Архив. Законодательство Украины

 

Архів сайту. Оновлення.

Про внесення змін до постанови Кабінету Міністрів України від 17 грудня 2003 р. N 1949

Кабінет Міністрів України

Постанова № 1303 від 30.12.2005

<< Главная страница

          КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ

            П О С Т А Н О В А
          від 30 грудня 2005 р. N 1303
                Київ
 
         Про внесення змін до постанови
          Кабінету Міністрів України
          від 17 грудня 2003 р. N 1949
 
 
   Кабінет Міністрів України п о с т а н о в л я є:
 
   Внести до  постанови  Кабінету  Міністрів  України  від
17 грудня 2003 р. N 1949 ( 1949-2003-п ) "Про перелік лікарських
засобів та виробів медичного призначення, операції з продажу яких
звільняються від обкладення  податком  на  додану  вартість"
(Офіційний вісник України, 2003 р., N 51, ст. 2690) зміни, що
додаються.
 
 
   Прем'єр-міністр України              Ю.ЄХАНУРОВ
 
   Інд. 28
 
 
                     ЗАТВЕРДЖЕНО
               постановою Кабінету Міністрів України
                 від 30 грудня 2005 р. N 1303
 
               ЗМІНИ,
          що вносяться до постанови
          Кабінету Міністрів України
          від 17 грудня 2003 р. N 1949
             ( 1949-2003-п )
 
 
   1. У вступній частині постанови слова і цифри "пункту 49
статті 80 Закону України "Про Державний бюджет України  на
2004 рік" та" виключити.
 
   2. У  переліку  лікарських засобів та виробів медичного
призначення, операції з продажу яких звільняються від обкладення
податком на додану вартість, затвердженого зазначеною постановою:
 
   1) включити до переліку такі позиції:
 
"5208 11 10 00* Тканини бавовняні полотняного переплетення, з
        вмістом бавовни 85 мас. % у суміші або більше,
        невибілені (сурові), з поверхневою щільністю не
        більш як 100 г/ кв. м, для виготовлення медичних
        перев'язувальних матеріалів, бандажів та марлі;
 
5208 21 10 00* Тканини бавовняні полотняного переплетення, з
        вмістом бавовни 85 мас. % у суміші або більше,
        вибілені, з поверхневою щільністю не більш як
        100 г/ кв. м, для виготовлення медичних
        перев'язувальних матеріалів, бинтів та медичної
        марлі";
 
"8421 39 98 00* Обладнання для фільтрування або очищення інших
        газів";
 
"8423 10 90 00* Ваги для зважування людей, включаючи ваги для
        зважування немовлят";
 
"9027 20 10 10* Хроматографи газові";
 
"3307 90 00 00 Розчини для догляду за контактними лінзами та
        аналогічними виробами";
 
"9001 30 00 00 Лінзи контактні";
 
"9003*     Оправи та арматура для окулярів або аналогічних
        виробів та їх частини, крім дорогоцінних
        металів";
 
   2) виключити у позиціях:
 
"7017*     Посуд лабораторний, гігієнічний або
        фармацевтичний, скляний, градуйований або
        неградуйований **" позначку "**";
 
"8421 19 91 00* Центрифуги, що використовуються в лабораторіях,
        для закладів охорони здоров'я" слова "для
        закладів охорони здоров'я";
 
"8421 29 90 00* Обладнання для фільтрування або очищення
        рідин **" позначку "**";
 
"8421 39 30 00* Обладнання для фільтрації або очищення
        повітря **" позначку "**";
 
"9010 10 00 00* Апаратура й обладнання для автоматичного
        проявлення чи для автоматичного друку проявлених
        плівок для закладів охорони здоров'я" слова "для
        закладів охорони здоров'я";
 
"9011 10 90 00* Мікроскопи стереоскопічні: ЛОР, офтальмологічні,
        травматологічні, нейрохірургічні тощо **"
        позначку "**";
 
"9011 20 90 00* Мікроскопи мікрофотографічні **" позначку "**";
 
"9011 80 00 00* Інші мікроскопи **" слово "Інші" та позначку
        "**";
 
"9027 90 10 00* Мікротоми **" позначку "**";
 
"9030 10 90 00* Прилади та апарати для вимірювання та виявлення
        іонізуючого випромінювання для закладів охорони
        здоров'я **" позначку "**";
 
"9032 10 91 00* Термостати з електричним пусковим пристроєм **"
        позначку "**";
 
"9402 90 00 00* Меблі медичні, хірургічні **" позначку "**";
 
"9018 19 10 00 Прилади для відстеження двох або більше
        параметрів **" позначку "**";
 
"9018 90 85 10 Прилади для вливання розчинів (медичні) для
        закладів охорони здоров'я" слова "для закладів
        охорони здоров'я";
 
"9027 20 10 90* Інші хроматографи **" слово "Інші" та позначку
        "**";
 
"9022 90 90 00* Інша апаратура для використання в медицині **"
        слово "Інші" та позначку "**";
 
"9027 30 00 90* Інші спектрофотометри **" слово "Інші" та
        позначку "**";
 
3) позицію
 
"9018 12 00 00 Апарати діагностичні для ультразвукових
        обстежень (сканери)"
 
доповнити словами "та їх складові частини";
 
4) у позиції
 
"9018 90 85 90 Інші прилади, що використовуються в медицині,
        хірургії, стоматології; пристрої для
        відсмоктування та вливання, кало- та
        сечоприймачі":
 
   доповнити позицію словами "контрацептиви внутрішньоматкові";
 
   слово "Інші" виключити;
 
   5) у позиції:
 
"9027 80 11*  Електронні pH-метри, rH-метри **"
 
   доповнити позицію словами "та інші апарати для вимірювання
електропровідності (медичні)";
 
   позначку "**" виключити.

<< Главная страницаУкраина онлайн