Архив. Законодательство Украины

 

Архів сайту. Оновлення.

Про Всеукраїнський огляд-конкурс професійно-технічних навчальних закладів на кращу організацію роботи з охорони праці

Міністерство освіти і науки України (МОН)

Наказ № 777 від 30.12.2005

<< Главная страница

        МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

              Н А К А З
 
            30.12.2005 N 777
 
 
         Про Всеукраїнський огляд-конкурс
       професійно-технічних навчальних закладів
      на кращу організацію роботи з охорони праці
 
 
   На виконання Законів України "Про професійно-технічну освіту"
(  103/98-ВР ), "Про охорону праці" ( 2694-12 ), з метою
комплексного  розв'язання  завдань  охорони  праці,  безпеки
життєдіяльності в  професійно-технічних  навчальних  закладах
Н А К А З У Ю:
 
   1. Відповідно до Положення про Всеукраїнський огляд-конкурс
професійно-технічних навчальних закладів на кращу організацію
роботи з охорони праці, затвердженого наказом  МОН  України
21.11.2005 N 663 ( z1443-05 ) і зареєстрованого в Міністерстві
юстиції України 30.11.2005 за N 1443/11723, провести впродовж 2006
року Всеукраїнський огляд-конкурс професійно-технічних навчальних
закладів на кращу організацію роботи з охорони праці (далі -
огляд-конкурс).
 
   2. Затвердити форму довідки про стан умов навчання і праці з
охорони праці в професійно-технічному навчальному закладі, що
додається.
 
   3. Затвердити склад оргкомітету та журі огляду-конкурсу, що
додається.
 
   4. Департаменту професійно-технічної освіти (Десятов Т.М.),
Науково-методичному   центру   професійно-технічної   освіти
(Паржницький В.В.) довести цей наказ до  відома  керівників
регіональних  управлінь  освіти  і науки, науково-методичних,
навчально-методичних  центрів,  кабінетів  професійно-технічної
освіти.
 
   5. Контроль  за  виконанням  наказу покласти на першого
заступника Міністра Жебровського Б.М.
 
 Міністр                      С.М.Ніколаєнко
 
 
                   ЗАТВЕРДЖЕНО
                   Наказ Міністерства освіти
                   і науки України
                   30.12.2005 N 777
 
 
                   Форма
 
 
               ДОВІДКА
           про стан умов навчання
           та праці з охорони праці
        в ________________________________
          (назва професійно-технічного
            навчального закладу)
        ____________________________________
           (телефон, повна адреса)
 
 
------------------------------------------------------------------
|NN з/п|  Показники діяльності за минулий   |Покажчик|Оцінка |
|   |       (звітний) рік       |    |в балах|
|------+----------------------------------------+--------+-------|
| 1  |          2          |  3  |  4  |
|------+----------------------------------------+--------+-------|
|   |Загальні відомості про навчальний заклад|    |    |
|------+----------------------------------------+--------+-------|
| 1  |Середньосписочна кількість працівників -|    |    |
|------+----------------------------------------+--------+-------|
| 2  |Кількість учнів, слухачів -       |    |    |
|------+----------------------------------------+--------+-------|
| 3  |Наявність акта прийому готовності    |    |    |
|   |навчального закладу до нового      |    |    |
|   |навчального року -           |    |    |
|------+----------------------------------------+--------+-------|
| 4  |Загальна кількість: кабінетів -     |    |    |
|   |лабораторій -              |    |    |
|   |майстерень -              |    |    |
|   |спортзалів,спортмайданчиків, стадіонів- |    |    |
|   |інших навчальних приміщень -      |    |    |
|------+----------------------------------------+--------+-------|
| 5  |Кількість навчальних приміщень, що   |    |    |
|   |відповідають умовам охорони праці:   |    |    |
|   |кабінетів -               |    |    |
|   |лабораторій -              |    |    |
|   |майстерень -              |    |    |
|   |інших навчальних приміщень -      |    |    |
|------+----------------------------------------+--------+-------|
| 6  |Наявність служби охорони праці -    |    |    |
|   |інженера з охорони праці -       |    |    |
|------+----------------------------------------+--------+-------|
| 7  |Наявність розділу з охорони праці в   |    |    |
|   |колективному договорі -         |    |    |
|------+----------------------------------------+--------+-------|
| 8  |Наявність кабінету охорони праці,    |    |    |
|   |безпеки життєдіяльності -        |    |    |
|------+----------------------------------------+--------+-------|
| 9  |Забезпеченість кабінету охорони праці, |    |    |
|   |безпеки життєдіяльності         |    |    |
|   |навчально-наочними та          |    |    |
|   |навчально-методичними матеріалами -   |    |    |
|------+----------------------------------------+--------+-------|
|   | Організаційні заходи щодо забезпечення |    |    |
|   | проведення навчально-виховного процесу |    |    |
|------+----------------------------------------+--------+-------|
| 10 |Наявність наказів про призначення осіб, |    |    |
|   |відповідальних за організацію охорони  |    |    |
|   |праці в навчальному закладі та його   |    |    |
|   |структурних підрозділах (кабінетах,   |    |    |
|   |лабораторіях, майстернях        |    |    |
|------+----------------------------------------+--------+-------|
|   | Профілактична робота з попередження  |    |    |
|   |   травматизму та профзахворювань   |    |    |
|------+----------------------------------------+--------+-------|
| 11 |Кількість нещасних випадків з      |    |    |
|   |працівниками, оформлених актами за   |    |    |
|   |формами Н-1, Н-5, НПВ -         |    |    |
|   |у тому числі групових -         |    |    |
|   |зі смертельним наслідком -       |    |    |
|------+----------------------------------------+--------+-------|
| 12 |Кількість нещасних випадків з учнями,  |    |    |
|   |слухачами, оформлених актами за формою |    |    |
|   |Н-Н -                  |    |    |
|   |у тому числі групових -         |    |    |
|   |зі смертельним наслідком -       |    |    |
|------+----------------------------------------+--------+-------|
| 13 |Кількість працівників, робота яких   |    |    |
|   |пов'язана з шкідливими умовами праці - |    |    |
|------+----------------------------------------+--------+-------|
| 14 |Кількість працівників, що працюють в  |    |    |
|   |шкідливих умовах праці, які пройшли   |    |    |
|   |медогляд (щорічний) -          |    |    |
|------+----------------------------------------+--------+-------|
| 15 |Кількість працівників, які отримують  |    |    |
|   |пільги за роботу в           |    |    |
|   |шкідливих умовах праці -        |    |    |
|   |- додаткові відпустки -         |    |    |
|   |- додаткова оплата -          |    |    |
|   |- профілактичне харчування (молоко,   |    |    |
|   |соки тощо) -              |    |    |
|   |- спецодяг, спецвзуття та інші засоби  |    |    |
|   |індивідуального захисту -        |    |    |
|   |- миючі засоби -            |    |    |
|------+----------------------------------------+--------+-------|
| 16 |Кількість працівників, які повинні   |    |    |
|   |пройти навчання і перевірку знань з   |    |    |
|   |охорони праці, безпеки життєдіяльності -|    |    |
|------+----------------------------------------+--------+-------|
|17  |Кількість працівників, які в поточному |    |    |
|   |році пройшли навчання і перевірку знань |    |    |
|   |з охорони праці та безпеки       |    |    |
|   |життєдіяльності             |    |    |
|   |Кількість працівників, що працюють в  |    |    |
|   |шкідливих і небезпечних умовах праці,  |    |    |
|   |які повинні у відповідні строки пройти |    |    |
|   |навчання та перевірку знань -      |    |    |
|------+----------------------------------------+--------+-------|
| 18 |Кількість працівників за п.18, які в  |    |    |
|   |поточному році пройшли навчання і    |    |    |
|   |перевірку знань -            |    |    |
|------+----------------------------------------+--------+-------|
| 19 |Кількість робочих місць, що потребують |    |    |
|   |атестації за умовами праці -      |    |    |
|------+----------------------------------------+--------+-------|
| 20 |Кількість робочих місць, що пройшли   |    |    |
|   |атестацію за умовами праці -      |    |    |
|------+----------------------------------------+--------+-------|
| 21 |Кількість робочих місць, які не пройшли |    |    |
|   |атестацію за умовами праці -      |    |    |
|------+----------------------------------------+--------+-------|
| 22 |Наявність у відповідних приміщеннях   |    |    |
|   |куточків охорони праці -        |    |    |
|   |аптечок -                |    |    |
|------+----------------------------------------+--------+-------|
| 23 |Забезпеченість засобами колективного та |    |    |
|   |індивідуального захисту учасників    |    |    |
|   |навчально-виробничого процесу      |    |    |
|------+----------------------------------------+--------+-------|
|   |Навчання і перевірка знань з питань   |    |    |
|   |охорони праці, безпеки життєдіяльності |    |    |
|------+----------------------------------------+--------+-------|
| 25 |Наявність наказу про створення комісії з|    |    |
|   |проведення навчання і перевірки знань з |    |    |
|   |питань охорони праці, безпеки      |    |    |
|   |життєдіяльності працівників -      |    |    |
|------+----------------------------------------+--------+-------|
| 26 |Наявність тематичного плану та програми |    |    |
|   |навчання з охорони праці, безпеки    |    |    |
|   |життєдіяльності працівників -      |    |    |
|------+----------------------------------------+--------+-------|
| 27 |Наявність протоколів про проведення   |    |    |
|   |перевірки знань з питань охорони праці, |    |    |
|   |безпеки життєдіяльності працівників -  |    |    |
|------+----------------------------------------+--------+-------|
| 28 |Наявність тематичного плану і програми |    |    |
|   |навчання з предмета "Охорона праці"   |    |    |
|   |учнів, слухачів -            |    |    |
|------+----------------------------------------+--------+-------|
| 29 |Наявність програми, навчальних планів з |    |    |
|   |предмета "Безпека життєдіяльності" -  |    |    |
|------+----------------------------------------+--------+-------|
| 30 |Наявність інструкцій з охорони праці в |    |    |
|   |кабінетах, лабораторіях, майстернях та |    |    |
|   |інших навчальних приміщеннях      |    |    |
|------+----------------------------------------+--------+-------|
| 31 |Проведення та облік інструктажів з   |    |    |
|   |охорони праці, безпеки життєдіяльності |    |    |
|   |з учнями, слухачами - працівниками -  |    |    |
------------------------------------------------------------------
 
 Керівник
 навчального закладу    ______________________________________
              (підпис) (прізвище, ім'я, по батькові)
 
 М.П.
 
 
              ПОЯСНЕННЯ
           щодо заповнення довідки
 
   1. Відомості зазначаються на початок календарного року.
 
   2. У довідці за рядками 1-31 заповнюються кількісні показники
цифрою, а виконання заходу словом "виконано", за відсутності
якого-небудь із них ставиться риска, у разі неповного виконання
або неможливості підрахунку показника ставиться відсоток.
 
   Наприклад, кількість працівників, робота яких пов'язана з
шкідливими умовами праці - 10; наявність тематичного плану та
програми  навчання  з охорони праці, безпеки життєдіяльності
працівників - виконано, кількість нещасних випадків з учнями,
слухачами,  оформлених  актами  за  формою  Н-Н  - (немає);
забезпеченість засобами колективного та індивідуального захисту
учасників навчально-виховного процесу - 70%.
 
   Виправлення помилок  підтверджується  підписом  керівника
навчального закладу.
 
   3. Заповнення стовпця 4 проводиться  регіональними  журі
огляду-конкурсу  після  отримання  довідок за критеріями, що
розроблюються регіональними оргкомітетами та журі.
 
   4. Критерії оцінювання регіонального журі огляду-конкурсу
надсилаються на адресу Всеукраїнського оргкомітету огляду-конкурсу
разом  з  листом-поданням  про  переможця  регіонального
огляду-конкурсу.
 
   Примітка. Разом  з  довідкою  на  адресу Всеукраїнського
оргкомітету огляду-конкурсу подається список працівників, які
заслуговують на відзнаку за особистий вклад у створення безпечних
умов праці та навчання з охорони праці (прізвище, ім'я, по
батькові, посада).
 
 
                   ЗАТВЕРДЖЕНО
                   Наказ Міністерства освіти
                   і науки України
                   30.12.2005 N 777
 
 
               СКЛАД
      оргкомітету Всеукраїнського огляду-конкурсу
       професійно-технічних навчальних закладів
      на кращу організацію роботи з охорони праці
 
 
   1. Десятов Т.М. - директор департаменту професійно-технічної
освіти Міністерства освіти і науки України (голова).
 
   2. Супрун  В.В. -  заступник  директора   департаменту
професійно-технічної освіти Міністерства освіти і науки України
(заступник голови).
 
   3. Паржницький В.В. - директор Науково-методичного центру
професійно-технічної освіти Міністерства освіти і науки України.
 
   4. Степаненко  В.І.  -  начальник  сектору  безпеки
життєдіяльності Міністерства освіти і науки України.
 
   5. Дуброва Н.Й. - завідувач сектору безпеки життєдіяльності
Науково-методичного   центру   професійно-технічної   освіти
Міністерства освіти і науки України.
 
   6. Винокурова Л.Е. - начальник науково-методичного кабінету
ДП "Головний навчально-методичний центр Держпромгірнагляду МНС
України" (за згодою).
 
 
                   ЗАТВЕРДЖЕНО
                   Наказ Міністерства освіти
                   і науки України
                   30.12.2005 N 777
 
 
               СКЛАД
        журі Всеукраїнського огляду-конкурсу
       професійно-технічних навчальних закладів
      на кращу організацію роботи з охорони праці
 
 
   1. Савченко  В.М. -  заступник  директора  департаменту
професійно-технічної освіти Міністерства освіти і науки України
(голова).
 
   2. Васильчук  М.В. -  начальник  служби  охорони  праці
Міністерства освіти і науки України.
 
   3. Коваленко С.П. - головний спеціаліст сектору безпеки
життєдіяльності Міністерства освіти і науки України.
 
   4. Дуброва Н.Й. - завідувач сектору безпеки життєдіяльності
Науково-методичного   центру   професійно-технічної   освіти
Міністерства освіти і науки України.
 
   5. Медвідь М.К. - головний технічний інспектор праці ЦК
профспілки працівників освіти і науки України (за згодою).
 
   6. Кубієвич  М.В.  -  начальник  відділу  координації
профілактичної роботи Фонду соціального страхування від нещасних
випадків на виробництві та професійних захворювань України (за
згодою).

<< Главная страницаУкраина онлайн