Архив. Законодательство Украины

 

Архів сайту. Оновлення.

Про затвердження Порядку погодження призначення на посаду та звільнення з посади директорів центрів соціально-психологічної допомоги, центрів соціально-психологічної реабілітації дітей та молоді з функціональними обмеженнями, соціальних гуртожитків, ...

Міністерство України у справах сім'ї, молоді та спорту (Мінсім'ямолодьспорт)

Наказ № 4428 від 29.12.2006

<< Главная страница

       МIНIСТЕРСТВО УКРАЇНИ У СПРАВАХ СIМ'Ї,
             МОЛОДI ТА СПОРТУ
 
              Н А К А З
 
            29.12.2006 N 4428
 
                   Зареєстровано в Міністерстві
                   юстиції України
                   24 січня 2007 р.
                   за N 59/13326
 
 
     Про затвердження Порядку погодження призначення
      на посаду та звільнення з посади директорів
      центрів соціально-психологічної допомоги,
      центрів соціально-психологічної реабілітації
     дітей та молоді з функціональними обмеженнями,
      соціальних гуртожитків, соціальних центрів
         матері та дитини, центрів для
         ВIЛ-інфікованих дітей та молоді
 
 
 
   Відповідно до постанов Кабінету  Міністрів  України  від
27 серпня 2004 року N 1125 ( 1125-2004-п ) "Про  утворення
Державної соціальної служби для сім'ї, дітей та молоді", від
12 травня 2004 року N 608 ( 608-2004-п )  "Про затвердження
Типового положення про центр соціально-психологічної допомоги",
від 8 вересня 2005 року N 877 ( 877-2005-п ) "Про затвердження
Типового положення про центр соціально-психологічної реабілітації
дітей та  молоді  з  функціональними  обмеженнями",  від
8 вересня 2005 року N 878 ( 878-2005-п )  "Про  затвердження
Типового положення   про   соціальний   гуртожиток",   від
8 вересня 2005 року N 879 ( 879-2005-п ) "Про  затвердження
Типового положення про соціальний центр матері та дитини", від
15 лютого 2006 року N 148 ( 148-2006-п )  "Про  затвердження
Типового положення про центр для ВIЛ-інфікованих дітей та молоді"
та з  метою  комплектування  центрів  соціально-психологічної
допомоги, центрів соціально-психологічної реабілітації дітей та
молоді з функціональними обмеженнями, соціальних гуртожитків,
соціальних центрів матері та дитини, центрів для ВIЛ-інфікованих
дітей та молоді висококваліфікованими кадрами Н А К А З У Ю:
 
   1. Затвердити Порядок погодження призначення на посаду та
звільнення з посади директорів центрів соціально-психологічної
допомоги, центрів соціально-психологічної реабілітації дітей та
молоді з функціональними обмеженнями, соціальних гуртожитків,
соціальних центрів матері та дитини, центрів для ВIЛ-інфікованих
дітей та молоді (далі - Порядок), додається.
 
   2. Директорам республіканського (Автономної Республіки Крим),
обласних, Київського та Севастопольського міських,  районних,
міських,  районних  у містах, селищних та сільських центрів
соціальних служб для  сім'ї,  дітей  та  молоді  забезпечити
впровадження та дотримання Порядку у роботі.
 
   3. Контроль  за виконанням наказу покласти на директора
Державної соціальної  служби  для  сім'ї,  дітей  та  молоді
Толстоухову С.В.
 
 Міністр                         В.П.Корж
 
 
                   ЗАТВЕРДЖЕНО
                   Наказ Мінсім'ямолодьспорту
                   України
                   29.12.2006 N 4428
 
                   Зареєстровано в Міністерстві
                   юстиції України
                   24 січня 2007 р.
                   за N 59/13326
 
 
               ПОРЯДОК
   погодження призначення на посаду та звільнення з посади
    директорів центрів соціально-психологічної допомоги,
   центрів соціально-психологічної реабілітації дітей та
     молоді з функціональними обмеженнями, соціальних
    гуртожитків, соціальних центрів матері та дитини,
      центрів для ВIЛ-інфікованих дітей та молоді
 
 
   1. Директори  центрів  соціально-психологічної  допомоги,
центрів соціально-психологічної реабілітації дітей та молоді з
функціональними обмеженнями, соціальних гуртожитків, соціальних
центрів матері та дитини, центрів для ВIЛ-інфікованих дітей та
молоді (далі - заклади) призначаються на посаду та звільняються з
посади  керівником  органу, який утворив центр. Подання про
призначення вносить відповідний центр соціальних служб для сім'ї,
дітей та молоді (далі - центр) за погодженням з республіканським
(Автономної  Республіки  Крим),  обласним,  Київським  та
Севастопольським міським центром і Держсоцслужбою.
 
   2. Подання про призначення на посаду директорів закладів
вносить:
   районних, міських, районних у містах закладів - відповідний
центр за підписом директора, погоджене республіканським (Автономна
Республіка Крим), обласним, Київським та Севастопольським міським
центром;
   республіканського (Автономна  Республіка Крим), обласного,
Київського та Севастопольського міських закладів - відповідно
республіканський (Автономної Республіки Крим), обласний, Київський
та Севастопольський міський центр за підписом директора  та
погоджене з Держсоцслужбою.
 
   3. До подання додаються оформлені в установленому порядку та
завірені відповідним центром:
   особовий листок обліку кадрів (копія);
   заява про призначення на посаду (копія);
   біографічна довідка;
   копія документу про освіту (підвищення кваліфікації);
   фотокартка розміром 4х6 см.
 
   4. Подання про призначення на посаду директорів закладів
надсилається на погодження до Держсоцслужби, яка їх розглядає в
п'ятиденний термін з дня його надходження.
   Після реєстрації,  перевірки  наявності  та  правильності
оформлення документів  управління  організаційної  роботи  та
інформаційного забезпечення Держсоцслужби організовує співбесіду
керівників структурних підрозділів, директора Держсоцслужби з
претендентом на посаду директора закладу.
   У разі, якщо документи, що додаються до подання, оформлені з
порушенням  встановленого  порядку,  весь  пакет  документів
повертається у триденний термін з дня надходження.
 
   5. Висновки  за  результатами співбесіди у Держсоцслужбі
викладаються у картці погодження для призначення на посаду згідно
з додатком, що надсилається відповідним центрам у десятиденний
термін з дня прийняття рішення щодо претендента.
 
   6. Подання щодо звільнення з посади директорів центрів має
містити обґрунтування підстав звільнення відповідно до чинного
законодавства України.
   До подання додається оформлена в установленому порядку копія
заяви про звільнення.
 
   7. Копія розпорядження про призначення  на  посаду  або
звільнення з  посади  директорів  закладів  надсилається  до
Держсоцслужби.
 
   8. Копії особових справ директорів закладів зберігаються у
кадровій службі Держсоцслужби.
 
 Перший заступник директора
 Державної соціальної служби
 для сім'ї, дітей та молоді                В.С.Вовк
 
 
                   Додаток до Порядку
                   погодження призначення на
                   посаду та звільнення з
                   посади директорів центрів
                   соціально-психологічної
                   допомоги, центрів
                   соціально-психологічної
                   реабілітації дітей та молоді
                   з функціональними
                   обмеженнями, соціальних
                   гуртожитків, соціальних
                   центрів матері та дитини,
                   центрів для ВIЛ-інфікованих
                   дітей та молоді
 
 
            Картка погодження
          для призначення на посаду
      (зберігається в особовій справі претендента)
 
 
Подання_____________________________________________________центру
соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді_______________________
 
  __________________________________________________________
    (прізвище, ім'я, по батькові претендента на посаду,
 
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
       рік народження, освіта, спеціальність)
 
на яку посаду рекомендується:_____________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
 
 Місце роботи та посада, яку займає в даний час (з якого року)
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
 
Реєстраційний номер і дата подання центру соціальних служб для
сім'ї, дітей та молоді ___________________________________________
 
        Висновки за результатами співбесіди:
 
 Управління організаційної роботи та інформаційного забезпечення
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
 
             Юридичний сектор
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
 
    Відділ соціальної підтримки сімей, дітей та молоді
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
 
  Відділ профілактичної роботи з дітьми, молоддю та сім'ями
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
 
          Фінансово-економічний відділ
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
 
            Заступник директора
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
 
            Заступник директора
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
 
          Перший заступник директора
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
 
     Результат розгляду подання призначення на посаду
 
               Директор
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
 
 Перший заступник директора
 Державної соціальної служби
 для сім'ї, дітей та молоді                В.С.Вовк

<< Главная страницаУкраина онлайн