Архив. Законодательство Украины

 

Архів сайту. Оновлення.

Про розгляд звернення щодо заповнення Звіту про фінрезультати

Міністерство фінансів України (Мінфін)

Лист № 31-34000-30-25/28943 від 30.12.2005

<< Главная страница

         МІНІСТЕРСТВО ФІНАНСІВ УКРАЇНИ

               Л И С Т
 
        30.12.2005 N 31-34000-30-25/28943
 
 
       Про розгляд звернення щодо заповнення
           Звіту про фінрезультати
 
 
   Управління методології бухгалтерського обліку на запит щодо
відображення у фінансовій звітності операції страхової діяльності
повідомляє.
 
   Відповідно до Інструкції про застосування Плану рахунків
бухгалтерського  обліку  активів,  капіталу,  зобов'язань  і
господарських операцій підприємств і організацій ( z0893-99 ),
затвердженої наказом Міністерства фінансів  України  від  30
листопада 1999 р. N 291 ( z0892-99 ), щомісячно сальдо субрахунка
705 "Перестрахування" відноситься на субрахунок 703 "Дохід від
реалізації робіт і послуг", тобто дані субрахунка 705 враховуються
для визначення показника "Дохід (виручка) від реалізації продукції
(товарів,  робіт, послуг)" у рядку 010 Звіту про фінансові
результати (форма N 2 ( z0397-99 ).
 
   Порівняння показників  звітності,  що  не  віднесена  до
фінансової,  у  нормативно-методичних  документах Міністерства
фінансів України відповідно до частини 2 статті шостої Закону
України  "Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в
Україні" ( 996-14 ) не наводиться.
 
 Начальник управління                 В.Пархоменко

<< Главная страницаУкраина онлайн