Архив. Законодательство Украины

 

Архів сайту. Оновлення.

Про належне вшанування жертв і постраждалих від голодоморів в Україні

Міністерство освіти і науки України (МОН)

Наказ № 887 від 29.12.2006

<< Главная страница

        МIНIСТЕРСТВО ОСВIТИ I НАУКИ УКРАЇНИ

              Н А К А З
 
            29.12.2006 N 887
 
 
          Про належне вшанування жертв
       і постраждалих від голодоморів в Україні
 
 
   На виконання доручення Президента України В.А.Ющенка від
15.11.2006 року  N  1-1/1218  щодо  поліпшення  вивчення  в
загальноосвітніх  навчальних  закладах  питань,  пов'язаних з
трагедією Голодомору 1932-1933 років в Україні, навчально-виховної
роботи стосовно увічнення пам'яті його жертв Н А К А З У Ю:
 
   1. Затвердити  план  заходів щодо поліпшення вивчення в
загальноосвітніх навчальних  закладах  питань,  пов'язаних  з
трагедією Голодомору 1932-1933 років в Україні, навчально-виховної
роботи стосовно увічнення пам'яті його жертв (додаток).
 
   2. Керівникам структурних підрозділів та установ Міністерства
спільно з Міністерством освіти і науки Автономної Республіки Крим,
управліннями  освіти  і  науки  обласних,  Київської  та
Севастопольської  міських державних адміністрацій, інститутами
післядипломної педагогічної освіти забезпечити своєчасну та якісну
реалізацію плану заходів.
 
   3. Контроль за виконанням наказу залишаю за собою.
 
 Т.в.о. Міністра                  Б.М.Жебровський
 
 
                   Додаток
 
 
              ПЛАН ЗАХОДIВ
           щодо поліпшення вивчення
     в загальноосвітніх навчальних закладах питань,
    пов'язаних з трагедією Голодомору 1932-1933 років
     в Україні, навчально-виховної роботи стосовно
          увічнення пам'яті його жертв
 
 
------------------------------------------------------------------
¦ N ¦     Заходи     ¦    Виконавці    ¦ Термін ¦
¦з/п¦             ¦            ¦виконання¦
¦---+--------------------------+-----------------------+---------¦
¦ 1 ¦Видрукувати у журналі   ¦Департамент загальної ¦I квартал¦
¦  ¦"Iсторія в школах України"¦середньої та дошкільної¦2007 року¦
¦  ¦та інших освітянських   ¦освіти,        ¦     ¦
¦  ¦виданнях матеріали щодо  ¦видавництво      ¦     ¦
¦  ¦Голодомору 1932-1933 рр. ¦"Педагогічна преса"  ¦     ¦
¦  ¦в Україні.        ¦            ¦     ¦
¦---+--------------------------+-----------------------+---------¦
¦ 2 ¦Створити робочу групу з  ¦Департамент загальної ¦січень  ¦
¦  ¦метою підготовки програми ¦середньої та дошкільної¦2007 року¦
¦  ¦факультативного курсу для ¦освіти,        ¦     ¦
¦  ¦учнів загальноосвітніх  ¦Iнститут інноваційних ¦     ¦
¦  ¦навчальних закладів та  ¦технологій та змісту  ¦     ¦
¦  ¦спецкурсу для вищих    ¦освіти         ¦     ¦
¦  ¦навчальних закладів    ¦            ¦     ¦
¦  ¦"Голодомор 1932-1933 рр. ¦            ¦     ¦
¦  ¦в Україні".        ¦            ¦     ¦
¦  ¦Видрукувати її у журналі ¦            ¦I квартал¦
¦  ¦"Iсторія в школах     ¦            ¦2007 року¦
¦  ¦України", інших      ¦            ¦     ¦
¦  ¦освітянських виданнях та ¦            ¦     ¦
¦  ¦окремою брошурою.     ¦            ¦     ¦
¦---+--------------------------+-----------------------+---------¦
¦ 3 ¦Провести конкурс на кращу ¦Iнститут інноваційних ¦1-е   ¦
¦  ¦методичну розробку уроків ¦технологій та змісту  ¦півріччя ¦
¦  ¦та позакласних заходів.  ¦освіти         ¦2007 року¦
¦  ¦Роботи переможців     ¦            ¦     ¦
¦  ¦надрукувати в освітянській¦            ¦     ¦
¦  ¦пресі та видати окремою  ¦            ¦     ¦
¦  ¦брошурою.         ¦            ¦     ¦
¦---+--------------------------+-----------------------+---------¦
¦ 4 ¦Рекомендувати навчальним ¦Міністерство освіти і ¦Протягом ¦
¦  ¦закладам організувати   ¦науки Автономної    ¦2007 року¦
¦  ¦відвідування учнями та  ¦Республіки Крим,    ¦     ¦
¦  ¦студентами в музеях та  ¦управління освіти і  ¦     ¦
¦  ¦виставкових залах     ¦науки обласних,    ¦     ¦
¦  ¦експозиції про голодомори ¦Київської та      ¦     ¦
¦  ¦та політичні репресії в  ¦Севастопольської    ¦     ¦
¦  ¦Україні.         ¦міських        ¦     ¦
¦  ¦             ¦держадміністрацій   ¦     ¦
¦---+--------------------------+-----------------------+---------¦
¦ 5 ¦Провести у навчальних   ¦Міністерство освіти  ¦Протягом ¦
¦  ¦закладах лекції,     ¦і науки Автономної   ¦2007 року¦
¦  ¦семінарські заняття із  ¦Республіки Крим,    ¦     ¦
¦  ¦висвітлення руйнівних   ¦управління освіти і  ¦     ¦
¦  ¦наслідків однієї з    ¦науки обласних,    ¦     ¦
¦  ¦найбільших трагедій    ¦Київської та      ¦     ¦
¦  ¦української історії -   ¦Севастопольської    ¦     ¦
¦  ¦геноциду українського   ¦міських        ¦     ¦
¦  ¦народу.          ¦держадміністрацій,   ¦     ¦
¦  ¦             ¦Iнститути       ¦     ¦
¦  ¦             ¦післядипломної     ¦     ¦
¦  ¦             ¦педагогічної освіти  ¦     ¦
¦---+--------------------------+-----------------------+---------¦
¦ 6 ¦Провести у вищих     ¦Міністерство освіти  ¦Протягом ¦
¦  ¦навчальних закладах    ¦і науки Автономної   ¦2007 року¦
¦  ¦наукові конференції та  ¦Республіки Крим,    ¦     ¦
¦  ¦"засідання круглих столів"¦управління освіти і  ¦     ¦
¦  ¦з дослідження причин і  ¦науки обласних,    ¦     ¦
¦  ¦наслідків голодоморів та ¦Київської та      ¦     ¦
¦  ¦політичних репресій в   ¦Севастопольської    ¦     ¦
¦  ¦Україні.         ¦міських        ¦     ¦
¦  ¦             ¦держадміністрацій,   ¦     ¦
¦  ¦             ¦інститути       ¦     ¦
¦  ¦             ¦післядипломної     ¦     ¦
¦  ¦             ¦педагогічної освіти,  ¦     ¦
¦  ¦             ¦департамент вищої   ¦     ¦
¦  ¦             ¦освіти         ¦     ¦
¦---+--------------------------+-----------------------+---------¦
¦ 7 ¦Організувати в бібліотеках¦Міністерство освіти  ¦Протягом ¦
¦  ¦навчальних закладів    ¦і науки Автономної   ¦2007 року¦
¦  ¦книжкові виставки,    ¦Республіки Крим,    ¦     ¦
¦  ¦презентації видань,    ¦управління освіти і  ¦     ¦
¦  ¦присвячених вшануванню  ¦науки обласних,    ¦     ¦
¦  ¦пам'яті жертв голодоморів ¦Київської та      ¦     ¦
¦  ¦та політичних репресій.  ¦Севастопольської    ¦     ¦
¦  ¦             ¦міських        ¦     ¦
¦  ¦             ¦держадміністрацій,   ¦     ¦
¦  ¦             ¦інститути       ¦     ¦
¦  ¦             ¦післядипломної     ¦     ¦
¦  ¦             ¦педагогічної освіти  ¦     ¦
¦---+--------------------------+-----------------------+---------¦
¦ 8 ¦Передбачити в тематичному ¦Департамент вищої   ¦I квартал¦
¦  ¦переліку курсових,    ¦освіти         ¦2007 року¦
¦  ¦дипломних та магістерських¦            ¦     ¦
¦  ¦робіт дослідження, проблем¦            ¦     ¦
¦  ¦пов'язаних з трагічними  ¦            ¦     ¦
¦  ¦подіями історії України  ¦            ¦     ¦
¦  ¦(голодомор та політичні  ¦            ¦     ¦
¦  ¦репресії).        ¦            ¦     ¦
¦---+--------------------------+-----------------------+---------¦
¦ 9 ¦Активізувати участь    ¦Міністерство освіти  ¦I квартал¦
¦  ¦учнівської та студентської¦і науки Автономної   ¦2007 року¦
¦  ¦молоді у туристично-   ¦Республіки Крим,    ¦     ¦
¦  ¦краєзнавчій експедиції  ¦управління освіти   ¦     ¦
¦  ¦"Краса і біль України"  ¦і науки обласних,   ¦     ¦
¦  ¦щодо збирання       ¦Київської та      ¦     ¦
¦  ¦документальних матеріалів ¦Севастопольської    ¦     ¦
¦  ¦свідчень очевидців    ¦міських        ¦     ¦
¦  ¦голодоморів, вивчення   ¦держадміністрацій,   ¦     ¦
¦  ¦місцевих архівних     ¦інститути       ¦     ¦
¦  ¦матеріалів, та доповнити ¦післядипломної     ¦     ¦
¦  ¦відповідними матеріалами ¦педагогічної освіти  ¦     ¦
¦  ¦експозиції історичних та ¦            ¦     ¦
¦  ¦краєзнавчих музеїв.    ¦            ¦     ¦
------------------------------------------------------------------

<< Главная страницаУкраина онлайн