин;
   нумерація тварин шляхом прикріплення бирок з ідентифікаційним
номером;
   облік ідентифікованих тварин у книзі обліку тварин;
   реєстрація ідентифікованих тварин у Реєстрі тварин;
   оформлення і  видачу  реєстраційного свідоцтва свиней на
замовлення власника;
   реєстрація в  Реєстрі тварин інформації про переміщення,
забій, падіж, утилізацію тварин тощо (змін у Реєстрі тварин).
 
   1.7. Iдентифікація  та  реєстрація  товарних свиней, які
належать суб'єктам господарювання, уключає такі процеси:
   реєстрація господарства;
   оформлення замовлення  на  проведення  ідентифікації  і
реєстрації тварин;
   нумерація тварин перед їх вибуттям з господарства шляхом
прикріплення  бирок або нанесення татуювання з реєстраційним
номером господарства;
   реєстрація в  Реєстрі тварин інформації про переміщення,
забій, падіж, утилізацію тварин тощо (змін у Реєстрі тварин).
 
   1.8. Iдентифікація  та  реєстрація  свиней, які належать
негосподарюючим суб'єктам - фізичним особам, включає такі процеси:
   нумерація тварин перед їх вибуттям з господарства шляхом
нанесення татуювання з номером населеного пункту (код КОАТУУ);
   облік переміщення тварин ведеться агентом з ідентифікації у
книзі обліку ідентифікованих тварин.
 
   1.9. Агентство здійснює реєстрацію господарств у Реєстрі
тварин, розподіл ідентифікаційних номерів, замовлення у виробника
бирок, засобів для їх  прикріплення,  бланків  реєстраційних
свідоцтв,  книг  обліку ідентифікованих тварин, реєстраційних
відомостей, відомостей переміщення тварин та забезпечує їх видачу
власникам/утримувачам,  а  також  облік  та  контроль за їх
використанням, проводить реєстрацію ідентифікованих  племінних
тварин у Реєстрі тварин, відстежує переміщення ідентифікованих
тварин.
 
          2. Реєстрація господарств
 
   2.1. Суб'єкти господарювання зобов'язані зареєструвати свої
господарства  в  Реєстрі  тварин  перед  початком проведення
ідентифікації та реєстрації тварин.
   Для реєстрації  господарства суб'єкт господарювання подає
Агентству через агента з ідентифікації заповнену реєстраційну
картку господарства (додаток 1).
 
   2.2. Суб'єкти  господарювання,  які  займаються торгівлею
тваринами, проводять забій, утилізацію та виставки з участю
тварин, реєструють місця торгівлі, виставок, забою, утилізації та
інші місця зосередження тварин у Реєстрі тварин з  моменту
надходження до них першої ідентифікованої та зареєстрованої в
установленому порядку тварини. Указані місця підлягають реєстрації
як господарства відповідно до вимог цього Положення.
   Для проведення реєстрації суб'єкти господарювання подають
(надсилають) Агентству реєстраційну картку господарства через
агента з ідентифікації.
   Разом з  реєстраційною  карткою  господарства  суб'єкт
господарювання  повинен  подати  до  Агентства  довідку  про
ветеринарно-санітарний  стан  господарства,  видану  державною

<< Главная страница

Стр. 1 Стр. 2 Стр. 3 Стр. 4 Стр. 5 Стр. 6 Стр. 7 Стр. 8 Стр. 9 Стр. 10Украина онлайн