Архив. Законодательство Украины

 

Архів сайту. Оновлення.

Про включення до складу валових витрат податку з доходів фізичних осіб

Державна податкова адміністрація України (ДПА)

Лист № 24725/7/15-0317 від 28.12.2006

<< Главная страница

       ДЕРЖАВНА ПОДАТКОВА АДМІНІСТРАЦІЯ УКРАЇНИ

               Л И С Т
 
         28.12.2006 N 24725/7/15-0317
 
                   Державні податкові
                   адміністрації в Автономній
                   Республіці Крим, областях,
                   м.м. Києві та Севастополі
 
 
       Про включення до складу валових витрат
         податку з доходів фізичних осіб
 
 
   Державна податкова адміністрація України  у  зв'язку  із
численними  запитами платників податків та органів державної
податкової служби на місцях щодо включення до складу валових
витрат платника податку витрат, пов'язаних із сплатою податку з
доходів фізичних осіб, повідомляє наступне.
 
   Відповідно до пункту 5.1 ст.  5  Закону  України  "Про
оподаткування прибутку підприємств" ( 334/94-ВР ) (далі - Закон)
валовими витратами виробництва та обігу (далі - валові витрати) є
сума будь-яких витрат платника податку у грошовій, матеріальній
або нематеріальній формах, здійснюваних як компенсація вартості
товарів (робіт, послуг), які придбаваються (виготовляються) таким
платником податку для їх подальшого використання у  власній
господарській діяльності.
 
   Згідно із підпунктом 5.2.1 п. 5.2 ст. 5 Закону ( 334/94-ВР )
до складу валових витрат включаються суми будь-яких витрат,
сплачених (нарахованих) протягом звітного періоду у зв'язку з
підготовкою,  організацією,  веденням  виробництва,  продажем
продукції (робіт, послуг) і охороною праці, у тому числі витрати з
придбання електричної енергії (включаючи реактивну), з урахуванням
обмежень, установлених пунктами 5.3-5.7 цієї статті.
 
   Крім того, до складу валових витрат включаються суми внесених
(нарахованих)  податків,  зборів  (обов'язкових  платежів),
установлених Законом  України  "Про  систему  оподаткування"
( 1251-12 ) (крім тих, що прямо не визначені у переліку податків,
зборів (обов'язкових платежів), визначених зазначеним Законом),
включаючи акцизний збір та рентні платежі, а також збір у вигляді
цільової надбавки до діючого тарифу на електричну та теплову
енергію, за винятком податків, зборів (обов'язкових платежів),
передбачених  підпунктами  5.3.3,  5.3.4,  та пені, штрафів,
неустойок, передбачених підпунктом 5.3.5 цієї статті (пп. 5.2.5
п. 5.2 ст. 5 Закону ( 334/94-ВР ).
 
   Водночас, абзацом першим підпункту 5.3.3 п. 5.3 ст. 5 Закону
( 334/94-ВР ) встановлено, що до складу валових витрат не
включається, зокрема, сплата податків на доходи фізичних осіб, які
відраховуються за рахунок сум виплат таких доходів згідно із
законом України про оподаткування доходів фізичних осіб.
 
   Разом з цим, відповідно до абзацу четвертого підпункту 5.3.9
п. 5.3 ст. 5 Закону ( 334/94-ВР ) до складу валових витрат не
належать  будь-які  витрати,  не  підтверджені  відповідними
розрахунковими, платіжними та іншими документами, обов'язковість
ведення  і  зберігання  яких  передбачена  правилами ведення
податкового обліку.
 
   Отже, платник податку має право включити до складу валових
витрат у повному обсязі вартість оплачених послуг, зокрема,
сплачених фізичній особі, за умови належного документального
оформлення таких витрат, зв'язку цих витрат із його господарською
діяльністю, а також з урахуванням листа ДПА України 23.11.2004
N 22914/7/15-1117 ( v2291225-04 ). При цьому витрати платника
податку на сплату податку з доходів фізичних осіб при здійсненні
оплати послуг відповідно до Закону ( 334/94-ВР ) повторно не
відносяться до складу його валових витрат.
 
 Заступник голови ДПА України               Л.Боєнко

<< Главная страницаУкраина онлайн