Архив. Законодательство Украины

 

Архів сайту. Оновлення.

Про державну реєстрацію припинення підприємницької діяльності фізичної особи - підприємця

Державний комітет України з питань регулярної політики та підприємництва (Держпідприємництво)

Лист № 11827 від 29.12.2005

<< Главная страница

        ДЕРЖАВНИЙ КОМІТЕТ УКРАЇНИ З ПИТАНЬ
       РЕГУЛЯТОРНОЇ ПОЛІТИКИ ТА ПІДПРИЄМНИЦТВА
 
               Л И С Т
 
            29.12.2005 N 11827
 
 
    Про державну реєстрацію припинення підприємницької
       діяльності фізичної особи - підприємця
 
 
   Державний комітет України з питань регуляторної політики та
підприємництва уважно розглянув Ваш лист щодо плати при проведенні
припинення підприємницької діяльності фізичної особи - підприємця
та, перш за все, повідомляє, що проблеми, які у Вас виникли, нам
зрозумілі та заслуговують на увагу.
 
   Одночасно повідомляємо, що відносини, які виникають у сфері
державної реєстрації юридичних осіб, а також фізичних осіб -
підприємців, регулює Закон України "Про державну  реєстрацію
юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців" ( 755-15 ) (далі -
Закон).
 
   Відповідно до частини третьої статті 46 Закону ( 755-15 )
фізична особа позбавляється статусу підприємця з дати внесення до
Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб -
підприємців (далі - ЄДР) запису про державну реєстрацію припинення
підприємницької діяльності фізичної особи - підприємця.
 
   Державна реєстрація припинення підприємницької  діяльності
фізичної особи - підприємця проводиться, зокрема, у разі прийняття
фізичною  особою  -  підприємцем  рішення  про  припинення
підприємницької діяльності. Таке рішення потрібно внести до ЄДР.
 
   Згідно зі статтею 47 Закону ( 755-15 ) для внесення до ЄДР
запису про рішення фізичної особи - підприємця щодо припинення нею
підприємницької  діяльності  фізична особа - підприємець або
уповноважена нею особа повинні подати державному реєстратору
(надіслати рекомендованим листом з описом вкладення) нотаріально
посвідчену заяву про  припинення  підприємницької  діяльності
фізичної особи - підприємцем та документ, що підтверджує внесення
плати за публікацію повідомлення про прийняття фізичною особою -
підприємцем рішення щодо припинення підприємницької діяльності.
 
   Протягом десяти робочих днів з моменту внесення відповідного
запису  до  ЄДР  повідомлення  підлягають  опублікуванню  в
спеціалізованому друкованому засобі масової інформації яким є
"Бюлетень державної реєстрації" (далі - Бюлетень). За публікацію
повідомлення, зокрема, про прийняття фізичною особою - підприємцем
рішення щодо припинення підприємницької діяльності справляється
плата  в  розмірі  трьох неоподатковуваних мінімумів доходів
громадян.
 
   Не раніше двох місяців з дати публікації у Бюлетені фізична
особа - підприємець або уповноважена нею особа для проведення
державної реєстрації припинення підприємницької діяльності подає
державному реєстратору особисто (надсилає рекомендованим листом з
описом вкладення) документи відповідно до вимог,  визначених
частиною дев'ятою статті 47 Закону ( 755-15 ), а саме:
   заповнену реєстраційну  картку  на  проведення  державної
реєстрації припинення підприємницької діяльності фізичною особою -
підприємцем за її рішенням;
   свідоцтво про  державну  реєстрацію  фізичної  особи  -
підприємця;
   довідку відповідного органу державної податкової служби про
зняття фізичної особи - підприємця з обліку як платника податків;
   довідку відповідного органу Пенсійного фонду України про
зняття з обліку;
   довідки відповідних органів фондів соціального страхування
про зняття з обліку.
 
   Чинним законодавством України не передбачено жодних винятків
щодо  порядку  проведення  державної  реєстрації  припинення
підприємницької діяльності фізичної особи - підприємця за її
рішенням.
 
   Крім цього, доводимо до Вашого відома, що Держпідприємництвом
України підготовлено проект Закону України "Про внесення змін до
деяких законів  України"  (реєстраційний  номер  8125  від
08.09.2005 року), в якому передбачені зміни і до Закону України
"Про державну реєстрацію юридичних осіб та фізичних осіб -
підприємців" ( 755-15 ), який 15.12.2005 прийнятий у першому
читанні Верховною Радою України.
 
   До врегулювання на законодавчому рівні спрощеної процедури
державна реєстрація припинення підприємницької діяльності фізичної
особи - підприємця регулюється Законом України "Про державну
реєстрацію юридичних осіб та фізичних  осіб  -  підприємців"
( 755-15 ).
 
 Перший заступник Голови                 К.Ващенко

<< Главная страницаУкраина онлайн