Архив. Законодательство Украины

 

Архів сайту. Оновлення.

Про внесення змін до розпорядження Державної комісії з регулювання ринків фінансових послуг України від 29.12.2003 N 188

Державна комісія з регулювання ринків фінансових послуг України (ДК ринків фінансових послуг)

Розпорядження № 5227 від 29.12.2005

<< Главная страница

       ДЕРЖАВНА КОМІСІЯ З РЕГУЛЮВАННЯ РИНКІВ
          ФІНАНСОВИХ ПОСЛУГ УКРАЇНИ
 
          Р О З П О Р Я Д Ж Е Н Н Я
 
            29.12.2005 N 5227
 
                   Зареєстровано в Міністерстві
                   юстиції України
                   31 січня 2006 р.
                   за N 83/11957
 
 
    Про внесення змін до розпорядження Державної комісії
     з регулювання ринків фінансових послуг України
            від 29.12.2003 N 188
 
 
   Відповідно до Закону України "Про фінансові послуги  та
державне регулювання ринків фінансових  послуг" ( 2664-14 ),
Положення про Державну комісію з регулювання ринків фінансових
послуг  України, затвердженого Указом   Президента  України
від 04.04.2003 N 292 ( 292/2003 ), Державна комісія з регулювання
ринків фінансових послуг України П О С Т А Н О В И Л А:
 
   1. Унести до розпорядження Державної комісії з регулювання
ринків фінансових послуг України від 29.12.2003 N 188 ( z0240-04 )
"Про встановлення плати за видачу ліцензій", зареєстрованого в
Міністерстві юстиції України  23.02.2004  за  N  240/8839
(із змінами), такі зміни:
 
   1.1. Пункт  1  після слів "крім ліцензії на проведення
конкретного виду страхування" доповнити словами "та ліцензії на
провадження діяльності з адміністрування недержавних пенсійних
фондів".
 
   1.2. Доповнити пункт 1 новим абзацом такого змісту:
   "Установити, що плата за видачу ліцензії на провадження
діяльності з  адміністрування  недержавних  пенсійних  фондів
сплачується при її одержанні одноразово в розмірі 30 000 грн".
 
   1.3. У додатку 1 до розпорядження позицію 1 виключити.
У зв'язку з цим позиції 2-8 уважати відповідно позиціями 1-7.
 
   2. Заступнику  Голови  (Левченко  В.П.)  та  Юридичному
департаменту (Чурсін О.В.) забезпечити подання цього розпорядження
до Міністерства юстиції України для державної реєстрації.
 
   3. Управлінню організаційно-аналітичного забезпечення роботи
керівника  (Шевченко  Т.М.)  забезпечити  опублікування цього
розпорядження в засобах масової інформації після його державної
реєстрації.
 
   4. Контроль за виконанням цього розпорядження покласти на
заступника Голови згідно з розподілом обов'язків.
 
 Голова Комісії                      В.Суслов
 
                   Протокол засідання Комісії
                   від      2005 р. N

<< Главная страницаУкраина онлайн