Архив. Законодательство Украины

 

Архів сайту. Оновлення.

Про проведення заочного математичного конкурсу "Золотий ключик" для учнів 4-9 класів навчальних закладів України

Міністерство освіти і науки України (МОН)

Наказ № 867 від 28.12.2006

<< Главная страница

        МIНIСТЕРСТВО ОСВIТИ I НАУКИ УКРАЇНИ

              Н А К А З
 
            28.12.2006 N 867
 
 
     Про проведення заочного математичного конкурсу
       "Золотий ключик" для учнів 4-9 класів
          навчальних закладів України
 
 
   З метою подальшого удосконалення роботи  з  обдарованими
школярами України, підтримуючи ініціативу Центру математичної та
комп'ютерної освіти "МIОТ" і відкритого математичного коледжу
Донецького національного університету, Н А К А З У Ю:
 
   1. Iнституту  інноваційних  технологій  і  змісту освіти
(Кудін А.В.) здійснити необхідні заходи для залучення  учнів
4-9 класів загальноосвітніх навчальних закладів України до участі
в заочному математичному конкурсі "Золотий ключик".
 
   2. Затвердити  Умови  проведення  заочного  математичного
конкурсу "Золотий ключик" для учнів 4-9 класів навчальних закладів
України (додаються).
 
   3. Визначити базовим закладом з  організації  проведення
заочного математичного  конкурсу  "Золотий  ключик" для учнів
4-9 класів навчальних закладів України Центр математичної та
комп'ютерної  освіти  "МIОТ" і відкритий математичний коледж
Донецького національного університету (Павлов О.Л.).
 
   4. Міністерству освіти і науки Автономної Республіки Крим,
управлінням освіти і науки обласних, Київської та Севастопольської
міських державних адміністрацій довести цей наказ до відома
педагогічних колективів загальноосвітніх навчальних закладів і
сприяти їм в організації та проведенні конкурсу.
 
   5. Контроль за виконанням наказу покласти на заступника
Міністра Тесленка В.В.
 
 Міністр                      С.М.Ніколаєнко
 
 
                   Додаток
                   до наказу Міністерства
                   освіти і науки України
                   28.12.2006 N 867
 
 
               УМОВИ
      проведення заочного математичного конкурсу
       "Золотий ключик" для учнів 4-9 класів
          навчальних закладів України
 
 
   Заочний математичний конкурс "Золотий ключик" для  учнів
4-9 класів  навчальних  закладів України проводиться з метою
популяризації математики, підтримки талановитих учнів, активізації
творчої діяльності вчителів та підготовки школярів до участі у
Міжнародному конкурсі-грі "Кенгуру" ( v-796290-06 ).
 
   1. Про участь у конкурсі:
   - кожен учень 4-9 класів допускається до участі у конкурсі;
   - для участі у конкурсі учень реєструється організаційним
комітетом після отримання його роботи;
   - конкурс проводиться у трьох вікових категоріях:
 - для учнів 4-5 класів;
 - для учнів 6-7 класів;
 - для учнів 8-9 класів.
   - конкурс проводиться безкоштовно  для  всіх  учасників.
Витрати, пов'язані з проведенням конкурсу, бере на себе Центр
математичної  та  комп'ютерної  освіти  "МIОТ"  Донецького
національного університету.
 
   2. Порядок проведення конкурсу:
   - конкурс проводиться щорічно у січні - лютому в усіх
регіонах  України  за єдиними завданнями для кожної вікової
категорії;
   - завдання виконуються заочно протягом одного місяця;
   - інформація про конкурс оприлюднюється на сайті Iнституту
інноваційних технологій і змісту освіти Міністерства освіти і
науки України, через педагогічну пресу, надсилається поштою;
   - розв'язки задач конкурсу надсилаються поштою не пізніше
вказаного організаторами терміну на адресу Центру математичної та
комп'ютерної освіти "МIОТ" з відміткою "Конкурс "Золотий ключик";
   - з усіма питаннями щодо проведення конкурсу звертатись до
Iнституту інноваційних технологій і змісту освіти Міністерства
освіти і науки  України  (т. 8-044-417-85-69) і  до  Центру
математичної  та  комп'ютерної  освіти  "МIОТ"  і відкритого
математичного коледжу  Донецького  національного  університету
(вул. Університетська, 24, м. Донецьк, 83055; т. 8-062-304-10-51).
 
   3. Зміст і структура завдань:
   - учасникам конкурсу пропонується 15-16 оригінальних тестових
завдань і 9-10 задач різного ступеня складності для самостійного
розв'язання вдома;
   - до кожного тестового завдання наведено чотири відповіді,
серед яких лише одна є правильною;
   - завдання  для  конкурсу  складаються  комісією  Центру
математичної та  комп'ютерної  освіти  "МIОТ"  і  відкритого
математичного коледжу Донецького національного університету.
 
   4. Критерії оцінювання результатів:
   - кожне тестове завдання оцінюється від 1 до 5 балів залежно
від ступеня його складності;
   - кожна задача оцінюється від 5 до 15 балів залежно від
ступеня її складності;
   - основним критерієм  оцінювання  результату  є  сумарна
кількість балів, набраних учасником.
 
   5. Нагородження учасників конкурсу:
   - кожному учаснику видається спеціальний сертифікат конкурсу
"Золотий ключик" залежно від набраної кількості балів;
 
   6. Підбиття підсумків конкурсу:
   - результати конкурсу оголошуються не раніше, ніж через
десять тижнів після закінчення терміну подання робіт;
   - результати конкурсу, затверджені Міністерством освіти і
науки України, разом із сертифікатами надсилаються в усі місцеві
осередки проведення конкурсу та оприлюднюються у педагогічній
пресі.
 
   7. Робочі органи
   - організовує проведення конкурсу  Iнститут  інноваційних
технологій і змісту освіти Міністерства освіти і науки України на
базі Центру математичної та комп'ютерної  освіти  "МIОТ"  і
відкритого  математичного  коледжу  Донецького  національного
університету;
   - для організації, проведення і підбиття підсумків конкурсу
створюється Організаційний комітет та журі.

<< Главная страницаУкраина онлайн