Архив. Законодательство Украины

 

Архів сайту. Оновлення.

Про затвердження національних стандартів України

Державний комітет України з питань технічного регулювання та споживчої політики (Держспоживстандарт)

Наказ № 386 від 30.12.2005

<< Главная страница

        ДЕРЖАВНИЙ КОМІТЕТ УКРАЇНИ З ПИТАНЬ
      ТЕХНІЧНОГО РЕГУЛЮВАННЯ ТА СПОЖИВЧОЇ ПОЛІТИКИ
 
              Н А К А З
 
            30.12.2005 N 386
 
 
     Про затвердження національних стандартів України
 
  { Із змінами, внесеними згідно з Наказом Державного комітету
                з питань технічного регулювання 
                     та споживчої політики 
   N 33 ( v0033609-06 ) від 15.02.2006 }
 
 
   Відповідно до  Закону  України  "Про стандартизацію" від
17 травня 2001 р. N 2408-III ( 2408-14 ) та на виконання Планів
державної стандартизації на 2001-2004 роки Н А К А З У Ю:
 
   1. Затвердити  національні  стандарти України з наданням
чинності з 1 липня 2007 р.:
 
 ДСТУ ISO 789-8:2005    Сільськогосподарські трактори.
              Методики випробування. Частина 8.
              Фільтр двигуна повітряний
              (ISO 789-8:1991, IDT)
              - Вперше
 
 ДСТУ ISO 5703:2005     Устатковання для виноградарства та
              виноробства. Преси для винограду.
              Методи випробування
              (ISO 5703:1979, IDT)
              - Вперше
 
 ДСТУ ISO 7256-1:2005    Обладнання для сівби. Методи
              випробування. Частина 1. Сівалки
              однонасіннєві (сівалки точного висіву)
              (ISO 7256-1:1984, IDT)
              - Вперше
 
 ДСТУ ISO 7256-2:2005    Обладнання для сівби. Методи
              випробування. Частина 2. Сівалки
              рядкові
              (ISO 7256-2:1984, IDT)
              - Вперше
 
 ДСТУ ISO 8317:2005     Паковання, безпечне для дітей. Вимоги
              та методи випробування паковання
              багаторазового закриття
              (ISO 8317:2003, IDT)
              - Вперше
 
 ДСТУ ISO 9459-3:2005    Теплопостачання сонячне. Системи
              водогрійні побутові. Частина 3.
              Випробування сонячних комбінованих
              систем для визначення їх робочих
              характеристик
              (ISO 9459-3:1997, IDT)
              - Вперше
 
 ДСТУ ISO/TR 13989-1:2005  Розрахунок навантажувальної здатності
              циліндричних, конічних і гіпоїдних
              зубчастих передач з умови відсутності
              заїдання. Частина 1. Метод
              температури спалаху
              (ISO/TR 13989-1:2000, IDT)
              - Вперше
 
 ДСТУ ISO/TR 13989-2:2005  Розрахунок навантажувальної здатності
              циліндричних, конічних і гіпоїдних
              зубчастих передач з умови відсутності
              заїдання. Частина 2. Метод
              інтегральної температури
              (ISO/TR 13989-2:2000, IDT)
              - Вперше
 
 ДСТУ IEC Guide 104:2005  Настанова щодо розроблення
              нормативних документів з безпеки та
              використання основоположних і
              групових нормативних документів з
              безпеки
              (IEC Guide 104:1997, IDT)
              - Вперше
 
 ДСТУ-Н IEC Guide 107:2005 Електромагнітна сумісність. Настанова
              щодо розроблення нормативних
              документів
              (IEC Guide 107:1998, IDT)
              - Вперше
 
 ДСТУ IEC 60061-3:2005   Цоколі та патрони лампові разом з
              калібрами для перевіряння їх
              взаємозамінності та безпечності.
              Частина 3. Калібри
              (IEC 60061-3:2005, IDT)
              - Вперше
 
 ДСТУ IEC 60898-1:2005   Устатковання електричне допоміжне.
              Автоматичні вимикачі для захисту від
              надструмів побутового та аналогічного
              призначення. Частина 1. Вимикачі
              змінного струму
              (IEC 60898-1:2003, IDT)
              - Вперше
 
 ДСТУ IEC 61558-2-19:2005  Безпечність силових трансформаторів,
              силових блоків живлення й аналогічних
              пристроїв. Частина 2-19. Додаткові
              вимоги до трансформаторів з функцією
              зниження завад
              (IEC 61558-2-19:2000, IDT)
              - Вперше
 
 ДСТУ IEC 61558-2-20:2005  Безпечність силових трансформаторів,
              силових блоків живлення й аналогічних
              пристроїв. Частина 2-20. Додаткові
              вимоги до реакторів малої потужності
              (IEC 61558-2-20:2000, IDT)
              - Вперше
 
 ДСТУ EN 378-3:2005     Установки холодильні та теплові
              насоси. Безпечність та екологічні
              вимоги. Частина 3. Місце встановлення
              та захист персоналу
              (EN 378-3:2000, IDT)
              - Вперше
 
 ДСТУ EN 525:2005      Повітронагрівачі газові примусової
              конвекції з прямим розпалюванням,
              тепловою потужністю не більше 300 кВт
              для опалювання непобутових приміщень
              (EN 525:1997, IDT)
              - Вперше
 
 ДСТУ EN 792-7:2005     Ручні неелектрифіковані механізовані
              інструменти. Вимоги безпеки.
              Частина 7. Інструменти шліфувальні
              (EN 792-7:2001, IDT)
              - Вперше
 
 ДСТУ EN 1012-1:2005    Компресори і вакуумні насоси. Вимоги
              безпеки. Частина 1. Компресори
              (EN 1012-1:1996, IDT)
              - Вперше
 
 ДСТУ EN 1434-3:2005    Теплолічильники. Частина 3. Обмін
              даними та інтерфейси
              (EN 1434-3:1997, IDT)
              - Вперше
 
 ДСТУ EN 1756-1:2005    Підіймачі тильні. Платформи підйомні
              для встановлювання на колісних
              транспортних засобах. Вимоги безпеки.
              Частина 1. Підіймачі для штучних
              вантажів
              (EN 1756-1:2001, IDT)
              - Вперше
 
 ДСТУ EN 1756-2:2005    Підіймачі тильні. Платформи підйомні
              для встановлювання на колісних
              транспортних засобах. Вимоги безпеки.
              Частина 2. Підіймачі для пасажирів
              (EN 1756-2:2004, IDT)
              - Вперше
 
 ДСТУ EN 12324-1:2005    Іригаційна техніка. Машини
              зрошувальні барабанного типу.
              Частина 1. Розмірні ряди
              (EN 12324-1:1998, IDT)
              - Вперше
 
 ДСТУ EN 12324-2:2005    Іригаційна техніка. Машини
              зрошувальні барабанного типу.
              Частина 2. Технічні вимоги до
              поліетиленових труб
              (EN 12324-2:1999, IDT)
              - Вперше
 
 ДСТУ EN 12324-3:2005    Іригаційна техніка. Машини
              зрошувальні барабанного типу.
              Частина 3. Подання технічних
              характеристик
              (EN 12324-3:1999, IDT)
              - Вперше
 
 ДСТУ EN 12324-4:2005    Іригаційна техніка. Машини
              зрошувальні барабанного типу.
              Частина 4. Контрольний перелік вимог
              користувачів
              (EN 12324-4:1999, IDT)
              - Вперше
 
 ДСТУ EN 50090-2-2:2005   Системи для будівель і житлових
              приміщень електронні. Частина 2-2.
              Короткий огляд систем. Загальні
              технічні вимоги
              (EN 50090-2-2:1996, IDT)
              - Вперше
 
 ДСТУ 4510:2005       Станції супутникової системи зв'язку
              земні діапазону 11/12/14 ГГц.
              Технічні вимоги та методи випробування
              (ETSI EN 301 428:2001, MOD)
              - Вперше
 
{ Пункт 1 із змінами, внесеними згідно з Наказом Державного
комітету з питань технічного регулювання та споживчої політики
N 33 ( v0033609-06 ) від 15.02.2006}
 
   2. Державному підприємству "Український науково-дослідний і
навчальний центр проблем стандартизації, сертифікації та якості"
(Філіпчук Г.Г.)  забезпечити  опублікування  інформації  щодо
затверджених  національних  стандартів  у  черговому  виданні
щомісячного інформаційного покажчика "Стандарти".
 
   3. Контроль за виконанням цього наказу покласти на першого
заступника Голови Саєвича І.Б.
 
 Голова                          М.Негрич

<< Главная страницаУкраина онлайн