Архив. Законодательство Украины

 

Архів сайту. Оновлення.

Про проведення засідання підсумкової колегії Міністерства освіти і науки України

Міністерство освіти і науки України (МОН)

Наказ № 776 від 30.12.2005

<< Главная страница

        МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

              Н А К А З
 
            30.12.2005 N 776
 
 
        Про проведення засідання підсумкової
      колегії Міністерства освіти і науки України
 
 
   Відповідно до плану роботи та з метою якісної підготовки
матеріалів для розгляду  на  засіданні  підсумкової  колегії
Міністерства  освіти і науки України з питання: "Підвищення
ефективності вищої освіти -  визначальний  чинник  зростання
суспільно-економічного потенціалу держави" Н А К А З У Ю:
 
   1. Провести  22-23  лютого 2006 року дводенне засідання
підсумкової колегії Міністерства освіти і науки України.
   Протягом першого дня провести наради ректорів за групами
вищих навчальних закладів, другого дня - підсумкове засідання
учасників колегії.
 
   2. Затвердити  склад  робочої  групи та план заходів з
підготовки матеріалів і проведення підсумкової  колегії,  що
додаються.
   Робочій групі забезпечити своєчасне виконання завдань, що
передбачені заходами.
 
   3. Департаментам  вищої освіти (Болюбаш Я.Я.), роботи з
кадрами вищої школи та державної служби (Омельченко  С.Д.),
міжнародного  співробітництва  та  європейської  інтеграції
(Сухолиткий О.С.), економіки та фінансування (Куліков П.М.),
управлінню ліцензування,   акредитації   та   нострифікації
(Домніч В.І.),  Науково-методичному  центру  вищої  освіти
(Левківський  К.М.),  Державній інспекції навчальних закладів
(Бурлакову О.М.) до 15 січня 2006 року подати робочій групі
відповідні інформаційно-аналітичні матеріали щодо діяльності вищих
навчальних закладів у 2004/2005 навчальному році, перелік питань і
матеріалів для розгляду на нарадах ректорів за групами навчальних
закладів та пропозиції до проекту рішення колегії.
 
   4. Департаменту вищої освіти (Болюбаш Я.Я.):
 
   4.1. Узагальнити інформаційно-аналітичні матеріали щодо стану
вищої освіти та пріоритети її розвитку у 2006/2007 навчальному
році і підготувати відповідні матеріали (доповідь, проект рішення
колегії, роздатковий матеріал, тощо).
 
   4.2 Сформувати групи вищих навчальних закладів та визначити
відповідальних за проведення нарад.
 
   5. Департаменту економіки та фінансування (Куліков П.М.),
управлінню бухгалтерського обліку та звітності (Бабуріна В.І.)
профінансувати витрати, пов'язані з підготовкою та проведенням
підсумкової колегії.
 
   6. Заступнику Міністра Степку М.Ф. до 15 січня 2006 року
внести пропозиції щодо місця проведення засідання підсумкової
колегії.
 
   7. Контроль за виконанням наказу залишаю за собою.
 
 Міністр                      С.М.Ніколаєнко
 
 
                   ЗАТВЕРДЖЕНО
                   Наказ МОН
                   30.12.2005 N 776
 
 
               СКЛАД
       робочої групи з підготовки матеріалів
         на засідання підсумкової колегії
 
 
------------------------------------------------------------------
|Степко М.Ф.   |заступник Міністра освіти і науки України,  |
|         |керівник робочої групи            |
|-----------------+----------------------------------------------|
|Болюбаш Я.Я.   |директор департаменту вищої освіти,      |
|         |заступник керівника робочої групи       |
|-----------------+----------------------------------------------|
|Ханюк В.А.    |директор адміністративно-господарського    |
|         |департаменту                 |
|-----------------+----------------------------------------------|
|Куліков П.М.   |директор департаменту економіки та      |
|         |фінансування                 |
|-----------------+----------------------------------------------|
|Омельченко С.Д. |директор департаменту роботи з кадрами вищої |
|         |школи та державної служби           |
|-----------------+----------------------------------------------|
|Сухолиткий О.С. |директор департаменту міжнародного      |
|         |співробітництва та європейської інтеграції  |
|-----------------+----------------------------------------------|
|Домніч В.І.   |начальник управління ліцензування,      |
|         |акредитації та нострифікації         |
|-----------------+----------------------------------------------|
|Бурлаков О.М.  |голова Державної інспекції навчальних     |
|         |закладів України               |
|-----------------+----------------------------------------------|
|Операйло С.І.  |голова Комітету фізичного виховання і спорту |
|-----------------+----------------------------------------------|
|Мазаракі А.А.  |голова громадської ради з вищої освіти,    |
|         |ректор Київського національного        |
|         |торговельно-економічного університету     |
|-----------------+----------------------------------------------|
|Шинкарук В.Д.  |заступник директора департаменту вищої освіти |
|-----------------+----------------------------------------------|
|Коровайченко Ю.М.|заступник директора, начальник відділу    |
|         |природничої та технічної освіти департаменту |
|         |вищої освіти                 |
|-----------------+----------------------------------------------|
|Юровська М.Г.  |начальник відділу гуманітарної освіти     |
|-----------------+----------------------------------------------|
|Фоменко М.М.   |начальник відділу моніторингу вищої освіти  |
|         |та освіти дорослих              |
|-----------------+----------------------------------------------|
|Михайліченко М.В.|начальник відділу педагогічної освіти     |
|-----------------+----------------------------------------------|
|Левківський К.М. |директор Науково-методичного центру вищої   |
|         |освіти                    |
------------------------------------------------------------------
 
 
                   ЗАТВЕРДЖЕНО
                   Наказ МОН
                   30.12.2005 N 776
 
 
                ПЛАН
        заходів щодо підготовки і проведення
         підсумкової колегії Міністерства
           освіти і науки України
 
 
------------------------------------------------------------------
| N |     Зміст заходу     | Термін  |  Виконавець  |
|з/п|               | виконання |         |
|---+------------------------------+-----------+-----------------|
| 1 |Підготувати і подати у    |до 20.01.06|Керівники    |
|  |друкованому та електронному  |      |структурних   |
|  |варіантах до департаменту   |      |підрозділів   |
|  |вищої освіти відповідні    |      |міністерства,  |
|  |матеріали, що мають увійти до |      |установ,     |
|  |доповіді Міністра на засіданні|      |закладів при   |
|  |колегії та проекту рішення  |      |міністерстві   |
|  |колегії            |      |         |
|---+------------------------------+-----------+-----------------|
| 2 |Підготувати проект доповіді на|до 10.02.06|Болюбаш Я.Я.   |
|  |засіданні підсумкової колегії |      |Омельченко С.Д. |
|  |               |      |Домніч В.І.   |
|  |               |      |Бурлаков О.М.  |
|  |               |      |Сухолиткий О.С. |
|  |               |      |Куліков П.М.   |
|  |               |      |Левківський К.М. |
|---+------------------------------+-----------+-----------------|
| 3 |Сформувати групи вищих    |до 15.01.06|Болюбаш Я.Я.   |
|  |навчальних закладів та    |      |         |
|  |визначити відповідальних за  |      |         |
|  |проведення нарад       |      |         |
|---+------------------------------+-----------+-----------------|
| 4 |Підготувати розрахунки та   |до 01.02.06|Шинкарук В.Д.  |
|  |списки запрошених на засідання|      |Ханюк В.А.    |
|  |колегії представників     |      |         |
|  |центральних органів виконавчої|      |         |
|  |влади, установ і відомств,  |      |         |
|  |вищих навчальних закладів   |      |         |
|---+------------------------------+-----------+-----------------|
| 5 |Забезпечити запрошення та   |до 14.02.06|Шинкарук В.Д.  |
|  |повідомлення учасників    |      |Ханюк В.А.    |
|  |засідання колегії про дату,  |      |         |
|  |місце і час її проведення   |      |         |
|---+------------------------------+-----------+-----------------|
| 6 |Підготувати проект рішення  |до 14.02.06|Болюбаш Я.Я.   |
|  |підсумкової колегії      |      |Ханюк В.А.    |
|---+------------------------------+-----------+-----------------|
| 7 |Підготувати проект порядку та |до 17.02.06|Шинкарук В.Д.  |
|  |регламенту роботи підсумкової |      |Лисенко С.І.   |
|  |колегії            |      |         |
|---+------------------------------+-----------+-----------------|
| 8 |Забезпечити роботу      |23.02.06  |Долганова Л.Г.  |
|  |представників ЗМІ,      |      |         |
|  |телебачення, радіо та     |      |         |
|  |проведення пресконференції.  |      |         |
|  |Провести акредитацію ЗМІ   |      |         |
|---+------------------------------+-----------+-----------------|
| 9 |Підготувати аналітичні    |до 15.02.06|Шинкарук В.Д.  |
|  |матеріали (таблиці, схеми,  |      |Коровайченко Ю.М.|
|  |графіки, стенди) та      |      |Омельченко С.Д. |
|  |забезпечити їх розміщення у  |      |Домніч В.І.   |
|  |місці проведення засідання  |      |Фоменко М.М.   |
|  |колегії            |      |Ямковий В.А.   |
|  |               |      |Левківський К.М. |
|---+------------------------------+-----------+-----------------|
| 10|Підготувати кошторис витрат на|до 07.02.06|Бабуріна В.І.  |
|  |проведення засідання колегії |      |Болюбаш Я.Я.   |
|  |               |      |Ханюк В.А.    |
|---+------------------------------+-----------+-----------------|
| 11|Забезпечити друкування,    |до 15.02.06|Болюбаш Я.Я.   |
|  |множення, підготовку     |      |Куліков П.М.   |
|  |роздаткового матеріалу і   |      |         |
|  |придбання папок, канцтоварів |      |         |
|  |для членів та учасників    |      |         |
|  |колегії            |      |         |
|---+------------------------------+-----------+-----------------|
| 12|Підготувати лист Кабінету   |до 07.02.06|Болюбаш Я.Я.   |
|  |Міністрів України щодо надання|      |Ханюк В.А.    |
|  |дозволу для виклику на    |      |         |
|  |засідання колегії       |      |         |
|  |представників обласних,    |      |         |
|  |Київської та Севастопольської |      |         |
|  |міських державних       |      |         |
|  |адміністрацій         |      |         |
|---+------------------------------+-----------+-----------------|
| 13|Забезпечити поселення     |21-23.02.06|Ханюк В.А.    |
|  |учасників підсумкової колегії |      |Болюбаш Я.Я.   |
|  |               |      |Мазаракі А.А.  |
------------------------------------------------------------------

<< Главная страницаУкраина онлайн