Архив. Законодательство Украины

 

Архів сайту. Оновлення.

Про надання відповіді щодо роз'яснення деяких питань законодавства, пов'язаних з ліцензуванням підприємницької діяльності

Державний комітет України з питань регулярної політики та підприємництва (Держпідприємництво)

Лист № 9540 від 29.12.2006

<< Главная страница

        ДЕРЖАВНИЙ КОМIТЕТ УКРАЇНИ З ПИТАНЬ
       РЕГУЛЯТОРНОЇ ПОЛIТИКИ ТА ПIДПРИЄМНИЦТВА
 
               Л И С Т
 
            29.12.2006 N 9540
 
 
           Про надання відповіді
 
 
   Державний комітет України з питань регуляторної політики та
підприємництва розглянув Ваш запит (вих. від 14.11.2006 N 09) щодо
роз'яснення  деяких  питань  законодавства,  пов'язаних  з
ліцензуванням підприємницької діяльності, та в межах компетенції
повідомляє наступне.
 
   Експертно-апеляційна рада, відповідно до  частини  першої
статті 7 Закону України від 01.06.2000 N 1775 "Про ліцензування
певних видів господарської діяльності" ( 1775-14 ) (далі - Закон
"Про  ліцензування")  є  колегіальним органом, створеним при
спеціально уповноваженому органі з питань ліцензування.
 
   Згідно з частинами четвертою та п'ятою статті 21 Закону "Про
ліцензування" ( 1775-14 ) рішення про анулювання ліцензії набирає
чинності через десять днів з дня його прийняття.
 
   Якщо ліцензіат протягом  цього  часу  подає  скаргу  до
експертно-апеляційної ради, дія даного рішення органу ліцензування
зупиняється  до  прийняття  відповідного  рішення  спеціально
уповноваженого органу з питань ліцензування.
 
   Виходячи з норм Закону ( 1775-14 ), відлік строку, протягом
якого рішення  про  анулювання  ліцензії  набирає  чинності,
починається з дня прийняття такого рішення.
 
   Таким чином, якщо ліцензіат в період часу десять днів з дня
прийняття рішення органом ліцензування про анулювання ліцензії
подає скаргу до експертно-апеляційної ради, дія рішення органу
ліцензування зупиняється. При цьому, встановлюючи даний строк,
законодавець не здійснює розподіл днів на робочі та вихідні.
 
   Скарга є такою, що надійшла до експертно-апеляційної ради з
моменту реєстрації в Держпідприємництві України згідно з загальним
порядком,  визначеним  Примірною інструкцією з діловодства у
міністерствах, інших центральних органах виконавчої влади, Раді
міністрів Автономної Республіки Крим, місцевих органах виконавчої
влади, затвердженої постановою Кабінету Міністрів України від
17.10.97 N 1153 ( 1153/97 ).
 
 Перший заступник Голови                К.О.Ващенко

<< Главная страницаУкраина онлайн