Архив. Законодательство Украины

 

Архів сайту. Оновлення.

Про діяльність митних ліцензійних складів

Державний митний комітет України (Держмитслужба)

Лист № 11/2-9/16947-ЕП від 30.12.2005

<< Главная страница

         ДЕРЖАВНА МИТНА СЛУЖБА УКРАЇНИ

               Л И С Т
 
         30.12.2005 N 11/2-9/16947-ЕП
 
                   Начальникам регіональних
                   митниць, митниць
 
 
      Про діяльність митних ліцензійних складів
 
 
   На запити суб'єктів господарювання та митних органів, з метою
упередження виникнення конфліктних ситуацій, які можуть виникати
під час здійснення митного контролю та оформлення товарів і
транспортних засобів, які розміщуються на митних ліцензійних
складах (далі - МЛС) розташованих в зоні діяльності іншого митного
органу ніж митний орган на обліку в якому перебуває суб'єкт
підприємницької діяльності власник МЛС, повідомляємо.
 
   1. Відповідно до статті 71 Митного кодексу України від
11.07.02 N 92-IV ( 92-15 ), митне  оформлення  товарів  і
транспортних засобів, що переміщуються через митний кордон України
резидентами (крім громадян), крім випадків переміщення товарів і
транспортних засобів через територію України у режимі транзиту,
здійснюється митними органами, у зонах діяльності яких розташовані
ці резиденти. У випадках, визначених Кабінетом Міністрів України,
митне оформлення в іншому митному органі може здійснюватися за
письмовим погодженням між цим митним органом і митним органом, у
зоні діяльності якого розташований відповідний резидент.
 
   2. Згідно з пунктами 4 та 6 Порядку визначення  місця
здійснення митного оформлення товарів і транспортних засобів, що
переміщуються резидентами та нерезидентами через митний кордон
України, затвердженого Кабінетом Міністрів України від 23.04.03
N 584 ( 584-2003-п ) (далі - Порядок):
 
   2.1. За  письмовим  зверненням  резидента  та  письмовим
погодженням між митним органом, в зоні діяльності якого він
розташований, та митним органом, в  зоні  діяльності  якого
перебувають товари, що підлягають вивезенню або митним органом у
пунктах пропуску через митний кордон України за місцем вивезення
цих товарів митне оформлення товарів може здійснюватися відповідно
митним органом, в зоні діяльності якого перебувають ці товари, або
митним органом у пунктах пропуску через митний кордон України за
місцем вивезення цих товарів. У цьому разі резидент подає митному
органу, в зоні діяльності якого він розташований, лист про
погодження питання стосовно здійснення митного оформлення товарів,
що підлягають вивезенню, з митним органом, в зоні діяльності якого
перебувають товари, або митним органом у пунктах пропуску через
митний кордон України за місцем вивезення цих товарів;
 
   2.2. За  бажанням  резидента  з  дотриманням  положень,
передбачених пунктом 4 цього Порядку ( 584-2003-п ), митне
оформлення товарів, що ввозяться в Україну, може здійснюватися
митним органом, в зоні діяльності якого розташований одержувач
зазначених товарів, або митним органом у пунктах пропуску через
митний кордон України за місцем ввезення цих товарів.
   Тобто, митне оформлення товарів і транспортних засобів, окрім
митного органу, у зоні діяльності якого розташований резидент, за
його  зверненням, може здійснюватись митним органом, в зоні
діяльності якого перебувають ці товари (при вивезенні) або митним
органом, в зоні діяльності якого розташований їх одержувач (при
ввезенні).
 
   3. Відповідно до пунктів 3.1 та 3.3 Положення про відкриття
та експлуатацію митних ліцензійних складів, затвердженого наказом
Держмитслужби України від 31.12.96  N  592  (  z0005-97  )
(зареєстрований в  Міністерстві  юстиції  України 20.01.97 за
N 5/1809) (далі - Положення), зі змінами й доповненнями, особа,
яка має намір відкрити та експлуатувати митний ліцензійний склад,
подає до митниці, в зоні діяльності якої знаходиться склад, заяву
на отримання ліцензії на право відкриття та експлуатації митного
ліцензійного складу. При цьому, митниця перевіряє відомості,
зазначені у поданих документах, та стан складських приміщень на
відповідність вимогам цього Положення.
   Одночасно, пунктом  2.2 Положення про порядок здійснення
перереєстрації митних ліцензійних складів на території України,
затвердженого наказом Держмитслужби України від 05.11.96 N 510
( z0709-96 ) (зареєстрований в Міністерстві юстиції  України
12.12.96 за N 709/1734) (далі - порядок про перереєстрацію)
передбачено, що на першому етапі перереєстрації кожна митниця
здійснює перевірку митних ліцензійних складів, що знаходяться в
зоні її діяльності.
   Із Положення ( z0005-97 ) та порядку про перереєстрацію
( z0709-96 ) слідує, що надання документів на відкриття та
експлуатацію митного ліцензійного складу, його перереєстрація та
контроль за функціонуванням здійснюється митним органом, в зоні
діяльності якого він розташований.
   З урахуванням викладеного, митне  оформлення  товарів  і
транспортних засобів, які розміщуються в митному режимі "митний
склад" розташованого в зоні діяльності іншого митного органу ніж
митний орган на обліку в якому перебуває суб'єкт підприємницької
діяльності власник МЛС, необхідно здійснювати на підставі листів
про погодження, відповідно до Порядку прийняття митними органами
погодженого рішення про місце здійснення митного  оформлення
товарів, затвердженого наказом Держмитслужби України від 09.11.04
N 801 ( z1522-04 ) (зареєстрований в Міністерстві юстиції України
01.12.04 за N 1522/10121), зі змінами й доповненнями.
   При цьому,  начальникам  регіональних  митниць,  митниць,
забороняється,  надавати  безпідставні  відмови  суб'єктам
господарської діяльності у разі їх звернення за отриманням листів
про погодження з метою розміщення товарів і транспортних засобів у
митному режимі "митний склад" розташованого в зоні діяльності
іншого митного органу ніж митний орган обліку заявника.
 
   4. З огляду на те, що розпорядженням Київської міської
Державної Адміністрації від 17.04.01 N 767 ( ra0767017-01 ) "Про
заходи щодо впорядкування розташування митно-ліцензійних складів,
матеріальних баз та створення  і  модернізації  термінальних
комплексів  (автопортів)  м.  Києва"  започатковано тенденцію
виведення МЛС в промзони м. Києва та за межі м. Києва, вважаємо за
можливе здійснювати відкриття та експлуатацію митних ліцензійних
складів, суб'єктами господарювання, які перебувають на обліку в
Київській  регіональній  митниці в зоні діяльності Північної
регіональної митниці. При цьому, надання документів на відкриття
та експлуатацію митних ліцензійних складів, їх перереєстрацію та
контроль за їх діяльністю, а також митне оформлення товарів і
транспортних засобів, що розміщуються на цих складах, може, як
виняток, здійснити митниця, в якій перебуває на обліку суб'єкт
підприємницької діяльності власник МЛС.
 
 Перший заступник
 Голови Служби                     О.О.Федоров
 


<< Главная страницаУкраина онлайн