Архив. Законодательство Украины

 

Архів сайту. Оновлення.

Щодо зарахування в подвійному розмірі до стажу роботи при призначенні пенсії періодів роботи працівників в протитуберкульозних кабінетах, психіатричних кабінетах та кабінетах інфекційних захворювань, психоневрологічних відділеннях та у психіатричних ...

Міністерство праці та соціальної політики України (Мінпраці та соцполітики)

Лист № 625/0/15-05/039-6 від 29.12.2005

<< Главная страница

    МІНІСТЕРСТВО ПРАЦІ ТА СОЦІАЛЬНОЇ ПОЛІТИКИ УКРАЇНИ
       МІНІСТЕРСТВО ОХОРОНИ ЗДОРОВ'Я УКРАЇНИ
           ПЕНСІЙНИЙ ФОНД УКРАЇНИ
 
               Л И С Т
 
         29.12.2005 N 625/0/15-05/039-6
               N 10.01.09/2606
               N 16918/02-20
 
 
   У зв'язку із численними зверненнями громадян щодо зарахування
в подвійному розмірі до стажу роботи при призначенні пенсії
періодів роботи працівників в протитуберкульозних  кабінетах,
психіатричних  кабінетах та кабінетах інфекційних захворювань,
психоневрологічних відділеннях та у психіатричних бригадах швидкої
допомоги повідомляємо.
 
   Згідно із Законом України "Про внесення змін до статті 60
Закону України "Про пенсійне забезпечення" від 10.07.2003 р.
N 1110-VI ( 1110-15 ) час роботи, зокрема в інфекційних закладах
(відділеннях)  та  психіатричних  закладах  охорони  здоров'я
зараховується до стажу роботи у подвійному розмірі.
 
   Відповідно до  ст.  1  Закону України "Про боротьбу із
захворюванням на туберкульоз" ( 2586-14 ) протитуберкульозні
заклади  -  це  спеціалізовані заклади охорони здоров'я, що
здійснюють   діагностику   туберкульозу   та   надають
лікувально-профілактичну (стаціонарну та амбулаторну) допомогу
хворим на туберкульоз (протитуберкульозні диспансери, лікарні,
відділення, кабінети, науково-дослідні інститути, денні стаціонари
тощо).
 
   Відповідно до статті 1 Закону України "Про психіатричну
допомогу" ( 1489-14 ) психіатричний заклад - психоневрологічний,
наркологічний чи інший спеціалізований заклад, центр, відділення
тощо всіх форм власності, діяльність яких пов'язана з наданням
психіатричної допомоги.
 
   Пунктом 2 Інструкції "Про проведення обов'язкових попередніх
та  періодичних  психіатричних  оглядів" затвердженої наказом
Міністерства охорони здоров'я України від 17.01.2002 р. N 12
( z0094-02  ), зареєстрованим в Міністерстві юстиції України
01.02.2002 р. за N 94/6382, до психоневрологічних закладів охорони
здоров'я віднесені в тому числі кабінети.
 
   З огляду  на  зазначене  заклади  охорони  здоров'я:
протитуберкульозні кабінети, психіатричні  кабінети,  кабінети
інфекційних   захворювань,   психоневрологічні   відділення,
психіатричні бригади швидкої допомоги відносяться до таких, час
роботи в яких зараховується до стажу роботи в подвійному розмірі.
 
 Заступник Міністра
 праці та соціальної
 політики України                     О.Гаряча
 
 Перший заступник
 Міністра охорони
 здоров'я України                    С.Бережнов
 
 Заступник Голови
 правління Пенсійного
 фонду України                     О.Зарудний

<< Главная страницаУкраина онлайн