Архив. Законодательство Украины

 

Архів сайту. Оновлення.

Про затвердження та надання чинності стандартам Мінвуглепрому України

Мiнiстерство вугiльної промисловостi України (Мінвуглепром)

Наказ № 145 від 30.12.2005

<< Главная страница

      МІНІСТЕРСТВО ВУГІЛЬНОЇ ПРОМИСЛОВОСТІ УКРАЇНИ

              Н А К А З
 
            30.12.2005 N 145
 
 
        Про затвердження та надання чинності
         стандартам Мінвуглепрому України
 
 
   З метою забезпечення виконання постанови Кабінету Міністрів
України від 6 липня 2002 р. N 939 ( 939-2002-п ) "Про затвердження
Програми підвищення безпеки праці на вугільних шахтах", постанови
Кабінету Міністрів України від 28 травня  2004  р.  N  687
( 687-2004-п  ) "Про затвердження Порядку проведення огляду,
випробування та експертного обстеження (технічного діагностування)
машин, механізмів,   устаткувань   підвищеної   небезпеки",
НПАОП 10.0-1.01-05  "Правила  безпеки  у  вугільних  шахтах"
( z0327-05 ) Н А К А З У Ю:
 
   1. Затвердити та з 1 квітня 2006 року надати чинності
стандартам Мінвуглепрому України:  СОУ  10.1.00171144.005-2005
"Круті  та крутопохилі пласти. Проведення гірничих робіт на
пластах, небезпечних за  раптовими  обваленнями  (висипаннями)
вугілля",  СОУ  10.1.00174094.003:2005  "Жорстке  армування
вертикальних стволів   шахт.   Вимоги   до   контролю",
СОУ 10.1.00174094.004-2005 "Перекриття вертикальних стволів та
похилих виробок   шахт.   Загальні   технічні   вимоги",
СОУ 10.1.00174094.005-2005  "Устаткування  вертикальних стволів
шахт. Вимоги  до  технічного  обслуговування  і  ремонту"
СОУ 10.1.00174094.006-2005 "Шахтні підвіси пристрої і парашути.
Вимоги до контролю", СОУ 10.1.00174088.011-2005 "Правила ведення
гірничих робіт на пластах, схильних до газодинамічних явищ",
СОУ-Н 10.1.00185755.001-2005 "Настанова з використання комплексу
технологічних операцій та обладнання для зниження втрат вугілля з
відходами на вуглезбагачувальних фабриках".
 
   2. Директорам:  державного   підприємства   "Донбаський
науково-дослідний і проектно-конструкторський вугільний інститут
(ДП ДонНДІ)" Півню Ю.А., в.о. директора відкритого акціонерного
товариства "Науково-дослідний інститут гірничої механіки імені
М.М.Федорова" (ВАТ "НДІГМ ім. М.М.Федорова") Лісовому  Г.М.,
державного Макіївського науково-дослідного інституту з безпеки
робіт в  гірничій  промисловості  (МакНДІ)  Брюханову  О.М.,
Українського  науково-дослідного  та проектно-конструкторського
інституту  зі   збагачення   та   брикетування   вугілля
"УкрНДІвуглезбагачення" Курченко І.П. зареєструвати ці стандарти у
Держспоживстандарті та забезпечити видавництво і розповсюдження їх
серед  організацій  і підприємств вугільної промисловості на
підставі замовлень та оплати.
 
   3. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника
Міністра вугільної промисловості України Фічова В.В.
 
 Міністр                         В.Тополов

<< Главная страницаУкраина онлайн