Архив. Законодательство Украины

 

Архів сайту. Оновлення.

Про втрату чинності наказів Держнаглядохоронпраці

Міністерство України з питань надзвичайних ситуацій та у справах захисту населення від наслідків Чорнобильської катастрофи (МНС)

Наказ № 449 від 30.12.2005

<< Главная страница

    МІНІСТЕРСТВО УКРАЇНИ З ПИТАНЬ НАДЗВИЧАЙНИХ СИТУАЦІЙ
      ТА У СПРАВАХ ЗАХИСТУ НАСЕЛЕННЯ ВІД НАСЛІДКІВ
          ЧОРНОБИЛЬСЬКОЇ КАТАСТРОФИ
 
              Н А К А З
 
            30.12.2005 N 449
 
                   Зареєстровано в Міністерстві
                   юстиції України
                   23 січня 2006 р.
                   за N 55/11929
 
 
          Про втрату чинності наказів
           Держнаглядохоронпраці
 
 
   З метою  приведення  законодавства  про охорону праці у
відповідність вимогам Закону України "Про дозвільну систему у
сфері господарської діяльності" ( 2806-15 ) Н А К А З У Ю:
 
   1. Визнати  такими,  що  втратили  чинність,  накази
Держнаглядохоронпраці:
   від 12.12.95 N 189 ( z0482-95 ) "Про затвердження Інструкції
про порядок видачі  дозволів  на  виготовлення,  ремонт  та
реконструкцію підйомних споруд і здійснення нагляду за виконанням
цих робіт", зареєстрований  у  Міністерстві  юстиції  України
27 грудня 1995 року за N 482/1018;
   від 06.03.96 N 40 ( z0128-96 ) "Про затвердження Інструкції
про порядок видачі дозволу на виготовлення, ремонт і реконструкцію
об'єктів котлонагляду і здійснення нагляду за виконанням цих
робіт", зареєстрований у Міністерстві юстиції України 20 березня
1996 року за N 128/1153;
   від 12.12.96 N 216 ( z0763-96 ) "Про затвердження Інструкції
про порядок видачі дозволу на роботу атестаційної комісії з
атестації  зварників",  зареєстрований у Міністерстві юстиції
України 30 грудня 1996 року за N 763/1788.
 
   2. Управлінню правового забезпечення (Сухар А.В.) подати цей
наказ на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України.
 
   3. Голові Держпромгірнагляду (Саварин М.В.):
   забезпечити включення цього наказу до Державного реєстру
нормативно-правових актів з питань охорони праці;
   розмістити цей наказ на веб-сайті Держпромгірнагляду.
 
   4. Редакції  журналу  "Охорона  праці"  (Яковенко  М.Г.)
опублікувати цей наказ у черговому номері журналу.
 
   5. Контроль за виконанням цього наказу покласти на голову
Держпромгірнагляду Саварина М.В.
 
 Міністр                        В.І.Балога

<< Главная страницаУкраина онлайн