Архив. Законодательство Украины

 

Архів сайту. Оновлення.

Про заходи щодо реалізації державної регуляторної політики МНС на 2007 рік

Міністерство України з питань надзвичайних ситуацій та у справах захисту населення від наслідків Чорнобильської катастрофи (МНС)

Наказ № 843 від 28.12.2006

<< Главная страница

    МІНІСТЕРСТВО УКРАЇНИ З ПИТАНЬ НАДЗВИЧАЙНИХ СИТУАЦІЙ
      ТА У СПРАВАХ ЗАХИСТУ НАСЕЛЕННЯ ВІД НАСЛІДКІВ
          ЧОРНОБИЛЬСЬКОЇ КАТАСТРОФИ
 
              Н А К А З
 
            28.12.2006 N 843
 
 
        Про заходи щодо реалізації державної
       регуляторної політики МНС на 2007 рік
 
 
   На виконання  пункту 11 розпорядження Кабінету Міністрів
України від 18 січня 2006 року N 13-р ( 13-2006-р ) "Про
затвердження плану заходів щодо реалізації державної регуляторної
політики на 2006 рік" та з метою подальшого  удосконалення
регуляторної  діяльності  в системі Міністерства, надання їй
планового та системного характеру, підвищення рівня персональної
відповідальності за якість підготовки проектів нормативно-правових
актів, забезпечення постійного моніторингу регуляторної діяльності
Н А К А З У Ю:
 
   1. Затвердити План-графік здійснення заходів з відстеження
результативності регуляторних актів, розробником яких є МНС, у
2007 році (далі - План).
 
   2. Покласти персональну відповідальність за виконання пунктів
Плану на керівників урядових органів державного  управління,
визначених розробниками відповідних регуляторних актів.
 
   3. Керівникам  урядових  органів  державного  управління,
самостійних  структурних  підрозділів  центрального  апарату
Міністерства подавати щокварталу до 2 числа наступного за звітним
кварталом місяця Управлінню правового забезпечення, взаємодії з
Верховною  Радою  України та координації роботи з Кабінетом
Міністрів України інформацію про стан  виконання  Плану  за
визначеним напрямом діяльності.
 
   4. Управлінню правового забезпечення, взаємодії з Верховною
Радою України та координації роботи з Кабінетом Міністрів України
узагальнювати надану інформацію про виконання Плану та подавати
Держпідприємництву щокварталу до 5 числа наступного за звітним
кварталом місяця.
 
   5. Контроль за виконанням цього наказу залишаю за собою.
 
 Міністр                         Н.Шуфрич
 
 
                   Додаток
                   до наказу МНС
                   28.12.2006 N 843
 
 
              ПЛАН-ГРАФІК
         здійснення заходів з відстеження
        результативності регуляторних актів,
      розробником яких є МНС України, у 2007 році
 
 
------------------------------------------------------------------------------------------------
| N |Видавник,| Дата, номер | Назва документа |  Вид | Виконавець | Стан | Види даних  |
|з/п|  тип  |  реєстрації |         | відсте-|       | вико- |       |
|  |документа|  документа, |         | ження |       | нання |       |
|  |     | реєстраційний |         |    |       |    |       |
|  |     |   номер   |         |    |       |    |       |
|  |     |  Мін'юсту  |         |    |       |    |       |
|----------------------------------------------------------------------------------------------|
|             Регуляторні акти Кабінету Міністрів України             |
|----------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1 |Кабінет |26.12.2003   |Правила обліку |Повторне|Державний   |Травень|Відповідності |
|  |Міністрів|N 2030     |пожеж      |    |департамент  |2007  |акта вимогам |
|  |України |( 2030-2003-п )|         |    |пожежної   |    |статті 10   |
|  |постанова|        |         |    |безпеки    |    |Закону    |
|  |     |        |         |    |       |    |України "Про |
|  |     |        |         |    |       |    |пожежну    |
|  |     |        |         |    |       |    |безпеку"   |
|  |     |        |         |    |       |    |( 3745-12 )  |
|---+---------+---------------+-----------------+--------+--------------+-------+--------------|
| 2 |Кабінет |22.03.2001   |Порядок     |Повторне|Сектор безпеки|Квітень|Достатності  |
|  |Міністрів|N 270     |розслідування та |    |життєдія-   |2007  |статистичних |
|  |України |( 270-2001-п ) |ведення обліку  |    |льності    |    |даних для   |
|  |постанова|        |нещасних випадків|    |(невиробничого|    |обліку    |
|  |     |        |невиробничого  |    |травматизму) |    |нещасних   |
|  |     |        |характеру    |    |       |    |випадків   |
|  |     |        |         |    |       |    |невиробничого |
|  |     |        |         |    |       |    |характеру   |
|----------------------------------------------------------------------------------------------|
|                  Власні регуляторні акти                  |
|----------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1 |наказ  |23.11.2004   |Порядок     |Повторне|Державний   |травень|Визначення  |
|  |     |N 186     |проведення    |    |департамент  |2007  |відповідності |
|  |     |( z1515-04 )  |державної    |    |пожежної   |    |наказів    |
|  |     |Зареєстровано |експертизи щодо |    |безпеки    |    |постановам  |
|  |     |Міністерством |пожежної безпеки |    |       |    |Кабінету   |
|  |     |юстиції    |проектів     |    |       |    |Міністрів   |
|  |     |30.11.2004 за |будівництва та  |    |       |    |України від  |
|  |     |N 1515/10114  |іншої      |    |       |    |5 квітня 2006 |
|  |     |        |документації   |    |       |    |N 427     |
|  |     |        |         |    |       |    |( 427-2006-п )|
|  |     |        |         |    |       |    |та від    |
|  |     |        |         |    |       |    |31 травня 2006|
|  |     |        |         |    |       |    |N 774     |
|  |     |        |         |    |       |    |( 774-2006-п )|
|---+---------+---------------+-----------------+--------+--------------+-------+--------------|
| 2 |наказ  |22.08.2005   |Перелік     |Повторне|Державний   |жовтень|Врегулювання |
|  |     |N 161     |однотипних за  |    |департамент  |2007  |питання    |
|  |     |( z0990-05 )  |призначенням   |    |пожежної   |    |визначення  |
|  |     |Зареєстровано |об'єктів, які  |    |безпеки    |    |об'єктів, які |
|  |     |Міністерством |підлягають    |    |       |    |підлягають  |
|  |     |юстиції    |обладнанню    |    |       |    |обладнанню  |
|  |     |05.09.2005 за |автоматичними  |    |       |    |автоматичними |
|  |     |N 990/11270  |установками   |    |       |    |установками  |
|  |     |        |пожежогасіння та |    |       |    |пожежогасіння |
|  |     |        |пожежної     |    |       |    |та пожежної  |
|  |     |        |сигналізації   |    |       |    |сигналізації |
------------------------------------------------------------------------------------------------

<< Главная страницаУкраина онлайн