Архив. Законодательство Украины

 

Архів сайту. Оновлення.

Про роз'яснення порядку оподаткування послуг по обслуговуванню міжнародних платіжних систем, які надаються за межами митної території України резиденту - платнику ПДВ нерезидентом

Державна податкова адміністрація України (ДПА)

Лист № 26204/7/16-1417 від 30.12.2005

<< Главная страница

       ДЕРЖАВНА ПОДАТКОВА АДМІНІСТРАЦІЯ УКРАЇНИ

               Л И С Т
 
         30.12.2005 N 26204/7/16-1417
 
 
       Про роз'яснення порядку оподаткування
        послуг по обслуговуванню міжнародних
      платіжних систем, які надаються за межами
        митної території України резиденту -
          платнику ПДВ нерезидентом
 
 
   У зв'язку з численними зверненнями від платників податку
Державна  податкова  адміністрація  України за погодженням з
Міністерством фінансів  України   (лист   від   20.12.2005
N 31-20020-06-18/27617) роз'яснює.
 
   Відповідно до підпункту 3.1.1 пункту 3.1 статті 3 Закону
України "Про податок на додану вартість" ( 168/97-ВР ) в редакції
Закону України від 25.03.2005 N 2505 ( 2505-15 ) "Про внесення
змін до Закону України "Про Державний бюджет України на 2005 рік"
та деяких інших законодавчих актів України" (далі - Закон)
операції з поставки послуг, місце надання яких знаходиться на
митній території України, є об'єктом оподаткування податком на
додану вартість незалежно  від  того,  ким  (резидентом  чи
нерезидентом) такі послуги поставляються.
 
   Згідно з  підпунктом  "а"  пункту  6.5 статті 6 Закону
( 2505-15 ) місцем поставки послуг вважається місце, де особа, яка
надає послугу, зареєстрована платником цього податку, а у разі
якщо така послуга надається нерезидентом - місце розташування його
представництва, а за відсутності такого - місце розташування
резидента, який виконує агентські (представницькі) дії від імені
такого нерезидента, а за відсутності такого - місце фактичного
розташування покупця (отримувача), який у цьому випадку виступає
податковим агентом такого нерезидента.
 
   Пунктом 10.1 статті 10 Закону ( 2505-15 ) визначено, що
особами, відповідальними за нарахування, утримання та сплату
(перерахування) податку до бюджету, є платники податку, визначені
у статті 2 цього Закону, а при наданні послуг нерезидентом - його
постійне представництво, а при відсутності такого - особа, яка
отримує такі послуги, якщо місце надання таких послуг знаходиться
на митній території України.
 
   Отже, послуги, у тому числі по обслуговуванню міжнародних
платіжних систем, які надаються за межами митної території України
резиденту - платнику ПДВ нерезидентом, підтверджені первинними
документами (угода, акт виконаних робіт), у якого  відсутнє
представництво на митній території України, не підпадають під
об'єкт оподаткування ПДВ.
 
   Про зазначене Державна  податкова  адміністрація  України
зобов'язує повідомити підпорядковані органи державної податкової
служби та довести до відома платників податку.
 
 В.о.Голови                      Г.М.Оперенко

<< Главная страницаУкраина онлайн