Архив. Законодательство Украины

 

Архів сайту. Оновлення.

Щодо забезпечення високого рівня організації зимової екзаменаційної сесії та недопущення випадків порушення порядку проведення семестрового контролю

Міністерство освіти і науки України (МОН)

Лист № 1/9-761 від 30.12.2005

<< Главная страница

        МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

               Л И С Т
 
           30.12.2005 N 1/9-761
 
                   Ректорам (директорам)
                   вищих навчальних закладів
 
 
   У зв'язку з наближенням зимової екзаменаційної сесії у вищих
навчальних закладах, Міністерство освіти і науки звертається до
керівників вищих навчальних закладів усіх рівнів акредитації
незалежно  від підпорядкування і форм власності з проханням
забезпечити високий рівень її організації та недопущення випадків
порушення порядку проведення семестрового контролю.
 
   Насамперед, звертаємо увагу на те, що відповідно до Положення
про організацію навчального процесу у вищих навчальних закладах,
затвердженого наказом    Міністерства    освіти   України
від 02.06.1993 року N 161 ( z0173-93  ),  необхідно  чітко
дотримуватись  термінів  проведення семестрового контролю, що
встановлені навчальним планом. Забезпечити  дотримання  права
студента щодо повторного складання екзаменів з кожної дисципліни
не більше двох разів: один раз - викладачу, другий - комісії, яка
створюється деканом факультету (завідувачем відділення).
 
   Не допускати випадків плати за перескладання екзаменів та
пропуски занять, оскільки така послуга не передбачена Переліком
платних  послуг,  які  можуть  надаватися  державними вищими
навчальними закладами.
 
   Міністерство просить також вжити заходів щодо недопущення під
час сесії проявів службових зловживань і хабарництва. Для цього
слід організувати систематичний контроль за ходом екзаменаційної
сесії,  залучивши  до  цієї  роботи  органи  студентського
самоврядування. У  ректораті,  на  факультетах,  відділеннях,
забезпечити функціонування телефонів довіри, скриньок для звернень
тощо.
 
   Просимо також довести до відома студентів, викладачів та
громадськості регіону, що на час екзаменаційної сесії (з 10 січня
по 8  лютого  2006  року)  в  міністерстві  функціонуватиме
консультаційний телефон: 486-13-16.
 
   Про виявлені порушення та вжиті заходи щодо усунення їх
негативних наслідків просимо оперативно інформувати міністерство.
 
 Міністр                      С.М.Ніколаєнко

<< Главная страницаУкраина онлайн