Архив. Законодательство Украины

 

Архів сайту. Оновлення.

Про окремі питання застосування спрощеної системи оподаткування

Державна податкова адміністрація України (ДПА)

Лист № 24715/7/15-0417 від 28.12.2006

<< Главная страница

       ДЕРЖАВНА ПОДАТКОВА АДМІНІСТРАЦІЯ УКРАЇНИ

               Л И С Т
 
         28.12.2006 N 24715/7/15-0417
 
 
      Про окремі питання застосування спрощеної
           системи оподаткування
 
 
   Державна податкова адміністрація України розглянула ваш лист
 ... щодо застосування окремих положень Указу Президента України
від  03.07.98  N  727/98 ( 727/98 ) "Про  спрощену  систему
оподаткування,  обліку  та  звітності  суб'єктів  малого
підприємництва" (в редакції Указу від 28.06.99 N 746/99 ( 746/99 )
(далі - Указ) і повідомляє наступне.
 
   Відповідно до статті 1 Указу ( 727/98 ) виручкою  від
реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) вважається сума,
фактично отримана  суб'єктом  підприємницької  діяльності  на
розрахунковий рахунок або (та) в касу за здійснення операцій з
продажу продукції (товарів, робіт, послуг). Тобто застосовується
касовий метод обчислення виручки, при якому враховуються всі
надходження коштів, отримані на розрахунковий рахунок або (та) в
касу.
 
   Відповідно до статті 4 Указу ( 727/98 ) Державною податковою
адміністрацією України розроблено та затверджено наказом ДПА
України від 12.10.99 N 554 ( z0713-99, z0689-98 ) і зареєстровано
в Міністерстві юстиції України 19.10.99 за N 713/4006 Книгу обліку
доходів і витрат, що підлягають оподаткуванню, і Порядок її
ведення  суб'єктами  малого  підприємництва, які застосовують
спрощену систему оподаткування, обліку та звітності.
 
   Згідно із вказаним Порядком ведення Книги обліку доходів і
витрат суб'єкта  малого  підприємництва  -  юридичної  особи
( z0689-98 )   у  графі  5  відображаються всі надходження
коштів, отримані на розрахунковий рахунок та в касу суб'єкта
підприємництва від продажу продукції (товарів, робіт, послуг),
майна, включаючи основні фонди, які належать суб'єкту малого
підприємництва й реалізовані у звітному (податковому) періоді,
позареалізаційні доходи та виручка від іншої реалізації.
 
   У графі 7 вказаної Книги ( z0689-98 ) відображається фактична
сума витрат, проведених з розрахункового (поточного) рахунку та
каси підприємства, у зв'язку з продажем продукції (товарів, робіт,
послуг), здійсненням фінансових операцій, а також від іншої
діяльності.
 
   Відповідно до пункту 1 Порядку ведення Книги обліку доходів і
витрат ( z0689-98 ) записи про операції, що відбулися у звітному
(податковому) періоді здійснюються в хронологічній послідовності
на підставі первинних документів.
 
   Згідно з Порядком складання Розрахунку сплати єдиного податку
суб'єктом малого підприємництва - юридичною особою, затвердженим
наказом ДПА України від 28.02.2003 N 98 ( z0221-03 ) (із змінами і
доповненнями) та зареєстрованим у Міністерстві юстиції України
19.03.2003 за N 221/7542, у рядку 4 Розрахунку відображається
загальна сума коштів, отримана на розрахунковий рахунок або (та) в
касу суб'єкта малого підприємництва, яка підлягає оподаткуванню
єдиним податком.
 
   Відповідно до  листа  ДПА  України  від  07.11.2000
N 14724/7/15-1317 ( v4724225-00 ) суб'єкти малого підприємництва -
юридичні особи (експедиторські, брокерські підприємства, комісійна
торгівля) можуть включати до бази оподаткування єдиним податком
лише суми комісійної  винагороди,  отримані  від  здійснення
діяльності на   підставі   договорів  комісії  та  інших
цивільно-правових договорів.
 
   Зазначений лист регулює  лише  порядок  визначення  бази
оподаткування єдиним податком, а не визначення граничної межі
отриманої виручки, а тому з метою визначення права перебування на
спрощеній системі оподаткування, обліку та звітності, суб'єкти
малого підприємництва, включаючи і тих, які здійснюють комісійну
торгівлю, надають експедиторські, брокерські послуги, повинні
враховувати всі надходження коштів, отримані на розрахунковий
рахунок та в касу від продажу продукції (товарів, робіт, послуг),
суми позареалізаційних доходів та виручку від іншої реалізації.
 
 Заступник Голови                    Л.Є.Боєнко

<< Главная страницаУкраина онлайн