Архив. Законодательство Украины

 

Архів сайту. Оновлення.

Про стан роботи щодо викорінення, профілактики та запобігання проявів хабарництва, порушення фінансово-господарської діяльності у сфері освіти та завдання щодо реалізації постанови Кабінету Міністрів України від 29 листопада 2006 року N 1673

Міністерство освіти і науки України (МОН)

Рішення № 15/4-4 від 05.12.2006

<< Главная страница

      КОЛЕГІЯ МІНІСТЕРСТВА ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

             Р І Ш Е Н Н Я
 
            05.12.2006 N 15/4-4
 
 
     Про стан роботи щодо викорінення, профілактики
     та запобігання проявів хабарництва, порушення
      фінансово-господарської діяльності у сфері
      освіти та завдання щодо реалізації постанови
          Кабінету Міністрів України
        від 29 листопада 2006 року N 1673
 
 
   Заслухавши інформації директора департаменту вищої освіти
Болюбаша Я.Я. та  начальника  контрольно-ревізійного  сектору
Миргородського В.Л. про стан роботи щодо викорінення, профілактики
та   запобіганню   проявів   хабарництва,    порушення
фінансово-господарської діяльності у сфері освіти та завдання щодо
реалізації постанови Кабінету Міністрів України від 29 листопада
2006 року N 1673 ( 1673-2006-п ) "Про стан фінансово-бюджетної
дисципліни, заходи щодо посилення боротьби з корупцією та контролю
за  використанням  державного  майна  і фінансових ресурсів"
(доповідна записка додається) колегія Міністерства освіти і науки
України У Х В А Л Ю Є:
 
   1. Визнати, що незважаючи на проведену міністерством значну
роботу щодо виконання законів України, Указів, розпоряджень та
доручень Президента України, постанов Кабінету Міністрів України,
інших розпорядчих документів вищих органів виконавчої влади щодо
викорінення, профілактики та запобігання проявів хабарництва,
підвищення рівня фінансової дисципліни та контролю в процесі
управління державним майном і фінансовими ресурсами, все ще не
подолано прояви правопорушень і хабарництва та не забезпечено
ефективного використання державних коштів в освітній сфері.
 
   2. За порушення фінансово-бюджетної дисципліни:
 
   2.1. Притягнути до дисциплінарної відповідальності керівників
Миколаївського національного  університету   кораблебудування
ім. адмірала Макарова, Української академії друкарства, Луцького
державного технічного університету, Придніпровської  державної
академії  будівництва  та  архітектури,  Івано-Франківського
національного університету нафти і газу, Бердянського державного
педагогічного університету, Дрогобицького державного педагогічного
університету ім.  Івана  Франка,  Криворізького  економічного
інституту Київського національного економічного університету ім.
Вадима Гетьмана, Барського  автомобільно-дорожнього  технікуму
Національного транспортного університету, Тернавського технікуму
Криворізького державного технічного університету, Павлоградського
технікуму  Національного гірничого університету, Рубіжанського
індустріально-педагогічного технікуму, Кременчуцького  льотного
коледжу  Національного  авіаційного університету, Бердянського
машинобудівного  коледжу,  Берегівського  професійного  ліцею
Закарпатської  області,  Професійно-технічного  училища N 24
Вінницької області,  державного  вищого  навчального  закладу
"Дніпропетровський політехнічний коледж".
 
   2.2. Розглянути питання щодо відповідності займаним посадам
ректора Державної льотної академії України Рубця М.І., директорів
Миколаївського  будівельного  коледжу  Нестерчука  В.А.  та
Хмельницького політехнічного коледжу Бодарецького М.Д.
 
   3. Попередити керівників Донецького національного технічного
університету, Донецького інституту психології та підприємництва,
Запорізького національного університету,  Київської  державної
академії  водного  транспорту  ім. гетьмана П.К.Сагайдачного,
Київського славістичного університету, Тернопільського державного
технічного  університету,  Макіївського економіко-гуманітарного
інституту, Індустріального  технікуму  Донбаського  державного
технічного   університету   (м.  Алчевськ),  Криворізького
коксохімічного технікуму Національної металургійної  академії,
Львівського державного екологічного технікуму, Олександрійського
індустріального   технікуму,   Світловодського   технікуму
радіоелектронного  приладобудування  про  недостатній  рівень
запобіжних заходів щодо порушень чинного законодавства і вимог
нормативних  документів  в  організації  навчального процесу,
економічній та господарській діяльності, які призвели до скоєння
злочинів, погіршення матеріального стану працівників навчальних
закладів та прямих фінансових збитків.
 
   4. Звернути увагу керівників Дніпропетровського національного
гірничого університету, Кременчуцького державного політехнічного
університету,   Маріупольського   державного   гуманітарного
університету,   Мелітопольського   державного  педагогічного
університету, Національного університету технологій і дизайну (м.
Київ),  Харківського  національного економічного університету,
Харківського національного університету, Херсонського державного
університету,  Горлівського технікуму Донецького національного
технічного університету, Калуського хіміко-технічного технікуму,
Криворізького коксохімічного технікуму Національної металургійної
академії (м. Дніпропетровськ) на недостатню роботу у 2005 та 2006
роках щодо профілактики та попередження проявів корупції та
хабарництва, що призвело до порушення ряду кримінальних справ та
винесення судових вироків.
 
   5. Взяти до уваги, що відповідно до рішення колегії від
02.11.2006 року, протокол N 13/2-4 ( v13_2290-06 ) "Про стан
виконання державного замовлення вищими навчальними закладами на
підготовку фахівців у 2006 році та завдання щодо організації
прийому у 2007 році" 28 керівників вищих навчальних закладів
попереджені про неприпустимість порушень при проведенні вступної
кампанії, виконанні державного замовлення, неналежної виконавської
дисципліни при підготовці звітної документації.
 
   6. Міністру освіти і науки Автономної Республіки  Крим,
начальникам управлінь освіти і науки обласних, Київської та
Севастопольської  міських  державних  адміністрацій,  ректорам
(директорам)  вищих,  професійно-технічних та загальноосвітніх
навчальних закладів:
 
   6.1. Довести рішення колегії до відома  педагогічних  і
науково-педагогічних   працівників   навчальних   закладів,
проаналізувати та обговорити на засіданнях колегій, вчених і
педагогічних рад стан роботи щодо запобігання правопорушень,
посадових зловживань, хабарництва в системі освіти і вжити дієвих
заходів щодо недопущення в подальшому порушень законодавства.
 
   6.2. Забезпечити  відкритість  і  прозорість  проведення
державної підсумкової атестації у загальноосвітніх навчальних
закладах та вступних випробувань під час прийому на навчання до
вищих і професійно-технічних навчальних закладів.
 
   6.3. Посилити  відповідальність  керівників  структурних
підрозділів  та навчальних закладів за дотримання вимог при
проведенні навчальних занять, практики, семестрових і державних
екзаменів та виконанні курсових і дипломних робіт (проектів).
 
   6.4. Організувати  проведення,  із залученням працівників
територіальних правоохоронних органів, роз'яснювальної роботи з
керівниками та викладацьким складом навчальних закладів щодо
відповідальності згідно з чинним законодавством за противоправні
дії, пов'язані з корупцією, хабарництвом та зловживанням посадовим
становищем з наведенням конкретних прикладів стосовно засуджених
осіб.
 
   6.5. Запровадити інформування правоохоронних органів  про
виявлені факти хабарництва та інших зловживань у навчальних
закладах з метою вжиття скоординованих заходів для їх попередження
та Міністерства освіти і науки про випадки порушення кримінальних
справ щодо протиправних дій працівників системи освіти.
 
   6.6. Організувати виготовлення засобів наочної агітації щодо
попередження хабарництва в навчальних закладах та зазначенням
номерів телефонів довіри обласних управлінь внутрішніх справ, за
якими, у разі вимагання хабарів у студентів, можна було б
повідомити про злочин.
 
   6.7. Заборонити  незаконний  збір  коштів  працівниками
навчальних закладів. Прийом благодійних  внесків  здійснювати
виключно  на  добровільній основі з обов'язковим оформленням
відповідної документації та бухгалтерським обліком і забезпечити
систематичне інформування громадськості про їх використання.
 
   6.8. При  наданні платних освітніх послуг понад обсяги,
встановлені навчальними планами, дотримуватися Переліку платних
послуг, які можуть надаватися державними навчальними закладами,
затвердженими постановою  Кабінету  Міністрів  України  від
20.01.1997 р. N 38 ( 38-97-п ).
 
   6.9. Забезпечити дотримання вимог Бюджетного кодексу України
( 2542-14 ) щодо обґрунтування показників видатків кошторисів
відповідно  до  розрахунків  за  кожним  кодом  економічної
класифікації,  недопущення взяття бюджетних зобов'язань понад
обсяги встановлених бюджетних  асигнувань  та  без  належних
повноважень, нереєстрації (неповної або несвоєчасної) фактично
взятих бюджетних зобов'язань; законодавства щодо правильності
нарахування оплати праці та відрахувань до державних цільових
фондів, проведення касових операцій, обліку основних засобів та
матеріальних цінностей,  проведення  суцільних інвентаризацій
( земельних відносин), оплати за надання в оренду не житлових
приміщень тощо.
   До 15  січня  2007 року забезпечити повне відшкодування
нанесених державі збитків, які були встановлені  перевірками
(ревізіями) фінансово-господарської діяльності в 2006 році, і про
проведену роботу  поінформувати  контрольно-ревізійний  сектор
міністерства.
 
   6.10. Вжити  заходів  щодо  ширшого  залучення  органів
учнівського та студентського самоврядування до роботи, спрямованої
на запобігання правопорушень, посадових зловживань, хабарництва у
навчальних закладах.
 
   6.11. Попередити  головних  бухгалтерів  і  керівників
планово-економічних  служб про недопустимість необґрунтованого
списання коштів загального фонду у доход Державного бюджету
наприкінці фінансового року. Про виконання доповісти при поданні
до міністерства балансового звіту за 2006 рік.
 
   6.12. З метою забезпечення безумовного дотримання навчальними
закладами  і установами вимог чинного законодавства провести
семінари-навчання з керівниками та головними бухгалтерами щодо
правильності нарахування оплати праці та відрахувань до державних
цільових фондів, оплати за надання в оренду нежитлових приміщень,
проведення  касових  операцій,  обліку  основних  засобів та
матеріальних цінностей, проведення інвентаризацій тощо.
 
   7. Департаментам міністерства (Полянський П.Б., Десятов Т.М.,
Болюбаш Я.Я, Куліков П.М.) посилити взаємодію з відповідними
підрозділами Міністерства внутрішніх справ щодо профілактики та
попередження проявів хабарництва та інших негативних явищ у сфері
освіти.
 
   8. Департаменту загальної середньої та дошкільної освіти
(Полянський  П.Б),  департаменту  професійно-технічної  освіти
(Десятов Т.М.):
 
   8.1. Організувати  проведення  роз'яснювальної  роботи  з
керівниками  навчальних  закладів щодо недопущення примусових
грошових поборів з батьків, проведення спільних нарад органів
управління освітою, керівників навчальних закладів, представників
батьківської громадськості та учнівського самоврядування, на яких
обговорити невідкладні заходи щодо викорінення практики незаконних
зборів коштів з батьків.
 
   8.2. Забезпечити  реалізацію  заходів  щодо  подальшого
розширення практики проведення незалежного зовнішнього оцінювання
навчальних досягнень випускників  загальноосвітніх  навчальних
закладів.
 
   9. Департаменту вищої освіти (Болюбаш Я.Я.):
 
   9.1. Продовжити  та  удосконалити  практику  зарахування
результатів незалежного зовнішнього оцінювання при вступі до вищих
навчальних закладів, тестового поточного та підсумкового контролю
знань, анонімного опитування студентів з питань можливих проявів
корупції та хабарництва, створення регіональних штабів з питань
вступної кампанії, проведення регіональних нарад з керівниками
навчальних  закладів  перед  початком  вступної  кампанії,
функціонування  консультаційних  телефонів, широкого залучення
представників студентських організацій та органів студентського
самоврядування вищих навчальних закладів до контролю за ходом
вступної кампанії тощо.
 
   9.2. Спільно  з Державною інспекцією навчальних закладів
(Бурлаков О.М.) забезпечити систематичний контроль діяльності
вищих  навчальних  закладів  з  метою унеможливлення проявів
хабарництва і корупції під час вступної кампанії та реалізації
навчального процесу.
 
   9.3. Спільно  з  департаментом  економіки і фінансування
(Куліков П.М.) забезпечити контроль  за  використанням  квот
державних цільових кредитів на здобуття вищої освіти.
 
   10. Департаменту роботи з кадрами вищої школи та державної
служби (Омельченко С.Д.) внести відповідні доповнення до контракту
з керівниками вищих навчальних закладів, які укладаються на
повторний термін, для врахування результатів їхньої роботи щодо
подолання  негативних  проявів  в  освітній та господарській
діяльності та забезпечити відповідний контроль.
   Проаналізувати матеріали  перевірок  діяльності навчальних
закладів і внести пропозиції щодо доцільності перебування на
відповідних посадах керівників, які допустили порушення вимог
законодавчих та нормативних актів, фінансової та  виконавчої
дисципліни.
 
   11. Департаменту економіки та фінансування (Куліков П.М.):
 
   11.1. При  затвердженні  фінансових  планів  суб'єктів
господарювання державного сектору економіки встановлювати:
   граничний обсяг витрат таких суб'єктів, які дозволяється
відносити до витрат операційної діяльності (за  результатами
попереднього  звітного  року)  на  оплату  консалтингових та
аудиторських послуг на рівні не більш як 1,5 відсотка обсягу
чистого прибутку і представницькі заходи та рекламу на рівні не
більш як 0,5 відсотка обсягу чистого прибутку;
   обмеження витрат  на  придбання  та  утримання  легкових
автотранспортних засобів, зокрема з урахуванням того, що їх
використання  повинно  здійснюватися тільки з метою поїздок,
пов'язаних із службою діяльністю  посадових  осіб  суб'єктів
господарювання.
 
   11.2. Удосконалити порядок, принципи і критерії бюджетних
призначень визначених на 2007 рік для підвідомчих навчальних
закладів і установ, по бюджетних програмах, врахованих у Законі
України "Про Державний бюджет України на 2007 рік" ( 489-16 )
 
   11.3. При формуванні навчальним  закладам  та  установам
кошторисних  призначень  на  2007  рік врахувати дебіторську
заборгованість, яка склалась на кінець року.
 
   11.4. До 01.06.2007 року внести пропозиції Кабінету Міністрів
України щодо удосконалення нормативів фінансового забезпечення.
 
   12. Контрольно-ревізійному сектору (Миргородський В.Л.):
 
   12.1. Спільно  з  департаментами  загальної середньої та
дошкільної освіти (Полянський П.Б.), професійно-технічної освіти
(Десятов Т.М.), вищої освіти (Болюбаш Я.Я.), науково-технічного
розвитку (Свіженко В.О.), економіки і фінансування (Куліков П.М.),
управління бухгалтерського обліку та звітності (Стиренко Л.М.),
юридичного відділу (Васєчко Т.К.)  та  Державною  інспекцією
навчальних  закладів  (Бурлаков  О.М.) розробити заходи щодо
реалізації постанови Кабінету Міністрів  України  "Про  стан
фінансово-бюджетної дисципліни, заходи щодо посилення боротьби з
корупцією та контролю за використанням державного  майна  і
фінансових  ресурсів" від 29 листопада 2006 року   N 1673
( 1673-2006-п ) до 15 грудня 2006 року.
 
   12.2. Посилити контроль за виконанням договорів оренди щодо
ефективного використання державного майна, невідкладно вживати
заходів щодо розірвання таких договорів у разі несвоєчасного
перерахування орендної плати.
 
   12.3. При проведенні контрольних заходів надавати практичну
допомогу щодо виконання положень Закону України "Про управління
об'єктами державної власності" ( 185-16 ).
 
   12.4. Звернути увагу на посилення попереднього та поточного
контролю щодо розподілу  та  використання  бюджетних  коштів
навчальними закладами і установами та проведення відповідних
контрольно-ревізійних заходів.
 
   13. Управлінню  бухгалтерського  обліку   і  звітності
(Стиренко Л.М.):
 
   13.1. Протягом 2007 року розробити і запровадити систему
управління фінансовими потоками підвідомчих установ та єдину
систему бухгалтерського обліку та звітності.
 
   13.2. Затвердити  графік  погашення  дебіторської  та
кредиторської заборгованостей навчальними закладами і установами
сфери освіти.
 
   13.3. В місячний термін розробити та погодити з Мінфіном
механізм повернення цільових пільгових державних кредитів для
здобуття вищої освіти.
 
   13.4.До 01.01.2007 року розробити:
   - Порядок  списання  дебіторської  та   кредиторської
заборгованостей навчальними закладами і установами термін позовної
давності яких минув;
   - Порядок  та принципи преміювання керівників навчальних
закладів та установ.
 
   14. Департаментам економіки і фінансування (Куліков П.М.),
загальної  середньої та дошкільної освіти (Полянський П.Б.),
професійно-технічної  освіти  (Десятов Т.М.),   вищої освіти
(Болюбаш Я.Я.),  науково-технічного  розвитку (Свіженко В.О.),
інновацій та трансферу технологій (Гончаренко М.Ф.) забезпечити
підготовку та прийняття нормативно-правових актів, спрямованих на
реалізацію положень Закону України "Про управління об'єктами
державної власності" ( 185-16 ) і розробити соціальні стандарти з
метою їх впровадження та врахування при підготовці  проекту
Державного бюджету України на 2008 рік.
 
   15. Контроль за виконанням рішення колегії залишаю за собою.
 
 Голова колегії,
 Міністр                      С.М.Ніколаєнко
 
 
                   Колегії Міністерства
                   освіти і науки України
 
 
            ДОПОВІДНА ЗАПИСКА
     про стан роботи щодо викорінення, профілактики
        і запобігання проявів хабарництва
       та інших негативних явищ у сфері освіти
 
 
   Корупція та  хабарництво  є  проблемами,  які потребують
невідкладного розв'язання.  Вони  становлять  значну  загрозу
демократії, реалізації принципу верховенства права, соціальному
прогресу,  національній  безпеці,  формуванню  громадянського
суспільства. Особливого значення набуває боротьба з корупцією та
хабарництвом в освіті як у галузі, яка безпосередньо впливає на
рівень розвитку економіки, культури, духовності та благополуччя
нації.
   На виконання вимог Законів України "Про боротьбу з корупцією"
( 356/95-ВР ) та "Про державну службу" ( 3723-12 ), Кримінального
(  2341-14 ) та інших відповідних Кодексів України, Указів
Президента України "Про національну програму боротьби з корупцією"
(  319/97  ),  "Про  невідкладні  заходи  щодо забезпечення
функціонування та розвитку освіти в Україні" ( 1013/2005 ),
відповідних постанов та розпоряджень Кабінету Міністрів України
Міністерством освіти і науки України спільно з іншими органами
центральної виконавчої влади, органами управління освітою на
місцях,  навчальними  закладами,  громадськими  організаціями,
засобами  масової  інформації  проведена  певна  робота щодо
запобігання правопорушень, посадових зловживань, хабарництва в
системі освіти. Причому, міністерство у своїй діяльності виходить
з того, що подолання проявів корупції та хабарництва в освіті є
важливою передумовою забезпечення рівного доступу до освіти та
досягнення її високої якості.
   У результаті  чого,  посилено  контроль  за  дотриманням
законодавства при проведенні ліцензування, акредитації, ревізій і
перевірок фінансово-господарської діяльності навчальних закладів.
Питання  запобігання  правопорушень,  посадових  зловживань,
хабарництва в системі освіти обговорюються на засіданнях колегії
міністерства, всеукраїнських і регіональних нарадах керівників
органів  управління  освітою  та педагогічних (вчених) радах
навчальних закладів.
   Підвищено вимоги до звітів керівників професійно-технічних та
вищих навчальних закладів на кадровій комісії міністерства. З
метою утвердження відкритості та прозорості у роботі керівників
навчальних закладів підготовлено Примірне положення про порядок
звітування   керівників  дошкільних,  загальноосвітніх  та
професійно-технічних навчальних  закладів  перед  педагогічним
колективом та громадськістю.
   Міністерством освіти і науки разом з міністерством освіти
Автономної Республіки Крим, управліннями освіти і науки обласних,
Київською та Севастопольською міською державною адміністрацією
проводиться  роз'яснювальна  робота  серед громадськості щодо
недопущення  примусових  грошових  зборів  з  батьків  учнів
загальноосвітніх та благодійних внесків від абітурієнтів вищих
навчальних закладів тощо.
   Досягнуто помітних  змін щодо забезпечення об'єктивності,
відкритості, прозорості, демократичності при проведенні вступних
випробувань та зарахуванні абітурієнтів, як найбільш вразливої
сфери діяльності  вищих  навчальних  закладів  щодо  проявів
хабарництва. Зокрема, шляхом запровадження вступних випробувань у
формі тестів; залученню до роботи приймальних комісій, розгляду
апеляцій, зарахування абітурієнтів депутатів обласних (міських)
рад, представників громадських організацій; створення при МОН та
центральних органах виконавчої влади, які мають у підпорядкуванні
вищі навчальні заклади, та управліннях освіти і науки оперативних
штабів і консультаційних телефонів "Вступна кампанія 2006 року", а
також  поетапного  проведення  регіональних  нарад-семінарів
відповідальних   працівників  вищих  навчальних  закладів,
представників центральних органів виконавчої влади, що мають у
підпорядкуванні  вищі навчальні заклади, регіональних органів
управління освітою  і  наукою,  широкої  роз'яснювальної  та
консультаційної роботи серед абітурієнтів й громадськості через
засоби масової інформації.
   Позитивно на  діяльності  системи  освіти,  формуванню
громадської думки щодо шляхів  її  удосконалення,  а  також
попередженню всіляких проявів хабарництва та корупції позначається
робота Громадської колегії МОН та Громадських рад відповідних
департаментів.
   При розробці  нормативних  та  інструктивних  документів
вживаються запобіжні заходи щодо можливих правопорушень у системі
освіти. Зокрема, з метою недопущення фінансових зловживань при
формуванні  та  затвердженні  кошторисів  навчальних закладів
розроблені та впроваджуються в роботу органів управління освітою
Методичні  рекомендації  щодо  розрахунку  мінімального рівня
фінансового забезпечення та функціонування загальноосвітніх і
професійно-технічних навчальних закладів. Завершується робота по
розробці таких рекомендацій для вищих навчальних закладів. Саме
завдяки формульному підходу до розподілу бюджетних асигнувань між
навчальними закладами унеможливлюється "ручне управління" цим
процесом та упереджуються прояви хабарництва. Для забезпечення
відкритості розгляду майнових питань, орендних відносин навчальних
закладів в МОН створено спеціальну комісію з майнових питань.
   При навчанні екстернатом запроваджено норму, при якій екзамен
і залік в екстернів приймається комісією у складі трьох осіб, а
під час вступних випробувань створюються екзаменаційні комісії не
менше як з двох осіб. У вищих навчальних закладах запроваджено
кредитно-модульну систему організації навчального процесу, що не
лише забезпечує високу якість навчання та систематичний поточний
контроль знань студента, але й унеможливлює появу  випадків
зловживань щодо об'єктивності оцінювання його знань під час
семестрового контролю.
   Проводиться відповідна робота щодо погашення кредиторської та
дебіторської заборгованостей навчальними закладами та установами.
Так  на  виконання доручення Кабінету Міністрів України від
15.08.2006 р.  N  27288/71/1-1   та   від  29.08.2006  р.
N 27288/142/1-06,  міністерством  розроблений  та затверджений
наказом від 07.09.2006 р. N 647 ( v0647290-06 ) План заходів щодо
погашення навчальними закладами кредиторської та дебіторської
заборгованостей і направлений підвідомчим навчальним закладам та
установам  лист  "Щодо  стану  кредиторської та дебіторської
заборгованостей" від 13.09.2006 р. N 11/67-655. Зазначеним листом
зобов'язано керівників навчальних закладів та установ освіти і
науки взяти під особистий контроль погашення кредиторської і
дебіторської заборгованостей і узгодити графіки щодо їх погашення.
   Діяльність системи освіти, дотримання навчальними закладами
нормативних  вимог  систематично контролюється при проведенні
планових і позапланових перевірок, ревізій. Зокрема, з питань
прийому у 2006 році Державною інспекцією навчальних закладів
спільно з Департаментом вищої освіти перевірено  102  вищих
навчальних  заклади,  а  з  питань ефективного та цільового
використання   бюджетних   коштів   органами   державної
контрольно-ревізійної  служби України та контрольно-ревізійним
сектором міністерства протягом 9-ти місяців 2006 року - 107
навчальних закладів та установ, підпорядкованих міністерству. Крім
того, міністерством щоквартально аналізуються звіти бюджетних
організацій щодо цільового та повного використання бюджетних
коштів, проводиться перерозподіл коштів між навчальними закладами
та установами з метою їх повного та ефективного використання.
   При підготовці та проведенні щорічних підсумкових колегій,
нарад використовуються матеріали Контрольно-ревізійного управління
Міністерства фінансів, Рахункової палати, Державної податкової
адміністрації, Міністерства внутрішніх справ та інших державних
органів управління та приймаються відповідні рішення. За 9 місяців
поточного року, за результатами ревізій, якими виявлено порушення
чинного законодавства, видано 97 наказів. Матеріали 2-х перевірок
направлено до правоохоронних органів. За порушення фінансової
дисципліни до адміністративної відповідальності притягнуто 184
посадові особи, дисциплінарної та матеріальної відповідальності -
103 посадових особи.
   Рішенням колегії міністерства  від 02.11.2006 року, протокол
N 13/2-4 ( v13_2290-06 ) "Про стан виконання державного замовлення
вищими навчальними закладами на підготовку фахівців у 2006 році та
завдання щодо організації прийому у 2007 році" 28 керівників вищих
навчальних закладів попереджено про неприпустимість порушень при
проведенні вступної кампанії, виконанні державного замовлення та
при підготовці звітної документації.
   Вжиття таких комплексних заходів і, зокрема, щодо вступної
кампанії дало помітні позитивні зрушення. Так, за результатами
соціологічного дослідження серед студентів-першокурсників (2006
респондентів) п'яти університетських міст України (Донецьк, Київ,
Львів,  Одеса, Харків), проведеного Інститутом соціальної та
політичної психології АПН України, майже 60 відс. респондентів
вважають,  що під час вступної кампанії знання абітурієнтів
оцінювалися об'єктивно; 52 відс. - вступна кампанія 2006 року була
відкритою  і  прозорою.  Однозначно  заперечили об'єктивність
оцінювання знань абітурієнтів лише 6,2 відс., а відкритість і
прозорість - 7,7 відс. респондентів. Майже 80 відс. опитаних
відповіли, що вступали без хабарів. Причому, цей показник для
університетів м. Харкова становить 83,7 відс., м. Києва - 83,0
відс., м. Одеси - 82,6 відс., м. Львова - 66,7 відс., м. Донецька
- 61,9 відсотка.
   Водночас, в системі освіти все ще  мають  місце  факти
правопорушень,  посадових зловживань та хабарництва. Найбільш
характерні випадки проявів корупції та хабарництва в освіті мають
місце на етапах прийому до навчальних закладів, в організації
навчального процесу, а також при реалізації комерційної діяльності
навчальних  закладів.  Особливе занепокоєння викликає те, що
випускники шкіл стикаються із хабарництвом як під час складання
випускних випробувань та отримання документа про освіту в школах,
так і під час складання вступних випробувань до вищих навчальних
закладів, що формує у них стійку уяву про зміцнення в суспільстві
стереотипів терпимого ставлення до корупції, нездатність державних
структур до антикорупційних дій, а також готовність обирати
корупційні шляхи при розв'язанні власних життєвих проблем.
   Так, у 2005 році на Чернігівщині було порушено кримінальну
справу за ознаками складу злочину, передбаченого ч. 2 ст. 368 КК
України ( 2341-14 ) (хабарництво), відносно заступника начальника
районного  відділу  освіти  Носівської  районної  державної
адміністрації. У м. Києві було порушено кримінальну справу за
ознаками злочину, передбаченого ч. 2 ст. 368 КК України, відносно
заступника директора фінансово-правового коледжу при Національному
університеті ім. Т.Г. Шевченка, якого було затримано під час
отримання хабара за позитивне вирішення питання вступу абітурієнта
до даного навчального закладу. У м. Полтаві порушено кримінальну
справу відносно доцента кафедри рослинництва Полтавської державної
аграрної академії, який отримав хабар за сприяння в успішній здачі
вступних випробувань. У ході реалізації оперативних матеріалів
порушено  кримінальну  справу  за  фактом  отримання  хабара
відповідальним секретарем приймальної  комісії  Кременчуцького
державного політехнічного університету.
   Виявлено факти вимагання хабарів  викладачами  навчальних
закладів від цілих груп студентів за здачу сесійних випробувань.
Так, завідувач кафедри прикладної математики та обчислювальної
техніки Донецької державної академії будівництва та архітектури
вимагав та отримав хабарі від студентів вищого навчального закладу
на загальну суму понад 10 тис. грн. за успішну здачу сесії. В
Івано-Франківській  області  викрито  факт  отримання  хабара
викладачем  Калуського хіміко-технічного технікуму за успішне
складання екзамену. Вироком суду правопорушницю засуджено до 5
років позбавлення волі. На Одещині затримано доцента кафедри
новітньої історії Одеського  національного  університету  ім.
Мечникова, який під час сесії вимагав та отримав від студентів
хабарі. У Донецькій  області  викрито  заступника  директора
Горлівського  технікуму  Донецького  національного  технічного
університету, який вимагав та отримав хабарі від студентів.
   Мають місце факти зловживань та хабарництва серед керівництва
навчальних закладів. У місті Донецьку порушено кримінальну справу
за ч. 2 ст. 368 КК України ( 2341-14 ) відносно декана Донецького
інституту психології та підприємництва, який вимагав та отримав
хабара від студентів. До трьох років позбавлення волі засуджено
директора середньої загальноосвітньої школи N 21 м. Чернівців,
який отримував від батьків випускників школи хабарі за внесення
недостовірних даних (завищених оцінок) до атестатів про середню
освіту. Рішенням суду до 5 років позбавлення волі засуджено
заступника директора  з  навчально-виробничої  роботи  вищого
професійного училища м. Сокиряти Чернівецької області. За фактами
хабарництва було порушено кримінальні справи щодо директора СШ
N 201 м. Києва та начальника управління освітою Дніпровського
району м. Києва.
   Викрито ряд фактів  розкрадань  грошей  та  матеріальних
цінностей посадовими особами навчальних закладів. За розкрадання в
особливо великих розмірах до кримінальної відповідальності було
притягнуто посадових осіб Тернопільського державного технічного
університету, які, отримуючи готівку, складали фіктивні відомості,
до яких вносили значно менші суми, а різницю (282,5 тис. грн.) у
подальшому привласнили. У результаті цього бухгалтера першої
категорії університету засуджено до 3 років позбавлення волі, а
методиста деканату комп'ютерних технологій - до 3 років обмеження
волі.  Викрито  злочинну діяльність ректора Луганської філії
міжрегіональної академії управління персоналом, яка, зловживаючи
службовим становищем, заволоділа коштами цього навчального закладу
в сумі 831,9 тис. грн. Згідно з рішенням суду зловмисницю
засуджено до 2 років позбавлення волі. До трьох років позбавлення
волі  засуджено  також  головного  бухгалтера  Чернівецького
професійно-технічного училища N 13, яка, зловживаючи службовим
становищем, шляхом підроблення та складання фіктивних відомостей
привласнила  бюджетні  кошти в сумі майже 5 тис. грн., що
призначалися для виплати стипендії.
   Факти зловживань  службовим  становищем  та  хабарництва
задокументовано  в  Дніпропетровському національному гірничому
університеті, Криворізькому коксохімічному технікумі Національної
металургійної  академії  Дніпропетровської області, Донецькому
інституті  психології  і  мистецтва,  Донецькому  медичному
університеті, Київському славістичному університеті, Національному
університеті технологій і дизайну, Київському технікумі готельного
господарства.
   Всього у 2005 році в установах та організаціях освіти викрито
1124 випадків злочинів економічної спрямованості, у т. ч. 203
розкрадання, 838 злочинів у сфері службової діяльності, серед яких
448 фактів хабарництва. Закінчено розслідуванням та направлено на
розгляд судів кримінальні справи по 892 злочинах цієї категорії.
   За даними Міністерства внутрішніх справ, протягом 10 місяців
2006 року в установах та організаціях освіти викрито 730 злочинів
економічної спрямованості, у т. ч. 572 злочини у сфері службової
діяльності, серед яких 306 злочинів про хабарництво. Закінчено
розслідування та направлено на розгляд судів кримінальні справи за
619 злочинами цієї категорії, сума матеріальних збитків за якими
складає понад 13,1 млн. грн.
   До кримінальної відповідальності притягнуто 186 осіб, з них
46 керівників та 12 державних службовців.
   Зокрема, до трьох років позбавлення волі засуджено завідувача
кафедрою психології га права Макіївського економіко-гуманітарного
інституту, який вимагав та отримав від студентів хабарі на
загальну  суму  30 тис. гривень. Рішенням суду до 4 років
позбавлення волі із забороною на 2 роки обіймати певні посади
засуджено  доцента  кафедри фармакології Донецького медичного
університету, який вимагав та отримав хабара в сумі 1,5 тис. дол.
США та 600 грн. від студентів.
   За результатами перевірок, проведених у 2006 році, виявлено
порушення  навчальними  закладами  і  установами міністерства
фінансово-бюджетної дисципліни.
   Зокрема, допущено порушення законодавства з оплати праці та
штатної дисципліни: Барським автомобільно-дорожнім  технікумом
Національного  транспортного університету внаслідок проведення
нарахувань на заробітну плату працюючих інвалідів за завищеними
ставками зайво сплачено внесків до Пенсійного фонду в сумі 21,7
тис. гривень; Національним лісотехнічним університетом виплачено
заробітну  плату за сумісництвом 8-ми керівникам структурних
підрозділів на загальну суму 38,2 тис. гривень; Миколаївським
національним університетом кораблебудування ім. адмірала Макарова
нараховано страхові внески звільненим і непрацюючим пенсіонерам за
ставками більшими, ніж передбачено законодавством, що призвело до
зайвого перерахування обов'язкових внесків на суму 89  тис.
гривень; Одеським національним університетом ім. І.І.Мечникова
через проведення нарахувань на незаконно виплачену заробітну плату
зайво перераховано до державних цільових фондів 32,3 тис. гривень;
Кременчуцьким  льотним  коледжем  Національного  авіаційного
університету внаслідок проведення нарахувань на заробітну плату
працюючих інвалідів за завищеними ставками незаконно витрачено
66,8 тис. грн. бюджетних коштів.
   Зайву оплату за виконані роботи, надані послуги внаслідок
завищення їх вартості чи обсягів допущено Українською академією
друкарства, де незаконно сплачено за спожиту електроенергію 61,1
тис. гривень; Дрогобицьким державним педагогічним університетом
ім. Івана Франка зайво сплачено 50,5 тис грн. в результаті
завищення  підрядником  вартості  ремонтно-будівельних  робіт;
Професійно-технічним училищем N 24 Вінницької області внаслідок
завищення підрядником обсягів виконаних ремонтно-будівельних робіт
по будівництву котельні зайво витрачено 87,6 тис. гривень.
   Безпідставне покриття за рахунок бюджетних коштів витрат
сторонніх фізичних осіб здійснено Луцьким державним технічним
університетом, яким покрито витрати за проживання в гуртожитку
сторонніх осіб в сумі 51,1 тис. гривень.
   Недоотримання фінансових ресурсів виявлено у Тернавському
технікумі  Криворізького  технічного  університету,  де  не
застосовувався офіційно визначений індекс інфляції при визначенні
вартості послуг, пов'язаних з навчанням студентів, внаслідок чого
закладом недоотримано плати за навчання на загальну суму 42,9 тис.
гривень;  Павлоградським  технікумом  Національного  гірничого
університету через невірний розрахунок розміру орендної плати
нежитлового приміщення недоотримано власних надходжень на загальну
суму  22,2  тис.  гривень; Миколаївським комплексом Одеської
національної юридичної академії у 2004-2005 роках недоотримано до
спеціального фонду 142,4 тис. грн. в результаті надання 32
студентам пільг по сплаті за навчання; Одеським національним
університетом ім. І.І.Мечникова недоотримано плати за навчання на
загальну суму 257 тис. гривень.
   Недоотримання фізичними  особами  належних  їм  виплат
зафіксовано у Криворізькому економічному інституті Київського
національного економічного університету ім. В.Гетьмана, де виплата
грошової компенсації на харчування та придбання одягу і взуття
дітям-сиротам та дітям, які знаходяться під опікою, проводилась у
занижених розмірах, в результаті чого ними недоотримано коштів в
сумі  20  тис.  гривень; Придніпровською державною академією
будівництва та архітектури не враховано зміни в оплаті праці за
основним місцем роботи при визначенні розміру стипендії, що
призвело до недоотримання аспірантами та докторантами стипендії на
суму 27,6 тис. гривень; у Бердянському державному педагогічному
університеті внаслідок не проведення коригування заробітної плати
при  розрахунках  відпускних  та індексації грошових доходів
працівникам та студентам недоотримано заробітної плати і стипендій
на загальну суму 99,4 тис. гривень; у Кременчуцькому льотному
коледжі Національного авіаційного університету  внаслідок  не
проведення індексації заробітної плати та не нарахування щорічної
грошової допомоги педагогічним працівникам недоотримано заробітної
плати  на загальну суму 46,2 тис. гривень; у Рубіжанському
індустріально-педагогічному технікумі викладачами  недоотримано
заробітної плати в сумі 14,8 тис. грн. внаслідок встановлення їм
надбавок у занижених розмірах.
   Завищення в обліку вартості активів допущено Придніпровською
державною  академією  будівництва  та  архітектури  внаслідок
проведення протягом 2005-2006 років індексації балансової вартості
основних засобів (навчальні корпуси, будівлі) за  індексами,
передбаченими для об'єктів житлового фонду - вартість основних
засобів завищено в обліку на суму 9,9 млн. гривень; у Бердянському
машинобудівному  коледжі  Запорізької  області при проведенні
індексації балансової вартості об'єктів житлового фонду завищено в
обліку вартість активів на суму 3,7 млн. гривень; у Дубенському
училищі  культури  Рівненського  державного  гуманітарного
університету не проводилась індексація вартості гуртожитку, що
призвело до заниження в обліку вартості основних засобів на суму
33,6 млн. гривень.
   Заниження в обліку сум боргових зобов'язань Миколаївським
комплексом Одеської національної юридичної академії не відображено
в обліку кредиторську заборгованість по розрахунках зі студентами
за навчання, що призвело до заниження боргових зобов'язань на суму
1,1 млн. гривень; Миколаївським навчально-науковим інститутом
Одеського  національного  університету  ім.  І.І.Мечникова не
відображено у бухгалтерському обліку кредиторську заборгованість в
сумі 200,1 тис. грн. за нарахування педагогічним працівникам
закладу надбавок за вислугу років, передбачених Законом України
"Про освіту" ( 1060-12 ).
   Порушення вимог Закону України "Про закупівлю товарів, робіт
і послуг за державні кошти" ( 1490-14 ) допущено Криворізьким
навчальним центром Одеської національної юридичної академії, в
якому  без проведення тендерних процедур здійснено закупівлю
науково-технічної літератури, посібників та комп'ютерів на суму
210 тис. гривень; Чернівецьким навчально-консультативним центром
Одеської національної юридичної академії без проведення тендерних
процедур проведено оплату вартості виконаних ремонтно-будівельних
робіт на суму 411,9 тис. гривень; Івано-Франківським національним
технічним університетом нафти і газу без проведення тендерних
процедур придбано ТМЦ на суму 300,0 тис. гривень; Державною
льотною  академією України без проведення тендерних процедур
придбано ТМЦ на суму 9,3 млн. гривень.
   Відчуження державного майна на користь юридичних та фізичних
осіб всупереч законодавству виявлено у Свалявському професійному
будівельному ліцеї Закарпатської області, в якому списано з
балансу закладу на користь фізичних осіб частину  відомчого
житлового будинку вартістю 34,5 тис. гривень без передачі до
житлового фонду територіальної громади м. Свалява та відповідного
рішення органу місцевого самоврядування.
   Незаконне списання коштів, основних засобів та матеріальних
цінностей допущено Берегівським професійним ліцеєм сфери послуг
Закарпатської області - протягом 2003 року було списано на видатки
кошти в сумі 11,8 тис. грн., що перераховані приватному підприємцю
за  продукти  харчування,  які  фактично  не  отримувались;
Миколаївським комплексом Одеської національної юридичної академії
списано на видатки кошти в сумі 223,8 тис. грн. за послуги з
газота теплопостачання.
   Задокументовано ряд фактів зловживань серед посадових осіб.
Так, у Сумській області припинено злочинну діяльність посадових
осіб Середино-Будського відділу освіти, які підробили документи на
видачу бюджетних коштів з метою подальшого їх розкрадання.
   На даний час продовжується слідство за викритими фактами
хабарництва та зловживань службовим становищем у Вінницькому
державному аграрному університеті, Мелітопольському державному
педагогічному університеті, Херсонському державному університеті,
Харківському національному економічному університеті.
   У ряді  навчальних  закладів досі не викоренена система
застосування незаконної "спонсорської допомоги" з боку студентів,
які зараховуються на перший курс для навчання за державним
замовленням, та  батьків  учнів  загальноосвітніх  навчальних
закладів. Так, перевірками Державної інспекції навчальних закладів
встановлено, що у Донецькому державному аграрному  технікумі
запроваджена система внесення спонсорських внесків під час вступу
до навчального закладу. Вибірковий аналіз прибуткових ордерів
засвідчив, що внесення фіксованих сум мають місце у Калуському
коледжі культури і мистецтв, Чернігівському базовому медичному
училищі. У Козелецькому технікумі ветеринарної медицини така
спонсорська допомога вноситься на етапі подання абітурієнтами
документів  для  вступу.  Аналогічні  явища  мають  місце у
Компаніївському технікумі ветеринарної медицини, Олександрійському
індустріальному   технікумі,   Світловодському   технікумі
радіоелектронного приладобудування, Олександрійському державному
аграрному  технікумі,  Індустріальному  технікумі  Донбаського
державного    технічного    університету   (м. Алчевськ),
Слов'яносербському сільськогосподарському технікумі, Львівському
державному  екологічному  технікумі,  Стрийському  державному
аграрному коледжі. Найбільше скарг щодо неконтрольованого збору
грошей надійшло батьків середніх загальноосвітніх  навчальних
закладів м. Києва - СШ NN 78, 225, 143, 264, гімназія Східних мов
N 1, Скандинавська гімназія.
   Допускаються випадки запровадження платних послуг, надання
яких не передбачено діючими нормативними документами. Так, у
Донецькому державному інституті здоров'я, фізичного виховання і
спорту, Донецькому інституті  соціальної  освіти,  Донецькому
інституті управління, Запорізькому національному університеті,
Харківському інституті управління, Українській академії бізнесу та
підприємництва встановлювалася плата за оформлення документів
вступників і складання вступних випробувань від 10 до 100 гривень.
У Полтавській філії Державної академії статистики обліку і аудиту
Держкомстату України за видачу академічної довідки бралася плата в
розмірі 25 гривень. У Донецькому державному аграрному технікумі
проводилась оплата пропусків без поважних причин у сумі від 1 до 3
грн. за пару. У Первомайській філії Товариства з обмеженою
відповідальністю Медичний коледж "Монада" (м. Львів) контрактами
на  навчання  передбачено платне відпрацювання пропусків без
поважних  причин,  перескладання  заліків  та  екзаменів.  У
Національному університеті фізичного виховання і спорту України -
за рішенням вченої ради університету та наказом ректора студентів
зобов'язують  купувати  навчальну  літературу  видавництва
"Олімпійська література", перелік якої визначається керівництвом.
У Київському університеті туризму, економіки і права передбачена
система оплати повторного складання академічної заборгованості. У
Київському  університеті  права  НАН  України  та Київському
національному університеті технологій і дизайну були передбачені
платні "бігунки" на перескладання заліків та екзаменів, з яких
студенти мали академічну заборгованість. У Коломийському медичному
училищі  ім.І.Франка  передбачена  оплата  прийому документів
вступників. У цьому ж ВНЗ платними є відпрацювання пропусків без
поважних причин (5% від розміру мінімальної стипендії за 1
годину).   У   Івано-Франківському    Західноукраїнському
економіко-правничому університеті оплата за навчання неправомірно
підвищувалась протягом терміну підготовки. В Академії праці і
соціальних  відносин Федерації профспілок України (м. Київ),
Придніпровській  академії   будівництва   та   архітектури
(Дніпропетровськ) здійснювалось укладення договорів на підготовку
(контрактна форма навчання) до початку вступних випробувань при
прийомі документів.
   Допускаються випадки штучного заниження плати за  оренду
вільних приміщень (оренда понад 5 тис. кв. м. площ приватним
Київським університетом туризму, економіки і права у Київського
технікуму готельного господарства з оплатою лише 1 грн. за кв. м.,
що призвело до недоотримання державою понад 2 млн. гривень),
наявності заборгованості по орендній платі та покриття витрат
орендарів у значних розмірах (Донбаський національний технічний
університет - понад 28 тис. грн., Київська державна академія
водного транспорту ім. Гетьмана П.К.Сагайдачного - понад 58 тис.
грн.,  Національна  академія  природоохоронного та курортного
будівництва (м. Сімферополь) - понад 13 тис. грн., Маріупольський
державний  гуманітарний  університет - понад 76 тис. грн.).
Павлоградським технікумом Національного гірничого університету
через заниження розміру орендної плати нежитлового приміщення
недоотримано власних надходжень на загальну суму 22,2  тис.
гривень.
   Виявлені в системі освіти порушення, посадові зловживання,
хабарництво засвідчують про формальний характер роботи щодо їх
запобігання з боку Міністерства освіти Автономної Республіки Крим,
управлінь освіти і науки обласних, Київської та Севастопольської
міських державних адміністрацій, керівників професійно-технічних
та  вищих  навчальних  закладів,  недостатню їх взаємодію з
правоохоронними органами, громадськістю та  засобами  масової
інформації.
   З метою подальшого посилення  роботи  щодо  викорінення,
профілактики  та  запобіганню  проявів  хабарництва та інших
негативних явищ у сфері освіти пропонується:
   доручити обласним управлінням освіти організувати проведення
із залученням працівників територіальних правоохоронних органів
роз'яснювальної роботи з керівниками та викладацьким складом
навчальних закладів щодо відповідальності  згідно  з  чинним
законодавством  за противоправні дії, пов'язані з корупцією,
хабарництвом та зловживанням посадовим становищем, з наведенням
конкретних прикладів стосовно засуджених осіб;
   запровадити інформування правоохоронних органів про наявну
інформацію, яка надходить до Міністерства освіти і науки України
та обласних управлінь щодо фактів хабарництва та інших зловживань
у навчальних закладах з метою вжиття скоординованих заходів до їх
попередження;
   виготовити засоби наочної агітації (плакати) зі змістом про
попередження хабарництва в навчальних закладах та зазначенням
номерів телефонів довіри обласних управлінь внутрішніх справ, за
якими у разі вимагання хабарів у студентів вони могли повідомити
про злочин;
   виробити комплекс заходів постійного характеру, спрямованих
на поширення антикорупційних знань серед працівників, учнів та
студентів навчальних закладів;
   удосконалити Умови прийму до вищих навчальних закладів та
вжити  організаційних  заходів  щодо  унеможливлення  проявів
хабарництва і корупції під час вступної кампанії та реалізації
навчального процесу;
   посилити відповідальність керівників навчальних закладів за
результати роботи по запобіганню проявів корупції та хабарництва;
   розширити участь  громадськості  та органів студентського
самоврядування у контролі за  ходом  вступної  кампанії  та
навчального процесу, особливо на криміногенно-небезпечних етапах
їх реалізації;
   продовжити і удосконалити практику проведення незалежного
оцінювання знань при вступі до вищих  навчальних  закладів,
тестового поточного та підсумкового контролю знань, анонімного
опитування студентів з питань можливих проявів корупції  та
хабарництва.
   Запропонувати Міністерству освіти Автономної Республіки Крим,
управлінням освіти і науки обласних, Київської та Севастопольської
міських державних адміністрацій, керівникам навчальних закладів:
   заборонити незаконний збір коштів працівниками навчальних
закладів;
   здійснювати прийом  благодійних  внесків  виключно  на
добровільній основі з  обов'язковим  оформленням  відповідної
документації та відповідним бухгалтерським обліком;
   при наданні платних освітніх послуг понад обсяги, встановлені
навчальними планами, дотримуватися Переліку платних послуг, які
можуть надаватися державними навчальними закладами, затвердженими
постановою  Кабінету  Міністрів України від 20.01.1997 р. N 38
( 38-97-п ).
   Просимо розглянути  і  прийняти  рішення,  проект  якого
додається.
 
 Директор департаменту
 вищої освіти                     Я.Я.Болюбаш
 
 Начальник контрольно-
 ревізійного сектору               В.Л.Миргородський

<< Главная страницаУкраина онлайн