Архив. Законодательство Украины

 

Архів сайту. Оновлення.

Щодо надання роз'яснення з питання нарахування та сплати ПДВ у разі отримання послуг від нерезидентів поза межами митної території України

Державна податкова адміністрація України (ДПА)

Лист № 681/4/16-1510 від 30.12.2005

<< Главная страница

       ДЕРЖАВНА ПОДАТКОВА АДМІНІСТРАЦІЯ УКРАЇНИ

               Л И С Т
 
          30.12.2005 N 681/4/16-1510
 
 
   ДПАУ розглянула звернення щодо надання роз'яснення з питання
нарахування та сплати ПДВ у разі отримання послуг від нерезидентів
поза межами митної території України і повідомляє.
 
   Відповідно до пп. 3.1.1 ст. 3 Закону України "Про податок на
додану вартість" ( 168/97-ВР ) (в редакції Закону України від
25.03.2005 р. N 2505 ( 2505-15 ) "Про внесення змін до Закону
України "Про Державний бюджет України на 2005 рік" та деяких інших
законодавчих актів України" (далі - Закон) операції з поставки
послуг, місце надання яких знаходиться на митній  території
України, є об'єктом оподаткування ПДВ незалежно від того, ким
(резидентом чи нерезидентом) такі послуги поставляються.
 
   Згідно з пп. "а" п. 6.5 ст. 6 Закону ( 168/97-ВР ) місцем
послуг  вважається  місце,  де  особа,  яка  надає послугу,
зареєстрована платником цього податку, а у разі якщо така послуга
надається нерезидентом - місце розташування його представництва, а
за відсутності такого - місце розташування резидента, який виконує
агентські (представницькі) дії від імені такого нерезидента, а за
відсутності такого - місце фактичного  розташування  покупця
(отримувача), який у цьому випадку виступає податковим агентом
такого нерезидента.
 
   Пунктом 10.1 ст. 10 Закону ( 168/97-ВР ) визначено, що
особами, відповідальними за нарахування, утримання та сплату
(перерахування) податку до бюджету, є платники податку, визначені
у ст. 2 цього Закону, а при наданні послуг нерезидентом - його
постійне представництво, а при відсутності такого - особа, яка
отримує такі послуги, якщо місце надання таких послуг знаходиться
на митній території України.
 
   Отже, послуги, які надаються за межами митної території
України  резиденту - платнику ПДВ нерезидентом, підтверджені
первинними документами (угода, акт виконаних робіт), у якого
відсутнє представництво на митній територій України, не підпадають
під об'єкт оподаткування ПДВ.
 
 В.о. Голови                      Г.Оперенко

<< Главная страницаУкраина онлайн