Архив. Законодательство Украины

 

Архів сайту. Оновлення.

Про Порядок складання фінансової звітності про надходження і використання коштів виборчих фондів місцевої організації політичної партії (виборчого блоку політичних партій), кандидата на посаду сільського, селищного, міського голови, кандидата у депут...

Центральна виборча комісія (Центрвиборчком)

Постанова № 323 від 29.12.2005

<< Главная страница

          ЦЕНТРАЛЬНА ВИБОРЧА КОМІСІЯ

            П О С Т А Н О В А
 
            29.12.2005 N 323
 
      Про Порядок складання фінансової звітності
     про надходження і використання коштів виборчих
     фондів місцевої організації політичної партії
     (виборчого блоку політичних партій), кандидата
      на посаду сільського, селищного, міського
     голови, кандидата у депутати в одномандатному
             виборчому окрузі
 
      { Із змінами, внесеними згідно з Постановою
             Центральної виборчої комісії
       N 538 ( v0538359-06 ) від 13.02.2006 }
 
 
 
   Відповідно до частини четвертої статті 85 Закону України "Про
вибори  депутатів Верховної Ради Автономної Республіки Крим,
місцевих рад та сільських, селищних, міських голів" ( 1667-15 ),
керуючись статтями 12, 13 Закону України "Про Центральну виборчу
комісію" (  1932-15  ),   Центральна   виборча   комісія
п о с т а н о в л я є:
 
   1. Затвердити Порядок складання фінансової звітності про
надходження і використання коштів виборчих  фондів  місцевої
організації політичної партії (виборчого блоку політичних партій),
кандидата на посаду сільського, селищного, міського  голови,
кандидата у депутати в одномандатному виборчому окрузі.
 
   2. Цю постанову надіслати територіальним виборчим комісіям з
виборів депутатів Верховної Ради Автономної Республіки Крим,
місцевих рад та сільських, селищних, міських голів після їх
утворення.
 
 Голова Центральної виборчої комісії          Я.ДАВИДОВИЧ
 
 
                     Додаток
             до постанови Центральної виборчої комісії
                від 29 грудня 2005 року N 323
 
               ПОРЯДОК
     складання фінансової звітності про надходження
     і використання коштів виборчих фондів місцевої
     оганізації політичної партії (виборчого блоку
       політичних партій), кандидата на посаду
       сільського, селищного, міського голови,
       кандидата у депутати в одномандатному
             виборчому окрузі
 
 
            1. Основні положення
 
   1.1. Цим Порядком визначаються структура, форми та механізм
складання фінансової звітності про надходження і використання
коштів виборчих фондів місцевої організації політичної партії
(виборчого блоку політичних  партій),  кандидата  на  посаду
сільського, селищного, міського голови, кандидата у депутати в
одномандатному виборчому окрузі (далі - виборчих фондів) та вимоги
до розкриття її елементів.
 
   1.2. Відомості, подані у фінансовій звітності, повинні бути
достовірними, не містити помилок та виправлень.
 
   1.3. Фінансова звітність має відображати відомості про всі
проведені на рахунку виборчого фонду операції за весь період його
функціонування.
 
   1.4. Форми фінансової звітності  заповнюються  за  всіма
передбаченими  позиціями,  графами,  рядками.  За відсутності
відомостей  за  окремими  статтями  у  відповідних  графах
проставляється тире або нулі.
 
   1.5. До форм фінансової звітності забороняється включати
додаткові статті та показники за ними, коди надходження та
використання коштів виборчих фондів.
 
   1.6. Фінансова  звітність  складається  та  подається
розпорядниками виборчих фондів, які  призначаються  місцевими
організаціями  партій  (блоками),  кандидатами  у  депутати,
кандидатами на посаду сільського, селищного, міського голови,
кандидатами у депутати в одномандатних виборчих округах відповідно
з числа своїх уповноважених та довірених осіб.  Розпорядник
виборчого фонду разом з керівником місцевої організації партії
(блоку), кандидатом у депутати, кандидатом на посаду сільського,
селищного, міського голови несе відповідальність за використання
коштів виборчого фонду згідно із законами України.
 
   1.7. У фінансових звітах розпорядниками виборчих  фондів
цифрові показники операцій на відповідних рахунках зазначаються в
гривнях. Цифри, що відображають гривні та копійки, відділяються
комою. Копійки позначаються двома цифровими знаками.
 
   1.8. Фінансовий  звіт  та пояснювальна записка до нього
засвідчуються підписами розпорядників виборчого фонду та відбитком
мокрої печатки місцевої організації партії (партії, визначеної
керівним органом виборчого блоку партій). Без засвідчення підписом
та печаткою фінансовий звіт вважається недійсним.
 
   2. Структура фінансової звітності та терміни її подання
 
   2.1. Розпорядники виборчого фонду зобов'язані не пізніш як на
п'ятий день після дня місцевих виборів подати до відповідної
виборчої комісії фінансовий звіт за формою, встановленою цим
Порядком (додається).
 
   2.2. Фінансовий звіт повинен містити:
 
   1) звіт про надходження та використання коштів виборчого
фонду місцевої організації політичної партії (виборчого блоку
політичних партій), кандидата на посаду сільського, селищного,
міського голови, кандидата у депутати в одномандатному виборчому
окрузі (далі - звіт);
 
   2) розшифровку до звіту;
 
   3) пояснювальну записку.
 
   2.3. Звіт повинен складатися із трьох розділів:
 
   перший - надходження коштів на рахунок виборчого фонду;
 
   другий - перерахування коштів з рахунку виборчого фонду;
 
   третій - використання коштів виборчого фонду.
 
   2.4. Розшифровка до першого розділу звіту повинна містити:
 
   1) відомості про перерахування коштів місцевих організацій;
 
   2) відомості про надходження на рахунок виборчого фонду
власних коштів кандидата на посаду сільського, селищного, міського
голови, кандидата в депутати в одномандатному виборчому окрузі;
 
   3) відомості про надходження на рахунок виборчого фонду
добровільних внесків фізичних осіб;
 
   4) відомості про перерахування штрафних санкцій виконавцями
за укладеними угодами.
 
   2.5. Розшифровка до другого розділу звіту повинна містити:
 
   1) відомості про повернення фізичним особам внесків, що
надійшли до виборчого фонду;
 
   2) відомості про перерахування коштів до місцевого бюджету.
 
   2.6. Розшифровка до третього розділу звіту повинна містити
відомості про використання коштів виборчого фонду за кожним
проведеним платежем. Окремо складаються відомості про повернення
коштів виконавцями за укладеними угодами.
 
   2.7. На підставі розділів 1-3 звіту визначається залишок
коштів на рахунку виборчого фонду після припинення витрачання
коштів (за день до дня проведення місцевих виборів) або зупинення
операцій за рахунком у разі втрати партією (блоком) статусу
суб'єкта виборчого процесу. Залишок коштів на підставі рішення
вищого статутного органу місцевої організації партії, керівного
органу місцевих організацій партій, що входять до виборчого блоку,
прийнятого  у семиденний строк після офіційного оприлюднення
результатів місцевих  виборів,  перераховується  розпорядником
виборчого фонду на поточний рахунок місцевої організації партії,
місцевих організацій партій, що входять до виборчого блоку, у
семиденний строк з дня прийняття відповідного рішення вищого
статутного органу місцевої організації партії, керівного органу
виборчого блоку. У разі неприйняття у зазначений строк такого
рішення невикористані кошти виборчого  фонду  перераховуються
установою банку в безспірному порядку до бюджету Автономної
Республіки Крим чи до  відповідного  місцевого  бюджету  на
п'ятнадцятий день з дня офіційного оприлюднення територіальною
виборчою комісією результатів місцевих виборів.
 
   У зв'язку із цим звіт повинен містити розшифровку щодо
перерахування невикористаного залишку коштів з рахунку виборчого
фонду на поточний рахунок місцевої організації партії (місцевих
організацій партій, що входять до блоку) або до бюджету Автономної
Республіки Крим чи до відповідного місцевого бюджету у разі
неприйняття у встановлені строки відповідного рішення. При цьому
обов'язково  зазначаються  реквізити  рахунку,  на  який
перераховуються ці кошти.
 
       3. Заповнення форм фінансової звітності
 
   3.1. Розділ 1 звіту "Надходження коштів на рахунок виборчого
фонду" має відображати всі надходження на відповідний рахунок за
можливими джерелами та формуватися на підставі відомостей про
надходження коштів, що надаються установою банку, в якій відкрито
цей рахунок.
 
   Виборчий фонд:
 
   - місцевої організації партії (блоку) формується за рахунок
коштів місцевих організацій партії (блоку) та добровільних внесків
фізичних осіб;
 
   - кандидата на посаду сільського, селищного, міського голови,
кандидата у депутати в одномандатному виборчому окрузі формується
за рахунок власних коштів кандидата та добровільних внесків
фізичних осіб;
 
   - кандидата у депутати в одномандатному виборчому окрузі,
висунутого місцевою організацією партії (блоку), формується за
рахунок власних коштів кандидата, добровільних внесків фізичних
осіб та коштів місцевої організації партії (блоку), від якої
висунуто кандидата.
 
   Сума штрафних  санкцій,  перерахованих  виконавцями  за
укладеними угодами, не включається до розміру виборчого фонду, не
використовується для фінансування передвиборної  агітації  та
підлягає перерахуванню на поточний рахунок місцевої організації
партії (місцевих організацій партій, що входять до виборчого
блоку)  або  до  бюджету  Автономної Республіки Крим чи до
відповідного місцевого бюджету.
 
   У графі "Призначення платежу" відомостей про перерахування
штрафних санкцій виконавцями за укладеними угодами обов'язково
зазначається причина сплати штрафних санкцій.
 
   3.2. Розділ 2 звіту "Перерахування коштів з рахунку виборчого
фонду" має відображати суми коштів, повернутих фізичним особам,
перерахованих до бюджету Автономної Республіки Крим  чи  до
відповідного місцевого бюджету, а також вартість банківських
послуг за перерахування коштів до бюджету Автономної Республіки
Крим чи до відповідного місцевого бюджету.
 
   Цей розділ  звіту  формується  на підставі розрахункових
документів, що подаються розпорядниками виборчого  фонду  до
установи банку, а також банківських виписок, що підтверджують
здійснення відповідних платежів.
 
   Графа "Призначення  платежу"  відомостей  про  повернення
фізичним особам внесків, що надійшли до виборчого фонду, та
відомостей про перерахування коштів  до  бюджету  Автономної
Республіки Крим чи до відповідного місцевого бюджету обов'язково
має містити посилання на статтю Закону України "Про вибори
депутатів Верховної Ради Автономної Республіки Крим, місцевих рад
та сільських, селищних, міських голів" ( 1667-15 ), згідно з якою
таке повернення добровільних внесків чи перерахування коштів
здійснюється.
 
   3.3. Розділ 3 звіту "Використання коштів виборчого фонду" має
відображати  витрачання коштів з рахунку виборчого фонду за
цільовим призначенням і формується на підставі розрахункових
документів,  що  подаються розпорядниками виборчого фонду до
установи банку, а також банківських виписок, які підтверджують
здійснення відповідних платежів.
 
   У разі повернення коштів виконавцями за укладеними угодами
видатки мають бути сторновані на відповідну суму проведеного
платежу, а також не повинні відображатися у звіті.
 
   У графі  "Призначення платежу" відомостей про повернення
коштів виконавцями за укладеними угодами обов'язково зазначається
причина повернення коштів.
 
   3.4. Залишок коштів на рахунку виборчого фонду розраховується
у такому порядку: від загальної суми надходження коштів на рахунок
виборчого фонду (розділ 1 звіту) віднімаються загальна сума
перерахованих коштів з рахунку виборчого фонду (розділ 2 звіту) та
загальна сума використаних коштів виборчого фонду (розділ 3
звіту).
 
   Відомості про перерахування невикористаного залишку коштів
мають відображати повернення зазначеного залишку на поточний
рахунок місцевої організації партії (місцевих організацій партій,
що входять до виборчого блоку) або перерахування до бюджету
Автономної Республіки Крим чи до відповідного місцевого бюджету за
кожним проведеним платежем. Такі відомості формуються на підставі
розрахункових документів на перерахування залишків невикористаних
коштів, а також банківських виписок, що підтверджують здійснення
відповідних платежів.
 
   3.5. Пояснювальна записка до фінансового звіту, підготовлена
розпорядником виборчого фонду, обов'язково має містити конкретні
пояснення щодо фактів нецільового використання коштів виборчого
фонду, якщо такі мали місце, причин повернення коштів та сплати
штрафних санкцій виконавцями за укладеними угодами, а також усіх
випадків відмови розпорядника виборчого фонду від добровільних
внесків фізичних осіб.
 
 Секретар Центральної виборчої комісії          С.ДУБОВИК
 
 
                     Додаток
               до Порядку складання фінансової
             звітності про надходження і використання
            коштів виборчих фондів місцевої організації
              політичної партії (виборчого блоку
             політичних партій), кандидата на посаду
             сільського, селищного, міського голови,
             кандидата у депутати в одномандатному
            виборчому окрузі, затвердженого постановою
                Центральної виборчої комісії
                від 29 грудня 2005 р. N 323
 
                ЗВІТ
       про надходження та використання коштів
     виборчого фонду місцевої організації політичної
      партії (виборчого блоку політичних партій),
      кандидата на посаду сільського, селищного,
       міського голови, кандидата у депутати в
         одномандатному виборчому окрузі
 
__________________________________________________________________
  (повна назва місцевої організації партії (блоку)/прізвище,
    ім'я, по батькові кандидата на посаду сільського,
     селищного, міського голови, кандидата у депутати
        в одномандатному виборчому окрузі)
__________________________________________________________________
   (назва та код установи банку, в якій відкрито рахунок
          виборчого фонду, N рахунку)
 
        Територіальний виборчий округ N ___
 
------------------------------------------------------------------
| Код |       Найменування статті       |Сума, грн.|
|----------------------------------------------------------------|
|    1. Надходження коштів на рахунок виборчого фонду    |
|----------------------------------------------------------------|
| 1.1 |Розмір виборчого фонду (1.1.1 + 1.1.2 +   |     |
|    |+ 1.1.3)                   |     |
|-------+---------------------------------------------+----------|
| 1.1.1 |Кошти місцевих організацій партії (блоку)  |     |
|-------+---------------------------------------------+----------|
| 1.1.2 |Власні кошти кандидата на посаду сільського, |     |
|    |селищного, міського голови, кандидата у   |     |
|    |депутати в одномандатному виборчому окрузі  |     |
|-------+---------------------------------------------+----------|
| 1.1.3 |Добровільні внески фізичних осіб       |     |
|-------+---------------------------------------------+----------|
| 1.2 |Перерахування штрафних санкцій виконавцями за|     |
|    |укладеними угодами              |     |
|-----------------------------------------------------+----------|
|Усього надійшло коштів на рахунок виборчого фонду  |     |
|(1.1 + 1.2)                     |     |
|----------------------------------------------------------------|
|    2. Перерахування коштів з рахунку виборчого фонду    |
|----------------------------------------------------------------|
| 2.1 |Повернення фізичним особам внесків, від яких |     |
|    |відмовився розпорядник виборчого фонду    |     |
|-------+---------------------------------------------+----------|
| 2.2 |Повернення фізичним особам сум, що      |     |
|    |перевищують установлений граничний розмір  |     |
|    |внеску                    |     |
|-------+---------------------------------------------+----------|
| 2.3 |Повернення фізичним особам внесків, що    |     |
|    |надійшли до виборчого фонду пізніше ніж за  |     |
|    |день до дня виборів             |     |
|-------+---------------------------------------------+----------|
| 2.4 |Перерахування до бюджету Автономної     |     |
|    |Республіки Крим чи до відповідного місцевого |     |
|    |бюджету внесків іноземних громадян та осіб  |     |
|    |без громадянства               |     |
|-------+---------------------------------------------+----------|
| 2.5 |Перерахування до бюджету Автономної     |     |
|    |Республіки Крим чи до відповідного місцевого |     |
|    |бюджету внесків анонімних жертводавців    |     |
|-------+---------------------------------------------+----------|
| 2.6 |Перерахування до бюджету Автономної     |     |
|    |Республіки Крим чи до відповідного місцевого |     |
|    |бюджету внесків фізичних осіб, від яких   |     |
|    |відмовився розпорядник виборчого фонду, в  |     |
|    |разі неможливості їх повернення відповідним |     |
|    |фізичним особам               |     |
|-------+---------------------------------------------+----------|
| 2.7 |Перерахування до бюджету Автономної     |     |
|    |Республіки Крим чи до відповідного місцевого |     |
|    |бюджету сум, що перевищують установлений   |     |
|    |граничний розмір внеску, в разі неможливості |     |
|    |їх повернення відповідним фізичним особам  |     |
|-------+---------------------------------------------+----------|
| 2.8 |Перерахування до бюджету Автономної     |     |
|    |Республіки Крим чи до відповідного місцевого |     |
|    |бюджету внесків, що надійшли до виборчих   |     |
|    |фондів пізніше ніж за день до дня виборів, у |     |
|    |разі неможливості їх повернення установою  |     |
|    |банку відповідним фізичним особам      |     |
|-------+---------------------------------------------+----------|
| 2.9 |Перерахування до бюджету Автономної     |     |
|    |Республіки Крим чи до відповідного місцевого |     |
|    |бюджету внесків від інших осіб, які не мають |     |
|    |права робити внески до виборчих фондів    |     |
|    |(юридичні особи, громадські організації тощо)|     |
|-------+---------------------------------------------+----------|
| 2.10 |Перерахування до бюджету Автономної     |     |
|    |Республіки Крим чи до відповідного місцевого |     |
|    |бюджету залишків коштів виборчого фонду в  |     |
|    |разі скасування рішення про реєстрацію    |     |
|    |кандидатів або визнання виборів депутатів та |     |
|    |сільських, селищних, міських голів недійсними|     |
|    |за рішенням територіальної виборчої комісії |     |
|-------+---------------------------------------------+----------|
| 2.11 |Банківські послуги за перерахування коштів до|     |
|    |бюджету Автономної Республіки Крим чи до   |     |
|    |відповідного місцевого бюджету        |     |
|-----------------------------------------------------+----------|
|Усього перераховано коштів з рахунку виборчого фонду |     |
|----------------------------------------------------------------|
|       3. Використання коштів виборчого фонду       |
|----------------------------------------------------------------|
| 3.1 |Виготовлення матеріалів передвиборної    |     |
|    |агітації (3.1.1 + 3.1.2 + 3.1.3 + 3.1.4 +  |     |
|    |+ 3.1.5):                  |     |
|-------+---------------------------------------------+----------|
| 3.1.1 |друкованих матеріалів            |     |
|-------+---------------------------------------------+----------|
| 3.1.2 |відеозаписів                 |     |
|-------+---------------------------------------------+----------|
| 3.1.3 |аудіозаписів                 |     |
|-------+---------------------------------------------+----------|
| 3.1.4 |предметів, матеріалів (сувенірів, канцтоварів|     |
|    |тощо)                    |     |
|-------+---------------------------------------------+----------|
| 3.1.5 |придбання канцтоварів, паперу, інших     |     |
|    |предметів і матеріалів для виготовлення   |     |
|    |матеріалів передвиборної агітації      |     |
|-------+---------------------------------------------+----------|
| 3.2 |Використання засобів масової інформації   |     |
|    |(3.2.1 + 3.2.2):               |     |
|-------+---------------------------------------------+----------|
| 3.2.1 |оплата ефірного часу (3.2.1.1 + 3.2.1.2):  |     |
|-------+---------------------------------------------+----------|
|3.2.1.1|на телебаченні                |     |
|-------+---------------------------------------------+----------|
|3.2.1.2|на радіо                   |     |
|-------+---------------------------------------------+----------|
| 3.2.2 |публікація агітаційних матеріалів у     |     |
|    |друкованих засобах масової інформації    |     |
|-------+---------------------------------------------+----------|
| 3.3 |Інші послуги, пов'язані з проведенням    |     |
|    |передвиборної агітації (3.3.1 + 3.3.2 +   |     |
|    |+ 3.3.3 + 3.3.4 + 3.3.5 + 3.3.6):      |     |
|-------+---------------------------------------------+----------|
| 3.3.1 |транспортні послуги та утримання транспортних|     |
|    |засобів                   |     |
|-------+---------------------------------------------+----------|
| 3.3.2 |оренда приміщень, обладнання тощо, крім   |     |
|    |витрат за кодами 3.3.3, 3.3.4, 3.3.5     |     |
|-------+---------------------------------------------+----------|
| 3.3.3 |оренда технічних засобів для ведення     |     |
|    |передвиборної агітації            |     |
|-------+---------------------------------------------+----------|
| 3.3.4 |оренда будівель, приміщень для проведення  |     |
|    |зустрічей з виборцями            |     |
|-------+---------------------------------------------+----------|
| 3.3.5 |виготовлення (оренда) рекламних щитів    |     |
|-------+---------------------------------------------+----------|
| 3.3.6 |послуги зв'язку:               |     |
|-------+---------------------------------------------+----------|
|3.3.6.1|послуги електрозв'язку            |     |
|-------+---------------------------------------------+----------|
|3.3.6.2|послуги поштового зв'язку          |     |
|-------+---------------------------------------------+----------|
| 3.4 |Інші витрати на передвиборну агітацію    |     |
|-----------------------------------------------------+----------|
|Усього використано коштів з рахунку виборчого фонду |     |
|(3.1 + 3.2 + 3.3 + 3.4)               |     |
|-----------------------------------------------------+----------|
|Залишок коштів на рахунку виборчого фонду      |     |
|в тому числі: сума штрафних санкцій, перерахованих  |     |
|виконавцями за укладеними угодами          |     |
------------------------------------------------------------------
 
             Звіт подано "___" ____________ 2006 року
 
 Розпорядник      ______________   _______________________
 виборчого фонду     (підпис)     (прізвище та ініціали)
 
             М. П.
 
 
              РОЗШИФРОВКА
       до звіту про надходження та використання
      коштів виборчого фонду місцевої організації
     політичної партії (виборчого блоку політичних
    партій), кандидата на посаду сільського, селищного,
       міського голови, кандидата у депутати в
         одномандатному виборчому окрузі
 
     1. Відомості про перерахування коштів місцевих
          організацій партії (блоку)
 
------------------------------------------------------------------
|  Дата   | Номер |Платник| Код  | Адреса | Номер |Сума,|
|перерахування|розрахун-|(повна |платника| місця |рахунку |грн. |
|  коштів  | кового |назва) |(ЄДРПОУ)| знахо- |платника|   |
|       |документа|    |    | дження |    |   |
|       |     |    |    |платника|    |   |
|-------------+---------+-------+--------+--------+--------+-----|
|   1   |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  | 7 |
|-------------+---------+-------+--------+--------+--------+-----|
|       |     |    |    |    |    |   |
|-------------+---------+-------+--------+--------+--------+-----|
|       |     |    |    |    |    |   |
|-------------+---------+-------+--------+--------+--------+-----|
|       |     |    |    |    |    |   |
|-------------+---------+-------+--------+--------+--------+-----|
|       |     |    |    |    |    |   |
|----------------------------------------------------------+-----|
|Усього перераховано коштів                |   |
------------------------------------------------------------------
 
       2. Відомості про надходження на рахунок
    виборчого фонду власних коштів кандидата на посаду
    сільського, селищного, міського голови, кандидата
      у депутати в одномандатному виборчому окрузі
 
------------------------------------------------------------------
|Дата надходження коштів |  Номер розрахункового  |Сума, грн. |
|            |     документа     |      |
|------------------------+---------------------------+-----------|
|      1      |       2       |   3   |
|------------------------+---------------------------+-----------|
|            |              |      |
|------------------------+---------------------------+-----------|
|            |              |      |
|------------------------+---------------------------+-----------|
|            |              |      |
|------------------------+---------------------------+-----------|
|            |              |      |
|----------------------------------------------------+-----------|
|Усього надійшло коштів               |      |
------------------------------------------------------------------
 
    3. Відомості про надходження на рахунок виборчого
       фонду добровільних внесків фізичних осіб
 
------------------------------------------------------------------
|  Дата  |  Номер   |Прізвище,|  Дата  | Адреса |Сума,|
|надходження|розрахункового| ім'я та |народження| місця  | грн.|
| внесків | документа  |  по  | платника |проживання|   |
|      |       |батькові |     | платника |   |
|      |       |платника |     |     |   |
|-----------+--------------+---------+----------+----------+-----|
|   1   |   2    |  3  |  4   |  5   | 6 |
|-----------+--------------+---------+----------+----------+-----|
|      |       |     |     |     |   |
|-----------+--------------+---------+----------+----------+-----|
|      |       |     |     |     |   |
|-----------+--------------+---------+----------+----------+-----|
|      |       |     |     |     |   |
|-----------+--------------+---------+----------+----------+-----|
|      |       |     |     |     |   |
|----------------------------------------------------------+-----|
|Усього надійшло добровільних внесків           |   |
------------------------------------------------------------------
 
     4. Відомості про перерахування штрафних санкцій
        виконавцями за укладеними угодами
 
------------------------------------------------------------------
|Дата  | Номер |Викона-|  Код  |Реквізити |Призначен-|Сума,|
|перера- |розрахун-| вець |виконавця| угоди  |ня платежу|грн. |
|хування | кового |(повна |(ЄДРПОУ) | (дата  |     |   |
|штрафних|документа|назва) |     |укладання,|     |   |
|санкцій |     |    |     | номер та |     |   |
|    |     |    |     | предмет |     |   |
|    |     |    |     | угоди) |     |   |
|--------+---------+-------+---------+----------+----------+-----|
|  1  |  2  |  3  |  4  |  5   |   6  | 7 |
|--------+---------+-------+---------+----------+----------+-----|
|    |     |    |     |     |     |   |
|--------+---------+-------+---------+----------+----------+-----|
|    |     |    |     |     |     |   |
|--------+---------+-------+---------+----------+----------+-----|
|    |     |    |     |     |     |   |
|--------+---------+-------+---------+----------+----------+-----|
|    |     |    |     |     |     |   |
|----------------------------------------------------------+-----|
|Усього перераховано штрафних санкцій           |   |
------------------------------------------------------------------
 
      5. Відомості про повернення фізичним особам
       внесків, що надійшли до виборчого фонду
 
------------------------------------------------------------------
|  Дата  | Номер |Прізвище,| Дата | Адреса |Призна-|Сума,|
|повернення|розрахун-| ім'я та |народже-| місця  | чення |грн. |
| внесків | кового |  по  | ння  |проживання|платежу|   |
|     |документа| батькові| отриму-|отримувача|    |   |
|     |     | отриму- | вача |     |    |   |
|     |     |  вача |    |     |    |   |
|----------+---------+---------+--------+----------+-------+-----|
|  1   |  2  |  3  |  4  |  5   |  6  | 7 |
|----------+---------+---------+--------+----------+-------+-----|
|     |     |     |    |     |    |   |
|----------+---------+---------+--------+----------+-------+-----|
|     |     |     |    |     |    |   |
|----------+---------+---------+--------+----------+-------+-----|
|     |     |     |    |     |    |   |
|----------+---------+---------+--------+----------+-------+-----|
|     |     |     |    |     |    |   |
|----------------------------------------------------------+-----|
|Усього повернуто добровільних внесків           |   |
------------------------------------------------------------------
 
       6. Відомості про перерахування коштів до
       бюджету Автономної Республіки Крим чи до
         відповідного місцевого бюджету
 
------------------------------------------------------------------
| Дата  | Номер | Особа, від якої був |Рахунок|Призна-|Сума,|
|перераху-|розрахун-|  отриманий внесок  | для | чення |грн. |
| вання | кового |----------------------|зараху-|платежу|   |
| коштів |документа| пріз- | дата |адреса| вання |    |   |
|     |     | вище, |народ-|місця | внеску|    |   |
|     |     | ім'я та|ження |прожи-|  до |    |   |
|     |     |  по  |   |вання | відпо-|    |   |
|     |     |батькові|   |   |відного|    |   |
|     |     |    |   |   |бюджету|    |   |
|---------+---------+--------+------+------+-------+-------+-----|
|  1  |  2  |  3  | 4  |  5 |  6  |  7  | 8 |
|---------+---------+--------+------+------+-------+-------+-----|
|     |     |    |   |   |    |    |   |
|---------+---------+--------+------+------+-------+-------+-----|
|     |     |    |   |   |    |    |   |
|---------+---------+--------+------+------+-------+-------+-----|
|     |     |    |   |   |    |    |   |
|---------+---------+--------+------+------+-------+-------+-----|
|     |     |    |   |   |    |    |   |
|----------------------------------------------------------+-----|
|Усього перераховано коштів                |   |
------------------------------------------------------------------
 
    7. Відомості про використання коштів виборчого фонду
 
------------------------------------------------------------------
| Дата |  Номер   |Отримувач|  Код  |Призначення| Сума, |
|платежу |розрахункового| (повна |отримувача| платежу | грн. |
|    | документа  | назва) | (ЄДРПОУ) |      |    |
|--------+--------------+---------+----------+-----------+-------|
|  1  |   2    |  3  |  4   |   5   |  6  |
|--------+--------------+---------+----------+-----------+-------|
|    |       |     |     |      |    |
|--------+--------------+---------+----------+-----------+-------|
|    |       |     |     |      |    |
|--------+--------------+---------+----------+-----------+-------|
|    |       |     |     |      |    |
|--------+--------------+---------+----------+-----------+-------|
|    |       |     |     |      |    |
|--------------------------------------------------------+-------|
|Усього використано коштів                |    |
------------------------------------------------------------------
 
     8. Відомості про повернення коштів виконавцями
           за укладеними угодами
 
------------------------------------------------------------------
| Дата | Номер |Виконавець|  Код  |Реквізити | Призна- |Сума,|
|повер-|розрахун-| (повна |виконавця| угоди  | чення |грн. |
| нення| кового | назва) |(ЄДРПОУ) | (дата  | платежу |   |
|коштів|документа|     |     |укладання,|     |   |
|   |     |     |     | номер та |     |   |
|   |     |     |     | предмет |     |   |
|   |     |     |     | угоди) |     |   |
|------+---------+----------+---------+----------+---------+-----|
| 1  |  2  |  3   |  4  |  5   |  6  | 7 |
|------+---------+----------+---------+----------+---------+-----|
|   |     |     |     |     |     |   |
|------+---------+----------+---------+----------+---------+-----|
|   |     |     |     |     |     |   |
|------+---------+----------+---------+----------+---------+-----|
|   |     |     |     |     |     |   |
|------+---------+----------+---------+----------+---------+-----|
|   |     |     |     |     |     |   |
|----------------------------------------------------------+-----|
|Усього повернуто коштів                  |   |
------------------------------------------------------------------
 
     9. Відомості про перерахування невикористаного
    залишку коштів з рахунку виборчого фонду на поточний
     рахунок місцевої організації партії (місцевих
      організацій партій, що входять до блоку) або
      до бюджету Автономної Республіки Крим чи до
       відповідного місцевого бюджету в разі
         неприйняття в установлені строки
            відповідного рішення
 
------------------------------------------------------------------
|  Дата   |  Номер  |Отримувач| Номер  |Призначення|Сума,|
|перерахування| розрахун- | (назва) | рахунку | платежу |грн. |
|  залишку  | кового  |     |отримувача|      |   |
|  коштів  | документа |     |     |      |   |
|-------------+-----------+---------+----------+-----------+-----|
|   1   |   2   |  3  |  4   |   5   | 6 |
|-------------+-----------+---------+----------+-----------+-----|
|       |      |     |     |      |   |
|-------------+-----------+---------+----------+-----------+-----|
|       |      |     |     |      |   |
|-------------+-----------+---------+----------+-----------+-----|
|       |      |     |     |      |   |
|-------------+-----------+---------+----------+-----------+-----|
|       |      |     |     |      |   |
|----------------------------------------------------------+-----|
|Усього перераховано коштів                |   |
------------------------------------------------------------------
 
 Розпорядник      ______________   _______________________
 виборчого фонду     (підпис)     (прізвище та ініціали)
 
{ Додаток із змінами, внесеними згідно з Постановою Центральної
виборчої комісії N 538 ( v0538359-06 ) від 13.02.2006 }
 
 Секретар Центральної виборчої комісії          С.ДУБОВИК

<< Главная страницаУкраина онлайн