Архив. Законодательство Украины

 

Архів сайту. Оновлення.

Щодо фінансової підтримки громадських організацій інвалідів і ветеранів

Міністерство праці та соціальної політики України (Мінпраці та соцполітики)

Лист № 901/014/91-06 від 28.12.2006

<< Главная страница

    МІНІСТЕРСТВО ПРАЦІ ТА СОЦІАЛЬНОЇ ПОЛІТИКИ УКРАЇНИ
   Департамент у справах ветеранів та людей похилого віку
 
               Л И С Т
 
          28.12.2006 N 901/014/91-06
 
 
   Законом України "Про статус ветеранів війни, гарантії їх
соціального захисту" ( 3551-12 ), визначено, що органи державної
виконавчої влади, місцеві органи державної виконавчої влади і
самоврядування, уряд Автономної Республіки Крим у межах своєї
компетенції надають ветеранським організаціям фінансову підтримку,
кредити з коштів відповідних бюджетів, а також безплатно надають
будинки, приміщення, обладнання та інше майно, необхідне для
здійснення  їхніх  статутних завдань. Ветеранські організації
звільняються від плати за користування комунальними послугами
(газом, електроенергією та іншими послугами) в межах середніх норм
споживання (надання), телефоном у приміщеннях та будинках, які
вони займають. Фінансування витрат, пов'язаних з введенням в дію
цього Закону, здійснюється за рахунок коштів державного  та
місцевого бюджетів.
   За рахунок коштів держбюджету, відповідно  до  постанови
Кабміну "Про затвердження Порядку використання у 2005 році коштів
державного бюджету для надання фінансової підтримки громадським
організаціям  інвалідів  і  ветеранів,  що  мають  статус
всеукраїнських" ( 577-2005-п ) фінансова підтримка надається
громадським організаціям інвалідів і ветеранів, що мають статус
всеукраїнських.
   Підтримка діяльності  інших  громадських організацій може
здійснюватися за рахунок коштів місцевих бюджетів за рішенням
органів місцевого самоврядування.
 
 В. о. директора департаменту            О.Крентовська

<< Главная страницаУкраина онлайн