Архив. Законодательство Украины

 

Архів сайту. Оновлення.

Про подання документів, що підтверджують проведення сертифікації транспортних засобів, які ввозяться громадянами для вільного обігу

Державний митний комітет України (Держмитслужба)

Лист № 11/2-10/16842-ЕП від 29.12.2005

<< Главная страница

         ДЕРЖАВНА МИТНА СЛУЖБА УКРАЇНИ

               Л И С Т
 
         29.12.2005 N 11/2-10/16842-ЕП
 
                   Начальникам регіональних
                   митниць
                   Начальникам митниць
 
 
       Про подання документів, що підтверджують
     проведення сертифікації транспортних засобів,
      які ввозяться громадянами для вільного обігу
 
 
   Згідно з частиною другою статті 5 Закону України "Про порядок
ввезення  (пересилання)  в  Україну,  митного  оформлення  й
оподаткування особистих речей, товарів та транспортних засобів, що
ввозяться (пересилаються) громадянами на митну територію України"
( 2681-14 ) із змінами, внесеними Законом України від 30.11.05
N 3151-IV ( 3151-15 ) "Про внесення змін до Закону України "Про
деякі питання ввезення на митну територію України транспортних
засобів"", транспортні засоби за кодами 8701, 8702, 8703, 8704,
8705  Української  класифікації  товарів  зовнішньоекономічної
діяльності  ( 2371г-14 ) як нові, так і такі, що були у
користуванні,  які  ввозяться  на  митну  територію  України
громадянами, підлягають обов'язковій сертифікації відповідно до
законодавства України. Документи, що засвідчують відповідність
транспортних засобів вимогам технічних регламентів та національних
стандартів, подаються митним органам під час митного оформлення
транспортних засобів з метою вільного обігу та уповноваженим в
Україні органам під час реєстрації транспортних засобів, якщо вони
підлягають реєстрації.
 
   Відповідно до пункту 14 частини першої статті 1 Митного
кодексу України ( 92-15 ) під митним оформленням розуміється
виконання  митним  органом дій (процедур), які пов'язані із
закріпленням результатів митного контролю товарів і транспортних
засобів, що переміщуються через митний кордон України, і мають
юридичне значення для подальшого використання цих товарів і
транспортних засобів.
 
   Пунктом 9 Правил ввезення транспортних засобів на територію
України, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від
31.05.94 N 341 ( 341-94-п ), встановлено, що ввезені в Україну
транспортні засоби реєструються в органах Державтоінспекції на
підставі належним чином оформлених і виданих митними органами
посвідчень про реєстрацію транспортних засобів (для громадян).
 
   Згідно з пунктом 30 Правил державної реєстрації та обліку
автомобілів, автобусів, а також самохідних машин, сконструйованих
на шасі автомобілів, мотоциклів усіх типів, марок і моделей,
причепів, напівпричепів та мотоколясок, затверджених постановою
Кабінету Міністрів України від 07.09.98 N 1388 ( 1388-98-п ),
транспортні засоби (вузли і агрегати, що мають ідентифікаційні
номери), ввезені в  Україну  фізичними  особами,  підлягають
реєстрації на підставі заяв власників і виданих митними органами
посвідчень на їх реєстрацію в підрозділах ДАІ.
 
   Крім того, пунктом 9 цих Правил ( 1388-98-п ) встановлено, що
реєстрація придбаних нових транспортних засобів проводиться за
умови відповідності конструкції і технічного стану даної марки
(моделі)  транспортного  засобу  обов'язковим вимогам норм і
стандартів, які діють в Україні, що підтверджується сертифікатом
відповідності або свідоцтвом про визнання іноземного сертифіката.
Відомості про наявність сертифіката відповідності або свідоцтва
про  визнання  іноземного  сертифіката  надаються  управлінню
Державтоінспекції  МВС  Держстандартом  з  Єдиного  реєстру
сертифікованої в Україні продукції. У разі відсутності інформації
в підрозділі ДАІ про сертифікацію нового транспортного засобу, що
реєструється, копію зазначених сертифіката або свідоцтва подає
власник транспортного засобу.
 
   Порядком здійснення митного контролю та митного оформлення
окремих транспортних засобів, що ввозяться громадянами на митну
територію України, затвердженим наказом Держмитслужби України від
12.10.01 N 664 ( z0949-01 ) і зареєстрованим в Міністерстві
юстиції України 14.11.01 за N 949/6140, а також Правилами митного
оформлення транспортних засобів, номерних вузлів та агрегатів, що
переміщуються через митний кордон України, затверджених наказом
Держмитслужби  України  від 25.06.99 N 393 ( z0516-99 ) і
зареєстрованих в Міністерстві  юстиції  України  29.07.99  за
N 516/3809, передбачено здійснення окремих форм митного контролю
при оформленні Посвідчення на реєстрацію транспортного засобу в
органах ДАІ МВС України на транспортні засоби, які ввозяться
громадянами на митну територію України для вільного обігу.
 
   Аналогічні положення містяться у Правилах митного контролю та
митного  оформлення  транспортних  засобів,  що переміщуються
громадянами через митний кордон України, затверджених наказом
Держмитслужби  України від 17.11.05 N 1118 ( z1428-05 ) і
зареєстрованих в Міністерстві  юстиції  України  25.11.05  за
N 1428/11708, які набирають чинності 05.03.06.
 
   Таким чином,  оформлення  митним  органом Посвідчення на
реєстрацію транспортного засобу в органах ДАІ МВС України є
завершальним  етапом здійснення митного контролю транспортних
засобів, які ввозяться громадянами на митну територію України для
вільного обігу.
 
   Враховуючи викладене, вважаємо за можливе вимагати подання
документів, що засвідчують відповідність транспортних засобів
вимогам технічних регламентів та національних стандартів, митним
органам під час оформлення Посвідчення на реєстрацію транспортного
засобу в органах ДАІ МВС України на транспортні засоби, які
ввозяться громадянами на митну територію України для вільного
обігу.
 
 Перший заступник
 Голови Служби                     О.О.Федоров
 


<< Главная страницаУкраина онлайн