Архив. Законодательство Украины

 

Архів сайту. Оновлення.

Щодо окремих питань оподаткування

Державна податкова адміністрація України (ДПА)

Лист № 13287/6/15-0316 від 29.12.2005

<< Главная страница

       ДЕРЖАВНА ПОДАТКОВА АДМIНIСТРАЦIЯ УКРАЇНИ

               Л И С Т
 
         29.12.2005 N 13287/6/15-0316
 
 
   ДПАУ розглянула лист щодо окремих питань оподаткування і
повідомляє.
 
   Відповідно до п. 1.18 ст. 1 Закону України "Про оподаткування
прибутку підприємств" ( 334/94-ВР ) (далі - Закон) операції з
лізингу  (оренди) цілісних майнових комплексів (далі - ЦМК)
держпідприємств регулюються відповідним законодавством.
 
   Згідно з п. 1 ст. 4 Закону України від 10.04.92 р. N 2269-XII
( 2269-12 ) "Про оренду державного та комунального майна" (далі -
Закон N 2269) під ЦМК розуміється господарський об'єкт  із
завершеним циклом виробництва продукції (робіт, послуг) з наданою
йому земельною ділянкою, на якій він розміщений, автономними
інженерними  комунікаціями, системою енергопостачання. У разі
виділення ЦМК структурного підрозділу підприємства складається
розподільчий баланс.
 
   Пунктом 2 ст. 23 Закону N 2269 ( 2269-12 ) встановлено, що
орендареві належить право власності на виготовлену продукцію, у
тому числі у незавершеному виробництві, та доход (прибуток),
отриманий від орендованого майна, амортизаційні відрахування на
майно, що є власністю орендаря, а також на набуте орендарем
відповідно до законодавства інше майно.
 
   При цьому п. 3 ст. 23 цього Закону ( 2269-12 ) встановлено,
що амортизаційні відрахування на основні фонди і нематеріальні
активи у складі орендованих ЦМК підприємств, їх структурних
підрозділів нараховує та залишає у своєму розпорядженні орендар.
Амортизаційні  відрахування  використовуються  орендарем  на
відновлення орендованих основних фондів.
 
   Зазначеним пунктом також встановлено, що право власності на
майно, придбане орендарем за рахунок амортизаційних відрахувань,
належить власнику орендованого майна (державі), якщо інше не
передбачено договором оренди.
 
   Таким чином, амортизація основних фондів та нематеріальних
активів, які входять до складу орендованого ЦМК, є ідентичною до
амортизації власних основних фондів, а тому суми амортизаційних
відрахувань за зазначеними основними фондами та нематеріальними
активами повинні визначатися та нараховуватися відповідно до вимог
п. 8.3 Закону ( 334/94-ВР ) з наступним їх відображенням у рядку
07 Декларації з податку на прибуток підприємства ( z0271-03 ) та
додатка К1 до неї.
 
 Директор Департаменту                Н.Хоцянівська

<< Главная страницаУкраина онлайн