Архив. Законодательство Украины

 

Архів сайту. Оновлення.

Про затвердження формату електронної форми інформації, яка подається адміністраторами недержавних пенсійних фондів до Державної комісії з регулювання ринків фінансових послуг України для оприлюднення

Державна комісія з регулювання ринків фінансових послуг України (ДК ринків фінансових послуг)

Розпорядження № 5228 від 29.12.2005

<< Главная страница

       ДЕРЖАВНА КОМІСІЯ З РЕГУЛЮВАННЯ РИНКІВ
          ФІНАНСОВИХ ПОСЛУГ УКРАЇНИ
 
          Р О З П О Р Я Д Ж Е Н Н Я
 
            29.12.2005 N 5228
 
 
      Про затвердження формату електронної форми
   інформації, яка подається адміністраторами недержавних
    пенсійних фондів до Державної комісії з регулювання
    ринків фінансових послуг України для оприлюднення
 
 
   Відповідно до вимог статті 14 та пункту 17 статті 28 Закону
України "Про фінансові послуги та державне регулювання ринків
фінансових послуг" ( 2664-14 ), абзацу 2 пункту 3.1.1 Положення
про оприлюднення інформації про діяльність недержавного пенсійного
фонду, затвердженого розпорядженням Держфінпослуг від 16 грудня
2004 р. N 3100 ( z1672-04 ) та зареєстрованого в Міністерстві
юстиції України 30.12.2004 р. за N 1672/10271, а також з метою
удосконалення  державного  регулювання  та  нагляду  у сфері
недержавного  пенсійного  забезпечення  Державна  комісія  з
регулювання ринків     фінансових    послуг    України
П О С Т А Н О В И Л А:
 
   1. Затвердити формат електронної форми  інформації,  яка
подається  адміністраторами  недержавних  пенсійних фондів до
Державної комісії з регулювання ринків фінансових послуг України
для оприлюднення (додається).
 
   2. Управлінню організаційно-аналітичного забезпечення роботи
керівника (Шевченко  Т.М.)  забезпечити  опублікування  цього
розпорядження  у  засобах  масової  інформації та розмістити
електронні форми інформації у затвердженому пунктом 1 цього
розпорядження  форматі  на  офіційному  сайті  Держфінпослуг
www.dfp.gov.ua.
 
   3. Контроль за виконанням розпорядження покласти на члена
Комісії  -  директора  Департаменту  нагляду за недержавними
пенсійними фондами.
 
 Голова Комісії                      В.Суслов
 
                   Протокол засідання Комісії
                   від 29 грудня 2005 р. N 191
 
 
                   ЗАТВЕРДЖЕНО
                   Розпорядження Державної
                   комісії з регулювання ринків
                   фінансових послуг України
                   29.12.2005 N 5228
 
 
               ФОРМАТ
      електронної форми інформації, яка подається
     адміністраторами недержавних пенсійних фондів
      до Державної комісії з регулювання ринків
      фінансових послуг України для оприлюднення
 
 
   Електронна форма інформації, що подається  до  Державної
комісії  з регулювання ринків фінансових послуг України для
оприлюднення (далі - електронна форма),  складається  шляхом
заповнення українською мовою форм, передбачених Положенням про
оприлюднення інформації про діяльність недержавного пенсійного
фонду, затвердженого розпорядженням Держфінпослуг від 16 грудня
2004 р. N 3100 ( z1672-04 ) та зареєстрованого в Міністерстві
юстиції України 30.12.2004 р. за N 1672/10271 (далі - Положення),
за допомогою програмних засобів, які забезпечують формування
файлів даних, відповідно до цього розпорядження, у форматі *.pdf.
 
   При формуванні  файлів  електронної форми інформації, що
підлягає оприлюдненню, повинні виконуватись такі загальні правила:
 
   1. Дані кожної форми повинні зберігатись окремим файлом.
   Ім'я файла повинне мати такий формат:
   код форми _ код установи _Y рік . pdf 
   Де код форми - код форми:
   "BL" - форма 2 "Баланс", складена відповідно до Положення
(стандарту)  бухгалтерського обліку 2 "Баланс", затвердженого
наказом Міністерства фінансів України від 31 березня 1999 року
N 87 ( z0396-99 ) та зареєстрованого в Міністерстві юстиції
України 21 червня 1999 року за N 396/3689;
   "FR" - форма 3 "Звіт про фінансові результати", складена
відповідно до Положення (стандарту) бухгалтерського обліку 3 "Звіт
про фінансові результати", затвердженого наказом Міністерства
фінансів України від 31 березня 1999 року N 87 ( z0397-99 ) та
зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 21 червня 1999 року
за N 397/3690;
   "INFPR" -  інформаційний проспект недержавного пенсійного
фонду, складений  відповідно  до  додатка  1  до  Положення
( z1672-04 );
   "INVEST" - відомості про  об'єкти  інвестування  активів
пенсійного фонду та зміни чистої вартості активів і чистої
вартості одиниці пенсійних внесків,  складені  відповідно  до
додатка 2 до Положення ( z1672-04 );
   "AUD" -  висновок  аудитора  (аудиторської  фірми)  за
результатами аудиторської перевірки пенсійного фонду.
   код установи - код фінансової установи в Державному реєстрі
фінансових установ.
   Приклад:
   BL_13100023Y05.pdf
 
 Заступник Голови                    В.Левченко

<< Главная страницаУкраина онлайн