Архив. Законодательство Украины

 

Архів сайту. Оновлення.

Про надання чинності в Україні міждержавним стандартам, змінам до міждержавних стандартів та скасування нормативних документів

Державний комітет України з питань технічного регулювання та споживчої політики (Держспоживстандарт)

Наказ № 387 від 30.12.2005

<< Главная страница

        ДЕРЖАВНИЙ КОМІТЕТ УКРАЇНИ З ПИТАНЬ
      ТЕХНІЧНОГО РЕГУЛЮВАННЯ ТА СПОЖИВЧОЇ ПОЛІТИКИ
 
              Н А К А З
 
            30.12.2005 N 387
 
 
      Про надання чинності в Україні міждержавним
     стандартам, змінам до міждержавних стандартів
        та скасування нормативних документів
 
 
   Відповідно до  Закону  України  "Про стандартизацію" від
17 травня 2001 р. N 2408-III ( 2408-14 ) та на виконання положень,
передбачених Угодою про проведення узгодженої політики в галузі
стандартизації ( 997_102 ), метрології та сертифікації, підписаною
13 березня 1992 року між державами СНД, Н А К А З У Ю:
 
   1. Надати  чинності  в  Україні міждержавним стандартам,
розробленим країнами - учасницями Угоди, з 1 липня 2006 р.:
 
 ДСТУ ГОСТ 1.1:2005    Міждержавна система стандартизації.
              Терміни і визначення
              (ГОСТ 1.1-2002, IDT)
              - Вперше
 
 ДСТУ ГОСТ 1.3:2005    Міждержавна система стандартизації.
              Правила і методи прийняття міжнародних
              і регіональних стандартів як
              міждержавних стандартів
              (ГОСТ 1.3-2002, IDT)
              - На заміну ДСТУ ГОСТ 1.5:2004
              в частині розділу 9
 
 ДСТУ ГОСТ         Дорожній транспорт. З'єднувачі
 ИСО 4091:2005       електричних кіл між тягачами й
              причепами. Методи випробування й
              технічні вимоги
              (ГОСТ ИСО 4091-2004, IDT)
              - Вперше
 
 ДСТУ ГОСТ         Дорожній транспорт. Міжнародний
 ИСО 4100:2005       ідентифікаційний код виробника деталей
              (WPMI-код)
              (ГОСТ ИСО 4100-2005, IDT)
              - Вперше
 
 ДСТУ ГОСТ         Точність (правильність і
 ИСО 5725-1:2005      прецизійність) методів та результатів
              вимірювання. Частина 1. Основні
              положення та визначення
              (ГОСТ ИСО 5725-1-2003, IDT)
              - Вперше
 
 ДСТУ ГОСТ         Точність (правильність і
 ИСО 5725-2:2005      прецизійність) методів та результатів
              вимірювання. Частина 2. Основний метод
              визначення повторюваності і
              відтворюваності стандартного методу
              вимірювання
              (ГОСТ ИСО 5725-2-2003, IDT)
              - Вперше
 
 ДСТУ ГОСТ         Точність (правильність і
 ИСО 5725-3:2005      прецизійність) методів та результатів
              вимірювання. Частина 3. Проміжні
              показники прецизійності стандартного
              методу вимірювання
              (ГОСТ ИСО 5725-3-2003, IDT)
              - Вперше
 
 ДСТУ ГОСТ         Точність (правильність і
 ИСО 5725-4:2005      прецизійність) методів та результатів
              вимірювання. Частина 4. Основні методи
              визначення правильності стандартного
              методу вимірювання
              (ГОСТ ИСО 5725-4-2003, IDT)
              - Вперше
 
 ДСТУ ГОСТ         Точність (правильність і
 ИСО 5725-5:2005      прецизійність) методів та результатів
              вимірювання. Частина 5. Альтернативні
              методи визначення прецизійності
              стандартного методу вимірювання
              (ГОСТ ИСО 5725-5-2003, IDT)
              - Вперше
 
 ДСТУ ГОСТ         Точність (правильність і
 ИСО 5725-6:2005      прецизійність) методів та результатів
              вимірювання. Частина 6. Використання
              значень точності на практиці
              (ГОСТ ИСО 5725-6-2003, IDT)
              - Вперше
 
 ДСТУ ГОСТ         Дорожній транспорт. Трубопроводи
 ИСО 7375-1:2005      спіральні для з'єднання пневмоприводів
              гальмівних систем буксирувального та
              буксированого транспортних засобів.
              Частина 1. Розміри
              (ГОСТ ИСО 7375-1-2004, IDT)
              - Вперше
 
 ДСТУ ГОСТ         Дорожній транспорт. Трубопроводи
 ИСО 7375-2:2005      спіральні для з'єднання пневмоприводів
              гальмівних систем буксирувального та
              буксированого транспортних засобів.
              Частина 2. Технічні вимоги
              (ГОСТ ИСО 7375-2-2004, IDT)
              - Вперше
 
 ДСТУ ГОСТ         Дорожній транспорт. З'єднувачі
 ИСО 12098:2005      15-контактні для тягачів і причепів.
              Розміри й призначення контактів
              (ГОСТ ИСО 12098-2004, IDT)
              - Вперше
 
 ДСТУ ГОСТ 23363:2005   Нитки синтетичні текстуровані. Метод
              визначення показників звитості
              (ГОСТ 23363-2001, IDT)
              - Вперше
              (зі скасуванням ГОСТ 23363-90)
 
 ДСТУ ГОСТ 25294:2005   Одяг верхній платяно-блузкового
              асортименту. Загальні технічні умови
              (ГОСТ 25294-2003, IDT)
              - Вперше
              (зі скасуванням ГОСТ 25294-91)
 
 ДСТУ ГОСТ 25295:2005   Одяг верхній пальтово-костюмного
              асортименту. Загальні технічні умови
              (ГОСТ 25295-2003, IDT)
              - Вперше
              (зі скасуванням ГОСТ 25295-91)
 
 ДСТУ ГОСТ 25296:2005   Вироби швейні білизняні. Загальні
              технічні умови
              (ГОСТ 25296-2003, IDT)
              - Вперше
              (зі скасуванням ГОСТ 25296-91)
 
   2. Надати чинності в Україні змінам до чинних міждержавних
стандартів з 1 квітня 2006 р.:
 
 Изменение N 6   Правила проведения работ по
 ГОСТ 1.0-92    межгосударственной стандартизации. Общие
          положения
 
 Изменение N 2   Единая система конструкторской документации.
 ГОСТ 2.114-95   Технические условия
 
 Изменение N 2   Фигуры девочек типовые. Размерные признаки
 ГОСТ 17916-86   для проектирования одежды
 
 Изменение N 2   Фигуры мальчиков типовые. Размерные признаки
 ГОСТ 17917-86   для проектирования одежды
 
 Изменение N 4   Ткани и трикотажные полотна. Метод
 ГОСТ 19616-74   определения удельного поверхностного
          электрического сопротивления
 
 Изменение N 2   Покрытия и изделия ковровые тканые машинного
 ГОСТ 28415-89   способа производства. Общие технические
          условия
 
 Изменение N 1   Покрытия и изделия ковровые нетканые
 ГОСТ 28867-90   машинного способа производства. Общие
          технические условия
 
 Изменение N 1   Шерсть натуральная мытая. Методы определения
 ГОСТ 29239-91   массовой доли остаточных нешерстяных
          компонентов
 
 Изменение N 1   Общие требования к машинам, приборам и другим
 ГОСТ 30546.1-98  техническим изделиям и методы расчета их
          сложных конструкций в части сейсмостойкости
 
 Изменение N 1   Испытания на сейсмостойкость машин, приборов
 ГОСТ 30546.2-98  и других технических изделий. Общие положения
          и методы испытаний
 
 Изменение N 1   Методы определения сейсмостойкости машин,
 ГОСТ 30546.3-98  приборов и других технических изделий,
          установленных на месте эксплуатации, при их
          аттестации или сертификации на сейсмическую
          безопасность
 
   3. Скасувати чинність в Україні нормативних документів з
1 липня 2006 р.:
 
 ДСТУ ГОСТ     Міждержавна система стандартизації. Стандарти
 1.5:2004      міждержавні, правила та рекомендації з
 в частині     міждержавної стандартизації. Загальні вимоги
 розділу 9     до побудови, викладення, оформлення, змісту
          та позначень
 
 ГОСТ 23363-90   Нити синтетические текстурированные. Метод
          определения показателей извитости
 
 ГОСТ 25294-91   Одежда верхняя платьево-блузочного
          ассортимента. Общие технические условия
 
 ГОСТ 25295-91   Одежда верхняя пальтово-костюмного
          ассортимента. Общие технические условия
 
 ГОСТ 25296-91   Изделия швейные бельевые. Общие технические
          условия
 
   4. Державному підприємству "Український науково-дослідний і
навчальний центр проблем стандартизації, сертифікації та якості"
(Філіпчук Г.Г.)  забезпечити  опублікування  інформації  щодо
зазначених  міждержавних  стандартів,  змін  до  міждержавних
стандартів та скасування нормативних документів у  черговому
виданні щомісячного інформаційного покажчика "Стандарти".
 
   5. Контроль за виконанням цього наказу покласти на першого
заступника Голови Саєвича І.Б.
 
 Голова                          М.Негрич

<< Главная страницаУкраина онлайн