Архив. Законодательство Украины

 

Архів сайту. Оновлення.

Про відкриття і перереєстрацію аспірантури і докторантури

Міністерство освіти і науки України (МОН)

Наказ № 872 від 28.12.2006

<< Главная страница

        МIНIСТЕРСТВО ОСВIТИ I НАУКИ УКРАЇНИ

              Н А К А З
 
            28.12.2006 N 872
 
 
      Про відкриття і перереєстрацію аспірантури
             і докторантури
 
 
               (Витяг)
 
   Враховуючи потребу  вищих навчальних закладів і наукових
установ у фахівцях вищої кваліфікації, наявність  необхідної
наукової і матеріальної бази, Н А К А З У Ю:
 
   3. Відкрити  нові  наукові  спеціальності  в аспірантурі
зазначених нижче вищих навчальних закладів та наукових установах:
   3.1. У Державному підприємстві "Український науково-дослідний
і навчальний центр проблем  стандартизації,  сертифікації  та
якості" - м. Київ (Державний комітет України з питань технічного
регулювання та споживчої політики) спеціальність
 
   05.11.15 - Метрологія та метрологічне забезпечення.
 
 Учений секретар
 Атестаційної колегії                С.Д.Омельченко

<< Главная страницаУкраина онлайн