Архив. Законодательство Украины

 

Архів сайту. Оновлення.

Щодо оподаткування доходів резидента Російської Федерації від авторських прав

Державна податкова адміністрація України (ДПА)

Лист № 13357/6/12-0116 від 30.12.2005

<< Главная страница

       ДЕРЖАВНА ПОДАТКОВА АДМІНІСТРАЦІЯ УКРАЇНИ

               Л И С Т
 
         30.12.2005 N 13357/6/12-0116
 
 
   Державна податкова адміністрація України розглянула лист щодо
оподаткування  доходів  резидента  Російської  Федерації  від
авторських прав і повідомляє наступне.
 
   Положення статті  12 Угоди між Урядом України і Урядом
Російської Федерації про уникнення  подвійного  оподаткування
доходів і майна та попередження ухилень від сплати податків від
8 лютого 1995 р. ( 643_599 ) не можуть трактуватися як такі, що
надають платнику податку право вибору, в якій саме з двох
договірних держав буде здійснюватися оподаткування одержаного
доходу.
 
  Відповідно до положень п. 2 статті 12 Угоди ( 643_599 )
країна, в якій виникають доходи від авторських прав і ліцензій
(роялті), має право на оподаткування таких доходів, але це право
обмежується ставкою 10% загальної суми роялті. При цьому, країна,
резидентом  якої  є  платник  податку,  також має право на
оподаткування такого виду доходу (п. 1 статті 12) з урахуванням
податку, сплаченого в країні-джерелі доходу (стаття 22 Угоди).
 
   Тобто згідно з вищезгаданими положеннями Угоди ( 643_599 ) та
відповідно до Порядку звільнення (зменшення) від оподаткування
доходів із джерелом їх походження з України згідно з міжнародними
договорами України про  уникнення  подвійного  оподаткування,
затвердженого Постановою  Кабінету  Міністрів  України  від
6 травня 2001 р. N 470 ( 470-2001-п ), підприємство, що є
резидентом України, під час виплати роялті на користь іноземного
суб'єкта господарювання, який є резидентом Росії, зобов'язане
утримувати податок у розмірі 10% від загальної суми роялті, що
сплачуються, при наявності письмового підтвердження,  виданого
Федеральною податковою службою Російської Федерації (до цього -
Міністерством Російської Федерації з податків та зборів), про те,
що  вищезгадане підприємство є резидентом Росії у розумінні
застосування вищезгаданої Угоди.
 
   За відсутності такого підтвердження доходи нерезидента у
вигляді роялті із джерелом їх походження з України підлягають
оподаткуванню за ставкою 15% (пп. 1.21, 1.30, 2.1.2, 13.1 та 13.2
Закону України  "Про  оподаткування  прибутку  підприємств"
( 334/94-ВР ).
 
   Що стосується питання звітності, то згідно з  Порядком,
затвердженим наказом ДПА України від 16 січня 1998 р. N 28
( z0056-98 ), доход у вигляді роялті, виплачений на користь
нерезидента, відображається у рядку 2 Звіту про виплачені доходи,
утримання та внесення до бюджету податку на доходи нерезидентів: у
колонці 3 відображається сума доходу; у колонці 4 - ставка податку
за законом (15%); у колонці 5 - ставка податку за міжнародним
договором (у вашому випадку - 10%); у колонці 6 - відображається
податок з доходу, який обчислюється шляхом множення колонки 3 на
колонку 4 (у разі оподаткування за ставкою податку за законом -
15%) або на колонку 5 (у разі застосування міжнародного договору -
10%).
 
 Заступник голови ДПА України               С.Лекарь

<< Главная страницаУкраина онлайн